Software-updates

Nieuwe software laden

Tesla update de software van uw auto via een draadloze verbinding, zodat u altijd verzekerd bent van de nieuwste functies. Tesla raadt u aan software-updates zo spoedig mogelijk te installeren op uw auto. Voor een snelle en betrouwbare levering van software-updates adviseert Tesla om wanneer mogelijk wifi ingeschakeld te laten en de verbinding met het wifi-netwerk te behouden. In de meeste gevallen moet uw auto zijn verbonden met wifi om een update te kunnen starten (zie Verbinding maken met wifi).

Software-updates worden niet uitgevoerd wanneer de volgende functies actief zijn.

  • Climate control aanhouden, Dog-modus of Kampeermodus
  • Sentry Mode
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Naar behoefte verzendt Tesla ook software-updates via een mobiele verbinding.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Probeer de auto niet te gebruiken terwijl de software wordt bijgewerkt. Voertuigfuncties, inclusief enkele veiligheidssystemen, kunnen beperkt of uitgeschakeld zijn terwijl een software-update wordt uitgevoerd en schade aan de auto kan het gevolg zijn.

Een geel klokje boven in het scherm Bediening geeft aan dat er een nieuwe software-update beschikbaar is. Er zijn drie manieren waarop u software-updates kunt installeren:

  • Tik op het gele klokje om het planningsscherm weer te geven. U wordt dan gevraagd een tijd te selecteren voor de installatie van de update (Ingesteld op deze tijd) of de update meteen te installeren (Nu installeren). Zodra de update is gepland, verandert het gele klokje in een wit klokje totdat de update begint. U kunt op ieder moment voordat de update plaatsvindt op dit klokje tikken om de planning van de update te wijzigen.
  • Tik op Bediening > Software om te zien of er een update beschikbaar is voor uw auto. Als er een update beschikbaar is, tikt u op Software-update beschikbaar om naar het planningsscherm te navigeren, zoals hierboven beschreven.
  • Start updates met behulp van de mobiele Tesla-app.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het updaten van de software kan tot wel drie uur in beslag nemen. Model 3 moet in de stand P (Parkeren) staan tijdens de software-update. Voor een snelle en betrouwbare levering van Model S-software-updates adviseert Tesla om wanneer mogelijk wifi ingeschakeld te laten en de verbinding met het wifi-netwerk te behouden (zie Verbinding maken met wifi).

Een software-update bestaat uit twee fasen:

  • Downloadfase: Tijdens deze fase wordt de nieuwe update draadloos naar het voertuig verzonden. Als een software-update beschikbaar is, maar niet kan worden gedownload omdat het voertuig niet is verbonden met wifi, wordt boven in het touchscreen een geel downloadpictogram weergegeven. Zodra het voertuig weer verbinding maakt met wifi, wordt de update automatisch gedownload. Tijdens het downloaden is het downloadpictogram groen. U kunt rijden tijdens het downloaden van de software-update, maar daarbij kan het downloaden worden onderbroken wanneer de wifi-verbinding van uw auto wordt verbroken. Als de software-update volledig is gedownload en gereed is voor installatie, wordt boven in het touchscreen een gele klok weergegeven.
  • Installatiefase: Tijdens de installatiefase, kunt u niet rijden. Als uw auto is aangesloten op een oplader, stopt uw auto met laden totdat de installatie is voltooid. Om de installatiefase te starten, tikt u op de gele klok boven in het touchscreen. Tik op Nu installeren om de installatie onmiddellijk te starten of tik op Instellen voor deze tijd om een begintijd voor de installatie te kiezen. Als u de installatie van de software-update plant voor een tijd in de toekomst, verandert de gele klok in een witte klok totdat de installatie begint. U kunt op ieder moment voordat de installatie van de update plaatsvindt op dit klokje tikken om de planning van de installatie te wijzigen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Software-updates worden niet geïnstalleerd als de modus Climate control aanhouden, Dog of Kamperen actief is (zie Climate control aanhouden, Dog en Kamperen).

Voorkeuren software-updates

Tesla bepaalt hoe, wanneer en waar updates naar voertuigen worden verzonden op basis van diverse factoren, die uniek zijn voor iedere release. U kunt kiezen hoe snel en vaak u software-updates ontvangt. Om uw voorkeuren te wijzigen, tikt u op Bediening > Software > Voorkeuren software-updates en selecteert u een van de volgende opties:

  • Standaard: Ontvang software-updates volgens het normale tijdschema voor uw regio en voertuigconfiguratie. Wanneer een software-release beschikbaar wordt gesteld, is deze in het algemeen al enige tijd gebruikt op voertuigen van andere klanten.
  • Geavanceerd: Ontvang de nieuwste software-updates voor uw regio en voertuigconfiguratie zo spoedig mogelijk wanneer ze beschikbaar zijn. Hoewel u de nieuwste updates zo spoedig mogelijk ontvangt, betekent dit niet dat u tot de eerste groep Tesla-eigenaars behoort die de update ontvangen. Uw auto neemt niet deel aan het Early Access-programma van Tesla wanneer u Geavanceerd kiest.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Tesla update software niet op verzoek van klanten die de nieuwste functies en verbeteringen willen ontvangen. Het selecteren van de optie Geavanceerd en een continue wifi-verbinding (zie Verbinding maken met wifi) is de beste manier om nieuwste beschikbare software-updates te ontvangen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het scherm voor software-updates verdwijnt pas wanneer de update installeert. U moet de software-update installeren zodra deze beschikbaar is. Iedere schade die het gevolg is van het niet installeren van een software-update wordt niet gedekt door de garantie van de auto. Als de installatie van updates is mislukt of geweigerd, kunnen sommige voertuigfuncties mogelijk niet langer toegankelijk zijn of kan digitale media-apparatuur incompatibel worden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Tesla kan de software van uw auto updaten of opnieuw installeren als onderdeel van een normale diagnose, reparatie of onderhoudsproces in Service.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Terugkeren naar een oudere softwareversie is niet mogelijk.

Neem contact op met Tesla als er op het scherm een bericht verschijnt dat een software-update is mislukt.

Opladen

Als de Model 3 wordt opgeladen op het moment dat er een update begint, wordt het opladen gestopt. Het opladen wordt automatisch hervat nadat de software is bijgewerkt. Als u rijdt met de Model 3 op het moment dat er een update gepland is, wordt het installeren van de update geannuleerd en moet de update opnieuw worden gepland.

Release notes bekijken

Lees na het uitvoeren van een software-update de release notes op het touchscreen voor informatie over wijzigingen of nieuwe functies. Om op elk gewenst moment versie-informatie over de huidige versie van de software van uw voertuig weer te geven, tikt u op Bediening > Software > Release Notes.

Tesla raadt u met klem aan om alle release notes te lezen. Deze kunnen belangrijke veiligheidsinformatie of bedieningsinstructies voor uw Model 3 bevatten.