Autostatus

Overzicht

Op het touchscreen wordt altijd de status van de Model 3 weergegeven. Wat u ziet, is afhankelijk van of de auto:

Wanneer de Model 3 is geparkeerd, toont de statusbalk de rijmodus, het geschatte bereik en een bovenaanzicht van de auto met knoppen die u kunt aanraken om de bagageruimtes en het klepje van het laadcontact te openen. Wanneer u het rempedaal intrapt, wordt de Model 3 ingeschakeld en knipperen de controlelampjes even. Tenzij een controlelampje van toepassing is op de huidige situatie (bijvoorbeeld wanneer een veiligheidsgordel niet is vastgemaakt), moet het weer uitgaan. Neem contact op met Tesla als een controlelampje niet brandt of niet uitgaat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De onderstaande afbeelding is uitsluitend bedoeld ter verduidelijking. Afhankelijk van de voertuigopties, de softwareversie en het land van bestemming kan de informatie op het touchscreen enigszins afwijken.
Touchscreen voertuig met pictogrammen

Kaarten

Onder in het statusdisplay van de auto wordt ook een snelkoppeling 'kaarten' weergegeven voor snelle toegang tot media, bandenspanning, rit-informatie en meer. Veeg de kaarten naar links of rechts om uw kaartsnelkoppelingen aan te passen.

Controlelampjes

De volgende controlelampjes gaan branden om u te adviseren over of te waarschuwen voor een specifieke status of toestand.

