Onderdelen en accessoires

Onderdelen, accessoires en modificaties

Gebruik uitsluitend originele Tesla-onderdelen en accessoires. Tesla test onderdelen en accessoires zorgvuldig op geschiktheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Schaf deze onderdelen aan bij Tesla, waar u kunt rekenen op deskundige montage en een betrouwbaar advies over aanpassingen aan uw Model 3. Accessoires zijn verkrijgbaar bij Tesla Stores, of online op www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Sommige accessoires zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

Tesla heeft geen invloed op onderdelen van andere leveranciers en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van niet-originele onderdelen voor de Model 3.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het monteren van niet-goedgekeurde onderdelen en accessoires of het aanbrengen van niet-toegestane wijzigingen kan negatieve gevolgen hebben voor de prestaties van de Model 3 en de veiligheid van de inzittenden. Schade ten gevolge van dergelijk handelen valt niet onder de garantie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Tesla aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of schade als gevolg van het monteren van niet-goedgekeurde accessoires of het aanbrengen van niet-toegestane wijzigingen.

Schadeherstel

Neem in geval van een aanrijding contact op met Tesla of met een door Tesla goedgekeurde carrosseriewerkplaats om er zeker van te zijn dat er bij de reparatie van de Model 3 originele Tesla-onderdelen gebruikt worden. Tesla heeft een aantal carrosseriewerkplaatsen geselecteerd en goedgekeurd die voldoen aan strenge eisen ten aanzien van opleiding, uitrusting, kwaliteit en klantentevredenheid.

Sommige carrosseriebedrijven en verzekeringsmaatschappijen adviseren misschien om niet-originele of gebruikte onderdelen te gebruiken om op die manier geld te besparen. Deze onderdelen voldoen echter niet aan de hoge eisen die Tesla stelt aan kwaliteit, ontwerp en corrosiebestendigheid. Daarnaast vallen niet-originele en gebruikte onderdelen (en eventuele schade en defecten ten gevolge van het gebruik ervan) niet onder de garantie.

Interieurfilters vervangen

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van de productiedatum van uw auto, kan de plaats van schroef op het deksel van het interieurfilters enigszins verschillen.

De Model 3 heeft interieurfilters die stof, roet, pollen en andere deeltjes opvangen. Tesla raadt aan deze filters om de 2 jaar te vervangen (jaarlijks in China). Interieurfilters kunnen worden aangeschaft bij de Tesla Shop.

De interieurfilters vervangen:

 1. Schakel het climate control-systeem uit.
 2. Zet de passagiersstoel voorin volledig naar achteren en verwijder de vloermat aan passagierszijde voorin.
 3. Gebruik een priemgereedschap om voorzichtig de drukklemmen los te maken waarmee de bekleding van de voetenruimte is bevestigd aan het instrumentenpaneel. Koppel vervolgens, terwijl u de bekleding van de voetenruimte ondersteunt, de twee elektrische connectoren los en leg de bekleding van de voetenruimte opzij.
 4. Werk van boven naar beneden met een bekledingsgereedschap om voorzichtig het rechterpaneel los te maken van de middenconsole.
 5. Verwijder de T20-schroef waarmee het deksel van het interieurfilter is bevestigd aan de verwarmings-, ventilatie- en airco-module (HVAC). Maak het deksel van het interieurfilter vervolgens los en leg het opzij. Op sommige voertuigen is de schroef een T20/6-mm hybride bevestigingsmiddel. Ook zijn mogelijk nokken aanwezig in plaats van de schroef: knijp de twee nokken aan de onderkant van het deksel van het interieurfilter met uw wijsvinger en duim samen. Kantel het deksel naar buiten om het te verwijderen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als de HVAC-module niet is voorzien van een deksel van het interieurfilter, breng dan de bekledingspanelen weer aan en neem contact op met Tesla.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  U mag de oranje hoogspanningskabels die aan het deksel van het interieurfilter zijn bevestigd niet rekken, buigen of op een andere manier beschadigen. Als de hoogspanningskabels zijn beschadigd, moet u onmiddellijk stoppen met deze procedure. Anders kan een elektrische schok onder hoogspanning met ernstig of zelfs dodelijk letsel het gevolg zijn.
 6. Vouw de nok van het bovenste interieurfilter omhoog en de nok van het onderste filter omlaag.
 7. Houd de nok van het bovenste interieurfilter vast en trek het bovenste filter uit de HVAC-module.
 8. Houd de nok van het onderste interieurfilter vast en trek het onderste filter omhoog en vervolgens uit de HVAC-module.
 9. Zorg ervoor dat de pijlen op beide nieuwe filters naar de achterkant van de auto zijn gericht en breng het onderste interieurfilter aan in de HVAC-module. Beweeg het filter omlaag om het naar de juiste positie te brengen. Breng het bovenste interieurfilter vervolgens daarboven aan.
 10. Vouw de nokken naar binnen zodat het deksel van het interieurfilter kan worden geplaatst.
 11. Breng het deksel van het interieurfilter aan door de onderste nok van het deksel te bevestigen en vervolgens de T20-schroef of het T20/6-mm hybride bevestigingsmiddel aan te draaien. Haal de schroef aan met 1,2 Nm/0,89 ft-lbs. Op voertuigen met nokken in plaats van een T20-schroef: plaats de bovenste uitsparing van het interieurfilter op zij positie en zet vervolgens de nokken aan de onderkant van de HVAC-module vast.
 12. Sluit de twee elektrische connecteren weer aan op de componenten in de bekleding van de voetenruimte aan passagierszijde voorin en bevestig de bekleding vervolgens met de drukklemmen.
 13. Lijn het zijpaneel uit met de bevestigingssleuven aan de voor- en achterzijde op de middenconsole, en druk het paneel vervolgens aan totdat alle klemmen volledig zijn bevestigd.
 14. Breng de mat aan passagierszijde voorin weer aan en zet de passagiersstoel voorin weer in de gebruikelijke stand.

