Collision Avoidance Assist

De volgende functies voor het vermijden van botsingen zijn bedoeld om de veiligheid van u en uw passagiers te vergroten:

 • Forward Collision Warning - geeft zichtbare en hoorbare (en in sommige regio's haptische) waarschuwingen in situaties wanneer de Model 3 detecteert dat de kans op een frontale botsing zeer groot is (zie Forward Collision Warning).
 • Automatic Emergency Braking - schakelt automatisch de remmen in om de impact van een botsing te verminderen (zie Automatic Emergency Braking).
 • Obstakelbewuste acceleratie - verlaagt de acceleratie als Model 3 een object in de rijrichting wordt gedetecteerd (zie Obstacle-Aware Acceleration).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Zorg elke keer voordat u wegrijdt en voordat u Autopilot-functies gebruikt dat alle camera's schoon en vrij van belemmeringen zijn (zie Een camera reinigen). Vuile camera's en sensoren (indien aanwezig) en omgevingsomstandigheden zoals regen en vervaagde rijstrookmarkeringen kunnen de prestaties van Autopilot nadelig beïnvloeden. Als een camera is geblokkeerd of afgeschermd geeft de Model 3 een melding weer op het touchscreen en zijn Autopilot-functies mogelijk niet beschikbaar. Zie Probleemoplossing bij waarschuwingen voor meer informatie over specifieke waarschuwingen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De functie Voorwaartse botsingswaarschuwing is alleen bedoeld ter ondersteuning. Veilig rijgedrag en een goed beoordelingsvermogen blijven essentieel. Houd uw ogen op de weg gericht terwijl u rijdt en vertrouw nooit volledig op Forward Collision Warning om u te waarschuwen voor een mogelijke botsing. Een aantal factoren kunnen de prestaties verlagen of belemmeren, wat kan resulteren in onnodige, ongeldige, inaccurate of gemiste waarschuwingen. Als u volledig vertrouwt op Forward Collision Warning om u te waarschuwen voor een mogelijke botsing, kan dit tot ernstig letsel of de dood leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Automatic Emergency Braking is niet ontwikkeld om alle botsingen te voorkomen. In bepaalde situaties kan het de gevolgen van een botsing minimaliseren door te proberen uw rijsnelheid te verlagen. Als u volledig vertrouwt op Automatic Emergency Braking om een botsing te voorkomen, kan dit tot ernstig letsel of de dood leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Obstacle-Aware Acceleration is niet bedoeld om een botsing te voorkomen. In bepaalde situaties kan het systeem de gevolgen van een botsing tot een minimum beperken. Als u volledig vertrouwt op Obstacle-Aware Acceleration om een botsing te voorkomen, kan dit tot ernstig letsel of de dood leiden.

Forward Collision Warning

Model 3 bewaakt het gebied vóór de auto op de aanwezigheid van objecten zoals auto's, motorfietsen, fietsen of voetgangers. Als de kans op een botsing groot wordt geacht tenzij u onmiddellijk ingrijpt, laat Forward Collision Warning een signaal klinken en wordt het voertuig voor u rood gemarkeerd weergegeven op het touchscreen. Als dit gebeurt, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CORRECTIEMAATREGELEN!

Screenshot van het gedetecteerde voertuig vóór de Tesla, rood

Visuele en hoorbare (en in sommige regio's haptische) waarschuwingen worden automatisch uitgeschakeld wanneer de kans op een aanrijding is afgenomen (bijvoorbeeld als u de Model 3 hebt afgeremd of tot stilstand hebt gebracht, of als een object voor u uit de weg is gegaan).

Als er niet onmiddellijk wordt ingegrepen wanneer de Model 3 een Forward Collision Warning geeft, kan Automatic Emergency Braking (indien ingeschakeld) automatisch de remmen activeren wanneer een aanrijding als onvermijdelijk wordt beschouwd (zie Automatic Emergency Braking).

Forward Collision Warning is standaard ingeschakeld. Tik op Bediening > Autopilot > Forward Collision Warning om de gevoeligheid van het systeem aan te passen. In plaats van het standaard waarschuwingsniveau Normaal, kunt u Laat of Vroeg kiezen voor waarschuwingen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Forward Collision Warning wordt aan het begin van elke rit automatisch gereset naar Normaal als u deze functie handmatig wijzigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De camera('s) en sensoren (indien aanwezig) die onderdeel uitmaken van Forward Collision Warning, controleren een gebied van ongeveer 160 meter binnen uw traject. De reikwijdte van Forward Collision Warning kan negatief worden beïnvloed door weg- en weersomstandigheden. Wees voorzichtig in het verkeer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Forward Collision Warning geeft alleen zichtbare en hoorbare waarschuwingen. De Model 3 zal niet (af)remmen. Als u een waarschuwing ziet en/of hoort is het de verantwoordelijkheid van de bestuurder om onmiddellijk corrigerend in te grijpen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het kan gebeuren dat Forward Collision Warning een waarschuwing geeft in situaties waarbij er geen kans is op een aanrijding. Blijf alert en let altijd op de weg voor de Model 3, zodat u kunt inschatten of u moet ingrijpen of niet.

