Geen bereik

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de staat van de hoogspanningsbatterij het resterende bereik van uw voertuig. Ga er niet vanuit dat er nog bereik is wanneer op de touchscreen een bereik van 0 km (of 0%) wordt weergegeven. Schade aan de laagspanning batterij door verlies van bereik wordt niet gedekt door de garantie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
In het onwaarschijnlijke geval dat uw auto tijdens het rijden geen bereik meer heeft, stopt u wanneer dat veilig is en neemt u contact op met Tesla Roadside Assistance of de pechhulpverlener van uw voorkeur.

Als de Model 3 geen bereik meer heeft, wordt de laagspanning batterij niet langer ondersteund – en wanneer laagspanning niet wordt ondersteund, kan de auto niet worden opgeladen. Daarom moet de laagspanning batterij worden ondersteund door een externe voeding zodat u de hoogspanningsbatterij kunt opladen. Zodra de auto begint met opladen, is de externe voeding niet langer nodig.

Als de auto geen bereik meer heeft en er geen oplader in de buurt is, dient het sleepbedrijf de Model 3 naar het dichtstbijzijnde laadstation te transporteren en de auto uit te laden binnen het bereik van de oplaadkabel. Volg deze instructies zodra de auto naast een oplader is geplaatst:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de auto naar een oplader is getransporteerd, vraag de medewerker van het sleepbedrijf dan te blijven totdat is vastgesteld dat de hoogspanningsbatterij van de auto wordt opgeladen.
  1. De laagspanningssysteem starten met startkabels (zie Starten met startkabels). De laagspanningsbatterij moet worden gestart met startkabels om de hoogspanningsbatterij te ondersteunen.
  2. Wacht enkele minuten. Zodra het touchscreen wordt ingeschakeld, sluit u de oplaadkabel aan op de Model 3 om te beginnen met het opladen van de hoogspanningsbatterij.
  3. Wanneer de Model 3 begint met opladen, koppelt u de externe voeding los van de laagspanningbatterij.

Controleer, voordat u uw auto naar een laadstation van een andere provider dan Tesla laat transporteren, of uw auto is voorzien van een adapter voor dat specifieke laadstation. Zelfs bij een oplaadstation van een andere provider dan Tesla moet u het laagspanning systeem starten met startkabels voordat u kunt beginnen met laden.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Zorg ervoor dat uw Model 3 altijd voldoende bereik heeft voor uw rit of voor langdurige stalling. Vertrouw niet op de indicaties van het geschatte bereik op het touchscreen of in de mobiele app, aangezien het bereik sneller kan afnemen dan voorspeld, door omgevingstemperatuur, rijgedrag, wind, voertuiginstellingen (zoals Bewakingsmodus), etc.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het slepen van de auto vanwege geen bereik, valt niet onder de garantie.