Instructies voor het laden

Laadcontact openen

Het laadcontact bevindt zich links van de Model 3, achter een klepje in het achterlicht. Parkeer de Model 3 zo, dat de laadkabel lang genoeg is om gemakkelijk bij het laadcontact te kunnen.

Druk, terwijl de Model 3 in de parkeerstand staat, op de knop op de Tesla-laadkabel en laat deze los om het klepje van het laadcontact te openen.

laadkabel met een pijl die naar de knop wijst.

U kunt het klepje van het laadcontact ook op een van de volgende manieren openen:

 • Tik op het touchscreen op Bediening en op het laadpoortpictogram (bliksemschicht).
 • Navigeer op het touchscreen naar Bediening > Opladen > Laadpoort openen.
 • Druk op de onderkant van de laadpoortklep wanneer de Model 3 ontgrendeld is.
 • Gebruik spraakbediening om de klep van het laadcontact te openen (zie Spraakbediening). U kunt ook spraakbediening gebruiken om de klep van het laadcontact te sluiten en om het opladen te starten of te stoppen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De onderstaande afbeelding is uitsluitend bedoeld ter verduidelijking. Afhankelijk van uw land en de productiedatum kan het laadcontact van uw auto enigszins verschillen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De "T" van Tesla gaat branden zodra het klepje geopend wordt. Als er niet binnen enkele minuten nadat u het klepje van het laadcontact hebt geopend, een laadkabel op het laadcontact wordt aangesloten, wordt het klepje van het laadcontact gesloten. Open dan het klepje opnieuw via het touchscreen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Bij extreem lage temperaturen of vorst kan de laadpoortvergrendeling vastvriezen. Sommige auto's zijn uitgerust met een laadcontactverwarming die word ingeschakeld wanneer u de achterruitverwarming inschakelt bij lage temperaturen. U kunt ijs op de laadcontactvergrendeling ook ontdooien door voorverwarmen in te schakelen met de mobiele app. Als u wilt voorkomen dat dit gebeurt, voert u in de Planning-instellingen in de bedieningsschermen voor laden en de climate control een vertrektijd in en schakelt u de voorverwarming in (zie Gepland opladen en Gepland vertrek).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Probeer het klepje van het laadcontact nooit met kracht te openen.

Aansluiten

U kunt desgewenst het laadniveau en de laadstroom instellen via het touchscreen (zie Oplaadinstellingen).

Om de auto op te laden bij een openbaar laadstation, sluit u de juiste adapter aan op de laadpoort van de auto en sluit u vervolgens de laadconnector van het station aan op de adapter. De meest gangbare verloopstekker(s) voor het desbetreffende land van bestemming worden geleverd. Afhankelijk van de laadapparatuur die u gebruikt, kan het noodzakelijk zijn om het laden te starten en te stoppen met behulp van een bedieningsorgaan op de laadapparatuur.

Sluit de mobile connector altijd eerst aan op de voedingsbron en daarna pas op het laadcontact van de Model 3.

Houd de connector recht voor het laadcontact en steek deze dan in het contact. Als de connector op de juiste wijze is aangesloten, start het opladen van de Model 3 automatisch nadat:

 • De connector vergrendeld is;
 • De auto in stand P (Parkeren) staat;
 • De batterij verwarmd of gekoeld is, indien nodig. Als de batterij opgewarmd of afgekoeld moet worden, kan het even duren voordat het laden begint.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de Model 3 op een laadstation is aangesloten maar niet daadwerkelijk aan het laden is, gebruikt de auto energie van de laadapparatuur en niet van de batterij. Als u bijvoorbeeld het touchscreen gebruikt terwijl de Model 3 is geparkeerd en wordt opgeladen, dan haalt de Model 3 zijn energie uit de laadapparatuur en niet uit de batterij.

In sommige gevallen, wanneer de Model 3 is aangesloten op de laadapparatuur maar zeer weinig energie verbruikt, kan de energie echter rechtstreeks van de batterij worden onttrokken. Als u de Model 3 bijvoorbeeld enkele dagen aangesloten laat zitten zonder deze te gebruiken, kan deze geleidelijk een kleine hoeveelheid energie rechtstreeks uit de batterij trekken om voertuigsystemen te ondersteunen.

