Telefoon, agenda en webconferencing

Bluetooth®-compatibiliteit

Bluetooth-symbool
Als u beschikt over een Bluetooth-telefoon die binnen het bereik van de Model 3 is, kunt u handsfree bellen in de auto. Hoewel Bluetooth-apparaten meestal een draadloos bereik van zo'n negen meter hebben, kunnen de prestaties variëren afhankelijk van de telefoon die u gebruikt.

Voordat u uw telefoon kunt gebruiken, moet u deze koppelen aan de apparatuur in de Model 3. De Model 3 kan dan communiceren met uw Bluetooth-telefoon (zie Bluetooth-telefoon koppelen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Door uw telefoon te authenticeren als een sleutel (zie Sleutels) kunt u de telefoon ook handsfree gebruiken, media ervan afspelen, enz. U moet deze dan koppelen zoals hieronder beschreven.

U kunt maximaal tien Bluetooth-telefoons koppelen. Tenzij u een specifieke telefoon hebt opgegeven als Voorrangsapparaat of als de telefoon die is opgegeven als Voorrangsapparaat buiten bereik is, maakt de Model 3 altijd verbinding met de laatstgebruikte telefoon (onder voorwaarde dat deze binnen bereik is). Zie Bluetooth®-compatibiliteit voor het maken van een verbinding met een andere telefoon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Bij veel telefoons wordt Bluetooth uitgeschakeld als de batterij leeg dreigt te raken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Naast telefoons kunt u andere Bluetooth-apparatuur koppelen aan de Model 3. Zo kun u bijvoorbeeld een iPod Touch, iPad, Android-tablet, etc. koppelen om muziek af te spelen.

Bluetooth-telefoon koppelen

Door uw Bluetooth-telefoon te koppelen, kunt u deze handsfree gebruiken om telefoongesprekken te voeren, toegang te krijgen tot uw contactenlijst, recente oproepen te bekijken, enz. U kunt ook mediabestanden van uw telefoon afspelen. Als een telefoon gekoppeld is, maakt de Model 3 verbinding zodra de telefoon binnen bereik is.

Ga in de Model 3 zitten en volg de onderstaande aanwijzingen om een telefoon te koppelen:

 1. Zorg dat het touchscreen en de telefoon beide ingeschakeld zijn.
 2. Schakel Bluetooth op uw telefoon in en zorg dat uw telefoon 'zichtbaar' is voor andere apparaten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Op sommige telefoons dient u mogelijk naar Bluetooth-instellingen te gaan voor de rest van de procedure.
 3. Tik op het Bluetooth-pictogram boven in het scherm Bediening.
 4. Tik op het touchscreen op Nieuw apparaat > Beginnen met zoeken. Een lijst van alle beschikbare Bluetooth-apparaten binnen bereik wordt weergegeven in het scherm met Bluetooth-instellingen.
 5. Kies de telefoon die u wilt koppelen. Binnen enkele seconden wordt in het scherm met Bluetooth-instellingen een willekeurig gegenereerd getal weergegeven. Ook uw telefoon geeft een getal weer.
 6. Controleer of het getal op uw telefoon overeenkomt met het getal in het scherm met Bluetooth-instellingen. Bevestig vervolgens op de telefoon dat u wilt koppelen.
 7. Als hier op uw telefoon om wordt gevraagd, geeft u aan of u de Model 3 toegang tot persoonlijke gegevens, zoals uw agenda, uw contactpersonen en mediabestanden wilt toestaan.

Na koppeling maakt de Model 3 automatisch verbinding met de telefoon en in het scherm met Bluetooth-instellingen verschijnt het Bluetooth-symbool naast de naam van de telefoon om aan te geven dat er verbinding is.

U kunt het scherm met Bluetooth-instellingen op elk moment laten weergegeven en de instellingen voor een verbonden apparaat wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld een gekoppelde telefoon instellen als Voorrangsapparaat. Dit is handig wanneer u meer dan één telefoon hebt gekoppeld en beide telefoons vaak tegelijk worden gebruikt in de Model 3. Model 3 probeert automatisch eerst met het voorrangsapparaat verbinding te maken. Als geen voorrangsapparaat is opgegeven of het voorrangsapparaat buiten bereik is, maakt de Model 3 verbinding met de laatstgebruikte telefoon (indien van toepassing).

