Aanwijzingen voor sleepdiensten

NIET TRANSPORTEREN MET DE WIELEN OP DE GROND

De motor(en) in de Model 3genereert stroom wanneer de wielen draaien. Transporteer de Model 3 altijd met alle vier de wielen van de grond. Zorg ervoor dat de wielen tijdens het transport niet kunnen draaien.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
TRANSPORTEER DE AUTO NOOIT MET DE WIELEN IN EEN STAND WAARIN ZE KUNNEN DRAAIEN. DIT KAN TOT AANZIENLIJKE SCHADE EN OVERVERHITTING LEIDEN. IN ZELDZAME GEVALLEN KAN EXTREME OVERVERHITTING ERTOE LEIDEN DAT OMLIGGENDE COMPONENTEN ONTBRANDEN.
De Model 3 wordt gesleept met achterwielen op de grond en voorwielen opgetild door een sleepwagen en een rode "X" om aan te geven dat dit niet mag worden uitgevoerd.
De Model 3 wordt getransporteerd met alle vier de wielen op de grond achter een camper en een rode "X" om aan te geven dat dit niet mag worden uitgevoerd.

Transporteer de Model 3 niet op andere manieren dan aangegeven door Tesla. Volg de instructies in de volgende hoofdstukken en neem alle waarschuwingen en aandachtspunten in acht. Schade ten gevolge van verkeerd transport van de auto valt niet onder de garantie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Tesla is niet verplicht of verantwoordelijk voor het vergoeden van diensten die niet door Tesla pechhulp zijn behandeld.

Goedgekeurde transportmethoden

Transport van de Model 3 op een autoambulance of vergelijkbaar transportvoertuig is de aanbevolen transportmethode. Op een autoambulance mag de auto zowel in de rijrichting als tegen de rijrichting in worden geplaatst.

Auto op een autoambulance.

Als de Model 3 zonder autoambulance moet worden getransporteerd, moeten wielliften en dolly's worden gebruikt om er voor te zorgen dat alle vier de wielen van de grond zijn. Deze methode mag uitsluitend over een afstand van maximaal 55 km worden gebruikt en de voorgeschreven rijsnelheid van de fabrikant van de dolly mag niet worden overschreden. Bij deze methode raadt Tesla aan de auto in de rijrichting te plaatsen, zodat de voorwielen zijn geheven en de achterwielen op de dolly's rusten.

Auto wordt gesleept met voorwielen die door een sleepwagen worden opgetild en achterwielen op dolly's.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Schakel de transportmodus in (zie Transportmodus activeren) voordat u de Model 3 op een autoambulance sleept (zie Op de autoambulance slepen). Als de transportmodus niet beschikbaar is of wanneer het touchscreen niet toegankelijk is, moeten zelfladende dolly's of wielblokken worden gebruikt om de auto in de goedgekeurde transportpositie te zetten. Tesla is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van of gedurende het transporteren van de Model 3, noch voor schade aan eigendommen of schade veroorzaakt door het gebruik van zelfladende dolly's of wielblokken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De transportmodus is alleen bedoeld om de Model 3 op een autoambulance te slepen of om het voertuig vanaf een parkeerplaats te verplaatsen. In de transportmodus mogen de banden langzaam draaien (minder dan 5 km/h) en over een zeer korte afstand (minder dan 10 meter). Zie Transportmodus activeren. Overschrijding van deze waarden kan leiden tot aanzienlijke schade en oververhitting die niet onder de garantie vallen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Model 3 is uitgerust met hoogspanningscomponenten die beschadigd kunnen zijn na een botsing (zie Onderdelen hoogspanningscircuit). Vóór het transporteren van de Model 3, moet ervan worden uitgegaan dat deze componenten onder elektrische spanning staan. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor hoogspanning (dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen e.d.) totdat de professionele noodhulpverleners de auto hebben geanalyseerd en met zekerheid kunnen bevestigen dat alle hoogspanningssystemen niet langer onder spanning staan. Als u dit niet doet, kan dit tot ernstig letsel leiden.

Transportmodus activeren

De transportmodus zorgt ervoor dat de parkeerrem uitgeschakeld blijft wanneer de Model 3 op een autoambulance wordt gesleept. Als de transportmodus actief is, wordt een bericht weergegeven dat de auto vrij kan rollen. Transportmodus inschakelen:

 • Laagspanning voeding is vereist. U kunt het touchscreen niet gebruiken om de transportmodus in te schakelen wanneer de Model 3 geen voeding heeft.
 • Model 3 moet een sleutel detecteren. De transportmodus is alleen beschikbaar wanneer een sleutel is gedetecteerd.
 • Controleer dat de auto niet is aangesloten op een lader. Transportmodus is niet beschikbaar wanneer de Model 3 nog is aangesloten op de lader.

