Informatie hoogspanningsbatterij

Over de hoogspanningsbatterij

Model 3 heeft een van de meest geavanceerde batterijsystemen ter wereld. Belangrijk voor een lange levensduur van de hoogspanningsbatterij is: LAAT DE AUTO AANGESLOTEN OP HET LAADSTATION als u de auto niet gebruikt. Dit is vooral van belang als de Model 3 een paar weken niet gebruikt zal worden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Wanneer het voertuig inactief en losgekoppeld van een voedingsbron is geparkeerd, gebruikt het voertuig af en toe stroom uit de batterij voor systeemtests en om de laagspanning batterij wanneer nodig op te laden.

Het heeft geen zin om met het opladen te wachten tot de batterij leeg is. Integendeel, de batterij presteert het beste als deze regelmatig wordt bijgeladen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u de batterij laat leeglopen tot 0%, kunnen andere componenten beschadigd raken of moeten deze mogelijk worden vervangen (bijvoorbeeld de laagspanning-batterij). In deze gevallen zijn de reparatie- en/of transportkosten voor uw eigen rekening. Kosten vanwege een lege batterij worden niet gedekt door de garantie het beleid van Hulp onderweg.

Het pieklaadniveau van de batterij kan iets afnemen na een groot aantal DC-snellaadsessies, bijvoorbeeld bij Superchargers. Voor een maximale actieradius en veiligheid van de batterij wordt het laadniveau van de batterij verlaagd wanneer de batterij te koud is, wanneer de batterij bijna vol is, en wanneer de staat van de batterij verandert door gebruik en veroudering. Deze veranderingen van de staat van de batterij worden bepaald door de fysische eigenschappen van de batterij en kunnen ertoe leiden dat de totale laadtijd bij de Supercharger in de loop van de tijd met enkele minuten toeneemt. U kunt de hoeveelheid laadtijd minimaliseren door Reisplanner (indien beschikbaar in uw land) te gebruiken om de batterij te verwarmen terwijl u naar een Supercharger rijdt. Zie Reisplanner voor meer informatie.

Onderhoud batterij

Laat de batterij nooit helemaal leegraken. Ook als de Model 3 niet gebruikt wordt, zal de batterij langzaam leegraken vanwege de voeding van de aanwezige elektronica. De batterij kan zich ontladen met een snelheid van circa 1% per dag, hoewel de ontlaadsnelheid varieert afhankelijk van omgevingsfactoren (zoals koud weer), voertuigconfiguratie en de op het touchscreen geselecteerde instellingen. Er zijn ook situaties denkbaar waarbij het opladen van de Model 3 gedurende langere tijd niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij lang parkeren op een luchthaven). Denk in dat geval aan deze 1% ontlading per dag om te voorkomen dat de batterij te ver leegraakt. Bijvoorbeeld over een periode van 14 dagen zal de batterij ongeveer 14% van zijn capaciteit verliezen.

Het tot 0% ontladen van de batterij kan leiden tot beschadiging van voertuigcomponenten. Om dit te voorkomen, schakelt de Model 3 automatisch over op een noodprogramma als de weergegeven capaciteit tot ongeveer 0% daalt. In dit programma stopt de batterij met het voeden van de ingebouwde elektronica en de laagspanning-batterij. Wanneer dit noodprogramma is geactiveerd, sluit u de Model 3 onmiddellijk aan om een hulpstart en vervanging van de laagspanning-batterij te voorkomen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als Model 3 niet reageert en niet ontgrendeld, geopend of opgeladen kan worden, is de laagspanning-batterij mogelijk ontladen. Probeer in deze situatie de laagspanning-batterij te starten met startkabels (zie Starten met startkabels). Als de auto nog steeds niet reageert, neem dan contact op met Tesla.

Temperatuurbeperkingen

Stel de Model 3 niet bloot aan omgevingstemperaturen boven 60° C of onder -30° C gedurende meer dan 24 uur voor betere prestaties op de lange termijn.