De laagspannings-/loodzuuraccu vervangen

Deze procedure is uitsluitend bedoeld voor auto's in Noord-Amerika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
U kunt het beste de laagspannings-/loodzuuraccu door een accu van hetzelfde type vervangen als u schade wilt voorkomen die niet onder de garantie valt. De laagspanningsbatterij (loodzuur) voor Noord-Amerikaanse auto's is AtlasBX / Hankook 85B24LS 12V 45Ah. U kunt bij uw lokale Service Center een nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur) bestellen die geschikt is voor uw auto
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Auto's die tussen ongeveer juli 2017 en oktober 2020 zijn geproduceerd, hebben geen warmtepomp. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van Auto's die vóór ongeveer oktober 2020 zijn geproduceerd. Auto's die daarna zijn geproduceerd, zijn voorzien van een warmtepomp. Voor deze auto's moet gebruik worden gemaakt van Auto's die na ongeveer oktober 2020 zijn geproduceerd.

Voer de volgende procedure uit om de laagspanningsbatterij (loodzuur) te vervangen. Draag de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals veiligheidsbril, leren handschoenen bij hanteren van de loodzuurbatterij etc.).

Auto's die vóór ongeveer oktober 2020 zijn geproduceerd

Verwijderen:

 1. Bereid de auto voor op het verwijderen van de laagspanningsbatterij (loodzuur):
  1. Zorg ervoor dat de auto in de stand P (Parkeren) staat.
  2. Open alle portierruiten.
  3. Open de voorbak.
  4. Laat een portier openstaan, zodat u weer in de auto kunt, indien nodig.
  5. Ontkoppel de laadkabel van het laadcontact.
 2. Zet de bestuurderstoel en de passagiersstoel voorin volledig naar voren.
 3. Druk op de linker en rechter nok onder de achterbank opzij en til de zitting omhoog. De zitting wordt losgemaakt van de bank maar wordt nog steeds tegengehouden door één kabelboom aan iedere zijde.
  Afbeelding van achterbank met pijlen. Nr. 1 toont de druknokken aan de linkerzijde, nr. 2 toont de opgetilde zitting
 4. Koppel de kabelbomen los en verwijder de zitting. Leg de zitting aan de kant.
  Afbeelding van gemarkeerde kabelbomen onder de bank
 5. Verwijder de afdekplaat onder de kap in de voorbak door een klein, niet-beschadigend plat gereedschap of uw vingers onder het paneel te plaatsen. Trek deze omhoog zodat de klemmen loslaten, en zet de plaat opzij.
  Afbeelding van de auto waarbij de voorbak is geopend en de achterste afdekplaat is gemarkeerd
 6. Verwijder het luchtinlaatkanaal en leg het opzij.
  Luchtinlaatkanaal gemarkeerd in voorbak
 7. Schakel de auto uit door te navigeren naar Bediening > Veiligheid > Uitschakelen op het touchscreen.
 8. Koppel de laagspanningskabel los van de penthouse:
  1. Verwijder de schuimafdekking in de achterstoel aan passagierszijde en leg deze opzij. Het schuim dekt de laagspanningskabel af.
   Close-up van zwarte schuimafdekking onder de achterstoel aan passagierszijde
  2. Zet de grijze hendel aan de zijkant van de laagspanningsconnector los en duw deze omlaag.
   Pijl die omlaag gedrukte grijze hendel aangeeft
  3. Trek de connector omhoog om deze los te koppelen van het penthouse.
   Pijl die omhoog getrokken connector aangeeft
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  De hoogspanningsbatterij is ondergebracht in het gebied onder de zitting. RAAK DE METALEN BEHUIZING NIET AAN EN LEG ER GEEN VOORWERPEN OP! Anders kan ernstige schade of letsel het gevolg zijn.
 9. Draai met een 10-mm sleutel de moer los waarmee de minklem (-) aan de minpool (-) op de laagspanningsbatterij (loodzuur) is bevestigd. Maak de klem los van de minpool (-).
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de min-aansluitklem (-) is gemarkeerd
 10. Maak met een 10-mm sleutel het klemdeksel los en draai de moer los waarmee de plusklem (+) aan de pluspool (+) op de laagspanningsbatterij (loodzuur) is bevestigd. Maak de klem los van de pluspool (+) en dek de klem af met een droge doek.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Laat de plusklem (+) niet in contact komen met nabije componenten zoals de beugel van de laagspanningsbatterij of de koelleidingen van het aircosysteem.
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de plus-aansluitklem (+) is gemarkeerd
 11. Koppel de ventilatieslang los van de minklemzijde (-) van de laagspanningsbatterij (loodzuur).
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de ontluchtingsslang is gemarkeerd
 12. Draai met een 10-mm sleutel de moer los en maak de batterijbeugel los van de bovenkant van de laagspanningsbatterij (loodzuur) door deze los te haken en naar achteren te schuiven, waarbij u erop moet letten dat deze niet in de auto glijdt.
  Pijlen die tonen hoe de bout wordt losgedraaid en hoe de klemband omhoog wordt getrokken en eruit wordt gehaald.
 13. Verwijder de laagspanningsbatterij (loodzuur) voorzichtig aan de handgreep en let er daarbij op dat u de omliggende componenten niet raakt of beschadigt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Als u de laagspanningsbatterij (loodzuur) optilt, moet u vóór de auto staan en de juiste tiltechniek gebruiken. De laagspanningsbatterij weegt ongeveer 25 lb (12 kg). Het negeren van deze aanwijzing kan tot ernstig letsel leiden.
  Voorbeeld van een laagspannings-/loodzuuraccu
 14. Controleer of de nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur) is voorzien van een rode plug aan de zijde van de plusklem (+). Als de nieuwe laagspanningsbatterij niet is voorzien van een rode plug, gebruik dan een klein trimgereedschap om de rode plug van de oude batterij over te brengen naar de nieuwe batterij.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Voer de oude laagspanningsbatterij (loodzuur) af volgens de lokale voorschriften, bijvoorbeeld door deze bij een recyclingcentrum voor batterijen in te leveren. Houd de laagspanningsbatterij rechtop en plaats deze op een handdoek of een stuk karton bij transport.
  Laagspanningsbatterij (loodzuur) met gemarkeerde rode plug

Montage:

 1. Verwijder de beschermkappen van de pluspool (+) en de minpool (-) op de nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur).
 2. Beweeg de nieuwe laagspanningsbatterij voorzichtig op zijn plaats en let er daarbij op dat u nabije componenten niet raakt of beschadigt.
 3. Monteer de batterijbeugel en draai met een 10-mm sleutel de bout vast waarmee deze aan de laagspanningsbatterij (loodzuur) wordt bevestigd. Haal de bout aan met 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Pijlen geven het vastdraaien van de moer en het bevestigen van de beugel aan
 4. Sluit in de achterstoel aan passagierszijde de penhousekabel aan op de connector:
  1. Zorg ervoor dat grijze hendel omlaag is gezet en monteer vervolgens de connector.
   Pijl die de montage van de connector aangeeft
  2. Zet de connector vast door de grijze hendel voorzichtig omhoog te trekken totdat deze op zijn plaats wordt vastgeklikt.
   Pijl die omhoog getrokken grijze hendel aangeeft
  3. Vervang de schuimafdekking boven op de penthousekabel.
   Close-up van zwarte schuimafdekking op achterstoel aan passagierszijde
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  De hoogspanningsbatterij is ondergebracht in het gebied onder de zitting. RAAK DE METALEN BEHUIZING NIET AAN EN LEG ER GEEN VOORWERPEN OP! Anders kan ernstige schade of letsel het gevolg zijn.
 5. Sluit de plusklem (+) aan door de klem over de pool aan te brengen. Haal de moer met een 10-mm sleutel aan met 6 Nm (4,4 ft-lb). Breng de afdekking van de plusklem (+) aan.
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de plus-aansluitklem (+) is gemarkeerd
 6. Sluit de minklem (-) aan door de klem over de connector aan te brengen. Haal de moer met een 10-mm sleutel aan met 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de min-aansluitklem (-) is gemarkeerd
 7. Sluit de ventilatieslang aan de minklemzijde (-) van de laagspanningsbatterij (loodzuur) aan.
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de ontluchtingsslang is gemarkeerd
 8. Breng het luchtinlaatkanaal weer aan.
  Luchtinlaatkanaal gemarkeerd in voorbak
 9. Open een portier van de auto om te controleren of de spanning is hersteld en het touchscreen wordt ingeschakeld (dit kan enkele minuten duren).
 10. Sluit op de achterbank de stoelkabelbomen (een aan elke zijde) aan en plaats de zitting terug.
  Afbeelding van gemarkeerde kabelbomen onder de bank
 11. Druk de zitting terug in de bank, totdat deze op zijn plaats vastklikt.
  Afbeelding van montage van achterbank
 12. Plaats de afdekplaat weer terug onder de kap door de klemmen op één lijn te brengen met de bijbehorende openingen in de voorbak. Druk de plaat naar beneden om de klemmen vast te zetten op hun plaats. Wanneer u ze vastdrukt, maken de klemmen een duidelijk hoorbaar klikgeluid.
  Afbeelding van de auto waarbij de voorbak is geopend en de achterste afdekplaat is gemarkeerd
 13. Sluit de voorbak. Als eerder een waarschuwing op het touchscreen werd weergegeven dat de laagspanningsbatterij (loodzuur) moet worden vervangen, controleer dan of deze waarschuwing nu is verdwenen.

Auto's die na ongeveer oktober 2020 zijn geproduceerd

Verwijderen:

 1. Bereid de auto voor op het verwijderen van de laagspanningsbatterij (loodzuur):
  1. Zorg ervoor dat de auto in de stand P (Parkeren) staat.
  2. Open alle portierruiten.
  3. Open de voorbak.