Rood uitroepteken binnen een rode cirkel met het woord “BRAKE” (remmen) eronder
Als op het touchscreen dit rode controlelampje voor de remmen lang wordt weergegeven wanneer u de Model 3 voor het eerst start, is er een defect aan het remsysteem vastgesteld of is het remvloeistofniveau te laag. Neem onmiddellijk contact op met Tesla. Trap het rempedaal stevig in en houd het stevig ingetrapt om de auto tot stilstand te brengen wanneer dat veilig is.
Oranje uitroepteken binnen een oranje cirkel met het woord “BRAKE” (remmen) eronder
Op het touchscreen wordt een oranje remindicator weergegeven, als een storing van de rembekrachtiging is gedetecteerd. Trap het rempedaal stevig in en houd het stevig ingetrapt om de auto tot stilstand te brengen wanneer dat veilig is. Hydraulische bekrachtigingscompensatie zal actief zijn (zie Remmen en stoppen).
Het woord ABS in een oranjekleurige cirkel
Het oranje ABS-controlelampje knippert op het touchscreen wanneer u de Model 3 voor het eerst start. Als het lampje op enig ander moment gaat branden, is er een storing geconstateerd en werkt het ABS niet. Neem contact op met Tesla. Het remsysteem blijft normaal functioneren en wordt niet beïnvloed door het uitvallen van het ABS. De remweg kan echter langer worden. Rijd voorzichtig en voorkom stevig remmen.
Een rode P binnen een rode cirkel met het woord “PARK” (parkeren) eronder
Als u handmatig de parkeerrem inschakelt met het touchscreen, gaan de rode controlelampjes voor de parkeerrem branden op het touchscreen.
Een oranje P in een oranjekleurige cirkel
Als er een elektrisch probleem is met de parkeerrem, gaat het oranje controlelampje van de parkeerrem branden en verschijnt er op het touchscreen een foutmelding.
Een oranje uitroepteken in een oranjekleurige band
Bandenspanningswaarschuwing . De bandenspanning van een van de banden is te hoog of te laag. Het lampje knippert als er een defect aan het bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) is vastgesteld. Neem bij een defect aan het TPMS contact op met Tesla. Zie Onderhoud banden.
Rood pictogram van passagier met een veiligheidsgordel
Een van de passagiers heeft zijn gordel niet om. Zie Veiligheidsgordels.
Rood pictogram van een passagier met een veiligheidsgordel en een airbag
Airbagveiligheid. Neem direct contact op met Tesla als dit lampje bij het starten van de Model 3 niet kort knippert of als het blijft branden. Zie Airbagwaarschuwingen.
Een oranje halve cirkel met drie hellende lijnen die eruit komen en een golvende verticale lijn
Het controlelampje van de mistachterlichten op het touchscreen gaat branden wanneer de mistachterlichten zijn ingeschakeld.
Twee groene ovalen met elk drie lijnen aan de buitenkant die de verlichting voorstellen
Parkeerlichten zijn ingeschakeld (contourverlichting, achterlichten en kentekenplaatverlichting) . Zie Verlichting.
Een groen koplamppictogram met lichtstralen naar beneden
Dimlicht is ingeschakeld .
Een blauw koplamppictogram met stralen van horizontaal licht
Het grootlicht is ingeschakeld en Adaptieve koplampen is uitgeschakeld of momenteel niet beschikbaar.
Een blauwe koplamp met een A met horizontale lichtstralen
Adaptieve koplampen is ingeschakeld en het grootlicht is aan. Model 3 is actief om grootlicht uit te schakelen als er licht wordt gedetecteerd. Zie Grootlicht.
Een grijze koplamp met een A met horizontale lichtstralen
Adaptieve koplampen is ingeschakeld, maar het grootlicht is niet ingeschakeld omdat er licht vóór de Model 3 wordt gedetecteerd. Wanneer er geen licht meer wordt gedetecteerd, wordt het grootlicht automatisch weer ingeschakeld. Zie Grootlicht.
Oranjekleurig pictogram van achteraanzicht van auto met kronkelende bandensporen
Het controlelampje knippert oranje wanneer de elektronische stabiliteitsregelsystemen actief de remdruk en het motorvermogen regelen om doorslippen te minimaliseren. Zie Tractie Controle. Als dit controlelampje blijft branden, is een storing gedetecteerd en dient u onmiddellijk contact op te nemen met Tesla.
Oranje pictogram van achteraanzicht van voertuig met kronkelende bandensporen en het woord UIT
Elektronische stabiliteitsregelsystemen minimaliseren niet langer het doorslippen. Tractie Controle is bijv. uitgeschakeld op een model met achterwielaandrijving, of Slip start is ingeschakeld op een model met vierwielaandrijving). Zie Tractie Controle.
Blauw aanhangerpictogram
Aanhangermodus (indien aanwezig) is actief. (Zie Aanhangers trekken en accessoires dragen).
Grijze H in een cirkel
Vehicle Hold is actief aan het remmen. Zie Vehicle Hold.
Rood pictogram van auto met geopende deuren
Een portier of kofferbak is geopend. Zie Portieren, Achterbak, of Voorbak.
Pictogram met blauwe sneeuwvlok
Een blauwe sneeuwvlok wordt weergegeven als een deel van de opgeslagen energie in de batterij mogelijk niet beschikbaar is door koude weersomstandigheden. Tijdens deze koude weersomstandigheden kunnen ook de oplaadsnelheden beperkt zijn. Als de Model 3 is aangesloten, kunt u uw batterij opwarmen door de climate control in te schakelen met de mobiele app. De sneeuwvlok verdwijnt wanneer de batterij voldoende warm is.
groen pictogram met een bliksemschicht in het midden

Wordt weergegeven als regeneratief remmen wordt beperkt. Zie Regeneratief remmen voor meer informatie.

Oranje schildpadpictogram binnen een cirkel
De voeding naar het voertuig is momenteel beperkt omdat de energie in de batterij laag is of de voertuigsystemen worden verwarmd of gekoeld, of een fout is gedetecteerd door de rij-inverter.

Zie Pop-upberichten en voertuigwaarschuwingen voor meer informatie over pop-upwaarschuwingen op het touchscreen van uw auto.