Zodra de batterij voldoende is ontladen, wordt deze weer opgeladen tot de limiet. Afhankelijk van wanneer u controleert, is de batterij mogelijk nog niet voldoende ontladen om een laadcyclus te activeren. Hierdoor kan deze iets onder de laadlimiet liggen, zelfs nadat het apparaat gedurende een lange periode is aangesloten. Dit is normaal en de Model 3 begint opnieuw met opladen zodra deze voldoende is ontladen. U kunt desgewenst de Model 3 ook loskoppelen en vervolgens weer aansluiten op de oplader om handmatig een nieuwe oplaadcyclus te starten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
De connector van de laadkabel kan de lak beschadigen als deze tegen de Model 3 stoot.

Verlichting laadcontact

 • WIT (OF LICHTBLAUW): Het klepje van het laadcontact is open. Model 3 is gereed voor opladen en de connector is niet aangesloten, of het laadcontact is ontgrendeld en de connector kan worden verwijderd.
 • BLAUW: De oplader is aangesloten, maar de Model 3 wordt niet opgeladen (bijvoorbeeld wanneer gepland opladen actief is).
 • KNIPPEREND BLAUW: Model 3 communiceert met de oplader, maar is nog niet begonnen met opladen (bijvoorbeeld wanneer uw auto zich voorbereidt voor het opladen).
 • GROEN - KNIPPEREND: Bezig met laden. Het groene licht knippert langzamer naarmate de batterij van de Model 3 verder opgeladen wordt.
 • GROEN - CONSTANT: Laden voltooid.
 • ORANJE - CONSTANT: De connector is niet goed aangesloten. Houd de stekker recht voor het contact en steek deze dan volledig in het laadcontact.
 • ORANJE - KNIPPEREND: Model 3 wordt opgeladen met een verlaagde stroomsterkte (alleen AC-laden).
 • ROOD: Er is een storing geconstateerd en het opladen is gestopt. Kijk op het touchscreen of er een waarschuwing wordt weergegeven.

Status van het laden

Zodra het klepje van het laadcontact is geopend, verschijnt de laadstatus boven in het statusscherm.

 1. Tijd resterend: De geschatte resterende tijd om tot uw ingestelde limiet op te laden (zie Oplaadinstellingen).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Bij opladen naar 100%, kan het zijn dat de auto blijft opladen met laag vermogen nadat wordt weergegeven dat het opladen is voltooid. Dit is normaal. Omdat de toegevoegde energie voorbij dit punt laag is, is doorgaan met opladen met vol vermogen doorgaans niet voordelig.
 2. Laden: Het nominale vermogen van de lader.
 3. Laadsnelheid: De maximale stroom die beschikbaar is van de aangesloten laadkabel.
 4. Gewonnen bereik: Geschatte toename in afstand die met de laadsessie is bereikt.
 5. Rijafstand: Geeft de totale geschatte rijafstand die of energiepercentage dat (afhankelijk van uw weergave-instellingen) beschikbaar is weer.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Om de weergave van eenheden van energie te veranderen, tikt u op Bediening > Scherm > Energieweergave.
 6. Status van het laden: Berichten over de status van het laden (zoals het superchargen, laadschema) worden hier weergegeven (zie Gepland opladen en Gepland vertrek).

Tijdens het laden

Tijdens het laden is een groen pulserend licht (het logo met de "T" van Tesla) zichtbaar in het laadcontact en wordt de actuele laadstatus weergegeven op het touchscreen Het groene licht van het laadcontact knippert steeds langzamer naarmate de batterij verder opgeladen wordt. Als de batterij helemaal opgeladen is, brandt de verlichting constant.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de Model 3 afgesloten is, brandt de laadcontactverlichting niet.

