Media

Overzicht

Media Player wordt in het kaartengebied of op het touchscreen weergegeven en wordt gebruikt om verschillende soorten media af te spelen. U kunt Media Player naar boven slepen om deze te vergroten (zodat u kunt bladeren) en naar beneden om deze te verkleinen zodat alleen de Miniplayer wordt weergegeven. De handige Miniplayer, die de minste ruimte inneemt op het touchscreen, geeft weer wat op dat moment wordt afgespeeld en biedt alleen de basisfuncties, die bedoeld zijn voor de afgespeelde muziek.

Media Player geeft content en opties weer die bij de app (of bron) horen die u in de App Launcher kiest of in de vervolgkeuzelijst die in Media Player wordt weergegeven wanneer u Media Player uitvouwt:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Media-apps kunnen variëren afhankelijk van marktregio en voertuigconfiguratie. Sommige beschreven apps zijn mogelijk niet beschikbaar in uw marktregio of kunnen door andere apps vervangen zijn.
Radio: Kies uit een lijst met beschikbare radiostations of tik op het numerieke toetsenbord om de radio meteen op een specifieke frequentie af te stemmen. Tik op de pijl Volgende of Vorige om naar de volgende (of vorige) frequentie te gaan.
Bluetooth: Speel audiobestanden af via een Bluetooth-telefoon of USB-apparaat (zie Media van apparaten afspelen).
Streaming: Speel de audiostreamingservice af die beschikbaar is in uw marktregio, indien aanwezig.
Spotify: Speel beschikbare audio op Spotify af.
Apple Music: Speel beschikbare audio op Apple Music af.
Microfoonpictogram
Caraoke (indien aanwezig): Zing mee met verschillende nummers (zie Caraoke).
TuneIn: Speel beschikbare audio op TuneIn af.
Tidal: Speel beschikbare audio op Tidal af.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt elke media-app/bron laten weergeven of verbergen. Zie Media-instellingen.

Bij het luisteren naar internetradio of een muziekstreamingservice zijn de beschikbare opties in het Media Player-scherm mogelijk afhankelijk van de zender waarnaar u luistert: Tik op de pijl Volgende (of Vorige) om de volgende (en in sommige gevallen de vorige) beschikbare zender, episode of track. U kunt ook volgende/vorige afspelen door de linker scrolltoets op het stuurwiel te gebruiken.

Streamingservices zijn alleen beschikbaar als er een gegevensverbinding beschikbaar is (bijvoorbeeld Wifi of Premium connectiviteit). Voor sommige mediaservices, kunt u een standaard Tesla-account gebruiken. Voor andere moet u wellicht account-inloggegevens invoeren wanneer u ze de eerste keer gebruikt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
In plaats van een andere media app te starten, kunt u vanuit het Media Player-scherm de bron veranderen door een bron uit de vervolgkeuzelijst te kiezen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt instellingen en voorkeuren voor media wijzigen met spraakbediening, zoals het regelen van het volume, het afspelen van bepaalde nummers of het kiezen van een andere mediabron (zie Spraakbediening).

Volumeregelingen

Draai de scrolltoets links op het stuurwiel omhoog of omlaag om het volume te verhogen of te verlagen. De scrolltoets past het volume aan voor media, spraakbediening en telefoongesprekken.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Uw Model 3 past het volume automatisch aan de rijsnelheid en instellingen van de climate control aan.

U kunt het volume ook regelen door op de pijlen van het luidsprekerpictogram te tikken, in de benedenhoek van het touchscreen.

Druk op de linker scrolltoets om het volume te dempen. Druk nogmaals om het dempen op te heffen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u tijdens een telefoongesprek op de linker scrolltoets drukt, worden zowel het geluid als uw microfoon gedempt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u media afspeelt en u wordt gebeld, of het navigatiesysteem geeft gesproken aanwijzingen, dan wordt het volume van de media waarnaar u op dat moment luistert, tijdelijk gedempt.

Media-instellingen

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De beschikbare instellingen variëren afhankelijk van de marktregio. Het is ook mogelijk dat een instelling niet voor alle audiobronnen toepasselijk is.
Pictogram media-instellingen
Als een audiobronscherm wordt weergegeven, drukt u op het instellingenpictogram in de zoekbalk om naar de audio-instellingen te gaan.

U de kunt de volgende instellingen wijzigen:

  • Toon: Versleep de schuifregelaars om de subwoofer en een van de vijf frequentiebanden aan te passen (Bass, Bass/Mid, Mid, Mid/Treble, en Treble). Als uw auto is uitgerust met premium audio, kunt u het immersieniveau naar eigen voorkeur instellen om uw muziekbeleving te versterken, door de schuifregelaar voor immersief geluid te bedienen.
  • Balans: Versleep de cirkel in het midden naar de locatie in Model 3 waarop u het geluid wilt richten.
  • Opties: Stel voorkeuren in voor optionele functies. U kunt bijvoorbeeld DJ Commentaar, Expliciete content en Mobiele bediening toestaan in- of uitschakelen.
  • Bronnen: Alle beschikbare mediabronnen weergeven en kiezen welke bronnen worden weergegeven en verborgen. Mogelijk wilt u mediabronnen die u nooit gebruikt verbergen. Zodra een mediabron is verborgen, is deze niet langer zichtbaar in de vervolgkeuzelijst in Media Player en niet in de lade met apps wanneer u op de App Launcher tikt. U kunt een verborgen mediabron op ieder moment weer zichtbaar maken door terug te gaan naar dit instellingenscherm.