Contactpersonen en recente oproepen importeren

Na de koppeling, kunt u in het scherm met Bluetooth-instellingen aangeven of u toegang tot de contacten, recente oproepen en tekstberichten van uw telefoon wilt toestaan. Als u toegang toestaat, kunt u de telefoon-app gebruiken om personen in uw contactenlijst en in uw lijst met recente oproepen te bellen en berichten te sturen (zie Bluetooth®-compatibiliteit). Voordat contacten geïmporteerd kunnen worden, moet u op de telefoon misschien instellen dat synchroniseren is toegestaan, of u moet reageren op een pop-up die vraagt of u contacten wilt synchroniseren. Dit is afhankelijk van het type telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt de toegang tot uw contacten en recente oproepen op elk gewenst moment in- of uitschakelen door op het Bluetooth-pictogram op het touchscreen te tikken, uw telefoon te selecteren en vervolgens de betreffende toegangsinstellingen te wijzigen.

Bluetooth-telefoon, koppelen ongedaan maken

Als u de verbinding met de telefoon wilt verbreken en deze later opnieuw wilt gebruiken, tik dan op Ontkoppelen op het scherm met Bluetooth-instellingen. Als u de telefoon niet langer met de Model 3 wilt gebruiken, tik dan op Dit apparaat vergeten. Als een telefoon eenmaal uit de lijst is verwijderd, moet deze eerst opnieuw gekoppeld worden om het apparaat weer in de Model 3 te kunnen gebruiken (zie Bluetooth-telefoon koppelen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u de Model 3 verlaat, wordt de verbinding met de telefoon automatisch verbroken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het ontkoppelen van de telefoon heeft geen invloed op het gebruik van de telefoon als sleutel. Zie Sleutels beheren om een geauthenticeerde telefoon te vergeten.

Verbinding maken met een gekoppelde telefoon

Model 3 maakt automatisch verbinding met een telefoon die u hebt ingesteld als Voorrangsapparaat in het scherm met Bluetooth-instellingen. Als u geen telefoon als voorrangsapparaat hebt ingesteld, maakt de Model 3 verbinding met de telefoon waar het laatst verbinding mee is gemaakt, onder voorwaarde dat deze binnen bereik is en Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld. Wanneer de laatste telefoon zich buiten het bereik bevindt, probeert de auto verbinding te maken met de volgende telefoon waarmee gekoppeld is.

Tik op het Bluetooth-pictogram boven in het scherm Bediening om verbinding te maken met een andere telefoon. Het scherm met Bluetooth-instellingen geeft een overzicht met gekoppelde telefoons weer. Kies de telefoon waarmee u verbinding wilt maken en tik dan op Verbinden. Als de telefoon waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst staat, moet u de telefoon koppelen. Zie Bluetooth-telefoon koppelen.

Als er verbinding is gemaakt, geeft het scherm me Bluetooth-instellingen het Bluetooth-symbool naast de naam van de telefoon weer om aan te geven dat de Model 3 is verbonden met deze telefoon.

De telefoon-app gebruiken

afbeelding van een telefoon
Wanneer uw telefoon via Bluetooth met de Model 3 is verbonden en u toegang tot informatie op uw telefoon hebt toegestaan (zie Contactpersonen en recente oproepen importeren), kunt u de telefoon-app gebruiken om iedereen die in uw telefoon staat weer te geven en handsfree te bellen:
 • Oproepen: Geeft recente oproepen in chronologische volgorde weer, waarbij de meest recente oproep eerst wordt vermeld.
 • Berichten: Geeft berichten in chronologische volgorde weer, waarbij het meest recente bericht eerst wordt vermeld. U kunt SMS-berichten bekijken, verzenden en ontvangen. In plaats van het SMS-bericht te typen, tikt u op de microfoonknop rechts van het stuurwiel om een bericht in te spreken.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Om afleiding tot een minimum te beperken de veiligheid van de inzittenden en andere weggebruikers te waarborgen, mag u geen sms-berichten bekijken en verzenden tijdens het rijden. Houd uw aandacht tijdens het rijden altijd bij de weg en het verkeer.
 • Contacten: Contacten worden in alfabetische volgorde weergegeven en kunnen worden gesorteerd op voornaam of achternaam. U kunt ook een letter aan de rechterkant van de lijst kiezen om snel naar de namen te scrollen die met deze letter beginnen. Wanneer u een naam in uw contactenlijst aanraakt, wordt het nummer van de contactpersoon weergegeven in het rechterdeelvenster, samen met andere beschikbare informatie (zoals het adres). Tik op het nummer van de contactpersoon om hem of haar te bellen.
 • Favorieten: Geeft de contactpersonen uit uw telefoon weer die u als Favorieten hebt aangemerkt.
 • Agenda: Geeft agenda-items uit uw telefoon weer (zie Agenda). Als een item een telefoonnummer of adres bevat, kunt u het betreffende nummer bellen of naar de betreffende bestemming navigeren door op de overeenkomstige informatie in het agenda-item te tikken.