Forward Collision Warning is alleen actief wanneer de auto tussen ongeveer 5 km/h en 200 km/h rijdt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Forward Collision Warning geeft geen waarschuwing als de bestuurder het rempedaal al intrapt.

Automatic Emergency Braking

Model 3 is ontworpen om de afstand tot gedetecteerde objecten te bepalen. Wanneer een botsing niet voorkomen kan worden, zorgt Automatic Emergency Braking ervoor dat de remmen worden geactiveerd om het voertuig af te remmen en de gevolgen van de botsing te verminderen. De mate waarin de snelheid wordt verlaagd, hangt af van vele factoren, waaronder de rijsnelheid en de omgeving.

Wanneer de remmen worden geactiveerd door Automatic Emergency Braking, wordt op het touchscreen een zichtbare waarschuwing getoond en hoort u een signaal. Wellicht bemerkt u ook een abrupte neerwaartse beweging van het rempedaal. De remlichten gaan branden om achteropkomend verkeer te waarschuwen.

Groene letter A in een cirkel
Noodstop is actief

Automatic Emergency Braking is alleen actief wanneer de auto tussen ongeveer 5 km/h en 200 km/h rijdt.

Automatic Emergency Braking remt niet of stopt met remmen wanneer:

 • u het stuurwiel scherp draait.
 • u het rempedaal intrapt en laat opkomen wanneer Automatic Emergency Braking actief is;
 • u snel accelereert terwijl Automatic Emergency Braking actief is;
 • de auto, motorfiets, fiets of voetganger niet langer voor of achter uw voertuig wordt gedetecteerd.

Automatic Emergency Braking is altijd ingeschakeld wanneer u de Model 3 start. Om deze functie voor uw huidige rit uit te schakelen, schakelt u naar de parkeerstand en tikt u op Bediening > Autopilot > Automatic Emergency Braking. Zelfs als u Automatic Emergency Braking uitschakelt, kan uw voertuig nog steeds remmen nadat een eerste botsing is gedetecteerd, om verdere botsingen te verminderen (zie Remmen bij meerdere botsingen). Als deze functie is uitgeschakeld, wordt een visuele melding weergegeven op het touchscreen.

Automatic Emergency Braking is uitgeschakeld
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het is ten zeerste aan te raden om Automatic Emergency Braking niet uit te schakelen. Als u dit systeem uitschakelt, activeert de Model 3 niet automatisch de remmen in situaties waarin een aanrijding onvermijdelijk wordt geacht.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Automatic Emergency Braking is bedoeld om de gevolgen van alleen frontale botsingen te verminderen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Automatic Emergency Braking is bedoeld om de impact van kop- en staartbotsingen te verminderen en de werking van het systeem is beperkt bij achteruitrijden.
Als Automatic Emergency Braking niet beschikbaar is, wordt een visuele waarschuwing weergegeven op het touchscreen.
Automatic Emergency Braking is niet beschikbaar
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Automatic Emergency Braking is bedoeld om de gevolgen van een botsing te verminderen. Het is niet bedoeld om een botsing te voorkomen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De prestaties van Automatic Emergency Braking kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren waardoor het systeem mogelijk niet remt of ongepast of vroegtijdig remt, bijvoorbeeld wanneer een voertuig zich gedeeltelijk in baan van de auto bevindt of wanneer er vuil op de weg is. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om veilig te rijden en te allen tijde de controle over de auto te behouden. Vertrouw nooit uitsluitend op Automatic Emergency Braking om een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Automatic Emergency Braking mag nooit dienen als vervanging voor een veilige rijafstand tussen u en de auto voor u.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Bij autimatisch remmen maakt het rempedaal een abrupte neerwaartse beweging. Zorg ervoor dat het rempedaal altijd vrij kan bewegen. Plaats geen materialen onder of boven op de vloermat aan bestuurderszijde (waaronder een extra mat) en zorg er altijd voor dat de vloermat aan de bestuurderszijde goed vastzit. Als u dit niet doet, kan dit de vrije beweging van het rempedaal verhinderen.

