Schakelen

Schakelen met het touchscreen

Wanneer u het rempedaal intrapt terwijl de auto geparkeerd staat, wordt aan één zijde van het touchscreen de rijmodusstrook weergegeven. Gebruik deze rijmodusstrook om te schakelen Model 3: veeg omhoog voor Drive, veeg omlaag voor Reverse of tik op de P voor de parkeerstand of N voor neutraal. Veeg van de rand van het touchscreen naar de passagier om de rijmodusstrook weer te geven.

Vinger die wijst naar het pictogram van een auto met pijlen die omhoog en omlaag wijzen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om te schakelen van vooruit naar achteruit of andersom, moet de rijsnelheid lager zijn dan 8 km/u.

De rijmodusstrook op het touchscreen geeft altijd Parkeren en Neutraal weer. Om naar Parken te schakelen wanneer u langzamer rijdt dan 8 km/h, tikt op de knop op de rijmodusstrook terwijl u het rempedaal intrapt. Als u in een noodgeval sneller rijdt dan 8 km/h, kunt u de knop Parkeren ingedrukt houden om de auto langzaam tot stilstand te brengen.

Het touchscreen is de voorkeursmethode om handmatig te schakelen. In de onwaarschijnlijke situatie waarin het touchscreen niet beschikbaar is en daarom niet kan worden gebruikt, wordt de rijmodushendel op de hemelconsole automatisch geactiveerd en moet deze worden gebruikt om te schakelen (zie Schakelen met de hemelconsole).

Als u tijdens het rijden probeert te schakelen wanneer dat niet mogelijk is vanwege de snelheid waarmee u op dat moment rijdt, geeft het touchscreen een waarschuwing, klinkt er een waarschuwingssignaal en wordt de desbetreffende rijmodus niet ingeschakeld.

Autom. schak. vanuit stand P

Autom. schak. vanuit stand P is een BETA-functie en is standaard uitgeschakeld. Wanneer uitgeschakeld, gebruikt u het touchscreen of de hemelconsole om handmatig te schakelen. Om Autom. schak. vanuit stand P in te schakelen, tikt u op Bediening > Pedalen en stuur > Autom. schak. vanuit stand P.

Als Autom. schak. vanuit stand P is ingeschakeld is Model 3 ontworpen om automatisch de stand voor rijden (D, Drive) of achteruit (R, Reverse) te selecteren. Op het touchscreen wordt de geselecteerde rijmodus weergegeven wanneer het bestuurdersportier is geopend en de veiligheidsgordel is vastgegespt.

Om de selectie te overrulen, trapt u het rempedaal in en gebruikt u de rijmodusstrook op het touchscreen om naar uw gewenste rijmodus te schakelen (vooruit, achteruit, Park; zie Schakelen met het touchscreen).

Bevestig de selectie van de rijmodus en volg de aanwijzingen op het touchscreen voordat u het gaspedaal intrapt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Let als altijd op uw auto en omgeving voordat u gaat rijden. Vertrouw er nooit op dat Model 3 automatisch een passende rijmodus selecteert zonder de selectie te bevestigen voordat u begint te rijden.

Als Autom. schak. vanuit stand P niet beschikbaar is, wordt op het touchscreen een bericht weergegeven.

Model 3 selecteert automatisch een rijmodus wanneer:

 • Autom. schak. vanuit stand P is ingeschakeld.
 • Model 3 in de stand P (Park) staat.
 • De veiligheidsgordel van de bestuurdersstoel wordt vastgeklikt.
 • Het rempedaal is ingetrapt.
 • Alle portieren en bagageruimtes zijn gesloten.
 • De rijmodushendel op de hemelconsole is niet geactiveerd (zie Schakelen met de hemelconsole).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Model 3 selecteert niet automatisch rijmodi in Valet Mode.

Schakelen met de hemelconsole

Naast handmatig schakelen met het touchscreen, kunt u ook schakelen door op P, R, N of D op de hemelconsole te drukken. In de meeste situaties zijn deze knoppen niet beschikbaar totdat u het rempedaal intrapt en op een van de knoppen drukt om ze te activeren. Wanneer actief, branden de bij elke knop behorende leds en wanneer u P, R, N of D selecteert, gaat de bijbehorende led oranje branden.

In situaties waarin het touchscreen niet beschikbaar is (bijvoorbeeld vanwege een technisch probleem), of de Model 3 in Valet of Transport Mode is, wordt automatisch de rijmodushendel op de hemelconsole geactiveerd, zonder dat u deze aan hoeft te raken.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt ook de rijmodushendel op de hemelconsole activeren door tegelijkertijd en kort beide scrolltoetsen op het stuurwiel in te drukken. Maar als u deze knoppen tegelijkertijd indrukt en vasthoudt wordt de rijmodushendel geactiveerd en start het touchscreen opnieuw op (zie Opnieuw starten van het touchscreen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De voorbak moet gesloten zijn om te kunnen schakelen met gebruikmaking van de hemelconsole.
Initialen P, R, N en D op de middenconsole met bijschriften
 1. Parkeren
 2. Achteruit
 3. Neutraal
 4. Rijden
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als het touchscreen beschikbaar is voor schakelen en u de rijmodushendel op de hemelconsole handmatig hebt geactiveerd, wordt de hemelconsole automatisch uitgeschakeld wanneer u niet binnen 10 seconden schakelt.

