Aanwijzingen voor sleepdiensten

NIET TRANSPORTEREN MET DE WIELEN OP DE GROND

De motor(en) in de Model 3genereert stroom wanneer de wielen draaien. Transporteer de Model 3 altijd met alle vier de wielen van de grond. Zorg ervoor dat de wielen tijdens het transport niet kunnen draaien.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
TRANSPORTEER DE AUTO NOOIT MET DE WIELEN IN EEN STAND WAARIN ZE KUNNEN DRAAIEN. DIT KAN TOT AANZIENLIJKE SCHADE EN OVERVERHITTING LEIDEN. IN ZELDZAME GEVALLEN KAN EXTREME OVERVERHITTING ERTOE LEIDEN DAT OMLIGGENDE COMPONENTEN ONTBRANDEN.
De Model 3 wordt gesleept met achterwielen op de grond en voorwielen opgetild door een sleepwagen en een rode "X" om aan te geven dat dit niet mag worden uitgevoerd.
De Model 3 wordt getransporteerd met alle vier de wielen op de grond achter een camper en een rode "X" om aan te geven dat dit niet mag worden uitgevoerd.

Transporteer de Model 3 niet op andere manieren dan aangegeven door Tesla. Volg de instructies in de volgende hoofdstukken en neem alle waarschuwingen en aandachtspunten in acht. Schade ten gevolge van verkeerd transport van de auto valt niet onder de garantie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Tesla is niet verplicht of verantwoordelijk voor het vergoeden van diensten die niet door Tesla pechhulp zijn behandeld.

Goedgekeurde transportmethoden

Transport van de Model 3 op een autoambulance of vergelijkbaar transportvoertuig is de aanbevolen transportmethode. Op een autoambulance mag de auto zowel in de rijrichting als tegen de rijrichting in worden geplaatst.

Auto op een autoambulance.

Als de Model 3 zonder autoambulance moet worden getransporteerd, moeten wielliften en dolly's worden gebruikt om er voor te zorgen dat alle vier de wielen van de grond zijn. Deze methode mag uitsluitend over een afstand van maximaal 55 km worden gebruikt en de voorgeschreven rijsnelheid van de fabrikant van de dolly mag niet worden overschreden. Bij deze methode raadt Tesla aan de auto in de rijrichting te plaatsen, zodat de voorwielen zijn geheven en de achterwielen op de dolly's rusten.

Auto wordt gesleept met voorwielen die door een sleepwagen worden opgetild en achterwielen op dolly's.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Schakel de transportmodus in (zie Transportmodus activeren) voordat u de Model 3 op een autoambulance sleept (zie Op de autoambulance slepen). Als de transportmodus niet beschikbaar is of wanneer het touchscreen niet toegankelijk is, moeten zelfladende dolly's of wielblokken worden gebruikt om de auto in de goedgekeurde transportpositie te zetten. Tesla is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van of gedurende het transporteren van de Model 3, noch voor schade aan eigendommen of schade veroorzaakt door het gebruik van zelfladende dolly's of wielblokken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De transportmodus is alleen bedoeld om de Model 3 op een autoambulance te slepen of om het voertuig vanaf een parkeerplaats te verplaatsen. In de transportmodus mogen de banden langzaam draaien (minder dan 5 km/h) en over een zeer korte afstand (minder dan 10 meter). Zie Transportmodus activeren. Overschrijding van deze waarden kan leiden tot aanzienlijke schade en oververhitting die niet onder de garantie vallen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Model 3 is uitgerust met hoogspanningscomponenten die beschadigd kunnen zijn na een botsing (zie Onderdelen hoogspanningscircuit). Vóór het transporteren van de Model 3, moet ervan worden uitgegaan dat deze componenten onder elektrische spanning staan. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor hoogspanning (dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen e.d.) totdat de professionele noodhulpverleners de auto hebben geanalyseerd en met zekerheid kunnen bevestigen dat alle hoogspanningssystemen niet langer onder spanning staan. Als u dit niet doet, kan dit tot ernstig letsel leiden.