Als er een storing wordt geconstateerd, gaat de rode verlichting van het laadcontact branden. Kijk op het touchscreen of er een waarschuwing over deze storing wordt weergegeven. Zoiets kan gebeuren bij bijvoorbeeld een stroomstoring. Als er sprake is van een stroomstoring, wordt het opladen automatisch hervat zodra de stroomvoorziening hersteld is.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het thermische systeem kan onder bepaalde omstandigheden stoom produceren bij voertuigen die zijn uitgerust met warmtepompen (om te controleren of uw auto een warmtepomp heeft, tikt u op Bediening > Software > Aanvullende voertuiginformatie). Er kan bijvoorbeeld geurloos stoom uit de voorkant van uw auto komen tijdens het opladen bij een Supercharger bij lage temperaturen. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het is normaal dat u geluid hoort tijdens het laden. Met name bij hoge stroomsterkten gaan de aircocompressor en ventilator werken om de batterij voldoende te koelen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De werking van de airconditioning wordt in het algemeen niet beïnvloed door het opladen. Onder sommige omstandigheden (bijvoorbeeld bij opladen met een hoge stroomsterkte op een zeer warme dag), kan de lucht die uit de ventilatieopeningen komt echter minder koel zijn dan verwacht en wordt er een bericht weergegeven op het touchscreen. Dit is normaal en zorgt ervoor dat de batterij tijdens het opladen op de juiste temperatuur wordt gehouden, zodat u zeker bent van optimale prestaties en een lange levensduur.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Spuit nooit vloeistof (bijv. met een hogedrukspuit) in de richting van het laadcontact tijdens het opladen. Dit kan leiden tot ernstig letsel of schade aan de auto, laadapparatuur of andere eigendommen.

Opladen stoppen

U kunt het opladen op elk willekeurig moment stoppen door de laadkabel los te maken of door Opladen stoppen op het touchscreen te kiezen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om te voorkomen dat de laadkabel door onbevoegden wordt losgetrokken, blijft de laadkabel vergrendeld en moet de Model 3 ontgrendeld zijn of moet uw geauthenticeerde telefoon in de buurt aanwezig zijn om de laadkabel los te kunnen maken.

De laadkabel losmaken:

 1. Houd de knop van de connectorgreep ingedrukt om de vergrendeling vrij te geven.
 2. Trek de connector uit het laadcontact. Het klepje van het laadcontact sluit automatisch.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt het klepje van het laadcontact ook op een van de volgende manieren sluiten:
 • Tik op het laadcontactpictogram (bliksemschicht) in het voertuigstatusoverzicht op het touchscreen.
 • Navigeer op het touchscreen naar Bediening > Opladen > Laadpoort sluiten.
 • Gebruik spraakbediening om de klep van het laadcontact te sluiten (zie Spraakbediening).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Sluit het laadcontact nooit handmatig. Het negeren van deze aanwijzing kan schade veroorzaken.

De laadkabel loskoppelen bij gebruik van een adapter bij een openbaar laadstation:

 1. Ontgrendel de Model 3.
 2. Houd de oplaadgreep voor openbare laadstations vast in de ene hand en de adapter in de andere hand, houd de knop op de greep voor openbare laadstations ingedrukt en trek de greep en adapter naar buiten, waarbij u beide tegelijk verwijdert.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als de greep van het laadstation loskomt van de adapter en de adapter achterblijft in de Model 3, gebruik dan het touchscreen om het laadcontact te ontgrendelen.
 3. Houd opnieuw de knop op de laadgreep ingedrukt om de adapter los te koppelen van de greep van het laadstation.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het klepje van het laadcontact wordt na ongeveer 10 seconden automatisch gesloten nadat de connector van het laadcontact is losgekoppeld.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt het klepje van het laadcontact ook op een van de volgende manieren sluiten:
 • Tik op het laadcontactpictogram (bliksemschicht) in het voertuigstatusoverzicht op het touchscreen.
 • Navigeer op het touchscreen naar Bediening > Opladen > Laadpoort sluiten.
 • Gebruik spraakbediening om de klep van het laadcontact te sluiten (zie Spraakbediening).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Sluit het laadcontact nooit handmatig. Het negeren van deze aanwijzing kan schade veroorzaken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Tesla adviseert met klem om de Model 3 op het laadstation aangesloten te laten als de auto niet gebruikt wordt. Zo blijft de batterij in topconditie.

