Starten en uitschakelen

Starten

Wanneer u een portier opent om in de Model 3 te stappen, gaat het touchscreen aan en kunt u alle bedieningselementen gebruiken. Om te schakelen met de Model 3, trapt u het rempedaal in en veegt u omhoog voor vooruit of omlaag voor achteruit op de rijmodusstrook van het touchscreen (zie Schakelen).

Als Autom. schak. vanuit stand P is ingeschakeld, selecteert de Model 3 automatisch de vooruit- of achteruitversnelling op basis van de gedetecteerde omgeving. Als u het rempedaal intrapt, schakelt de auto naar de geselecteerde rijmodus die op wordt weergegeven de rijmodusstrook van het touchscreen (mits het bestuurdersportier is gesloten en de bestuurder de veiligheidsgordel draagt). Trap het gaspedaal in om de auto in die richting te doen rijden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om Autom. schak. vanuit stand P in of uit te schakelen tikt u op Bediening > Pedalen en stuur > Autom. schak. vanuit stand P.

Voordat u optrekt wanneer Autom. schak. vanuit stand P is ingeschakeld, moet u het touchscreen controleren om er zeker van te zijn dat Model 3 de gewenste rijmodus (vooruit (D) of achteruit (R)) heeft ingeschakeld. Als de keuze niet correct is of als Autom. schak. vanuit stand P niet is ingeschakeld, veeg dan omhoog voor vooruit of omlaag voor achteruit op de rijmodusstrook van het touchscreen om een nieuwe rijmodus te selecteren. Zie Schakelen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als Pincode voor rijden is ingeschakeld (zie Pincode voor rijden), moet u een geldige pincode invoeren op het touchscreen voordat u kunt rijden met de Model 3.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als Automatisch ontgrendelen is uitgeschakeld en u niet binnen ongeveer vijf minuten het rempedaal intrapt, om de Model 3 te starten, wordt een bericht weergegeven op het touchscreen en dient u de Model 3 met de sleutel te vergrendelen en vervolgens weer te ontgrendelen voordat u met de auto kunt rijden.

Alles wat van belang is tijdens het rijden, wordt op het touchscreen van de Model 3 weergegeven.

Rijversnelling uitgeschakeld - Verificatie vereist

Als de Model 3 geen sleutel detecteert wanneer u het rempedaal intrapt (er is geen telefoonsleutel gedetecteerd, of er zijn 2 minuten verstreken sinds u de sleutelkaart hebt gebruikt), geeft het touchscreen een melding weer dat om te gaan rijden een authenticatie vereist is.

Als u deze melding ziet, plaats de sleutelkaart dan in een van beide telefoondocks waar de RFID-zender die kan lezen. De periode van de twee-minutenauthenticatie gaat opnieuw in en u kunt de Model 3 starten door het rempedaal in te trappen.

Sleutelkaart op middenconsole plaatsen om te authentiseren voor het rijden.

Er zijn verschillende factoren die bepalen of de Model 3 een telefoonsleutel kan detecteren (bijvoorbeeld een lege batterij van het apparaat, waardoor het niet langer kan communiceren via Bluetooth).

Houd altijd uw telefoonsleutel of sleutelkaart bij u. Na het rijden, hebt u uw sleutel nodig om de Model 3 opnieuw te starten. Bij het verlaten van het voertuig moet u uw sleutel meenemen om de Model 3 handmatig of automatisch te vergrendelen.

Uitschakelen

Als u de auto aan het eind van uw rit in de parkeerstand hebt gezet, kunt u gewoon uitstappen. Als u de Model 3 verlaat met uw telefoonsleutel worden de auto en het touchscreen automatisch uitgeschakeld.

Model 3 schakelt zichzelf ook automatisch uit als de auto langer dan 30 minuten in de stand P (Parkeren) staat, ook als u nog achter het stuur zit.

Hoewel dit gewoonlijk niet nodig is, kunt u de Model 3 uitschakelen terwijl u achter het stuur zit, op voorwaarde dat de auto stilstaat. Tik op Bediening > Veiligheid > Uitschakelen. Model 3 schakelt zichzelf na een korte tijd automatisch in als u het rempedaal intrapt of het touchscreen aanraakt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Model 3 schakelt automatisch naar de parkeerstand wanneer de auto vaststelt dat u de auto verlaat (de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt bijvoorbeeld losgemaakt en de auto staat bijna stil). Als u schakelt naar de neutraalstand, schakelt de auto naar de parkeerstand wanneer u het portier opent om uit te stappen. Om uw auto in de neutraalstand te houden dient u Transportmodus te activeren (zie Aanwijzingen voor sleepdiensten).

De auto uit- en weer inschakelen

U kunt de Model 3 uit- en weer inschakelen wanneer deze ongebruikelijk gedrag vertoont of een niet-omschreven waarschuwing weergeeft.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als het touchscreen niet reageert of ongebruikelijk gedrag vertoont, start het dan opnieuw op voordat u de auto uit- en weer inschakelt (zie Opnieuw starten van het touchscreen).
  1. Zet de selectiehendel in stand P (Parkeren).
  2. Tik op Bediening > Veiligheid > Uitschakelen op het touchscreen.
  3. Wacht ten minste twee minuten zonder interactie met de auto. U mag niet de portieren openen, het rempedaal aanraken, het touchscreen aanraken, etc.
  4. Na twee minuten moet u het rempedaal intrappen of het portier openen om de auto te activeren.