Dashcam

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Dashcam mogelijk niet aanwezig op uw auto of werken de functies mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het raadplegen en naleven van alle lokale regels en eigendomsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van camera's.

Dashcam neemt videobeelden van de omgeving van uw auto op wanneer de Model 3 is ingeschakeld (zie Starten en uitschakelen) en tijdens het rijden. Gebruik Dashcam om incidenten of opmerkelijke voorvallen tijdens het rijden op te nemen, op dezelfde manier waarop u een externe dashcam op andere auto's zou gebruiken.

Het pictogram Dashcam bevindt zich in de App Launcher. U kunt de Dashcam-app aan de onderbalk toevoegen voor snelle toegang (zie Mijn apps aanpassen). Als uw auto in de parkeerstand staat, wordt de Viewer geopend wanneer u op het Dashcam-pictogram tikt.

grijs camerapictogram

Ter bescherming van uw privacy, worden video-opnamen lokaal opgeslagen in het boordgeheugen van een geformatteerde USB-stick. Opnamen worden niet naar Tesla verzonden. Uw auto maakt geen video-opnamen als Dashcam Uit is.

Gebruik van Dashcam

 1. Formatteer een USB-stick. Voor Dashcam moet een correct geformatteerde USB-stick zijn aangesloten op de USB-poort van uw auto (Tesla raadt aan om de USB-poort in het dashboardkastje te gebruiken, indien aanwezig) om beeldmateriaal te kunnen opslaan en ontvangen. Auto's die vanaf ongeveer 2020 zijn geproduceerd zijn voorzien van een vooraf geformatteerde USB-stick in het dashboardkastje. De USB-stick kan op twee manieren worden geformatteerd:
  • Sluit de USB-stick aan op de USB-poort en navigeer naar Bediening > Veiligheid > USB-stick formatteren. Uw auto formatteert automatisch de USB-stick voor u.
  • Formatteer de USB-stick op een computer. Zie Vereisten voor USB-stick voor opnemen van video's voor meer informatie.
 2. Sluit de USB-stick aan op de USB-poort van uw auto.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Voor sommige auto's die na ongeveer 1 november 2021 zijn geproduceerd, ondersteunen de USB-poorten van de middenconsole mogelijk alleen het opladen van apparaten. Gebruik de USB-poort in het dashboardkastje voor alle andere functies.
 3. Schakel Dashcam in door te tikken op Bediening > Veiligheid > Dashcam. U kunt bepalen hoe en wanneer Dashcam beelden opslaat. U kunt kiezen tussen:
  • Auto: Dashcam slaat automatisch een opname op de USB-stick op wanneer de Model 3 een veiligheidsincident detecteert, zoals een aanrijding of het activeren van airbags. Als Auto is geselecteerd, kan de detectie variëren en is deze afhankelijk van of uw auto is ingeschakeld of in de slaapstand staat en van de status van Autopilot.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opmerking
   Er zijn verschillende factoren die bepalen of Dashcam automatisch een opname van een veiligheidsincident opslaat (bijvoorbeeld de kracht van een botsing, activering van de airbags, etc.). Vertrouw er niet op dat Dashcam automatisch video's van alle veiligheidsincidenten opslaat.
  • Handmatig: U moet op het pictogram Dashcam tikken om een opname van de afgelopen 10 minuten op te slaan.
  • Bij clax.: Als u de claxon bedient, slaat Dashcam een opname van de afgelopen 10 minuten op. Dit kan samen met Auto of Handmatig worden ingeschakeld.
 4. Zodra Dashcam is ingeschakeld, kunt u gaan rijden. Het pictogram Dashcam geeft aan of beelden worden opgeslagen. U kunt de status van Dashcam ook bepalen aan de hand van het pictogram in Bediening:
  grijs camerapictogram
  Het pictogram verandert om de status van Dashcam aan te geven:
  Grijs camerapictogram met een rode cirkel geeft aan dat opname loopt
  OPNEMEN: Dashcam is bezig met opnemen. Tik op het pictogram om videobeelden op te slaan. Houd het pictogram ingedrukt om de opname te pauzeren.
  grijs camerapictogram
  GEPAUZEERD: Dashcam is gepauzeerd. Tik op het pictogram om de opname te hervatten. Om verlies van videobeelden te voorkomen, dient u Dashcam te pauzeren voordat u de USB-stick verwijdert.
  Grijs camerapictogram met een groen vinkje geeft aan dat opname is opgeslagen
  OPGESLAGEN: Beelden zijn opgeslagen. U kunt beelden van Dashcam ook tijdens het rijden opslaan door op het Dashcam-pictogram in de App Launcher te tikken.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  U moet het gewenste materiaal opslaan om het later te kunnen bekijken. Uw auto slaat niet alle opnamen op, ook niet tijdelijk. Niet-bewaard materiaal dat is opgenomen door Dashcam wordt voortdurend overschreven. Zie Video-opnamen bekijken voor meer informatie.
 5. Zodra de gewenste beelden zijn opgeslagen, kunt u de clips bekijken op het touchscreen of op een computer:
  • Touchscreen: Zorg dat uw auto in de parkeerstand staat en tik op het pictogram Dashcam in de App Launcher. Video's worden gerangschikt op tijdstempel. Zie Video-opnamen bekijken voor meer informatie.
  • Computer: Sluit de USB-stick aan op een computer en navigeer naar de map TeslaCam. Video's worden gerangschikt op tijdstempel. Zie Video-opnamen bekijken voor meer informatie.
 6. Om Dashcam uit te schakelen, navigeert u naar Bediening > Veiligheid > Dashcam > Uit. Als Dashcam is ingesteld op Auto, Bij clax. of Handmatig, wordt het telkens automatisch ingeschakeld wanneer u met uw auto gaat rijden.