Kaarten en navigatie

Overzicht kaart

Het touchscreen toont altijd een kaart (behalve wanneer Model 3 in Achteruit is geschakeld).

Gebruik uw vinger(s) om met de kaart te werken:

 • Om de kaart in een bepaalde richting te bewegen versleept u deze met één vinger.
 • Om de kaart te draaien, draait u met twee vingers op de kaart.
 • Om de kaart in of uit te zoomen, spreidt u respectievelijk uw vingers uit of knijpt u ze naar elkaar toe.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Wanneer u de kaart roteert of verplaatst, wordt uw huidige locatie niet meer getraceerd. De melding "Tracking uitgeschakeld" wordt kort weergegeven naast het pictogram voor de oriëntatie van de kaart, waarna het pictogram grijs wordt. Om tracking weer in te schakelen, tikt u op het pictogram voor de oriëntatie van de kaart en kiest u Noord boven of Rijrichting boven.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De kaart zoomt automatisch in en uit wanneer een navigatieroute actief is.

Om de richting van de kaart te wijzigen, kunt u tussen de volgende opties schakelen:

Noord boven: het noorden is altijd aan de bovenkant.
Rijrichting boven: de richting waarin u rijdt wordt altijd aan de bovenkant van het scherm weergegeven. De kaart draait mee als u van richting verandert. Dit pictogram heeft een geïntegreerd kompas dat de richting aangeeft waarin u rijdt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Door dit pictogram aan te raken terwijl u naar een bestemming navigeert, wordt het route-overzicht weergegeven.
Het route-overzicht is beschikbaar wanneer u naar een bestemming navigeert en wordt weergegeven wanneer u de lijst met routeaanwijzingen uitbreidt (door deze omlaag te vegen). Als u de lijst met routeaanwijzingen inklapt door die naar boven te vegen, wordt de kaart met uw eerder gekozen oriëntatie weergegeven.

Kaartweergave

Als de Model 3 in de parkeerstand staat, worden de volgende pictogrammen weergegeven op de kaart waarmee u kunt aanpassen welke informatie de kaart laat zien. Om toegang te krijgen tot deze pictogrammen tijdens het rijden, tikt u op een willekeurige positie op de kaart (na enkele seconden verdwijnen ze weer).

pictogram wereldbol
Satellietbeelden (indien uitgerust met premiumconnectiviteit).
pictogram verkeerslicht
Verkeersinformatie (indien uitgerust met premiumconnectiviteit).
pictogram traan met zwarte punt in het midden
Kaartinformatie (zoals nuttige plaatsen).

Plaats een speld op een willekeurig punt op de kaart door uw vinger op een gewenste locatie te drukken en te houden. Wanneer u een speld op de kaart plaatst of op een bestaande speld tikt, wordt de gekozen locatie gecentreerd op de kaart en geeft een pop-upscherm informatie over de locatie. Vanuit dit pop-upscherm kunt u naar de locatie navigeren en de locatie toevoegen aan of verwijderen uit uw lijst van favoriete bestemmingen (zie Thuis, Werk en Favoriete bestemmingen).

Pictogram Laadpunten

Laadpunten. Toont een pop-uplijst, waarin de plaats en afstand tot de betreffende stations op de kaart zijn opgenomen. In Laadpunten zijn Tesla Superchargers, bestemmingslaadstations, snelladers van derden en openbare laadpunten opgenomen die u eerder hebt gebruikt. Zie Laadpunten. Raak de bliksemschichtpictogrammen in de pop-uplijst aan om te filteren op de typen opladers op basis van het maximale vermogen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
In bepaalde regio's worden snelladers van derden ook opgenomen op de kaart als donkergrijze spelden wanneer u laadpunten weergeeft.

Navigatie-instellingen

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De beschikbare navigatie-instellingen kunnen variëren afhankelijk van regio en voertuigconfiguratie.
Het pictogram voor navigatie-instellingen wordt weergegeven wanneer u op ... tikt zodra u begint met navigeren naar een bestemming.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt de navigatie-instellingen ook openen door op Bediening > Navigatie te tikken.