  4. Laat een portier openstaan, zodat u weer in de auto kunt, indien nodig.
  5. Ontkoppel de laadkabel van het laadcontact.
 2. Verwijder de afdekplaat onder de kap door een klein, niet-beschadigend plat gereedschap of uw vingers onder het paneel te plaatsen. Trek omhoog om de clips los te maken en leg de afdekplaat opzij.
  Afbeelding van de auto waarbij de voorbak is geopend en de achterste afdekplaat is gemarkeerd
 3. Verwijder het luchtinlaatkanaal in de voorbak en leg het opzij.
  Luchtinlaatkanaal gemarkeerd in voorbak
 4. Schakel de auto uit door te navigeren naar Bediening > Veiligheid > Uitschakelen op het touchscreen.
 5. Verbreek in de voorbak de first responder-kring door de rode vergrendelnok naar u toe te schuiven, de zwarte nok in te drukken, en vervolgens los te laten. Leg de first responder-kring opzij.
  Pijl die de ontkoppeling van de eerste responder-kring toont
 6. Draai met een 10-mm sleutel de moer los waarmee de minklem (-) aan de minpool (-) op de laagspanningsbatterij (loodzuur) is bevestigd. Maak de klem los van de minpool (-).
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de min-aansluitklem (-) is gemarkeerd
 7. Maak met een 10-mm sleutel het klemdeksel los en draai de moer los waarmee de plusklem (+) aan de pluspool (+) op de laagspanningsbatterij (loodzuur) is bevestigd. Maak de klem los van de pluspool (+) en dek de klem af met een droge doek.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Laat de plusklem (+) niet in contact komen met nabije componenten zoals de beugel van de laagspanningsbatterij (loodzuur) of de koelleidingen van het aircosysteem.
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de plus-aansluitklem (+) is gemarkeerd
 8. Koppel de ventilatieslang los van de minklemzijde (-) van de laagspanningsbatterij.
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de ontluchtingsslang is gemarkeerd
 9. Draai met een 10-mm sleutel de moer los en maak de batterijbeugel los van de bovenkant van de laagspanningsbatterij (loodzuur) door deze los te haken en naar achteren te schuiven. Kantel indien nodig de batterijbeugel naar achteren zodat deze niet in de auto kan glijden.
  Pijlen die tonen hoe de bout wordt losgedraaid en hoe de klemband omhoog wordt getrokken en eruit wordt gehaald.
 10. Verwijder de laagspanningsbatterij (loodzuur) voorzichtig en let er daarbij op dat u de omliggende componenten niet beschadigt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Als u de loodzuurbatterij optilt, moet u vóór de auto staan en de juiste tiltechniek gebruiken. De loodzuurbatterij weegt ongeveer 25 lb (12 kg). Het negeren van deze aanwijzing kan tot ernstig letsel leiden.
  Voorbeeld van een laagspannings-/loodzuuraccu
 11. Controleer of de nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur) is voorzien van een rode plug aan de zijde van de plusklem (+). Als de nieuwe loodzuurbatterij niet is voorzien van een rode plug, breng dan de rode plug van de oude batterij over naar de nieuwe batterij.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Voer de oude laagspanningsbatterij (loodzuur) af volgens de lokale voorschriften, bijvoorbeeld door deze bij een recyclingcentrum voor batterijen in te leveren. Houd de batterij rechtop en plaats deze op een handdoek of een stuk karton bij transport.
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de rode plug is gemarkeerd

