Remmen en stoppen

Remsystemen

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Correct werkende remsystemen zijn essentieel om de veiligheid te kunnen garanderen. Als u een probleem ondervindt met het rempedaal, remklauwen of enig ander onderdeel van een Model 3 remsysteem, neem dan onmiddellijk contact op met Tesla.

Model 3 is uitgerust met ABS, een systeem dat voorkomt dat de wielen bij een eventuele noodstop blokkeren. Hierdoor blijft de auto in de meeste omstandigheden bestuurbaar.

Bij een noodstop controleert het ABS voortdurend de draaisnelheid van de wielen en regelt het systeem de remdruk naar elk wiel aan de hand van de grip.

Het aanpassen van de remdruk zorgt voor een pulserende beweging van het rempedaal. Dit is een normaal verschijnsel en geeft aan dat het ABS actief is. Houd het rempedaal stevig ingetrapt als u deze pulserende beweging voelt.

Geel pictogram met de letters "ABS" in een cirkel.
Het oranje ABS-controlelampje knippert op het touchscreen wanneer u de Model 3 voor het eerst start. Als het lampje op enig ander moment gaat branden, is er een storing geconstateerd en werkt het ABS niet. Neem contact op met Tesla. Het remsysteem blijft normaal functioneren en wordt niet beïnvloed door het uitvallen van het ABS. De remweg kan echter langer worden. Rijd voorzichtig en voorkom stevig remmen.
Rood pictogram met een uitroepteken en eronder het woord "BRAKE” (REMMEN).
Als op het touchscreen dit rode controlelampje voor de remmen lang wordt weergegeven wanneer u de Model 3 voor het eerst start, is er een defect aan het remsysteem vastgesteld of is het remvloeistofniveau te laag. Neem onmiddellijk contact op met Tesla. Trap het rempedaal stevig in en houd het ingetrapt om de auto tot stilstand te brengen wanneer dat veilig is.
Geel pictogram met een uitroepteken en eronder het woord "BRAKE” (REMMEN).
Op het touchscreen wordt een oranje remindicator weergegeven, als een storing van de rembekrachtiging is gedetecteerd. Trap het rempedaal stevig in en houd het ingetrapt om de auto tot stilstand te brengen wanneer dat veilig is. Hydraulische bekrachtigingscompensatie zal actief zijn (zie Hydraulische bekrachtigingscompensatie).

Noodstop

Trap bij een noodstop zo hard mogelijk op het rempedaal en houd het pedaal ingetrapt, zelfs op oppervlakken met weinig grip. Het ABS past de remdruk van elk wiel aan afhankelijk van de grip die het wiel heeft. Zo wordt voorkomen dat de wielen blokkeren en kunt u op een zo veilig mogelijke manier stoppen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Nooit pompend remmen. Dit verstoort de goede werking van het ABS en verlengt de remweg.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd altijd voldoende afstand tot uw voorganger en wees bij gevaarlijke omstandigheden extra voorzichtig. Alhoewel het ABS de remweg kan verkorten, kan het de wetten van de natuur niet overtreden. Het voorkomt ook geen aquaplaning (een laagje water verhindert het contact tussen de band en het wegdek).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Automatic Emergency Braking (zie Automatic Emergency Braking) kan ingrijpen om automatisch te remmen in situaties waarbij een botsing onvermijdelijk wordt geacht. Automatic Emergency Braking is niet ontwikkeld om een botsing te voorkomen. Het kan ten hoogste de gevolgen van een frontale botsing minimaliseren door te proberen uw rijsnelheid te verlagen. Als u volledig vertrouwt op Automatic Emergency Braking om een botsing te voorkomen, kan dit tot ernstig letsel of de dood leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Als de remmen niet goed werken in een noodgeval, kunt u de knop Park op de rijhendel ingedrukt houden om de auto tot stilstand te brengen. Gebruik deze methode uitsluitend wanneer deze absoluut noodzakelijk is om de auto te stoppen.

