Opkrikken en heffen

Volg de onderstaande aanwijzingen om de Model 3 op te krikken. Zorg dat een reparateur die niet door Tesla is erkend, deze instructies inclusief krikpunten en waarschuwingen kent.

 1. Plaats de Model 3 in het midden tussen twee hefarmen.
 2. Plaats de steunpunten van de hefarmen onder de daarvoor bestemde krikpunten op de weergegeven plaatsen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Plaats de steunpunten van de hefarmen NIET onder de batterij of dorpels.
  Aanzicht van onder de auto met hefpunten in groen en te vermijden gebieden in rood.
 3. Stel de hefarmen op de juiste wijze af.
 4. Breng de auto met assistentie omhoog tot de gewenste hoogte en let erop dat de hefarmen op de juiste plaats onder de auto blijven zitten.
 5. Zet alle veiligheidsborgingen voor het heffen vast. Volg de instructies van de fabrikant van het hefgereedschap.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Breng de Model 3 nooit omhoog als de laadkabel is aangesloten, ook niet als de batterij op dat moment niet wordt geladen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Werk nooit aan een auto die niet goed ondersteund wordt. Dit kan leiden tot schade, lichamelijk letsel of de dood.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Het is uw verantwoordelijkheid om op het voertuig en de omgeving daarvan te letten. Zorg ervoor dat de omgeving vrij is wanneer u de Model 3 heft en laat zakken en dat de portieren, voorbak en de achterbak zijn gesloten om schade te voorkomen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Plaats de hefarmen NIET onder de batterij of de dorpels. Plaats de steunpunten van de hefarmen alleen onder de speciaal daarvoor bestemde krikpunten. De afgebeelde locaties zijn de enige goedgekeurde krikpunten van de Model 3. Op enig ander punt heffen kan schade veroorzaken. Schade ten gevolge van onjuist heffen van de Model 3 valt niet onder de garantie.