Tik op het pictogram voor navigatie-instellingen om het navigatiesysteem aan te passen aan uw voorkeuren (de beschikbare instellingen kunnen variëren afhankelijk van uw marktregio en voertuigconfiguratie):

 • Navigatieaanwijzingen: Tik op Spraak om gesproken navigatie-aanwijzingen in te schakelen.
 • Tik op - of + om het volume van de gesproken navigatieaanwijzingen te verhogen of verlagen. Als het volume maximaal wordt verlaagd (naar links) of door het pictogram van de luidspreker aan te raken, worden de gesproken aanwijzingen uitgeschakeld. U kunt de gesproken aanwijzingen ook in-/uitschakelen door het pictogram van de luidspreker aan te raken. Deze volume-instelling geldt alleen voor de gesproken instructies van het navigatiesysteem. Het volume voor mediaspeler en telefoon verandert niet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Het volume wordt mogelijk automatisch aangepast aan uw rijsnelheid en instellingen van de climate control.
 • Schakel Automatische navigatie in wanneer u de Model 3 automatisch een navigatiebestemming wilt laten activeren wanneer u instapt. Bestemmingen wordt voorspeld aan de hand van veel gereden routes, de actuele tijd en afspraken in de agenda (zie Automatische navigatie).
 • Schakel Reisplanner in (indien beschikbaar in uw land) om zo nodig stops bij Superchargers toe te voegen. Supercharer-stops worden toegevoegd aan navigarieroutes om de rijtijd en oplaadtijd tot een minimum te beperken (zie Reisplanner).
 • Schakel Actuele verkeersinformatie in om automatisch verkeersdrukte te vermijden en actuele verkeersinformatie te ontvangen voor navigatieroutes, indien beschikbaar in uw regio (zie Actuele verkeersinformatie).
 • Tik op Veerboten vermijden om automatisch te worden omgeleid teneinde veerboten te vermijden.
 • Tik op Tolwegen vermijden om, indien mogelijk, automatisch te worden omgeleid teneinde tolwegen te vermijden.

Naar een bestemming navigeren

Om naar een bestemming te navigeren, tikt u op de zoekbalk in de hoek van de kaart en voert u een bestemming in, verzendt u de bestemming vanuit u telefoon, gebruikt u spraakbediening (zie Spraakbediening) voor een adres, bezienswaardigheid, bedrijf, etc. Wanneer u op de zoekbalk tikt, kunt u ook uit de volgende soorten locaties kiezen:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt de navigatie op afstand starten vanuit uw IOS® of Android™ apparaat met behulp van de functionaliteit voor delen op uw apparaat na toegang te hebben verleend aan de mobiele Tesla-app.

Als u een locatie opgeeft, zoomt het touchscreen uit om een overzicht van de te rijden route weer te geven en laat het een lijst met route-aanwijzingen zien. Onder deze lijst worden de geschatte aankomsttijd, rijtijd en afstand weergegeven. Let op het volgende met betrekking tot de lijst met routeaanwijzingen:

 • Het batterijpictogram in de lijst met routeaanwijzingen geeft visueel aan hoeveel energie naar schatting overblijft wanneer u op uw bestemming aankomt en hoeveel energie resteert als u naar de bestemming en vervolgens weer terugrijdt naar uw huidige locatie. Zie Energieverbruik voorspellen.
 • Als opladen nodig is om uw bestemming te bereiken en Reisplanner is ingeschakeld (en beschikbaar is in uw regio), omvat de navigatieroute automatisch Supercharger-stops (zie Reisplanner).
 • Als u onvoldoende energie hebt om uw bestemming te bereiken en er geen Supercharger op de route ligt, verschijnt er een waarschuwing dat opladen nodig is om uw bestemming te bereiken.
 • Elke afslag wordt voorafgegaan door de afstand tot de manoeuvre.
 • Om de onderzijde van de lijst te kunnen bekijken, is het wellicht nodig om de lijst naar boven te slepen.
 • Tik op de bovenzijde van de lijst om deze te minimaliseren.

Tijdens de navigatie volgt de kaart uw locatie en geeft deze het huidige deel van uw rit weer. U kunt de volledige route op elk willekeurig moment weergeven door naar beneden te vegen om de lijst met routeaanwijzingen te vergroten of door het pictogram van het route-overzicht aan te raken.

Om de navigatie te beëindigen, tikt u op Annuleren in de benedenhoek van de lijst met routeaanwijzingen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als er geen gegevensverbinding beschikbaar is, kunt u met ingeprogrammeerde kaarten naar elke bestemming navigeren, maar u moet dan wel het exacte en volledige adres invoeren.
Als Navigeren met Autopilot(indien beschikbaar in uw marktregio) is geactiveerd, kunt u het inschakelen voor de navigatieroute door te tikken op Navigeren met Autopilot in de lijst met routeaanwijzingen (als de functie actief is, is het pictogram blauw). Navigeren met Autopilot is een (bèta)functie voor volledig autonoom rijden die automatisch van rijstrook wisselt en de Model 3 bestuurt op wegen met beperkte toegang (zoals snelwegen en autowegen), op een navigatieroute. Zie Navigeren met Autopilot voor meer details.