Dynamische remlichten (indien aanwezig)

Als u bij een rijsnelheid hoger dan 50 km/h krachtig remt (of als Automatic Emergency Braking wordt geactiveerd), gaan de remlichten nu snel knipperen om andere weggebruikers ervoor te waarschuwen dat de Model 3 snel vertraagt. Als de Model 3 volledig stilstaat, knipperen de alarmknipperlichten. Dit knipperen gaat door totdat u het gaspedaal intrapt of ze uitschakelt met de gevarenlichtknop (zie Alarmknipperlichten).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De dynamische remlichten knipperen niet wanneer Track Mode is ingeschakeld (zie Track Mode).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u een aanhanger trekt (indien van toepassing), zullen ook de remlichten van de aanhanger werken zoals hierboven beschreven, zelfs wanneer de aanhanger niet is voorzien van een afzonderlijk remsysteem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vergroot altijd uw volgafstand wanneer u een aanhanger trekt (indien van toepassing). Abrupt hard remmen kan slippen of scharen van de combinatie tot gevolg hebben, waardoor u de beheersing over de combinatie verliest.

Remdroogfunctie

Om te zorgen voor een goede remrespons bij koud en nat weer, is de Model 3 uitgerust met de remdroogfunctie. Wanneer koud en nat weer wordt geconstateerd, oefent deze functie een niet-waarneembare remkracht uit om water van het oppervlak van de remschijven te verwijderen.

Hydraulische fadingcompensatie

Model 3 is uitgerust met hydraulische fadingcompensatie. Deze functie bewaakt de remdruk van het remsysteem en de activiteit van het ABS-systeem op verminderde remprestaties. Als verminderde remprestaties worden gedetecteerd (bijvoorbeeld als gevolg remfading of koude of natte omstandigheden), hoort u mogelijk een geluid, voelt u dat het rempedaal onder uw voet omlaag wordt getrokken en merkt u dat de remkracht van de auto aanzienlijk toeneemt. Rem zoals u normaal gesproken zou doen en blijf het rempedaal intrappen zonder het pedaal op te laten komen of te "pompen" met het pedaal.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Als de remmen niet goed werken, stop de auto dan zo spoedig mogelijk wanneer dat veilig is en neem contact op met Tesla Service. Zie Parkeren voor informatie over het gebruik van de knop Park voor een noodstop.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd altijd voldoende afstand tot uw voorligger en wees bij gevaarlijke omstandigheden extra voorzichtig. Remdroogfunctie en hydraulische fadingcompensatie is geen vervanging van het adequaat bedienen van de remmen.

Hydraulische bekrachtigingscompensatie

Model 3 is uitgerust met een rembekrachtiging dat de remmen activeert wanneer het rempedaal wordt ingetrapt. Hydraulische bekrachtigingscompensatie zorgt voor mechanische assistentie als de rembekrachtiging uitvalt. Als een storing van de rembekrachtiging wordt gedetecteerd, voelt het rempedaal stijver om in te trappen en hoort u mogelijk een geluid wanneer u het rempedaal intrapt. Om Model 3te remmen, trapt u het rempedaal stevig in zonder het pedaal op te laten komen of te pompen met het pedaal. Rij voorzichtig en blijf op een veilige afstand van andere weggebruikers; de respons van het rempedaal en de remprestaties zijn mogelijk verslechterd.

Regeneratief remmen

Elke keer dat u tijdens het rijden in de Model 3 de voet van het gaspedaal neemt, verliest de auto door regeneratief remmen snelheid terwijl de daarbij opgewekte energie wordt gebruikt om de batterij op te laden. Door goed te anticiperen en tijdig gas terug te nemen, kunt u de voordelen van regeneratief remmen optimaal benutten en de actieradius vergroten.

De mate waarin de auto snelheid mindert bij regeneratief remmen kan afhankelijk van de actuele status van de batterij variëren. Regeneratief remmen kan bijvoorbeeld worden beperkt als de batterij koud is of al volledig is opgeladen.

De energiemeter (een dunne horizontale lijn in het midden boven in het statusgedeelte van het touchscreen) geeft in real-time het energieverbruik weer:

