Voorbak

Openen

Om de voorbak te openen zorgt u ervoor dat de Model 3 in de stand P (Park) staat en voert u vervolgens een van de volgende handelingen uit voordat u de klep opendoet:

 • Tik op het bijbehorende pictogram Open op het touchscreen.
 • Druk de toets voor de voorbak op de sleutel twee keer achter elkaar in.
 • Tik op de toets voor de voorbak in de mobiele app.
Pijl die omhoog wijst vanaf de voorklep van de auto
Pictogram van de auto met open deur

Als een portier of achterbak open is, gaat het controlelampje op het touchscreen branden. Op het touchscreen wordt ook aangegeven dat de voorbak van de Model 3 is geopend.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Alvorens de klep te openen of te sluiten, is het belangrijk om te controleren of de ruimte rondom de klep vrij is van obstakels (mensen en objecten). Als u dit niet doet, kan dit tot schade of ernstig letsel leiden.

Het gewicht van de bagage moet zo gelijk mogelijk worden verdeeld over de voor- en achterbak.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Laad nooit meer dan 50 kg aan bagage in de voorbak. Het negeren van deze aanwijzing kan schade veroorzaken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd bij het laden van de bagage altijd rekening met de Technisch toegestane maximummassa in beladen toestand (TPMLM) van de auto (zie Belading). De TPMLM is de maximaal toegestane totale massa van de auto inclusief alle passagiers, vloeistoffen en bagage.

Sluiten

De voorklep van de Model 3 is niet zwaar genoeg om onder zijn eigen gewicht te vergrendelen. Tevens kan schade ontstaan als u druk uitoefent op de voorste rand of het midden van de klep.

De klep op de juiste manier sluiten:

 1. Laat de klep zakken tot de slotplaat de vergrendelingen raakt.
 2. Leg uw handen op de (in groen) aangegeven plaatsen aan de voorzijde van de klep en druk deze stevig omlaag om de vergrendelingen vast te klikken.
 3. Probeer voorzichtig aan de voorkant van de klep te trekken om te controleren of deze goed dicht zit.
Pijlen die wijzen naar twee groene vakken aan weerszijden van het midden van de voorklep. Een rood vak middenvoor op de voorklep.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Schade vermijden:
 • Oefen alleen druk uit op de groene zones die zijn weergegeven. Wanneer u druk uitoefent op de rode zones, kan schade ontstaan.
 • Sluit de klep niet met één hand. Wanneer u dit doet, wordt de kracht op één plaats geconcentreerd wat tot deuken kan leiden.
 • Oefen geen druk uit op de voorste rand van de klep. Anders kan de rand vervormd raken.
 • Sla de klep niet dicht en laat deze ook niet vallen.
 • Zorg dat u niets in uw handen heeft (sleutels) om krassen te voorkomen. Sieraden kunnen ook krassen veroorzaken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Voordat u gaat rijden, moet u controleren of de klep goed is vergrendeld en volledig is gesloten, door voorzichtig de voorkant van de klep te proberen op te lichten om te zien of deze beweegt.
De voorbak wordt vergrendeld bij het volgende:
 • U vergrendelt de Model 3 met behulp van het touchscreen, de sleutel of de mobiele app.
 • U verlaat de Model 3 en neemt de sleutel mee (indien Wegloopvergrendeling is ingeschakeld).
 • Valet Mode is actief (zie Valet Mode).

Van binnenuit openen in noodsituaties

In de voorbak bevindt zich een verlichte knop waarmee iemand die ingesloten is, zichzelf kan bevrijden.

Een knop in de voorbak met een afbeelding van een auto met de voorbak open

Druk op de knop om de voorbak te openen en duw dan de klep omhoog.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De knop licht op nadat deze even is blootgesteld aan omgevingslicht.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Mensen mogen nooit in de voorbak klimmen. De voorbak nooit afsluiten als er een persoon in de voorbak aanwezig is.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Let op dat de voorbak geen voorwerpen bevat die tegen de ontgrendelknop stoten waardoor de klep onbedoeld kan worden geopend.

Voorklep openen wanneer voeding ontbreekt

In het onwaarschijnlijke geval dat de Model 3 geen laagspanning-stroom heeft, kunt u de bagageruimte vóór niet openen met het touchscreen, de sleutel of de mobiele app. U opent de voorbak in dat geval als volgt:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de Model 3 is vergrendeld en over laagspanning-voeding beschikt, wordt de voorklep niet volgens de volgende stappen geopend.
close-up van afdekking sleepoog aan voorkant
 1. Zorg voor een externe laagspanning-voeding (bijvoorbeeld een draagbare accustarter).
 2. Maak de afdekking van het sleepoog los door stevig op de rechterbovenrand van de afdekking te drukken totdat deze naar binnen kantelt en dan het verhoogde deel voorzichtig naar u toe te trekken.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  De afdekking van het sleepoog is verbonden met de zwarte minklem (-) van de auto.
 3. Trek de twee draden uit de opening voor het sleepoog om beide aansluitklemmen bereikbaar te maken.
 4. Sluit de rode pluskabel (+) van de laagspanning-voeding aan op de rode plusklem (+).
 5. Sluit de zwarte minkabel (-) van de laagspanning-voeding aan op de zwarte minkabel (-).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Alslaagspanning-voeding op deze klemmen wordt gezet, wordt alleen de voorklep ontgrendeld. U kunt de laagspanning-batterij niet opladen met deze klemmen.
 6. Zet de externe voeding aan (raadpleeg de instructies van de fabrikant). De voorklep wordt onmiddellijk ontgrendeld en u kunt nu de voorklep openen om toegang te krijgen tot de voorbak.
 7. Koppel beide kabels los, beginnend met de zwarte minkabel (-).
 8. Als de auto op een autoambulance wordt gesleept, mag u de afdekking van het sleepoog nog niet terugplaatsen. Breng indien nodig de afdekking van het sleepoog aan door de draden in de opening van het sleepoog aan te brengen en de afdekking van het sleepoog uit te lijnen en vast te klikken.