Transportmodus activeren:

 1. Zorg ervoor dat de Model 3 in de stand P (Park) staat.
 2. Zet de wielen vast met wielblokken of controleer of de Model 3 goed is geborgd.
 3. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt en tik dan op het touchscreen op Bediening > Service > Slepen. Op het touchscreen wordt een bericht weergegeven dat aangeeft hoe u de Model 3 correct transporteert.
 4. Druk op de knop Transportmodus. Als deze knop blauw is, is Transportmodus ingeschakeld. Model 3 kan nu vrij rollen en kan langzaam worden gerold (niet sneller dan stapvoets) of met een lier worden gesleept.

Om de transportmodus te annuleren, zet u de Model 3 in de stand P (Parkeren).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als uw auto is uitgerust met een loodzuurbatterij met laagspanning (zie Starten met startkabels): De transportmodus kan worden geannuleerd als de Model 3laagspanning spanning verliest nadat de transportmodus is ingeschakeld.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Als het elektrische systeem niet werkt en u daardoor het touchscreen niet kunt gebruiken om de transportmodus in te schakelen, gebruik dan zelfladende dolly's of wielblokken. Controleer vooraf altijd de specificaties van de fabrikant en de maximale belasting.

Op de autoambulance slepen

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de Model 3 geen laagspanning-voeding heeft, hebt u een externe laagspanning-voeding nodig om de kap te openen of het touchscreen te gebruiken (zie Starten met startkabels).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Om schade te voorkomen, mag de auto alleen op een autoambulance worden gesleept met behulp van een correct gemonteerd sleepoog. Gebruik van onderdelen van de carrosserie, het frame of de wielophanging om de auto te slepen kan leiden tot schade.
 1. Zoek het sleepoog. Het sleepoog bevindt zich in de bagageruimte voor.
 2. Uw auto is uitgerust met twee sleepoog-afdekkingen: één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Om een afdekking van het sleepoog te openen, maakt u de afdekking van het sleepoog los door stevig op de rechterbovenrand ervan te drukken totdat deze naar binnen kantelt en dan het verhoogde deel voorzichtig naar u toe te trekken.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Alleen de afdekking van het sleepoog aan de voorzijde bevat positieve (+) en negatieve aansluitklemmen om de voorbak te openen.
  afdekking van sleepoog aan voorzijde
  afdekking van sleepoog aan achterzijde
 3. Steek het sleepoog volledig in de opening en draai het linksom tot het stevig is bevestigd.
 4. Bevestig de lierkabel aan het sleepoog.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Controleer of het sleepoog goed vastzit voordat u aan de kabel trekt.
 5. Transportmodus activeren.
 6. Sleep de Model 3 langzaam op de autoambulance.

De wielen vastzetten

De wielen van de auto moeten worden vastgezet op de autoambulance door middel van de achtpunts bevestigingsmethode:

 • Zorg dat de metalen delen van de spanbanden de carrosserie en de velgen niet kunnen raken.
 • Leg spanbanden niet over de carrosseriedelen en steek ze niet door de wielen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Het bevestigen van de spanbanden aan het chassis, de wielophanging of andere carrosseriedelen kan schade veroorzaken.
Aanzicht van het achterwiel met bevestigde spanbanden.

Als de auto geen voeding heeft

Als de Model 3 geen laagspanning-voeding heeft, voer dan de volgende stappen uit om de kap te openen of de laagspanning-batterij te starten met startkabels.

 1. Open de voorklep. Zie De voorklep openen wanneer voeding ontbreekt voor meer informatie over het openen van de voorklep wanneer de auto geen voeding heeft.
 2. De laagspanning-batterij starten met startkabels (zie Starten met startkabels).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Sleepbedrijven: Zie Geen bereik voor meer informatie over het transporteren van de auto naar een laadstation en de voorbereiding van de auto voor het opladen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Omdat de ramen automatisch iets worden geopend wanneer u een portier opent of sluit, moet u de auto altijd aansluiten op een externe laagspanning voedingsbron voordat u een portier opent wanneer de auto geen voeding heeft, om te voorkomen dat een ruit moet worden ingeslagen (zie Starten met startkabels).