Bestuurdersprofielen

Na het instellen van de bestuurdersstoel, de positie van stuurwiel of de buitenspiegels vraagt het touchscreen of u een bestuurdersprofiel wilt aanmaken om deze aanpassingen op te slaan. In uw profiel worden ook de diverse voorkeuren opgeslagen die u selecteert wanneer u de Model 3 aanpast.

Om uw profielinstellingen op te slaan in de cloud en zo in verschillende Tesla's toegang tot deze instellingen te hebben, dient u een Tesla-profiel in te stellen (zie Gebruik van Tesla-profielen).

een halve cirkel met een kleinere cirkel erbovenop
Om een nieuw bestuurdersprofiel toe te voegen, tikt u op het bestuurdersprofielpictogram boven in het touchscreen. Tik vervolgens op Instellingen bestuurdersprofielen > Nieuwe bestuurder toevoegen, voer de naam van de bestuurder in en tik op Profiel aanmaken. Volg de aanwijzingen op het scherm.om de spiegel- en het stuurpositie op te slaan in het bestuurdersprofiel.

Schakel het selectievakje Makkelijk instappen gebruiken in als u instellingen van Makkelijk instappen wilt opslaan (of bestaande instellingen wilt gebruiken) waarbij de bestuurdersstoel en het stuurwiel automatisch worden versteld om gemakkelijker in of uit de Model 3 te kunnen stappen.

Als u na het opslaan of kiezen van een bestuurdersprofiel de stand van de bestuurderstoel, stuurwiel, of de buitenspiegels verandert, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd de nieuwe instellingen op te slaan of de oude instellingen te herstellen (andere instellingen worden automatisch opgeslagen). Negeer dit bericht als u een instelling wilt wijzigen zonder deze op te slaan of te herstellen.

Om een bestuurdersprofiel te verwijderen, tikt u op het pictogram voor bestuurdersprofielen boven in het touchscreen, dan op Instellingen bestuurdersprofielen en selecteert u vervolgens het bestuurdersprofiel dat u wilt verwijderen. Verwijder het geselecteerde bestuurdersprofiel met Verwijderen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Valet Mode is een ingebouwd bestuurdersprofiel dat de snelheid en de toegang tot bepaalde functies van de Model 3 beperkt (zie Valet Mode).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u automatische instellingen op basis van een bestuurdersprofiel wilt stoppen, tikt u op Stop in het vervolgkeuzemenu Bestuurdersprofiel. Automatische instellingen worden ook gestopt als u een stoel, spiegel of het stuurwiel handmatig verstelt.

Bestuurdersprofielen selecteren

een halve cirkel met een kleinere cirkel erbovenop
Als u de Model 3 wilt aanpassen op basis van een bestuurdersprofiel, tikt u op het bestuurdersprofiel-pictogram boven in het Bediening scherm. Kies vervolgens de bestuurder en de Model 3 wordt ingesteld op basis van de instellingen die zijn opgeslagen in het gekozen bestuurdersprofiel. Zie Gebruik van Tesla-profielenom meer te weten te komen over het bewaren van profielinstellingen in de cloud voor eenvoudige toegang voor verschillende Tesla-voertuigen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Uw gewenste instelling voor de stopmodus wordt niet gesynchroniseerd met uw bestuurdersprofiel. Zie Remmen en stoppen voor meer informatie.

Gebruik van Tesla-profielen

Instellingen in bestuurdersprofielen, zoals stoelverstellingen, temperatuurvoorkeuren, recente en favoriete navigatiebestemmingen, media-instellingen en voorkeuren voor het delen van gegevens kunnen worden bewaard in een Tesla-profiel dat wordt gesynchroniseerd voor iedere ondersteunde auto die aan uw Tesla-account is gekoppeld. Zo hebt u in al uw ondersteunde Tesla's eenvoudig toegang tot uw profielinstellingen en voorkeuren.

Om uw Tesla-profiel in te stellen, navigeert u naar Instellingen bestuurdersprofielen en selecteert u de naam van uw Tesla-account. U kunt uw profiel als Nieuw profiel instellen of de instellingen kopiëren van een bestaand bestuurdersprofiel dat u eerder gebruikte.