Een alternatieve route selecteren

Afhankelijk van de marktregio en voertuigconfiguratie, is deze functie mogelijk niet beschikbaar in uw auto. Uw auto moet zijn uitgerust met Premium Connectivity.

Nadat u een bestemming met één stop hebt ingevoerd, worden maximaal drie alternatieve routes weergegeven op de kaart. Zo kunt u eenvoudig de totale reistijd en verkeersinformatie voor elke route vergelijken. Als u niet binnen de tijdslimiet een voorkeursroute kiest, wordt automatisch de snelste route geselecteerd.

Stops toevoegen aan een route

Nadat u een bestemming hebt ingevoerd, kunt u uw route bewerken door stops toe te voegen, te verwijderen of opnieuw te rangschikken. Tik op de drie punten onder in de lijst met route-aanwijzingen om de opties voor het bewerken van uw route te zien.

traanpictogram met plus
Met Stop toevoegen kunt u een stop toevoegen door een locatie te zoeken of door een thuisadres, recente bestemming of favoriete bestemming te selecteren. U kunt ook een stop toevoegen door op een speld op de kaart te tikken en vervolgens Toevoegen in het pop-upvenster te selecteren.
Potloodpictogram
Met Stop bewerken kunt u een complexe route samenstellen door stops op de route toe te voegen of te verwijderen. Versleep stops door op het is-gelijk-teken te tikken om uw route opnieuw te rangschikken.

U kunt uw route ook bewerken met de mobiele Tesla-app (indien beschikbaar in uw regio). Ga in de mobiele Tesla-app naar Locaties > Navigatie en voer een bestemming in, tik op Rit bewerken > Stop toevoegen om uw route te bewerken en tik vervolgens op Verzenden naar auto om de rit te delen met uw voertuig.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Vereist versie 4.27.5 of nieuwer van de mobiele Tesla-app.

Automatische navigatie

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Automatische navigatie is mogelijk niet beschikbaar in allee regio's en op alle voertuigconfiguraties.

Automatische navigatie kan een bestemming voorspellen wanneer u instapt. Als de agenda van uw telefoon is gesynchroniseerd met de Model 3 en de agenda een afspraak bevat die binnen twee uur plaatsvindt nadat u bent ingestapt, stelt Automatische navigatie de bestemming van de afspraak voor (wanneer een geldig adres aan de afspraak is gekoppeld).

Als u thuis bent en op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 5:00 en 11:00 uur rijdt, kan Automatische navigatie u automatisch naar de locatie leiden die is ingesteld als Werk (zie Thuis, Werk en Favoriete bestemmingen). En omgekeerd, als u bij uw werkplek bent op weekdagen tussen 15:00 en 23:00 uur, kan Automatische navigatie u automatisch naar locatie leiden die is ingesteld als Thuis.

Tik op Bediening > Navigatie > Automatische navigatie om Automatische navigatie in te schakelen. De agenda van uw telefoon moet zijn gesynchroniseerd met de Model 3 en voor het item moet een uniek en geldig adres zijn opgegeven (zie Telefoon, agenda en webconferencing).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Navigatie-instructies die u handmatig invoert of naar de Model 3 verzendt, vervangen routes die worden aanbevolen door Automatische navigatie.

Bonnefooi en Trek

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Functies zijn mogelijk niet beschikbaar in alle regio's en op alle voertuigconfiguraties.

Naast het navigeren naar een door u gekozen bestemming, kan de Model 3 ook locaties bij u in de buurt aanbevelen wanneer u Trek hebt of op de Bonnefooi ergens naar toe wilt rijden. Tik in de navigatiezoekbalk op Trek of Bonnefooi. Met Trek wordt een lijst van populaire restaurants aanbevolen en met Bonnefooi wordt een lijst van populaire bestemmingen (zoals musea en pretparken) aanbevolen. Als u een interessante bestemming hebt ontdekt, tik dan op Navigeren om naar deze bestemming te navigeren.

