Speed Assist

Hoe Speed Assist werkt

Model 3 geeft een snelheidslimiet weer op het touchscreen.

Schakel voor optimale prestaties Bediening > Navigatie > Actuele verkeersinformatie in.

Touchscreen met pijl die naar snelheidspictogram wijst
Er klinkt een geluidssignaal en het snelheidslimietsymbool gaat knipperen wanneer u de vastgestelde snelheidslimiet overschrijdt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het geluidssignaal voor snelheidsoverschrijding stopt telkens na vijf seconden of wanneer de Model 3 afremt tot onder de opgegeven limiet.
Als u op het snelheidslimietpictogram op het touchscreen drukt, wordt het geluidsignaal en de indicatie op het scherm voor het overschrijden van de snelheid gestopt voor de rest van de rit. De waarschuwingen voor snelheidsoverschrijding worden automatisch opnieuw ingeschakeld aan het begin van iedere rit (telkens wanneer de auto in de parkeerstand staat en u van de auto wegloopt).
Geeft een veronderstelde snelheidslimiet weer.
Geeft een systeemstoring weer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Op wegen waar de kaartinformatie aangeeft dat een voorwaardelijke snelheidslimiet van toepassing is (bijvoorbeeld een snelheidslimiet vanwege tijdstip of weersomstandigheden), verschijnt onder de eerste snelheidslimiet een tweede snelheidslimiet. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te bepalen of de voorwaardelijke snelheidslimiet van toepassing is en de rijsnelheid aan te passen. Mogelijk dient u de ingeprogrammeerde kaarten te updaten voor de weergave van voorwaardelijke snelheidslimieten (Kaart-updates).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw niet alleen op Speed Assist om de toepasselijke maximumsnelheid of rijsnelheid te bepalen. Kies altijd een veilige snelheid voor de verkeers- en wegomstandigheden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Uw auto wordt voortdurend bijgewerkt met draadloze software-updates. Download updates zodra ze beschikbaar zijn (zie Software-updates en Kaart-updates).

Beperkingen en onvolkomenheden

In de volgende situaties is het mogelijk dat Speed Assist niet volledig functioneel is of inaccurate informatie geeft:

  • Zicht is slecht en borden voor de maximumsnelheid zijn niet goed te zien (bijvoorbeeld bij zware regenval, sneeuw, mist enz.)
  • Fel licht (zoals van koplampen van tegenliggers of direct zonlicht) hindert het camerazicht.
  • Model 3 rijdt op zeer korte afstand van een voorligger, waardoor het zicht van de camera('s) wordt belemmerd.
  • De voorruit belemmert het zicht van de camera('s) (beslagen, vervuild, afgedekt door een sticker enz.).
  • Borden met de maximumsnelheid zijn verborgen door voorwerpen.
  • De maximumsnelheden die in de kaartdatabase zijn opgeslagen, zijn onjuist of verouderd.
  • Model 3 in een omgeving rijdt waar GPS of kaartgegevens niet beschikbaar zijn of waar verkeersborden met de maximumsnelheid niet gedetecteerd kunnen worden.
  • Verkeersborden die geen herkenbare standaardindeling hebben, zoals digitale of tijdelijke verkeersborden.
  • De weg of maximumsnelheid is onlangs gewijzigd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De bovenstaande lijst met situaties die de goede werking van Speed Assist kunnen verstoren, is niet volledig. Er zijn vele andere redenen die ervoor kunnen zorgen dat Speed Assist geen waarschuwing geeft.