Telefoon, agenda en webconferencing

De telefoon-app gebruiken

afbeelding van een telefoon
Wanneer uw telefoon via Bluetooth (zie Bluetooth) met de Model 3 is verbonden en u toegang tot informatie op uw telefoon hebt toegestaan (zie Contactpersonen en recente oproepen importeren), kunt u de telefoon-app gebruiken om iedereen die in uw telefoon staat weer te geven en handsfree te bellen:
 • Oproepen: Geeft recente oproepen in chronologische volgorde weer, waarbij de meest recente oproep eerst wordt vermeld.
 • Berichten: Geeft berichten in chronologische volgorde weer, waarbij het meest recente bericht eerst wordt vermeld. U kunt SMS-berichten bekijken, verzenden en ontvangen. In plaats van het SMS-bericht te typen, tikt u op de microfoonknop rechts van het stuurwiel om een bericht in te spreken.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Om afleiding tot een minimum te beperken de veiligheid van de inzittenden en andere weggebruikers te waarborgen, mag u geen sms-berichten bekijken en verzenden tijdens het rijden. Houd uw aandacht tijdens het rijden altijd bij de weg en het verkeer.
 • Contacten: Contacten worden in alfabetische volgorde weergegeven en kunnen worden gesorteerd op voornaam of achternaam. U kunt ook een letter aan de rechterkant van de lijst kiezen om snel naar de namen te scrollen die met deze letter beginnen. Wanneer u een naam in uw contactenlijst aanraakt, wordt het nummer van de contactpersoon weergegeven in het rechterdeelvenster, samen met andere beschikbare informatie (zoals het adres). Tik op het nummer van de contactpersoon om hem of haar te bellen.
 • Favorieten: Geeft de contactpersonen uit uw telefoon weer die u als Favorieten hebt aangemerkt.
 • Agenda: Geeft agenda-items uit uw telefoon weer (zie Agenda). Als een item een telefoonnummer of adres bevat, kunt u het betreffende nummer bellen of naar de betreffende bestemming navigeren door op de overeenkomstige informatie in het agenda-item te tikken.

Bellen

U kunt een oproep tot stand brengen door:

 • Een spraakopdracht te geven (zie Spraakbediening). Spraakbediening is een handige manier om handfree te bellen met uw contactpersonen of sms-berichten te sturen.
 • Op een telefoonnummer tikken in een lijst in de telefoon-app - Contactpersonen, Oproepen of Agenda.
 • Het toetsenblok van de Model 3 in de telefoon-app gebruiken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Indien wettelijk toegestaan en mits de omstandigheden het toelaten, kunt u ook een nummer bellen door het op het scherm van de telefoon in te voeren of te selecteren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt ook een telefoongesprek voeren door een speld op de kaart aan te raken en het telefoonnummer (indien beschikbaar) in het pop-upscherm te kiezen.

Een gesprek aannemen

Als u gebeld wordt, verschijnt het nummer of de naam van de beller op het touchscreen (indien de beller in de contactenlijst van uw telefoon staat en de Model 3 toegang heeft tot uw contacten).

Tik op een van de opties op het touchscreen om het gesprek aan te nemen met Beantwoorden of te weigeren met Negeren. Afhankelijk van de telefoon die u gebruikt en welke luidsprekers u hebt gebruikt voor uw meest recente oproep, vraagt uw telefoon mogelijk om te kiezen welke luidsprekers u wilt gebruiken voor de inkomende oproep.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd tijdens het rijden altijd uw aandacht bij de weg. Het gebruiken of programmeren van een telefoon tijdens het rijden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel, zelfs als Bluetooth is ingeschakeld.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd u altijd aan de wettelijke regels ten aanzien van het gebruik van telefoons tijdens het rijden, waaronder de wettelijke regels die het lezen, schrijven en versturen van tekstberichten verbieden en die te allen tijde het gebruik van de handsfree-functie voorschrijven.

Opties tijdens gesprek

Tijdens een gesprek wordt het gesprek weergegeven op het touchscreen. Om het gespreksvolume te regelen, draait u tijdens het gesprek aan de linker scrolltoets. Kantel de linker scrolltoets naar links om het geluid te dempen/in te schakelen en naar rechts om het gesprek te beëindigen.

Agenda

afbeelding van een lege agenda
De agenda toont geplande evenementen uit de agenda van uw telefoon (iPhone® of Android™) voor vandaag en morgen. De agenda is voor uw gemak in de smartphone-app geïntegreerd, zodat u direct vanuit een agenda-item kunt bellen. Deze is ook in het navigatiesysteem geïntegreerd, zodat u naar de locatie van het evenement kunt rijden.
 1. Zorg ervoor dat uw telefoon is gekoppeld aan de Model 3.
 2. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij de mobiele Tesla-app.
 3. Tik in de mobiele Tesla-app op Profiel > Instellingen > Agenda synch..
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Voor toegang tot alle functies van de agenda hebt u de nieuwste versie van de mobiele app nodig.
 4. Ga op uw telefoon naar Instellingen en geef toestemming voor openen/delen van uw agenda met de mobiele Tesla-app. De mobiele app kan vervolgens regelmatig (en automatisch) agendagegevens verzenden vanaf uw telefoon naar de Model 3.

Als het agenda-item een adres bevat, wordt een navigatiepijl weergegeven. Dit betekent dat u op het adres kunt tikken om naar de locatie te navigeren. Als er bovendien op uw agenda een item staat dat binnen het uur begint en een uniek opgegeven adres heeft, waarschuwt het touchscreen u als er een betere route is vanwege verkeersdrukte, zelfs als u de navigatie niet actief gebruikt.

Als een item een uniek opgegeven adres heeft en binnen twee uur begint nadat u bent ingestapt om op weg te gaan, leidt de Model 3 u automatisch naar het adres van het item (zie Automatische navigatie).

Tik op een informatiepictogram voor een item om alle bijbehorende notities weer te geven. Als de opmerkingen een of meer telefoonnummers bevatten, wordt bij het informatiepictogram een telefoonsymbool weergegeven en het eerste telefoonnummer dat wordt gevonden, wordt weergegeven in de agenda. Tik om een telefoongesprek te beginnen. U kunt ook een telefoongesprek starten door te tikken op een willekeurig nummer in het pop-upscherm van een item (dit is met name handig bij conferentiegesprekken). Als notities een weblink bevatten, kunt u de link in de webbrowser openen door op de link te tikken.

Zoom

afbeelding van zoom-pictogram
Neem probleemloos deel aan online vergaderingen en voer telefoongesprekken op het touchscreen van uw auto. Om dit in te stellen, tikt u op de Zoom-app en meld u zich aan of voert u de ID van de vergadering in. U kunt zelf vergaderingen openen die in uw agenda of in tekstberichten staan door op de Zoom-link te tikken. U kunt de interieurcamera van uw auto alleen in gesprekken via Zoom gebruiken wanneer de Model 3 is geparkeerd. Als de auto tijdens een Zoom-gesprek uit de parkeerstand wordt gezet, wordt de camera uitgeschakeld en schakelt u naar alleen audio. Gebruik het touchscreen om het videobeeld in/uit te schakelen, uw microfoon in/uit te schakelen en diverse voorkeuren voor uw vergadering in te stellen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik de videofunctie niet wanneer de auto 'tijdelijk is geparkeerd' op een openbare weg (bijvoorbeeld langs een stoeprand of op een plaats die niet is bedoeld als parkeerplaats).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Blijf op uw omgeving letten en houd u altijd aan de wettelijke regels tijdens het rijden, waaronder de wettelijke regels die te allen tijde het gebruik van de handsfree-functie voorschrijven.