Oplaadinstellingen

Krijg toegang tot de oplaadinstellingen door te tikken op Bediening > Opladen wanneer de Model 3 in de stand P (parkeren) staat. U kunt ook op het batterijpictogram op het touchscreen tikken om de oplaadinstellingen te openen.

Voertuig- en oplaadinstellingen
 1. Rijafstand: Geeft de totale geschatte beschikbare rijafstand weer.
 2. Limiet instellen: Zet de schuifregelaar voor opladen op het gewenste niveau. De gekozen instelling geldt voor de eerstvolgende laadsessie en toekomstige geplande laadsessies.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Raadpleeg de informatie op het touchscreen van de auto (ga naar Bediening > Opladen) of de mobiele app (raak het pictogram Opladen aan) voor de aanbevolen dagelijkse laadlimieten en de laadlimieten voor de rit.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Een deel van de batterij wordt mogelijk blauw weergegeven. Dat duidt erop dat een klein deel van de energie in de batterij niet beschikbaar is omdat de batterij koud is. Dat is normaal en geen reden tot bezorgdheid. Wanneer de batterij is opgewarmd, wordt het blauwe deel niet meer weergegeven.

U kunt de oplaadinstellingen verder aanpassen:

 • Laadstroom op deze locatie: Het laden gebeurt met de maximum stroomsterkte (afhankelijk van de laadkabel) behalve wanneer de laadstroom vooraf lager werd ingesteld. Tik op de toets - of + om de stroomsterkte te veranderen (bijvoorbeeld in gevallen waarbij het lichtnet waar ook andere apparatuur op is aangesloten, overbelast dreigt te raken). De laadstroom kan nooit hoger ingesteld worden dan het maximum van de aangesloten laadkabel. Als de laadstroom wordt aangepast, wordt dat in het geheugen van de Model 3 opgeslagen. De volgende keer hoeft de laadstroom bij hetzelfde laadstation dan niet meer aangepast te worden.

  Wanneer u de auto oplaadt met de Mobile Connector en huishoudelijke stopcontacten, selecteert de auto mogelijk automatisch een standaard oplaadstroom. U kunt deze standaard stroomsterkte vervangen door een hogere waarde door de instelling Stroom op deze locatie te wijzigen of via de mobiele app.

 • Laadpoort openen, laadpoort ontgrendelen en stoppen met opladen: Als u de auto niet oplaadt, tikt u op Laadpoort openen of Laadpoort ontgrendelen om de klep van de laadpoort te openen of de oplaadkabel te ontgrendelen van de laadpoort. U kunt ook op het pictogram met de bliksemschicht bij het laadcontact tikken in het statusoverzicht van de auto. Gebruik Opladen stoppen wanneer u klaar bent met opladen.
 • Plannen: Afhankelijk van de instelling die u kiest door te tikken op Overschakelen op Gepland vertrek/Gepland opladen, wordt een vertrektijd voor wanneer de auto moet zijn voorverwarmd en/of opgeladen of een geplande begintijd voor het opladen weergegeven (zie Gepland opladen en Gepland vertrek).
 • Supercharging: Geeft de gebruikskosten van Supercharger, de locatie, de begintijd van het opladen en een schatting van de kosten van de sessie weer (zie Supercharger-tarieven).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Om filevorming bij drukke Supercharger-locaties tegen te gaan, wordt het opladen van uw auto mogelijk beperkt tot 80% wanneer u Reisplanner niet gebruikt (indien beschikbaar in uw land). Zie Reisplanner).

Supercharger-tarieven

Als u de auto oplaadt bij een Tesla Supercharger, wordt informatie over de laadsessie onder in het laadscherm weergegeven. Deze informatie bevat de locatie, de begintijd van het opladen en een schatting van de kosten van de sessie. Als u stopt met superchargen, worden de geschatte kosten van de sessie weergegeven totdat een nieuwe Supercharger-sessie begint.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Geschatte kosten kunnen afwijken van de uiteindelijke werkelijke kosten van de Supercharger-sessie. U vindt de eindprijzen voor Supercharging-sessies in uw Tesla-account.