Remmen bij meerdere botsingen

Naast Automatic Emergency Braking, kan de Model 3 ook remmen om volgende botsingen te voorkomen of de impact hiervan te verminderen wanneer de activering van een airbag is gedetecteerd. De auto kan remmen ongeacht de rijsnelheid.

Obstacle-Aware Acceleration

Obstacle-Aware Acceleration is bedoeld om de gevolgen van een aanrijding te verminderen door het motorkoppel te verlagen en in sommige gevallen te remmen wanneer de Model 3 een object in de rijrichting detecteert. Het touchscreen geeft een visuele waarschuwing weer en er klinkt een geluidssignaal wanneer automatisch wordt geremd. Als de Model 3 bijvoorbeeld is geparkeerd voor een gesloten garagedeur terwijl de rijversnelling is ingeschakeld, detecteert hij dat u het gaspedaal diep hebt ingetrapt. Hoewel de Model 3 nog steeds accelereert en de garagedeur raakt, wordt de schade mogelijk beperkt door het lagere koppel.

Obstacle-Aware Acceleration werkt alleen als tegelijkertijd aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De vooruit- of achteruitversnelling is ingeschakeld.
 • Model 3 staat stil of rijdt langzamer dan 16 km/h.
 • Model 3 detecteert een object in de rijrichting.

Om obstakelbewuste acceleratie uit te schakelen, tikt u op Bediening > Autopilot > Obstacle-Aware Acceleration.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Obstacle-Aware Acceleration is bedoeld om de ernst van een aanrijding te verminderen. Het is niet bedoeld om een botsing te voorkomen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Obstacle-Aware Acceleration kan het koppel mogelijk niet in alle situaties beperken, bijvoorbeeld bij het maken van een scherpe bocht tijdens inparkeren. Er zijn diverse factoren die Obstacle-Aware Acceleration kunnen beperken, vertragen of hinderen, zoals omgevingsomstandigheden, de afstand tot een obstakel en de handelingen van de bestuurder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw niet uitsluitend op Obstacle-Aware Acceleration voor de regeling van de acceleratie of het vermijden of beperken van de ernst van een aanrijding, en probeer Obstacle-Aware Acceleration niet te testen. Als u dit doet, kan dit leiden tot grote materiële schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Er zijn diverse factoren die de werking van Obstacle-Aware Acceleration kunnen beïnvloeden, mogelijk met onjuiste of niet tijdige verlaging van het motorkoppel tot gevolg. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om veilig te rijden en de Model 3 te allen tijde onder controle te houden.

Beperkingen en onvolkomenheden

De functies van Collision Avoidance kunnen niet altijd alle objecten, voertuigen, fietsers of voetgangers detecteren en om verschillende redenen kunnen er onnodige, ongeldige, onjuiste of gemiste waarschuwingen optreden, met name in de volgende situaties:

 • De weg is zeer bochtig.
 • Zicht is slecht (bij zware regenval, sneeuw, mist enz.).
 • Fel licht (zoals van koplampen van tegenliggers of direct zonlicht) hindert het camerazicht.
 • Een camera of sensor wordt belemmerd (vuil, bedekt, bewasemd, bedekt door een sticker, etc.).
 • Een of meer sensoren (indien aanwezig) zijn beschadigd, vuil of worden belemmerd (bijvoorbeeld door modder, ijs of sneeuw of door een autohoes, te veel lak of zelfklevende producten zoals folie, stickers, rubbercoating enz.).
 • Weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, mist of extreem hoge of lage temperaturen) de goede werking van de sensoren belemmeren.
 • De sensoren (indien aanwezig) worden gestoord door andere elektrische apparaten die ultrasone geluidsgolven produceren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Als er een storing optreedt met de functie Collision Avoidance Assist, geeft de Model 3 een waarschuwing weer. Neem contact op met Tesla Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Driver Assistance-functies worden automatisch uitgeschakeld wanneer Track Mode is ingeschakeld. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om veilig te rijden en te allen tijde de controle over de auto te behouden, ook op het circuit. Driver Assistance-functies worden automatisch opnieuw ingeschakeld wanneer Track Mode is uitgeschakeld.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De bovenstaande lijst met beperkingen die de goede werking van Collision Avoidance Assist kunnen verstoren, is niet volledig. Er kunnen vele andere redenen zijn waarom deze functies mogelijk niet naar behoren functioneren. De bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van aanrijdingen door alert te blijven, op het verkeer te letten en zo vroeg mogelijk in te grijpen.