Deze functie vereist de nieuwste navigatiekaarten. Als u deze wilt downloaden, verbindt u Model 3 met wifi en tikt u op Bediening > Software om te controleren of een update beschikbaar is (zie Kaart-updates).

Thuis, Werk en Favoriete bestemmingen

Als u regelmatig naar dezelfde bestemming rijdt, kunt u deze als favoriet toevoegen, zodat u de naam of het adres van de locatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u een bestemming als favoriet toevoegt, kunt u eenvoudig naar deze bestemming navigeren door op de zoekbalk van het navigatiesysteem te tikken en dan op Favorieten. Vervolgens kunt u de bestemming in uw lijst van favoriete bestemmingen selecteren.

Om een bestemming aan uw lijst met favorieten toe te voegen, tikt u eerst op de bijbehorende speld op de kaart en vervolgens op het stervormige pictogram in het pop-upscherm dat verschijnt. Voer een naam in (of verander niets om de standaardnaam te gebruiken), en tik vervolgens op Toevoegen aan favorieten. Het stervormige pictogram wordt gevuld en de bestemming wordt opgenomen in de lijst met favorieten.

Om een recente of favoriete bestemming te verwijderen, tikt u op de bestemming in de bestemmingenlijst en houdt u deze kort omlaag tot de X wordt weergegeven. Tik vervolgens op X om de bestemming uit de lijst te verwijderen.

De locaties Thuis en Werk worden ook onder de zoekbalk van het navigatiesysteem weergegeven. Tik hier om een adres aan de bijbehorende locatie toe te voegen. Na het adres te hebben ingevoerd, tikt u op Opslaan als thuis of Opslaan als werk. Tik vervolgens eenvoudig op deze snelkoppelingen wanneer u naar huis of naar het werk wilt navigeren.

Om het betreffende adres te wijzigen of te verwijderen, houdt u het pictogram Thuis of Werk ingedrukt. In een pop-upvenster kunt u een nieuw adres invoeren en vervolgens Opslaan als thuis of Opslaan als werk kiezen. Nadat u een thuis- of werklocatie hebt opgeslagen, kan de Model 3 u vragen om 's ochtend naar uw werklocatie te navigeren en 's avonds naar uw thuislocatie en een geschatte rijtijd geven gebaseerd op de actuele verkeerssituatie. Zie Automatische navigatie. Tik op Thuis wissen of Werk wissen om de betreffende adressen direct te verwijderen. De Model 3 vraagt u mogelijk, op basis van uw gebruikspatroon, om een locatie als thuis- of werklocatie op te slaan.

Als u de Model 3 verkoopt, of het eigendom ervan overdraagt of anderen ermee laat rijden, wordt om veiligheidsredenen aanbevolen uw thuis- en werklocaties te wissen. U kunt deze individueel wissen of u kunt een fabrieksreset uitvoeren om alle persoonlijke gegevens te wissen (tik op Bediening > Service > Instellingen wissen).

Laadpunten

Om laadpunten op de kaart weer te geven, tikt u op de zoekbalk van de kaart. Tik vervolgens op Opladen. Laadpunten worden in een lijst getoond (het dichtstbijzijnde laadpunt staat bovenaan de lijst) en op de kaart met overeenkomstige spelden weergegeven. Raak een speld aan om meer informatie weer te geven, er naartoe te navigeren of als favoriete bestemming te markeren.

Tik op de pictogrammen met een bliksemschicht om de soorten oplaadlocaties te kiezen die u op de kaart wilt laten weergeven (standaard worden alleen Superchargers weergegeven op de kaart):

één bliksemschicht
Tik hierop om laadpunten met een laag vermogen tot 70 kW toe te voegen, zoals bestemmingslaadstation.
drie bliksemschichten
Tik hierop om laadpunten met een hoog vermogen boven 70 kW toe te voegen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
CCS Superchargers worden alleen op de kaart weergegeven als uw auto is voorzien van functionaliteit voor CCS-laden. Als u op de speld van de Supercharger tikt, wordt in de pop-up aangegeven of u een CCS-adapter nodig hebt om uw auto op te laden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
In bepaalde regio's worden snelladers van derden ook opgenomen op de kaart als donkergrijze spelden wanneer u ervoor kiest om alle laadpunten weer te geven.

Het uiterlijk van een speld van het laadpunt toont de voorspelde status van het laadpunt. Tik op de speld om details weer te geven.