Energiebesparingsfunctie

Model 3 heeft een energiezuinige modus die de hoeveelheid door de displays verbruikte energie reduceert wanneer de Model 3 niet wordt gebruikt. Op nieuwere modellen is deze functie geautomatiseerd voor optimale energiebesparing. Op oudere modellen kunt u het energieverbruik van de displays regelen door te tikken op Bediening > Schermen > Energiebesparing. Zie De actieradius vergroten voor meer informatie over het besparen van energie en optimaliseren van het bereik.

Lithium-ijzerfosfaatbatterijen

Sommige voertuigen zijn uitgerust met een lithium-ijzerfosfaatbatterij (LFP). Om te controleren of uw auto is voorzien van een LFP-batterij, navigeert u naar Bediening > Software > Aanvullende voertuiginformatie. Als uw auto is uitgerust met een LFP-batterij, wordt "Type hoogspanningsbatterij: lithium-ijzerfosfaat" weergegeven. Wanneer uw auto niet is uitgerust met een LFP-batterij, wordt het type hoogspanningsbatterij niet gespecificeerd.

Als uw auto is uitgerust met een LFP-batterij, raadt Tesla u aan om uw oplaadlimiet ingesteld te houden op 100%, zelfs voor dagelijks gebruik, en ten minste eenmaal per week volledig op te laden tot 100%. Als de Model 3 langer dan een week geparkeerd heeft gestaan, raadt Tesla u aan om te rijden zoals u normaal zou doen en bij de eerstvolgende gelegenheid 100% op te laden.

Bovendien is het raadzaam de Model 3 regelmatig te laten "slapen" door hem indien mogelijk te parkeren met Bewakingsmodus uitgeschakeld. Overweeg de instellingen Exclusief Thuis, Exclusief Werk en Exclusief Favorieten te gebruiken om te voorkomen dat Bewakingsmodus automatisch wordt geactiveerd op locaties waar dat niet nodig is (zie Gebruik van Bewakingsmodus (camera + app)).

Door de bovenstaande aanwijzingen op te volgen. wordt de beschikbare actieradius gemaximaliseerd en is de auto beter in staat de laadstatus en de geschatte actieradius nauwkeurig te bepalen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Hoewel Tesla aanbeveelt om ten minste één keer per week tot 100% op te laden, moet u er rekening mee houden dat regeneratief remmen wordt verminderd tijdens het rijden met een volledig opgeladen batterij. Zie Regeneratief remmen.

Onderdompeling van auto

Als uw Tesla is blootgesteld aan overstroming, extreme weersomstandigheden of op andere wijze is ondergedompeld in water (met name in zout water) moet u dit, zoals bij iedere elektrische auto, als een ongeval beschouwen en contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Gebruik de auto niet voordat Tesla Service deze heeft geïnspecteerd, maar sleep of verplaats de auto weg van eventuele constructies.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Schade als gevolg van water wordt niet gedekt door de garantie.

Aanwijzingen en waarschuwingen batterij

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De batterij bevat geen onderdelen waar een eigenaar of servicemonteur die niet door Tesla is goedgekeurd, werkzaamheden aan kan uitvoeren. Probeer de batterij NOOIT te openen of anderszins te bewerken. Neem voor eventuele werkzaamheden aan de batterij altijd contact op met Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Als de batterij helemaal leeg raakt, moet u deze weer opladen. Als u de batterij gedurende langere tijd leeg laat, kan het zijn dat u de Model 3 niet meer kunt opladen of gebruiken en u de auto met startkabels moet starten of de laagspanning-batterij moet vervangen. Als u de Model 3 gedurende lange tijd niet oplaadt, kan dit tot onherstelbare schade aan de batterij leiden. Als het niet meer lukt om de Model 3 op te laden nadat u geprobeerd hebt de laagspanning-batterij te starten met startkabels, neem onmiddellijk contact op met Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
De batterij vereist geen onderhoud door de eigenaar. Verwijder de koelvloeistofdop nooit en vul nooit vloeistof bij. Neem direct contact op met Tesla als het controlelampje op het touchscreen waarschuwt dat het niveau te laag is.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Gebruik de batterij niet als een stilstaande energiebron. Als u dit doet, vervalt de garantie.