Om een Tesla-profiel voor extra bestuurders in te stellen, deelt u uw auto met hen via de mobiele app en navigeert u naar Veiligheid en bestuurders > Bestuurders beheren > Bestuurder toevoegen. Nadat ze de uitnodiging van hun Tesla-account hebben geaccepteerd, wordt hun Tesla-profiel weergegeven in de instellingen van bestuurdersprofielen. Als u hun toegang tot het voertuig verwijdert, wordt ook hun Tesla-profiel verwijderd. Zie Toegang verlenen aan een tweede bestuurder voor meer informatie over het verlenen van toegang in de mobiele app. U kunt ook uw profielfoto wijzigen vanuit uw mobiele Tesla-app.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Sommige voertuiginstellingen worden alleen gesynchroniseerd tussen voertuigen van hetzelfde model. Als de stoel-, stuur- en spiegelstanden niet op de verwachte manier worden hersteld, tik dan op Bediening > Service > Kalibratie bestuurderstoel, stuur en spiegels in de betreffende voertuigen. Als de instelling voor Activering Autopilot niet naar verwachting wordt hersteld, tik dan op Bediening > Autopilot > Activering Autopilot (zie Instellingen Autopilot).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Tesla-profielen worden ondersteund op voertuigen met softwareversie 2022.24 of nieuwer.
Om uw Tesla-profiel te verwijderen van een voertuig, verwijdert u het betreffende voertuig uit uw Tesla-account:
 1. Tik in de mobiele Tesla-app op het profielpictogram in de rechter bovenhoek.
 2. Tik op Producten toevoegen/verwijderen.
 3. Tik op Verwijderen.
 4. Selecteer het voertuig dat u wilt verwijderen.

Opgeslagen instellingen

Een deel van de instellingen die u kiest om uw Model 3 aan te passen, wordt automatisch bewaard in uw bestuurdersprofiel. Zodra deze zijn opgeslagen, wordt een groen vinkje weergegeven naast het pictogram van het bestuurdersprofiel op het touchscreen. Voorbeelden van instellingen die automatisch in het bestuurdersprofiel worden opgeslagen zijn:
 • Instellingen van navigatie, temperatuur, lampen en display.
 • Voorkeuren voor Autopilot en rijvoorkeuren.

Een bestuurdersprofiel koppelen aan een sleutel

U kunt een bestuurdersprofiel koppelen aan een specifieke sleutel (of sleutels). De Model 3 selecteert dan automatisch het juiste bestuurdersprofiel wanneer de gekoppelde sleutel wordt gedetecteerd als de bestuurder de auto nadert en het bestuurdersportier opent. Als u een profiel aan een sleutel wilt koppelen, controleert u eerst of het gewenste bestuurdersprofiel in gebruik is en tikt u vervolgens op Bediening > Vergrendelingen > Sleutels. Met het bestuurdersprofiel kunt u een sleutel aan het gewenste bestuurdersprofiel koppelen of verwijderen. De naam van het bestuurdersprofiel verschijnt onder de sleutel om aan te geven dat deze is gekoppeld.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Model 3 ondersteunt maximaal 10 bestuurdersprofielen. U kunt verschillende sleutels koppelen aan een bestuurdersprofiel, maar niet verschillende bestuurdersprofielen koppelen aan één sleutel.

Makkelijk instappen

U kunt een Easy Entry-instelling definiëren waarmee het stuurwiel en de bestuurdersstoel worden versteld om gemakkelijker in of uit de Model 3 te kunnen stappen. Elke bestuurder kan de Makkelijk instappen-instelling gebruiken door deze te koppelen aan zijn of haar bestuurdersprofiel. Als de Makkelijk instappen-instelling is gekoppeld aan een bestuurdersprofiel, worden het stuurwiel en de bestuurdersstoel automatisch versteld in de stand P (Parkeren) en wordt de veiligheidsgordel van de bestuurdersstoel losgemaakt, zodat het uitstappen uit de Model 3 wordt vergemakkelijkt. Als u terugkeert in de auto en het rempedaal intrapt, worden automatisch de instellingen hersteld die zijn gebruikt door het meest recente bestuurdersprofiel (of gebaseerd op de sleutel, als deze is gekoppeld aan een bestuurdersprofiel).