De Supercharger-locatie is operationeel en het getal op de speld geeft het voorspelde aantal beschikbare laadboxen van de Supercharger aan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Een Supercharger die zich op uw huidige navigatieroute bevindt is zwart gekleurd (of wit, als het touchscreen in de nachtmodus is).
Er is een groot aantal gebruikers voorspeld voor de Supercharger-locatie. Het kan zijn dat u moet wachten voordat u kunt opladen.
De Supercharger-locatie werkt mogelijk met een verminderde capaciteit.
De Supercharger-locatie is mogelijk gesloten.
Deze Supercharger-locatie zou operationeel moeten zijn maar er zijn geen gegevens voor beschikbaar.
De locatie is een bestemmingslaadstation, een snellaadstation van derden of een openbaar oplaadstation dat u eerder hebt gebruikt. Tik hier om meer informatie weer te geven, zoals gebruiksbeperkingen en beschikbare laadstroom.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de kaart wordt uitgezoomd en er meer dan één bestemmingslaadstation in een gebied aanwezig is, is de speld rond en wordt het aantal stations weergegeven. Tik op de speld om in te zoomen. Daarna kunt u op een afzonderlijke speld tikken voor details over een specifiek laadpunt.

Tik op de speld van een laadpunt om een pop-upvenster te openen van waaruit u het volgende kunt doen:

 • De exacte locatie van het laadpunt en de afstand tot uw huidige locatie bepalen.
 • Voorzieningen weergeven die beschikbaar zijn bij het laadpunt, zoals toiletten, restaurants, accommodaties voor overnachting, winkels en wifi. Tik in een popup-venster van een Supercharger op een voorzieningenpictogram om in de omringende zone naar de bijbehorende voorziening te zoeken.
 • Tik op het pijlpictogram om naar het laadpunt te navigeren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Wanneer u naar een Supercharger (of, in sommige regio's, een snellader van een derde partij) navigeert, verwarmt Model 3 de batterij voor ter voorbereiding op opladen. Hierdoor komt u aan met een optimale batterijtemperatuur, zodat de oplaadtijd wordt verkort. Onder sommige omstandigheden (bijvoorbeeld bij koud weer), is het normaal dat de motor(en) en componenten daarvan geluid maken, omdat deze warmte genereren om de batterij te verwarmen (zie Opladen).
 • Bekijk de gemiddelde drukte bij een Supercharger-locatie op verschillende tijden gedurende de dag en wat de laadtarieven en idle fees zijn (zie Supercharger-tarieven).

Energieverbruik voorspellen

Wanneer u naar een bestemming navigeert, helpt de Model 3 uw oplaadbehoeften te anticiperen en de hoeveelheid energie te berekenen die resteert wanneer u uw bestemming hebt bereikt. Tijdens de navigatie toont de kaart deze berekening naast het batterijpictogram in de lijst met routeaanwijzingen (zie Naar een bestemming navigeren). Wanneer de lijst met routeaanwijzingen is gecomprimeerd, tikt u op de bovenkant van de lijst om deze uit te vouwen.

De berekening die voorspelt hoeveel energie u zult gebruiken, is een schatting die is gebaseerd op rijstijl (voorspelde snelheid etc.) en omgevingsfactoren (hoogteverschillen, windsnelheid en -richting, actuele en voorspelde temperaturen, luchtdichtheid en -vochtigheid, etc.). Tijdens het rijden leert de Model 3 voortdurend meer over het energieverbruik, waardoor de nauwkeurigheid in de loop van de tijd toeneemt. Model 3 voorspelt energieverbruik op basis van de rijstijl van het individuele voertuig. Als u bijvoorbeeld een tijd lang sportief rijdt, wordt bij toekomstige voorspellingen van het bereik uitgegaan van een hoger verbruik. Sommige factoren die bijdragen aan het voorspelde energieverbruik (bijvoorbeeld voorspelde temperaturen en windsnelheden) zijn alleen beschikbaar als de Model 3 is verbonden met internet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u een gebruikte Tesla hebt aangeschaft, wordt aanbevolen dat u de fabrieksinstellingen herstelt (Bediening > Service > Instellingen wissen) voor een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van het energieverbruik.

Tijdens uw route observeert de Model 3 het energieverbruik en wordt de geschatte hoeveelheid energie geactualiseerd die overblijft aan het eind van uw rit. In de volgende situaties verschijnt een pop-upwaarschuwing op de lijst met routeaanwijzingen:

 • Een gele waarschuwing verschijnt wanneer u nog zeer weinig energie hebt om uw bestemming te bereiken, waardoor u langzaam moet rijden om energie te besparen. Zie De actieradius vergroten voor tips om energie te besparen.
 • Wanneer u moet opladen om uw bestemming te bereiken, verschijnt er een rode waarschuwing.

