Om denna ägarhandbok

Dokumentets tillämplighet

Om du vill få den senaste och bästa informationen som är anpassad för ditt fordon kan du läsa ägarhandboken på fordonets pekskärm genom att trycka på Reglage > Service > Ägarhandbok. Informationen gäller specifikt ditt fordon beroende på vilka funktioner du har köpt, fordonskonfiguration, region och programvaruversion. Ägarhandboksinformation som tillhandahålls av Tesla på andra ställen uppdateras efter behov och kanske inte innehåller information som är unik för just ditt fordon.

Information om nya funktioner visas på pekskärmen efter programvaruuppdateringar. Du kan visa den när som helst genom att trycka på Reglage > Programvara > Versionsinformation. Om innehållet i ägarhandboken om hur fordonet används skiljer sig från innehållet i versionsinformationen, så gäller versionsinformationen.

Illustrationer

Illustrationerna i detta dokument tillhandahålls endast i demonstrationssyfte. Beroende på bilens tillval, programvaruversion och marknadsområde kan informationen som visas på pekskärmen i ditt fordon vara något annorlunda.

Funktioners tillgänglighet

Vissa funktioner är endast tillgängliga i vissa fordonskonfigurationer eller endast i specifika marknadsregioner. Alternativ eller funktioner som nämns i ägarhandboken garanterar inte att de finns tillgängliga i ditt specifika fordon. Se Meddelande om funktioners tillgänglighet för mer information.

Felaktigheter

Alla specifikationer och beskrivningar är korrekta vid tiden för publicering. Eftersom kontinuerliga förbättringar är en målsättning för Tesla, förbehåller vi oss rätten att när som helst göra produktmodifieringar. Om du vill påtala eventuella felaktigheter eller utelämnanden eller ge förbättringsförslag beträffande denna ägarhandbok kan du skicka e-post till ownersmanualfeedback@tesla.com.

Placering av komponenter

Ägarhandboken kan ange om en komponents placering är på höger eller vänster sida av fordonet. Enligt bilden representerar vänster (1) och höger (2) fordonets sida när man sitter i den.

Vy ovanifrån över fordonet med 1 på fordonets vänstra sida och 2 på fordonets högra sida.

Upphovsrätt och varumärken

© 2012-2024 Tesla, Inc. All information i det här dokumentet och all fordonsprogramvara lyder under upphovsrättsliga lagar och andra bestämmelser gällande immateriell egendom och ägs av Tesla, Inc. och dess licensgivare. Detta material får inte ändras, reproduceras eller kopieras, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från Tesla, Inc. och dess licensgivare. Ytterligare information kan fås på begäran. Tesla använder programvara som är skapad med öppen källkod. Besök gärna webbsidan för Teslas programvara med öppen källkod på http://www.tesla.com/opensource. HD Radio är ett registrerat varumärke som tillhör iBiquity Digital Corporation. Följande är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Tesla, Inc. i USA och andra länder:

Diverse ord, logotyper osv. med Teslas varumärke.

Alla andra varumärken i detta dokument tillhör respektive ägare och deras användning i detta dokument innebär inte någon form av sponsring eller reklam för deras produkter eller tjänster. All obehörig användning av något varumärke som visas i det här dokumentet eller på fordonet är förbjuden.