Transportmodus activeren

De transportmodus zorgt ervoor dat de parkeerrem uitgeschakeld blijft wanneer de Model 3 op een autoambulance wordt gesleept. Als de transportmodus actief is, wordt een bericht weergegeven dat de auto vrij kan rollen. Transportmodus inschakelen:

 • Laagspanning voeding is vereist. U kunt het touchscreen niet gebruiken om de transportmodus in te schakelen wanneer de Model 3 geen voeding heeft.
 • Model 3 moet een sleutel detecteren. De transportmodus is alleen beschikbaar wanneer een sleutel is gedetecteerd.

Transportmodus activeren:

 1. Zorg ervoor dat de Model 3 in de stand P (Park) staat.
 2. Zet de wielen vast met wielblokken of controleer of de Model 3 goed is geborgd.
 3. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt en tik dan op het touchscreen op Bediening > Service > Slepen. Op het touchscreen wordt een bericht weergegeven dat aangeeft hoe u de Model 3 correct transporteert.
 4. Houd de toets Transportmodus ingedrukt totdat deze blauw wordt. Model 3 kan nu vrij rollen en kan langzaam worden gerold (niet sneller dan stapvoets) of met een lier worden gesleept.

Om de transportmodus te annuleren, zet u de Model 3 in de stand P (Parkeren).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als uw auto is uitgerust met een loodzuurbatterij met laagspanning (zie De laagspanningsbatterij starten met startkabels): De transportmodus kan worden geannuleerd als de Model 3laagspanning spanning verliest nadat de transportmodus is ingeschakeld.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Als het elektrische systeem niet werkt en u daardoor het touchscreen niet kunt gebruiken om de transportmodus in te schakelen, gebruik dan zelfladende dolly's of wielblokken. Controleer vooraf altijd de specificaties van de fabrikant en de maximale belasting.

Op de autoambulance slepen

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de Model 3 geen laagspanning-voeding heeft, hebt u een externe laagspanning-voeding nodig om de kap te openen of het touchscreen te gebruiken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Om schade te voorkomen, mag de auto alleen op een autoambulance worden gesleept met behulp van een correct gemonteerd sleepoog. Gebruik van onderdelen van de carrosserie, het frame of de wielophanging om de auto te slepen kan leiden tot schade.
 1. Zoek het sleepoog. Het sleepoog bevindt zich onder de vloerbedekking in de voorbak.
  Pijl die naar het sleepoog in de bagageruimte voor wijst.
 2. Maak de afdekking van het sleepoog los door stevig op de rechterbovenrand ervan te drukken totdat deze naar binnen kantelt en dan het verhoogde deel voorzichtig naar u toe te trekken.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  De afdekking van het sleepoog is verbonden met de zwarte minklem (-) van de auto.
  Pijl wijst naar de afdekking van het sleepoog van de auto.
 3. Steek het sleepoog volledig in de opening en draai het linksom tot het stevig is bevestigd.
  Sleepoog geïnstalleerd en een pijl die aangeeft dat het linksom is gedraaid.
 4. Bevestig de lierkabel aan het sleepoog.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Controleer of het sleepoog goed vastzit voordat u aan de kabel trekt.
 5. Transportmodus activeren.
 6. Sleep de Model 3 langzaam op de autoambulance.

De wielen vastzetten

De wielen van de auto moeten worden vastgezet op de autoambulance door middel van de achtpunts bevestigingsmethode:

 • Zorg dat de metalen delen van de spanbanden de carrosserie en de velgen niet kunnen raken.
 • Leg spanbanden niet over de carrosseriedelen en steek ze niet door de wielen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Het bevestigen van de spanbanden aan het chassis, de wielophanging of andere carrosseriedelen kan schade veroorzaken.
Aanzicht van het achterwiel met bevestigde spanbanden.

De laagspanningsbatterij starten met startkabels

Als u de Model 3 start met startkabels via een ander voertuig, raadpleeg dan de instructies van de fabrikant van dat voertuig. In de volgende instructies wordt ervan uitgegaan dat u een externe laagspanning-voeding (bijvoorbeeld een draagbare jumpstarter) gebruikt.