Parkeren

Om handmatig over te schakelen naar de parkeerstand, trapt u het rempedaal in en raakt u de knop Park op de rijmodusstrook op het touchscreen aan. Als het touchscreen niet beschikbaar is, drukt u op P op de rijmodushendel op de hemelconsole.

Model 3 schakelt automatisch naar de parkeerstand om wegrollen bij rijden met lage snelheid te voorkomen. Dit gebeurt wanneer u een laadkabel aansluit, uw veiligheidsgordel losmaakt of het portier opent in de rij- of neutraalstand. Zorg ervoor dat de laadkabel is ontkoppeld, gesp uw veiligheidsgordel vast en sluit het portier voordat u uit de parkeerstand schakelt.

Als u de parkeerrem bij een rijsnelheid hoger dan 8 km/h probeert in te schakelen, leidt dit tot een noodstop (zie Remmen en stoppen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de remmen niet goed werken in een noodgeval, kunt u de knop Parkeren op de rijmodusstrook op het touchscreen ingedrukt houden om de Model 3 tot stilstand te brengen. Gebruik deze methode uitsluitend wanneer deze absoluut noodzakelijk is om de auto te stoppen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U moet altijd het rempedaal intrappen om uit P (Parkeren) te schakelen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Model 3 zal niet uit de parkeerstand schakelen als er een laadkabel is aangesloten, of als de laadpoort niet kan bepalen of er een laadkabel is aangesloten. In situaties waarin Model 3 niet uit de parkeerstand schakelt, controleert u het touchscreen voor instructies om verder te gaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat de auto vóór het uitstappen altijd in de stand P (Parkeren) staat. Vertrouw er nooit op dat de Model 3 automatisch voor u naar de parkeerstand schakelt.

Rijden

Om handmatig over te schakelen naar vooruit, veegt u omhoog op de rijmodusstrook op het touchscreen of, als het touchscreen niet beschikbaar is, drukt u op D op de rijmodushendel op de hemelconsole. Het inschakelen van stand D (Rijden) is alleen mogelijk als de Model 3 stilstaat of achteruitrijdt met een snelheid van minder dan 8 km/h.

Achteruit

Om handmatig over te schakelen naar Achteruit, veegt u omlaag op de rijmodusstrook op het touchscreen of, als het touchscreen niet beschikbaar is, drukt u op R op de rijmodushendel op de hemelconsole. Het inschakelen van Achteruit is alleen mogelijk als de Model 3 stilstaat of rijdt met een snelheid van minder dan 8 km/u. U kunt het beeld van de parkeerhulp op het touchscreen automatisch sluiten door op de X te tikken in de bovenhoek.

Neutraal

In de stand N (Neutraal) kan de Model 3 vrij rollen wanneer u het rempedaal loslaat. Voer een van de volgende handelingen uit om te schakelen naar de neutraalstand:

 • Veeg van de rand van het touchscreen naar de passagier om de rijmodusstrook weer te geven en druk op Neutraal.
 • Kies Neutraal met de rijmodushendel op de hemelconsole.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U moet het rempedaal intrappen om uit de neutraalstand te schakelen wanneer de Model 3 langzamer rijdt dan ongeveer 8 km/u.

Model 3 schakelt automatisch naar Parkeren wanneer u het bestuurdersportier opent om uit te stappen, tenzij de auto zich in een bepaalde modus bevindt, zoals Transport of Wasstraatmodus, waarin de auto ook als u uitstapt in Neutraal kan blijven.

Uw auto in de stand N (Neutraal) houden (Transport Mode)

Om de Model 3 in de stand N (Neutraal) te houden, zodat de auto in bijzondere situaties vrij kan rollen (bijvoorbeeld om de auto op een autoambulance te slepen), activeert u de Transportmodus:

 1. Zet de selectiehendel in stand P (Parkeren).
 2. Trap het rempedaal in.
 3. Tik op Bediening > Service > Slepen. Op het touchscreen wordt een bericht weergegeven dat aangeeft hoe u de Model 3 correct transporteert.
 4. Druk op Transportmodus. Deze wordt blauw, om aan te geven dat de Model 3 zich nu in de Transportmodus bevindt. Model 3 kan nu vrij rollen en kan langzaam over korte afstanden worden gerold (niet sneller dan stapvoets) of met een lier worden gesleept (bijvoorbeeld op een auto-ambulance).

Zie Transportmodus activeren voor meer informatie over de Transportmodus.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
In de Transportmodus kan de Model 3 niet naar een rijmodus schakelen. U moet de Transportmodus eerst annuleren door opnieuw op Transportmodus te tikken. De transportmodus wordt ook geannuleerd als u het touchscreen of de rijmodusselectiehendel op de hemelconsole gebruikt om naar Park te schakelen of als u de parkeerrem handmatig activeert door te tikken op Bediening > Veiligheid > Parkeerrem.