 1. De linkerkant van de energiemeter geeft de hoeveelheid energie weer die wordt gegenereerd door regeneratief remmen of energie die wordt gebruikt om de auto af te remmen. Energie die wordt teruggeleverd aan de batterij wordt groen weergegeven, terwijl energie die wordt gebruikt door het normale remsysteem grijs wordt weergegeven.
 2. De rechterkant van de energiemeter geeft de energie weer die wordt gebruikt om te accelereren. Tijdens acceleratie wordt de energiemeter aan de rechterkant gevuld met grijs om het energieverbruik aan te geven.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Voor een goede zichtbaarheid, verandert dit grijs in wit wanneer het scherm donker is.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als winterbanden met een agressieve samenstelling en profiel zijn gemonteerd, kan het regeneratieve remvermogen tijdelijk afnemen. Uw auto is echter zo ontworpen, dat deze zichzelf continu opnieuw kalibreert en na een bandenwissel zal de auto steeds meer het regeneratieve remvermogen herstellen na enkele acceleraties in een rechte lijn. Voor de meeste bestuurders gebeurt dit na een korte tijd normaal rijden, maar bestuurders die normaliter licht optrekken, zullen iets sneller moeten accelereren wanneer de herkalibratie wordt uitgevoerd. Tik op Service > Wiel- en bandconfiguratie > Banden om winterbanden te selecteren en dit proces te versnellen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de Model 3 door het regeneratief remmen sterk afremt (bijvoorbeeld als uw voet volledig van het gaspedaal is genomen bij hoge snelheden), gaan de remlichten branden om het achteropkomende verkeer te waarschuwen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Bij sneeuw of ijs ervaart de Model 3 mogelijk verlies van grip tijdens regeneratief remmen.

Bij stoppen

De Model 3 worden afgeremd door regeneratief remmen wanneer u tijdens het rijden het gaspedaal loslaat. U kunt kiezen wat de Model 3 moet doen zodra de rijsnelheid is afgenomen tot een zeer lage snelheid (bijna stilstand) en zowel het gaspedaal als het rijsnelheid zijn losgelaten. Tik, terwijl de auto is geparkeerd, op Bediening > Pedalen en stuur > Bij stoppen en kies een van de volgende opties:

 • Kruip: Wanneer de Model 3 bijna of helemaal stilstaat, blijft de motor koppel overbrengen, waardoor de auto langzaam vooruit (in de stand D) of achteruit (in de stand R) rijdt, net als bij een conventioneel voertuig met automatische transmissie. In bepaalde situaties, zoals bij en steile helling of oprit, kan het zijn dat u het gaspedaal moet bedienen om te blijven rijden of te voorkomen dat de Model 3 in de tegenovergestelde richting rolt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Vertrouw nooit op Kruip voor voldoende koppel om te voorkomen dat uw auto een helling afrolt. Houd altijd het rempedaal ingetrapt om stil te blijven staan op een helling of bedien het gaspedaal om een helling op te rijden. Anders kan schade en/of een aanrijding het gevolg zijn.
 • Hold: Zorgt voor maximaal bereik en vermindert remslijtage door regeneratief te remmen bij lagere snelheden dan bij de instellingen Kruip en Rol. Als de Model 3 stopt, wordt de auto automatisch geremd zonder dat u uw voet op het rempedaal hoeft te houden. Ongeacht of de auto stilstaat op een vlakke ondergrond of helling, zorgt Vehicle Hold ervoor dat de auto geremd blijft wanneer u het gaspedaal en rempedaal niet bedient. Zie Vehicle Hold.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Vertrouw nooit alleen op Hold om uw auto adequaat af te remmen of te stoppen. Er zijn veel factoren die de remweg kunnen vergroten, zoals afdalingen en verminderd of beperkt regeneratief remmen (zie Regeneratief remmen). Zorg ervoor dat u altijd klaar bent om het rempedaal te gebruiken om adequaat te remmen of te stoppen.
 • Rol: Als de Model 3 bijna of volledig stilstaat, kan de auto vrij rollen, net als een conventioneel voertuig in de neutraalstand. Wanneer de Model 3 is gestopt op een helling, kan de auto naar beneden rollen. De rem wordt niet ingeschakeld en de motor brengt geen koppel over (totdat het gaspedaal wordt ingetrapt).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als u Kruip of Rol kiest, kunt u nog steeds Vehicle Hold gebruiken om te remmen. U moet dan echter kort het rempedaal bedienen wanneer de auto is gestopt. Zie Vehicle Hold.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als de Model 3 zich in Track Mode bevindt (zie Track Mode), wordt Rol automatisch ingeschakeld, ongeacht welke instelling u hebt gekozen. Zodra de Model 3 zich niet langer in Track Mode bevindt, keert de auto terug naar de instelling die u hebt gekozen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Trap het rempedaal in wanneer de Model 3 gaat rijden wanneer dat niet veilig is. Het is uw verantwoordelijkheid om alert te blijven en de auto te allen tijde onder controle te hebben. Als u dit niet doet, kan dit ongevallen met ernstige schade, letsel of de dood tot gevolg hebben.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw voor uw veiligheid en die van uw auto niet alleen op regeneratief remmen en de gekozen instelling van Bij stoppen. Het remgedrag en de remweg van de Model 3 worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals het rijden met zware last, op een steile helling of op een nat of bevroren wegdek. Blijf alert tijdens het rijden en zorg ervoor dat u het rempedaal kunt bedienen om te stoppen zoals de verkeerssituatie en wegomstandigheden dat vereisen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Forward Collision Warning en Automatic Emergency Braking zijn niet actief bij zeer lage rijsnelheden (zie Collision Avoidance Assist). Vertrouw er niet op dat deze functies u waarschuwen of een botsing voorkomen of de impact ervan verminderen.