Audiocontent zoeken

Zoekpictogram
Tik op het vergrootglaspictogram van Media Player om een specifiek nummer of album, of een specifieke artiest, podcast of zender te zoeken. U kunt ook spraakbediening gebruiken om handsfree te zoeken (zie Spraakbediening).

Caraoke

Naast verschillende streamingservices, is uw auto mogelijk uitgerust met Caraoke. Om toegang te krijgen tot Caraoke, navigeert u naar Media Player en selecteert u het vervolgkeuzemenu om Caraoke als mediabron te kiezen. U kunt ook Caraoke toevoegen als een app in de App Launcher. U kunt uit diverse nummers kiezen die u wilt zingen. Tik op het microfoonpictogram om de leadvocalen van het nummer in of uit te schakelen. Als u de leadvocalen uitschakelt met het microfoonpictogram, zijn alleen nog de instrumenten en achtergrondvocalen hoorbaar. Tik op het tekstpictogram (naast het microfoonpictogram) om de tekst van het nummer in of uit te schakelen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van de voertuigconfiguratie en de marktregio, is Caraoke mogelijk niet beschikbaar op uw auto.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Lees nooit teksten van Caraoke tijdens het rijden. Houd uw aandacht altijd bij de weg en het verkeer. Tijdens het rijden zijn de teksten van Caraoke uitsluitend bedoeld voor passagiers.

Recent en Favorieten

Voor de meeste broncontent, worden Recent en Favorieten bovenaan weergegeven voor eenvoudige toegang.

Favorietenpictogram, gedeselecteerd
Als u de zender, podcast of het audiobestand waarnaar u luistert, wilt toevoegen aan de lijst met favorieten, tikt u op het pictogram Favorieten op de Media Player.
Favorietenpictogram, geselecteerd
Om een item uit de lijst met favorieten te verwijderen, tikt u op het gemarkeerde pictogram Favorieten. U kunt ook meerdere favorieten verwijderen door Media Player een niveau te vergroten om alle favorieten voor het betreffende type broncontent weer te geven. Houd de favorieten vervolgens ingedrukt. Er wordt een X bij alle favorieten weergegeven. U kunt dan op de X tikken van de favoriet die u uit uw lijst met favorieten wilt verwijderen.
Pictogram Recent
De recent afgespeelde selecties worden voortdurend bijgewerkt, dus u hoeft deze niet te verwijderen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Door u beluisterde FM-radiozenders (indien aanwezig) worden niet in uw lijst van recente selecties weergegeven.

Media van apparaten afspelen

U kunt audiobestanden afspelen van een verbonden Bluetooth-apparaat (zoals een telefoon) of een USB-stick. Wanneer u een Bluetooth- of USB-apparaat verbindt, neemt Media Player het apparaat op als een mediabron.

USB-sticks

Plaats een USB-stick in een USB-poort voorin (zie USB-poorten). Tik op Media Player > USB en vervolgens op de naam van de map waarin zich het nummer bevindt dat u wilt afspelen. Wanneer de content van een map op de aangesloten USB-stick wordt weergegeven, kunt u op een nummer in de lijst tikken om het af te spelen. U kunt ook de pijltoetsen Vorige en Volgende in Media Player gebruiken om door uw nummers te bladeren. U kunt ook naar volgende/vorige nummers scrollen door de linker scrolltoets op het stuurwiel te bedienen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De Model 3 herkent alleen USB-sticks om media af te spelen via een USB-poort. Om media van andere typen apparaten (bijvoorbeeld een iPod) af te spelen moet u het apparaat verbinden via Bluetooth.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Media Player ondersteunt USB-sticks met exFAT-formaat (NTFS wordt momenteel niet ondersteund).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Gebruik een USB-poort aan de voorzijde van de middenconsole. De USB-poorten aan de achterzijde van de middenconsole zijn alleen bestemd voor opladen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Voor sommige auto's die na ongeveer 1 november 2021 zijn geproduceerd, ondersteunen de USB-poorten van de middenconsole mogelijk alleen het opladen van apparaten. Gebruik de USB-poort in het dashboardkastje voor alle andere functies.

Bluetooth-apparaten

Als u een Bluetooth-apparaat hebt, zoals een telefoon, die is gekoppeld aan en verbonden met de Model 3 (zie Bluetooth-telefoon koppelen), dan kunt u audiobestanden afspelen die op dat apparaat zijn opgeslagen. Kies de bron Telefoon in Media Player, tik op de naam van uw Bluetooth-apparaat en tik vervolgens op VERBINDEN.

Uw Bluetooth-apparaat begint het audiobestand af te spelen dat op dit moment actief is op uw apparaat. Als geen audiobestand wordt afgespeeld, selecteer dan het audiobestand waarnaar u wilt luisteren op het apparaat. Wanneer het gekozen bestand begint te spelen, kunt u vervolgens de pictogrammen Volgende en Vorige gebruiken (of de linker scrolltoets op het stuurwiel) om andere nummers af te spelen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Om media van een Bluetooth-apparaat af te kunnen spelen, moet er een verbinding met het apparaat tot stand zijn gebracht (zie Bluetooth-telefoon koppelen).