Bluetooth

Bluetooth®-compatibiliteit

Bluetooth-symbool
U kunt diverse Bluetooth-apparaten gebruiken in de Model 3, zolang deze zijn gekoppeld en binnen bereik van de auto zijn. U kunt bijvoorbeeld uw telefoon koppelen via Bluetooth, zodat u deze handsfree kunt gebruiken. Naast telefoons kunt u andere Bluetooth-apparatuur koppelen aan de Model 3. Zo kun u bijvoorbeeld een iPod Touch, iPad, Android-tablet, etc. koppelen om muziek af te spelen.

Voordat u uw telefoon of andere Bluetooth-apparaat kunt gebruiken met de Model 3, moet u deze/het koppelen. Door koppeling wordt de Model 3 ingesteld om met uw Bluetooth-apparaten te kunnen communiceren. U kunt maximaal tien Bluetooth-telefoons koppelen. Tenzij u een specifieke telefoon hebt opgegeven als Voorrangsapparaat of als de telefoon die is opgegeven als Voorrangsapparaat buiten bereik is, maakt de Model 3 altijd verbinding met de laatstgebruikte telefoon (onder voorwaarde dat deze binnen bereik is). Zie Verbinding maken met een gekoppeld apparaat voor het maken van een verbinding met een andere telefoon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Door uw telefoon te authenticeren als een sleutel (zie Sleutels) kunt u de telefoon ook handsfree gebruiken, media ervan afspelen, enz. U moet deze dan koppelen zoals hieronder beschreven.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Bij veel telefoons wordt Bluetooth uitgeschakeld als de batterij leeg dreigt te raken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Hoewel Bluetooth-apparaten meestal een draadloos bereik van zo'n negen meter hebben, kunnen de prestaties variëren afhankelijk van de telefoon die, of het andere apparaat dat, u gebruikt.

Bluetooth-apparaat koppelen

Door uw Bluetooth-telefoon te koppelen, kunt u deze handsfree gebruiken om telefoongesprekken te voeren, toegang te krijgen tot uw contactenlijst, recente oproepen te bekijken, enz. U kunt ook mediabestanden van uw telefoon afspelen. Als een telefoon gekoppeld is, maakt de Model 3 verbinding zodra de telefoon binnen bereik is.

Ga in de Model 3 zitten en volg de onderstaande aanwijzingen om een telefoon te koppelen:

 1. Zorg dat het touchscreen en de telefoon beide ingeschakeld zijn.
 2. Schakel Bluetooth op uw telefoon in en zorg dat uw telefoon 'zichtbaar' is voor andere apparaten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Op sommige telefoons dient u mogelijk naar Bluetooth-instellingen te gaan voor de rest van de procedure.
 3. Tik op het Bluetooth-pictogram boven in het scherm Bediening.
 4. Tik op het touchscreen op Nieuw apparaat > Beginnen met zoeken. In het scherm met Bluetooth-instellingen wordt een lijst met alle Bluetooth-apparaten binnen het bereik weergeven.
 5. Kies de telefoon die (of het apparaat dat) u wilt koppelen. Bij het koppelen van een telefoon wordt in het scherm met Bluetooth-instellingen een willekeurig gegenereerd getal weergegeven. Ook uw telefoon geeft een getal weer.
 6. Controleer of het getal op uw telefoon overeenkomt met het getal in het scherm met Bluetooth-instellingen. Bevestig vervolgens op de telefoon dat u wilt koppelen.
 7. Als hier op uw telefoon om wordt gevraagd, geeft u aan of u de Model 3 toegang tot persoonlijke gegevens, zoals uw agenda, uw contactpersonen en mediabestanden wilt toestaan (zie Contactpersonen en recente oproepen importeren).

Na koppeling maakt de Model 3 automatisch verbinding en in het scherm met Bluetooth-instellingen verschijnt het Bluetooth-symbool naast de naam van het apparaat om aan te geven dat er verbinding is.

U kunt het scherm met Bluetooth-instellingen op elk moment laten weergegeven en de instellingen voor een verbonden apparaat wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld een gekoppelde telefoon instellen als Voorrangsapparaat. Dit is handig wanneer u meer dan één telefoon hebt gekoppeld en beide telefoons vaak tegelijk worden gebruikt in de Model 3. Model 3 probeert automatisch eerst met het voorrangsapparaat verbinding te maken. Als geen voorrangsapparaat is opgegeven of het voorrangsapparaat buiten bereik is, maakt de Model 3 verbinding met de laatstgebruikte telefoon (indien van toepassing).

Contactpersonen en recente oproepen importeren

Nadat een telefoon is gekoppeld, kunt u in het scherm met Bluetooth-instellingen aangeven of u toegang tot de contacten, recente oproepen en tekstberichten van uw telefoon wilt toestaan. Als u toegang toestaat, kunt u de telefoon-app gebruiken om personen in uw contactenlijst en in uw lijst met recente oproepen te bellen en berichten te sturen (zie Telefoon, agenda en webconferencing). Voordat contacten geïmporteerd kunnen worden, moet u op de telefoon misschien instellen dat synchroniseren is toegestaan, of u moet reageren op een pop-up die vraagt of u contacten wilt synchroniseren. Dit is afhankelijk van het type telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt de toegang tot uw contacten en recente oproepen op elk gewenst moment in- of uitschakelen door op het Bluetooth-pictogram op het touchscreen te tikken, uw telefoon te selecteren en vervolgens de betreffende toegangsinstellingen te wijzigen.

Bluetooth-apparaat ontkoppelen

Als u de verbinding met uw telefoon of Bluetooth-apparaat wilt verbreken en deze/dit later opnieuw wilt gebruiken, tik dan op Ontkoppelen op het scherm met Bluetooth-instellingen. Als u het apparaat niet langer met de Model 3 wilt gebruiken, tik dan op Dit apparaat vergeten. Als een telefoon eenmaal uit de lijst is verwijderd, moet deze eerst opnieuw gekoppeld worden om het apparaat weer in de Model 3 te kunnen gebruiken (zie Bluetooth-apparaat koppelen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u de Model 3 verlaat, wordt de verbinding met de telefoon automatisch verbroken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het ontkoppelen van de telefoon heeft geen invloed op het gebruik van de telefoon als sleutel. Zie Sleutels beheren om een geauthenticeerde telefoon te vergeten.

Verbinding maken met een gekoppeld apparaat

Model 3 maakt automatisch verbinding met een telefoon die u hebt ingesteld als Voorrangsapparaat in het scherm met Bluetooth-instellingen. Als u geen telefoon als voorrangsapparaat hebt ingesteld, maakt de Model 3 verbinding met de telefoon waar het laatst verbinding mee is gemaakt, onder voorwaarde dat deze binnen bereik is en Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld. Wanneer de laatste telefoon zich buiten het bereik bevindt, probeert de auto verbinding te maken met de volgende telefoon waarmee gekoppeld is.

Tik op het Bluetooth-pictogram boven in het scherm Bediening om verbinding te maken met een andere telefoon. Het scherm met Bluetooth-instellingen geeft een overzicht met gekoppelde telefoons weer. Kies de telefoon waarmee u verbinding wilt maken en tik dan op Verbinden. Als de telefoon waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst staat, moet u de telefoon koppelen. Zie Bluetooth-apparaat koppelen.

Als er verbinding is gemaakt, geeft het scherm me Bluetooth-instellingen het Bluetooth-symbool naast de naam van de telefoon weer om aan te geven dat de Model 3 is verbonden met deze telefoon.