Bellen

U kunt een oproep tot stand brengen door:

 • Een spraakopdracht te geven (zie Spraakbediening). Spraakbediening is een handige manier om handfree te bellen met uw contactpersonen of sms-berichten te sturen.
 • Op een telefoonnummer tikken in een lijst in de telefoon-app - Contactpersonen, Oproepen of Agenda.
 • De Model 3 schermkiezer gebruiken in de oproepenlijst van de telefoon-app.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Indien wettelijk toegestaan en mits de omstandigheden het toelaten, kunt u ook een nummer bellen door het op het scherm van de telefoon in te voeren of te selecteren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt ook een telefoongesprek voeren door een speld op de kaart aan te raken en het telefoonnummer (indien beschikbaar) in het pop-upscherm te kiezen.

Een gesprek aannemen

Als u gebeld wordt, verschijnt het nummer of de naam van de beller op het touchscreen (indien de beller in de contactenlijst van uw telefoon staat en de Model 3 toegang heeft tot uw contacten).

Tik op een van de opties op het touchscreen om het gesprek aan te nemen met Beantwoorden of te weigeren met Negeren. Afhankelijk van de telefoon die u gebruikt en welke luidsprekers u hebt gebruikt voor uw meest recente oproep, vraagt uw telefoon mogelijk om te kiezen welke luidsprekers u wilt gebruiken voor de inkomende oproep.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd tijdens het rijden altijd uw aandacht bij de weg. Het gebruiken of programmeren van een telefoon tijdens het rijden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel, zelfs als Bluetooth is ingeschakeld.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd u altijd aan de wettelijke regels ten aanzien van het gebruik van telefoons tijdens het rijden, waaronder de wettelijke regels die het lezen, schrijven en versturen van tekstberichten verbieden en die te allen tijde het gebruik van de handsfree-functie voorschrijven.

Opties tijdens gesprek

Tijdens een gesprek wordt het gespreksmenu weergegeven op het touchscreen. Draai aan de rechter scrolltoets om een optie te kiezen. Om het gespreksvolume te regelen, draait u tijdens het gesprek aan de linker scrolltoets.

Agenda

afbeelding van een lege agenda
De agenda toont geplande evenementen uit de agenda van uw telefoon (iPhone® of Android™) voor vandaag en morgen. De agenda is voor uw gemak in de smartphone-app geïntegreerd, zodat u direct vanuit een agenda-item kunt bellen. Deze is ook in het navigatiesysteem geïntegreerd, zodat u naar de locatie van het evenement kunt rijden.
 1. Zorg ervoor dat uw telefoon is gekoppeld aan de Model 3.
 2. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij de mobiele Tesla-app.
 3. Tik in de mobiele Tesla-app op Profiel > Instellingen > Agenda synch..
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Voor toegang tot alle functies van de agenda hebt u de nieuwste versie van de mobiele app nodig.
 4. Ga op uw telefoon naar Instellingen en geef toestemming voor openen/delen van uw agenda met de mobiele Tesla-app. De mobiele app kan vervolgens regelmatig (en automatisch) agendagegevens verzenden vanaf uw telefoon naar de Model 3.

Als het agenda-item een adres bevat, wordt een navigatiepijl weergegeven. Dit betekent dat u op het adres kunt tikken om naar de locatie te navigeren. Als er bovendien op uw agenda een item staat dat binnen het uur begint en een uniek opgegeven adres heeft, waarschuwt het touchscreen u als er een betere route is vanwege verkeersdrukte, zelfs als u de navigatie niet actief gebruikt.

Als een item een uniek opgegeven adres heeft en binnen twee uur begint nadat u bent ingestapt om op weg te gaan, leidt de Model 3 u automatisch naar het adres van het item (zie Automatische navigatie).

Tik op een informatiepictogram voor een item om alle bijbehorende notities weer te geven. Als de opmerkingen een of meer telefoonnummers bevatten, wordt bij het informatiepictogram een telefoonsymbool weergegeven en het eerste telefoonnummer dat wordt gevonden, wordt weergegeven in de agenda. Tik om een telefoongesprek te beginnen. U kunt ook een telefoongesprek starten door te tikken op een willekeurig nummer in het pop-upscherm van een item (dit is met name handig bij conferentiegesprekken). Als notities een weblink bevatten, kunt u de link in de webbrowser openen door op de link te tikken.