Om Makkelijk instappen te gebruiken met een bestuurdersprofiel, moet het selectievakje Gebruik Makkelijk instappen zijn ingeschakeld.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik Makkelijk instappen nooit om de bestuurdersstoel volledig naar achteren te verplaatsen, wanneer een kinderzitje is aangebracht op de zitplaats achterin achter de bestuurdersstoel. Vanwege de beperkte ruimte, kan het verplaatsen van de stoel de benen van een kind raken, letsel veroorzaken of het zitje loswrikken.

Valet Mode

Wanneer de Model 3 in Valet Mode staat, gelden de volgende beperkingen:

 • De sleutelkaart moet worden gebruikt om de Model 3 te openen en ermee te rijden.
 • Snelheid wordt beperkt tot 113 km/h.
 • Maximale acceleratie en maximaal vermogen worden beperkt.
 • De bagageruimte voor en het dashboardkastje zijn vergrendeld.
 • De thuis- en werklocaties zijn niet beschikbaar in het navigatiesysteem.
 • Spraakbediening is uitgeschakeld.
 • Autopilot-comfortfuncties zijn uitgeschakeld.
 • De instelling Mobiele toegang toestaan kan niet worden gewijzigd.
 • HomeLink (indien beschikbaar in uw land) is niet toegankelijk.
 • Bestuurdersprofielen zijn niet toegankelijk.
 • Sommige apps, zoals Toybox en Theater, zijn niet toegankelijk.
 • Op het touchscreen word de lijst van sleutels waarmee de Model 3 kan worden geopend niet weergegeven (zie Sleutels beheren).
 • Wifi en Bluetooth zijn uitgeschakeld. Wanneer de Model 3 in Valet Mode staat, kunt u geen nieuwe Bluetooth-apparaten koppelen of bestaande gekoppelde apparaten bekijken of verwijderen. Als echter een aan Bluetooth gekoppeld apparaat of een bekend wifi-netwerk binnen bereik is, maakt de Model 3 hier verbinding mee.

Valet Mode inschakelen

Terwijl de Model 3 in de stand P (Parkeren) staat, tikt u op het pictogram van het bestuurdersprofiel boven in het Bediening scherm. Tik vervolgens op Valet Mode.

De eerste keer dat u Valet Mode activeert, vraagt het touchscreen u een pincode van vier cijfers op te geven, waarmee u Valet Mode kunt annuleren.

Wanneer Valet Mode actief is, toont het touchscreen het woord Valet en verandert het bestuurdersprofiel inValet Mode op het touchscreen.

U kunt ook de mobiele app gebruiken om Valet Mode in en uit te schakelen (als de Model 3 in de parkeerstand staat). Wanneer u de mobiele app gebruikt, hoeft u geen pincode in te voeren omdat u al bij de app moet inloggen met uw Tesla-accountgegevens.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als Pincode voor rijden is ingeschakeld (zie Pincode voor rijden), moet u de pincode invoeren voordat u een Valet-pincode kunt definiëren of invoeren. Eenmaal in Valet Mode kan met de Model 3 worden gereden zonder de pincode voor rijden in te voeren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De optie PIN to Drive is niet beschikbaar wanneer Valet Mode actief is.

Als u uw Valet-pincode vergeet, kunt u deze opnieuw instellen door in de Model 3 plaats te nemen en uw Tesla-accountgegevens in te voeren (Valet Mode wordt dan ook uitgeschakeld). U kunt uw pincode ook opnieuw instellen via de mobiele app.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik Valet Mode niet bij het trekken van een aanhanger. De beperkingen van het motorkoppel in Valet Mode kunnen het voor de Model 3 moeilijk maken om een aanhanger een helling op te trekken.

Valet Mode annuleren

Terwijl de Model 3 in de stand P (Parkeren) staat, tikt u op het pictogram van het bestuurdersprofiel van Valet Mode boven in het Bediening scherm. Voer hier u 4-cijferige pincode in.

Wanneer u Valet Mode uitschakelt, worden alle instellingen van het meest recent gebruikte bestuurdersprofiel hersteld, evenals de climate control-instellingen. Ook zijn alle functies weer beschikbaar.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U hoeft geen pincode in te voeren om Valet Mode vanuit de mobiele app uit te schakelen.