Om te controleren of uw auto is uitgerust met een loodzuurbatterij of een lithium-ionbatterij, navigeert u naar Bediening > Software > Aanvullende voertuiginformatie.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Model 3 kan niet worden gebruikt om een ander voertuig te starten met startkabels. Dit kan schade veroorzaken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Voorkom kortsluiting wanneer u de Model 3 start met startkabels. Als kabels op de verkeerde klemmen worden aangesloten of wanneer draden met elkaar in contact komen, kan schade aan de Model 3 ontstaan.

De laagspanningsbatterij (loodzuur) starten met startkabels

Animatie die de volgende procedure laat zien.
 1. Open de voorklep (zie Voorklep openen wanneer voeding ontbreekt).
 2. Verwijder de afdekplaat van het onderhoudscompartiment door de plaat omhoog te trekken om de bekledingsclips los te maken waarmee de plaat is bevestigd.
 3. Verwijder het bekledingspaneel voor luchtinlaat naar het interieur door het paneel omhoog te trekken om de bekledingsclips los te maken waarmee het is bevestigd.
 4. Sluit de rode pluskabel (+) van de laagspanning-voeding aan op de rode plusklem (+) van de laagspanning-batterij.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Om beschadiging van de Model 3 te voorkomen, mag u de pluskabel niet in contact laten komen met andere metalen componenten, zoals de bevestigingsbeugel van de batterij.
 5. Sluit de zwarte minkabel (-) van de laagspanning-voeding aan op de zwarte minkabel (-) van de laagspanning-batterij.
 6. Zet de externe voeding aan (raadpleeg de instructies van de fabrikant). Raak het touchscreen aan om het uit de slaapstand te halen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Het kan enkele minuten duren voordat de auto voldoende stroom ontvangt om het touchscreen uit de slaapstand te halen.
 7. Als de externe laagspanning-voeding niet langer nodig is, koppel dan beide kabels los van de klemmen op de batterij, beginnend met de zwarte minkabel (-).
 8. Breng het bekledingspaneel voor luchtinlaat naar het interieur weer op zijn plaats en druk het aan totdat het stevig vast zit.
 9. Breng het onderhoudspaneel weer op zijn plaats en druk het aan totdat het stevig vast zit.
 10. Sluit de voorklep.

De laagspanningsbatterij (lithium-ion) starten met startkabels

 1. Open de voorklep (zie Voorklep openen wanneer voeding ontbreekt).
 2. Verwijder de afdekplaat van het onderhoudscompartiment door de plaat omhoog te trekken om de bekledingsclips los te maken waarmee de plaat is bevestigd.
 3. Verwijder de rode kap en sluit de rode pluskabel (+) van de externe laagspanningsvoeding aan op de rode positieve klem (+) voor starten met startkabels.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Om schade aan de auto te voorkomen, mag de positieve kabel niet in contact komen met andere metalen componenten.
  pluskabel van laagspanningsvoeding die wordt aangesloten op positieve klem.
 4. Sluit de zwarte minkabel (-) van de externe laagspanningsvoeding aan op de pen tussen het remvloeistofreservoir en de voorbak. De pen wordt gebruikt als massaverbinding voor de externe voeding.
  minkabel van laagspanningsvoeding die wordt aangesloten op negatieve klem.
 5. Schakel de externe voeding gedurende 20 tot 30 seconden in (raadpleeg de instructies van de fabrikant).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Als u de voeding langer dan 30 seconden ingeschakeld laat, kan de laagspanningsbatterij zichzelf mogelijk niet herstellen en kan de auto mogelijk niet naar D (Drive) schakelen. Koppel de voeding los van de laagspanningsbatterij om de batterij zichzelf opnieuw te laten herstellen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als u de transportmodus probeert te activeren (om de auto met een lier op een autoambulance te slepen), hoeft de laagspanningsbatterij zichzelf niet te herstellen. Laat de voeding continu aangesloten totdat de auto is vastgezet.
 6. Open het bestuurdersportier en wacht twee minuten.
 7. Controleer of de auto naar Drive kan schakelen.
 8. Breng het onderhoudspaneel weer op zijn plaats en druk het aan totdat het stevig vast zit.
 9. Sluit de voorklep.