Parkeerrem

Om de parkeerrem in te schakelen, tikt u op Bediening > Veiligheid > Parkeerrem. Volg de aanwijzingen op het scherm. U kunt de parkeerrem ook inschakelen door de toets op het uiteinde van de rijhendel ingedrukt te houden terwijl de auto in de stand P (Parkeren) staat.

Rijhendel met een pijl die naar de toets op het uiteinde wijst.

U kunt de parkeerrem handmatig vrijgeven via het touchscreen (de Model 3 wordt tegelijkertijd in stand N (Neutraal) gezet):

 1. Tik op Bediening > Veiligheid.
 2. Trap het rempedaal in en tik dan op Parkeerrem. Als de Model 3 eerder in stand P (Parkeren) stond, wordt deze nu automatisch in stand N (Neutraal) gezet.
Rood pictogram met de letter P in een cirkel en het woord "PARK" (parkeren) eronder.
Als u de parkeerrem handmatig inschakelt met het touchscreen, of door de toets op het uiteinde van de rijhendel ingedrukt te houden terwijl de auto in de stand P (Parkeren) staat, gaat het rode controlelampje voor de parkeerrem branden op het touchscreen.
Geel pictogram met de letter P in een cirkel.
Als er een elektrisch probleem is met de parkeerrem, gaat het oranje controlelampje van de parkeerrem branden en verschijnt er op het touchscreen een foutmelding.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De parkeerrem werkt alleen op de achterwielen en is onafhankelijk van het remsysteem dat met het rempedaal wordt bediend.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
In het onwaarschijnlijke geval dat de Model 3 geen elektrische voeding meer heeft, hebt u geen toegang tot het touchscreen en kunt u daardoor de parkeerrem niet uitschakelen zonder eerst te starten met startkabels (zie Starten met startkabels).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Bij sneeuw en ijs hebben de achterwielen mogelijk onvoldoende grip om te voorkomen dat de Model 3 een helling afglijdt, vooral wanneer geen winterbanden worden gebruikt. Parkeer niet op hellingen bij sneeuw of ijs. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het veilig parkeren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Uw Model 3 geeft mogelijk een waarschuwing weer wanneer de weg te steil is om veilig te kunnen parkeren of wanneer de parkeerrem niet goed is ingeschakeld. Deze waarschuwingen dienen slechts als richtlijn en vervangen niet de beoordeling van veilige parkeeromstandigheden door de bestuurder, zoals specifieke verkeers- en weersomstandigheden. Vertrouw niet alleen op deze waarschuwingen om te bepalen of het veilig is om op een bepaalde plaats te parkeren. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het veilig parkeren.

Remblokslijtage

Model 3 remblokken zijn voorzien van slijtage-indicatoren. Als het remblok is versleten, raakt een dunne metalen strip in het remblok de remschijf en gaat het daardoor hard piepen. Dit geluid geeft aan dat de remblokken versleten zijn en vervangen moeten worden. Neem contact op met Tesla Service om de remblokken te laten vervangen.

De remmen moeten regelmatig gecontroleerd worden waarbij de wielen gedemonteerd moeten worden. Kijk voor technische gegevens en de minimumdikte van remschijven en -blokken op Subsystemen. Daarnaast raadt Tesla aan de remklauwen jaarlijks of telkens na 20.000 km te reinigen in een omgeving waar in de wintermaanden wordt gestrooid.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Als u versleten remblokken niet op tijd laat vervangen, wordt het remsysteem beschadigd en bestaat de kans op gevaar tijdens het remmen.