Disclaimers

Voertuigtelematica

Model 3 is uitgerust met elektronische modules die de informatie van diverse systemen in de auto, zoals de motor, Autopilot-componenten, batterij, remmen en elektrische systemen bewaken en opslaan. De elektronische modules verzamelen informatie over de status van de auto en de verschillende rij-omstandigheden, zoals remmen, accelereren, dagtellers en alle andere relevante autogegevens. Deze modules slaan ook gegevens op over de functies van de auto, zoals het opladen en de status van de batterij, het in- en uitschakelen van systemen, het registreren van storingscodes, het VIN, de rijsnelheid, de richting en de locatie.

Deze gegevens die door de auto opgeslagen zijn, kunnen bij een bezoek aan de werkplaats worden uitgelezen en gebruikt door Tesla-servicetechnici, maar kunnen ook draadloos via het datacommunicatiesysteem van de auto naar Tesla gestuurd worden. Deze gegevens kunnen door Tesla voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder, maar niet beperkt tot, het leveren van Tesla-datacommunicatiediensten; probleemopsporing; evaluatie van de kwaliteit, functionaliteit en prestaties van uw auto; analyse en research door Tesla en haar partners, met als doel de kwaliteit en het design van onze producten verder te ontwikkelen en te verbeteren, Tesla te verdedigen en anderszins waar wettelijk vereist. Tijdens onderhoudswerkzaamheden kan Tesla eventuele problemen op afstand oplossen gewoon door het logboek van de auto uit te lezen.

Het datacommunicatiesysteem van Tesla stuurt de autodata regelmatig via een draadloze verbinding naar Tesla. Deze gegevens worden gebruikt zoals hiervóór is aangegeven en helpen bij het juiste onderhoud van uw auto. De Model 3 heeft nog een aantal andere systemen en functies die gebruikmaken van het datacommunicatiesysteem en de beschikbare informatie, waaronder de laadherinnering, software-updates, toegang en bediening op afstand van diverse systemen in de auto.

Tesla stelt de gegevens niet ter beschikking van derden, behalve:

  • Bij overeenkomst of toestemming van de eigenaar (of de leasemaatschappij).
  • Bij een officieel verzoek door politie of andere autoriteiten.
  • Bij gebruik ter verdediging van Tesla.
  • Bij opdracht door een rechtbank.
  • Voor researchdoeleinden zonder dat er gegevens over de auto of persoonlijke gegevens van de eigenaar ter beschikking worden gesteld.
  • Bij ter beschikking stelling aan een partner van Tesla, inclusief haar opvolgers of dochterondernemingen, of onze informatiesystemen en onze datamanagementproviders.

Raadpleeg voor meer informatie over de wijze waarop Tesla de verzamelde gegevens van uw voertuig verwerkt het privacybeleid van Tesla op http://www.tesla.com/about/legal.

Gegevens delen

Ten behoeve van kwaliteitsgarantie en ondersteuning van de voortdurende verbetering van geavanceerde functies zoals Autopilot, verzamelt uw Model 3 mogelijk gegevens voor analyse en over wegsegmenten, diagnose en voertuiggebruik, die naar Tesla worden verzonden voor verdere analyse. Deze analyse helpt Tesla bij het verbeteren van producten en diensten door te leren van de miljarden kilometers die Tesla's hebben gereden. Hoewel Tesla deze gegevens deelt met partners die soortgelijke gegevens leveren, kunt u aan de hand van de verzamelde informatie niet worden geïdentificeerd en kunnen deze gegevens alleen naar Tesla worden verzonden na uw uitdrukkelijke toestemming. Ter bescherming van uw privacy wordt persoonlijke informatie niet geregistreerd, is deze het onderwerp van technieken voor privacybehoud, of wordt deze verwijdert uit rapporten voordat deze worden verzonden naar Tesla. U bepaalt welke gegevens u deelt, door te tikken op Bediening > Software > Gegevens delen.

Raadpleeg voor meer informatie over de wijze waarop Tesla de verzamelde gegevens van uw voertuig verwerkt het privacybeleid van Tesla op http://www.tesla.com/about/legal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Hoewel de Model 3 gebruikmaakt van GPS in samenhang met rijgedrag en bediening, registreert of bewaart Tesla geen voertuigspecifieke GPS-informatie, zoals beschreven in dit document, met uitzondering van de locatie waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Daarom is Tesla niet in staat om historische informatie over de locatie van een voertuig te verstrekken (Tesla kan bijvoorbeeld niet zien waar de Model 3 op een bepaalde datum/op een bepaald tijdstip was geparkeerd of reed).

Kwaliteitscontrole

Mogelijk merkt u dat bij aflevering reeds enkele km op de kilometerteller van uw Model 3 staan. Dit is het gevolg van een uitgebreide testprocedure die de kwaliteit van uw Model 3 garandeert.

Als onderdeel van deze tests wordt de auto tijdens en na de productie uitgebreid geïnspecteerd. De eindinspectie vindt plaats bij Tesla en daarbij wordt ook een proefrit gemaakt door een technicus.

Geluidenbibliotheek

"Free Sounds Library" (indien aanwezig).

Website met gratis geluidseffecten.

Licentie: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). U mag gratis en zonder betaling van royalty's gebruikmaken geluidseffecten in uw multimediaprojecten voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

http://www.freesoundslibrary.com