Om te bepalen of u genoeg energie hebt voor een heen- en terugreis, tikt u op het batterijpictogram in de lijst van de routeaanwijzingen om een geschatte berekening van uw energieverbruik voor de heen- en terugreis weer te geven.

Actuele verkeersinformatie

Model 3 detecteert verkeersomstandigheden in real time en past de geschatte reisduur en aankomsttijden automatisch aan. Als de verkeerssituatie uw geschatte aankomsttijd kan vertragen en er een alternatieve route beschikbaar is, kan het navigatiesysteem u omleiden naar uw bestemming. U kunt ook het minimale aantal minuten instellen dat moet worden opgeslagen voordat u wordt omgeleid. Tik op Bediening > Navigatie > Actuele verkeersinformatie om deze functie in of uit te schakelen.

Als Actuele verkeersinformatie is ingeschakeld, worden pictogrammen voor verkeerssituaties weergegeven op de navigatieroutes wanneer deze worden gedetecteerd, indien dit mogelijk is in uw regio (premiumconnectiviteit vereist).
Pictogram snelheidscamera
Wordt weergegeven wanneer een snelheidscamera is gedetecteerd.

Reisplanner

Reisplanner (indien beschikbaar in uw regio) helpt u om met vertrouwen grotere afstanden te rijden. Als de auto moet worden opgeladen om uw bestemming te kunnen bereiken, leidt Reisplanner u naar de juiste Supercharger-locaties. Reisplanner selecteert een route en komt met laadtijden om de rij- en laadtijd tot een minimum te beperken. Om Reisplanner in te schakelen, tikt u op het instellingenpictogram op de kaart (zie Navigatie-instellingen) en vervolgens op Reisplanner.

Als Reisplanner is ingeschakeld en laden noodzakelijk is om uw bestemming te bereiken, vermeldt de lijst met routeaanwijzingen Supercharger-stops, aanbevolen laadtijd bij elke Supercharger en een schatting van de hoeveelheid energie die beschikbaar is wanneer u bij de locatie van de Supercharger aankomt.

Om de Supercharger-stops te verwijderen en alleen aanwijzingen weer te geven, tikt u op Alle oplaadstops verwijderen onderaan de lijst met routeaanwijzingen. Als u oplaadstops verwijdert geeft de lijst met routeaanwijzingen mogelijk een waarschuwing weer die aangeeft dat opladen is vereist om uw bestemming te bereiken. Om Supercharger-stops weer aan de lijst met route-aanwijzingen toe te voegen, tikt u op Oplaadstops toevoegen.

Tijdens het opladen bij een Supercharger toont het oplaadscherm de resterende oplaadtijd die nodig is om naar de volgende Supercharger-stop of bestemming (als verder opladen niet nodig is) te rijden. Als u korter of langer laadt, wordt de laadtijd voor bij volgende Supercharger-stops dienovereenkomstig bijgesteld. U kunt ook de mobiele app gebruiken om de vereiste resterende oplaadtijd in de gaten te houden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Wanneer u naar een Supercharger of, in sommige regio’s, een snellader van een derde partij met gebruik van Reisplanner, kan Model 3 energie toewijzen om de batterij voor te verwarmen om met een optimale batterijtemperatuur bij de Supercharger of de snellader van een derde partij te arriveren. Dit vermindert de oplaadtijd (zie Opladen).

Als Reisplanner inschat dat u niet voldoende energie voor de heen- en terugreis heeft en er geen Superchargers op uw route beschikbaar zijn, geeft Reisplanner boven aan de lijst met routeaanwijzingen de waarschuwing weer dat opladen nodig is om uw bestemming te bereiken.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als een supercharger op uw navigatieroute buiten werking is, geeft Reisplanner een melding weer en probeert u naar een andere supercharger-locatie te leiden.

Kaart-updates

Wanneer bijgewerkte kaarten beschikbaar zijn, worden deze automatisch via wifi naar de Model 3 gestuurd. Verbind de Model 3 regelmatig met een wifi-netwerk om er zeker van te zijn dat u de kaarten ontvangt (zie Wifi). Er wordt een bericht op het touchscreen weergegeven wanneer er nieuwe kaarten zijn geïnstalleerd.