Wanneer u oplaadt bij een Tesla Supercharger, zijn 'idle fees' op u van toepassing. Het doel van 'idle fees' is voorkomen dat bestuurders hun auto na het opladen bij de Supercharger laten staan. 'Idle fees' zijn alleen van kracht wanneer minstens de helft van de Superchargers op een locatie bezet is. De mobiele Tesla app geeft een melding wanneer het opladen bijna is voltooid en opnieuw een melding wanneer het opladen is voltooid. Er worden extra meldingen verzonden wanneer 'idle fees' worden gerekend. 'Idle fees' komen te vervallen wanneer u uw auto binnen vijf minuten verplaatst of wanneer het opladen is voltooid.

Meld u aan bij uw Tesla-account om tarieven en gegevens van Supercharger-sessies te bekijken, een betaalmethode in te stellen en betalingen te verrichten. Nadat een betaalwijze is opgeslagen, worden de bedragen in het vervolg automatisch afgeschreven.

Laadkabel handmatig ontgrendelen

Als de normale methoden voor het ontgrendelen van een laadkabel van het laadcontact (met de ontgrendelknop van de connector, het touchscreen of de mobiele app) niet werken, volg dan nauwkeurig de onderstaande stappen:

 1. Controleer op het laadscherm of touchscreen of de Model 3 niet actief wordt opgeladen. Tik indien nodig op Opladen stoppen.
 2. Open de achterbak.
 3. Trek aan de ontgrendelkabel van het laadcontact om de laadkabel te ontgrendelen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Trek niet aan de ontgrendelkabel terwijl u probeert de laadkabel uit het laadcontact te verwijderen. Trek altijd aan de ontgrendelkabel voordat u probeert de laadkabel te verwijderen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een elektrische schok en ernstig letsel.
  ontgrendelkabel met een pijl naar beneden.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  De ontgrendelkabel kan verzonken zijn in de opening van de bekleding.
 4. Trek de laadkabel uit het laadcontact.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Gebruik de ontgrendelkabel uitsluitend in situaties waarin u de laadkabel niet op de gebruikelijke manieren kunt ontgrendelen. Continu gebruik kan leiden tot schade aan de ontgrendelkabel of laadapparatuur.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Voer deze procedure niet uit wanneer uw voertuig wordt opgeladen of wanneer er oranje stroomleidingen blootliggen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een elektrische schok en ernstig letsel of beschadiging van het voertuig. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Service Center als u niet zeker weet hoe u deze procedure veilig kunt uitvoeren.

Aanbevelingen voor opladen

 • Voorkom dat de batterij te ver leeg raakt (het batterijpictogram wordt geel wanneer de resterende capaciteit van de batterij daalt tot 20% of lager).
 • Raadpleeg de informatie op het touchscreen van de auto (ga naar Bediening > Opladen) of de mobiele app (raak het pictogram Opladen aan) voor de aanbevolen dagelijkse laadlimieten en de laadlimieten voor de rit.
Tips voor snelladen:
 • Zoek snelladers door te filteren op drie bliksemschichten in de zoekbalk van het navigatiesysteem.
 • Navigeer naar snelladers, zodat de hoogspanningsbatterij kan worden voorverwarmd. Door een optimale temperatuur van de batterij kan het opladen worden versneld.
 • Doorgaans verloopt het opladen sneller wanneer het batterijniveau laag is.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het controleren van het batterijniveau van uw voertuig. Wacht niet met opladen totdat de batterij leeg is. Zorg er altijd voor dat het batterijniveau meer dan voldoende is om veilig een laadstation te kunnen bereiken.
 • Laat bij Superchargers wat ruimte tussen uw voertuig en andere voertuigen, omdat de stroom mogelijk door aangrenzende laadaansluitingen wordt gedeeld.