Certificeringsconformiteit

FCC- en ISED-certificering

Component Fabrikant Model Bedrijfsfrequentie (MHz) FCC ID IC-ID
Eindpunt B-stijl Tesla 1783148 13.56, 2400-2483.5, 6000-8500 2AEIM-1783148 20098-1783148
Eindpunt interieur Tesla 1815669 2400-2483.5, 6000-8500 2AEIM-1815669 20098-1815669
BLE linksachter Tesla 1817073 2400-2483.5, 6000-8500 2AEIM-1817073 20098-1817073
Eindpunt Vivaldi Tesla 1752108 2400-2483.5, 6000-8500 2AEIM-1752108 20098-1752108
Eindpunt van dashboard Tesla 1733130 2400-2483.5, 6000-8500 2AEIM-1733130 20098-1733130
TPMS Tesla 1472547G 2400-2483.5 2AEIM-1472547G 20098-1472547G
TPMS Tesla 1849171 2400-2483.5 2AEIM-1849171 20098-1849171
BT USB-module dashboardkastje Tesla 1776863 2400-2483.5 2AEIM-1776863 2AEIM-1776863
Boordradar (indien aanwezig)* Tesla 1616631 60000-64000 2AEIM-1616631 20098-1616631
Homelink (indien aanwezig) Gentex ADHL5C 286-440MHz NZLADHL5C 4112A-ADHL5C
TCU Tesla 1727111 -- XMR2020AG525RGL XMR202303AF51Y 10224A-2020AG525R 10224A-202201AF51Y
Draadloze telefoonlader Tesla WC5 13,56 MHz, 127,72 KHz 2AEIM-WC5 20098-WC5

* De boordradar mag uitsluitend door de fabriek worden gemonteerd.

Dit hierboven vermelde apparatuur voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften en de RSS-norm(en) voor ontheffing van Industry Canada en EU-richtlijn 2014/53/EU.

Werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
  1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en
  2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Bij veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door Tesla zijn goedgekeurd, kan uw recht om dit apparaat te gebruiken vervallen.

Informatie over radiofrequentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een Klasse B digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en verspreidt radiofrequentie-energie en kan bij verkeerde installatie en gebruik niet volgens de instructies, schadelijke interferentie bij radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie in een huisinstallatie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie bij radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat vast te stellen is door het apparaat in en uit te schakelen, ga dan als volgt te werk:
  • Plaats de ontvangstantenne in een andere richting of op een andere locatie.
  • Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  • Sluit het apparaat aan op een andere uitgang dan die van het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg een Tesla Store of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Deze apparatuur en de bijbehorende antennes mogen niet bij een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

EU

Uw voertuig heeft verschillende soorten radioapparatuur. De fabrikanten van de radioapparatuur verklaren dat de vermelde RF-modules zijn beoordeeld ten opzichte van de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: https://www.tesla.com/eu-doc.

RF-modules

De hieronder beschreven apparatuur is beoordeeld ten opzichte van de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU.

Omschrijving Frequentieband Vermogen Plaats van antenne Fabrikant
Eindpunt interieur 2400 – 2483,5 MHz 2 mW Metalen antenne IFA, in A-hemel

Tesla, Inc.
3500 Deer Creek Rd
Palo Alto, CA 94304 USA

Eindpunt interieur 6000 – 8500 MHz -41,3dBm/MHz Metalen antenne IFA, in A-hemel
BLE linksachter 2400 – 2483,5 MHz 2 mW PCB-antenne, naast linker achterwiel
BLE linksachter 6000 – 8500 MHz -41,3dBm/MHz PCB-antenne, naast linker achterwiel
Eindpunt van dashboard 6000 – 8500 MHz -41,3dBm/MHz Chipantenne, achter afdekking achter
Eindpunt van dashboard 2400 – 2483,5 MHz 2 mW PCB-antenne, achter afdekking achter
Eindpunt van B-stijl 6000 - 8500 MHz -41,3dBm/MHz PCB-antenne, achter ruit B-stijl
Eindpunt van B-stijl 2400 – 2483,5 MHz 2 mW PCB-antenne, achter ruit B-stijl
Eindpunt van B-stijl 13,56 MHz n.v.t. (magnetisch veld) PCB-antenne, achter ruit B-stijl
Draadloze oplader

13,56 MHz
127,72 kHz

n.v.t. (magnetisch veld) PCB-antenne, in middenconsole
Radar in cabine 60000 - 64000 MHz 20 mW PCB-antenne, bij de binnenspiegel
Dashboardkastje BT-USB 2400 – 2483,5 MHz 3,6 mW PCB-antenne, in dashboardkastje
Bandenspanningssensor 2400 – 2483,5 MHz 2,6 mW Elk wiel
Bluetooth 2402 – 2480 MHz 10 mW Fronthemel
GSM 900

885-915
930-960 MHz

2 W

Zenden en ontvangen:  B-hemel, ook gebruikt voor eCall
Ontvangen: B-hemel
Draadloze connectiviteit

GSM 1800

1710-1785
1805-1880 MHz

1 W
WCDMA (band 8)

880-915
925-960 MHz

250 mW
WCDMA (band 1/3)

1920-1980
2110-2170 MHz

250 mW
LTE (band 7/8/34/41)

2500-2570, 2620-2690 MHz
925-960,  800-915 MHz
2010-2025 MHz (TDD)
2496-2690 MHz (TDD)

200 mW
LTE (band 20/28/29/32)

758-803, 703-748 MHz
791-821, 832-862 MHz
717-728 MHz alleen ontvangst
1452-1496 MHz alleen ontvangst

200 mW
LTE (band 1/3/9)

1805-1880, 1710-1785 MHz
2110-2170, 1920-1980 MHz

200 mW
LTE (band 11/17/18)

1475,9-1495,9, 1427,9-1447,9 MHz
860-890, 815-845 MHz

200 mW
Wifi

2400-2483,5 MHz 5150-5250 MHz
5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz

100 mW

B-hemel, draadloze connectiviteit

Bluetooth 2400-2483,5 MHz 10 mW B-hemel
GNSS 1559-1610; 1151-1214; 1215,6-1236,6 MHz n.v.t. (alleen ontvangst) Onder afdekking camera voor
UHF BLE achter

315 MHz (N-A, Japan)
433,9 MHz (rest van wereld)

n.v.t. (alleen ontvangst) Achter de achterbumper
FM 76-108 MHz n.v.t. (alleen ontvangst) Achterruit

Harman Becker Automotive Systems GmbH
Becher-Goring-Str.16  
76307 Karlsbad, Duitsland

DAB 174-241 MHz n.v.t. (alleen ontvangst) Achterruit
Homelink (indien aanwezig) 286-440 MHz 10 mW Boven voorbumperbalk

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA

Verklaring blootstelling aan straling

De producten voldoen aan de FCC/ISED-normen voor blootstelling aan radiofrequenties voor draadloos opladen van gebruikers met laag vermogen. Limieten voor blootstelling aan radiofrequenties zijn bepaald voor een ongecontroleerde omgeving en zijn veilig voor de beoogde werking zoals beschreven in deze handleiding. Bij blootstelling aan radiofrequenties werd naleving aangetoond bij een afstand van 20 cm of verder van het lichaam van de gebruiker; verlaag het uitgangsvermogen van het apparaat wanneer deze functie beschikbaar is.