Montage:

 1. Verwijder de beschermkappen van de pluspool (+) en de minpool (-) op de nieuwe laagspanningsbatterij (loodzuur).
 2. Breng de nieuwe loodzuurbatterij voorzichtig aan in de auto en let er daarbij op dat u omliggende componenten niet beschadigt.
 3. Monteer de batterijbeugel en draai met een 10-mm sleutel de moer vast waarmee deze aan de laagspanningsbatterij (loodzuur) wordt bevestigd. Haal de moer aan met 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Pijlen geven het vastdraaien van de moer en het bevestigen van de beugel aan
 4. Sluit de eerste responder-kring weer aan.
  Pijl die het aansluiten van de eerste responder-kring toont
 5. Sluit de plusklem (+) weer aan door de klem over de pool aan te brengen. Haal de moer met een 10-mm sleutel aan met 6 Nm (4,4 ft-lb). Breng de afdekking van de plusklem (+) weer aan.
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de plus-aansluitklem (+) is gemarkeerd
 6. Sluit de minklem (-) weer aan door de klem over de connector aan te brengen. Haal de moer met een 10-mm sleutel aan met 6 Nm (4,4 ft-lb).
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de min-aansluitklem (-) is gemarkeerd
 7. Sluit de ventilatieslang aan de minklemzijde (-) van de laagspanningsbatterij (loodzuur) aan.
  Close-up van de laagspannings-/loodzuuraccu waarbij de ontluchtingsslang is gemarkeerd
 8. Open een portier van de auto om te controleren of de spanning is hersteld en het touchscreen wordt ingeschakeld (dit kan enkele minuten duren).
 9. Breng het luchtinlaatkanaal weer aan.
  Luchtinlaatkanaal gemarkeerd in voorbak
 10. Plaats de afdekplaat weer terug onder de kap door de klemmen op één lijn te brengen met de bijbehorende openingen in de voorbak. Druk de plaat naar beneden om de klemmen vast te zetten op hun plaats. Wanneer u ze vastdrukt, maken de klemmen een duidelijk hoorbaar klikgeluid.
  Afbeelding van de auto waarbij de voorbak is geopend en de achterste afdekplaat is gemarkeerd
 11. Sluit de voorbak. Als eerder een waarschuwing op het touchscreen werd weergegeven dat de laagspanningsbatterij (loodzuur) moet worden vervangen, controleer dan of deze waarschuwing nu is verdwenen.

Gebruik van RFID-zenders

Als u een RFID-zender (gebruikt door veel geautomatiseerde tolsystemen) in de Model 3 monteert, plaats de zender dan aan de passagierszijde van de binnenspiegel, zoals afgebeeld. Dit garandeert de beste resultaten en belemmert uw zicht zo min mogelijk.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt ook een weerbestendige zender op de kentekenplaat aan de voorzijde aanbrengen.
Aanbevolen locatie voor de zender - voorruit rechts van de binnenspiegel gemarkeerd.