Rijstatus

Wanneer de Model 3 rijdt (of klaar is om weg te rijden), geeft het touchscreen uw huidige rijstatus weer, samen met een real-time visualisatie van de weg zoals gedetecteerd door de Autopilot-componenten (zie Camera's). De visualisatie zoomt automatisch in en uit om de ruimte op het touchscreen beter te benutten en informeert u wanneer een voertuig in de dode hoek wordt gedetecteerd.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De onderstaande afbeelding is uitsluitend bedoeld ter verduidelijking. Afhankelijk van de voertuigopties, de softwareversie en het land van bestemming kan de informatie op het touchscreen enigszins afwijken.
Instrumentenpaneel en bijschriften
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om meer details van de rijweg en de omgeving weer te geven, zoals wegmarkeringen, stoplichten en objecten (bijvoorbeeld afvalcontainers en paaltjes), tikt u op Bediening > Autopilot > Volledig zelfrijdend visualisatievoorbeeld (indien aanwezig).
 1. Wanneer Automatisch sturen beschikbaar maar niet geactiveerd is, wordt het pictogram grijs weergegeven. Wanneer Automatisch sturen actief de Model 3 bestuurt, is het pictogram blauw (zie Autosteer).
 2. Momenteel geselecteerde rijmodus: Park, Reverse, Neutral of Drive.
 3. Rijsnelheid.
 4. De energiemeter geeft het actuele energieverbruik weer (zie Regeneratief remmen voor meer informatie). Mogelijk wordt de energiemeter verticaal boven in het rijstatusscherm weergegeven, maar de werking is hetzelfde.
 5. Andere auto's gedetecteerd op de weg (indien van toepassing).
 6. Uw Model 3. Er verschijnen gekleurde lijnen vanuit de afbeelding van uw Model 3 wanneer objecten worden gedetecteerd (andere automobilisten, vangrails, enz.). De locatie van de lijnen komt overeen met de locatie van het gedetecteerde object. De kleur van de lijnen (wit, geel, oranje of rood) geeft de nabijheid van het object tot de Model 3 aan, waarbij wit het verst weg is en rood zeer dichtbij is en onmiddellijke actie vereist. Zie Lane Assist.
 7. Wanneer Automatisch sturen actief is en de rijstrook detecteert, wordt de rijstrook blauw gemarkeerd (zie Autosteer).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als Navigeren met Autopilot actief is, wordt de rijbaan weergegeven als een enkele blauwe lijn vóór de Model 3 (zie Navigate on Autopilot).
 8. De maximumsnelheid die momenteel wordt gedetecteerd door Speed Assist (zie Intelligent Speed Assist).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Mogelijk wordt om het snelheidslimietpictogram een blauwe omtreklijn weergegeven om aan te geven dat u de snelheidslimiet overschrijdt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Op wegen waar de kaartinformatie aangeeft dat een voorwaardelijke snelheidslimiet van toepassing is (bijvoorbeeld een snelheidslimiet vanwege tijdstip of weersomstandigheden), verschijnt een tweede snelheidslimiet. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te bepalen of de voorwaardelijke snelheidslimiet van toepassing is en de rijsnelheid aan te passen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Het pictogram van de gedetecteerde snelheidslimiet heeft de stijl van de snelheidslimietborden in uw regio.
 9. Beschikbare, geschatte actieradius (of energie). Tik op de weergegeven waarde om de weergave van beschikbare energie te wijzigen. U kunt schakelen tussen rijafstand en percentage resterende batterij-energie. U kunt de energieweergave ook wijzigen door te tikken op Bediening > Scherm > Energieweergave.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Gebruik de geschatte actieradius alleen als een algemene richtlijn om uit te vinden wanneer u moet opladen.
 10. De ingestelde cruisesnelheid. Wanneer Traffic-aware cruise control beschikbaar is maar u geen cruisesnelheid hebt ingesteld, is het getal grijs (zie Traffic-Aware Cruise Control).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Let op belangrijke waarschuwingsberichten onder in het statusgedeelte van het touchscreen. Het negeren van deze berichten kan tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Hoewel het touchscreen het omringende verkeer toont, worden sommige voertuigen mogelijk niet weergegeven. Vertrouw nooit op het touchscreen om te bepalen of een voertuig aanwezig is (bijvoorbeeld in uw dode hoek). Gebruik altijd uw spiegels en kijk over uw schouder in de dode hoek.