Aanhangers trekken en accessoires dragen

Trekgewicht - accessoires

Met het Towing-pakket kunt u een aanhanger trekken of accessoires (fietsen, ski's, snowboards etc.) dragen met uw Model 3.

Het Towing-pakket bestaat uit een bestaat uit een trekhaak met een kogelkoppeling van 50 mm die een accessoiredrager kan ondersteunen. Bij het dragen van accessoires, is de kogelkoppeling is bedoeld voor het ondersteunen van verticale lasten met een gewicht van maximaal 55 kg. Controleer bij het vervoeren van fietsen of andere voorwerpen op de afneembare trekhaakbeugel van de Model 3 altijd of het maximumgewicht niet wordt overschreden. Het maximale trekgewicht van de trekhaak is afhankelijk van het aantal inzittenden in de auto:

18" of 19" banden
Pictogram van een zwarte auto met een witte fiets erop bevestigd.

Vijf inzittenden in de auto.

55 kg
Pictogram van een zwarte auto met een witte fiets erop bevestigd.

Twee of minder inzittenden achter in de auto.

55 kg

Bij het berekenen van het gewicht moet het gewicht van de accessoiredrager worden meegerekend.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De hiervóór vermelde gewichten gelden voor accessoiredragers die door Tesla worden aanbevolen. Ze zijn gebaseerd op een meting van de verticale en horizontale afstand tussen de zwaartepunt van de accessoiredrager en de kogel van de trekhaak (zie voorbeeldafbeelding in Accessoiredragers die niet door Tesla zijn goedgekeurd).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Als het maximale gewicht van de Model 3 trekhaak (zoals hiervóór beschreven) wordt overschreden, kan ernstige schade ontstaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Probeer geen drager te bevestigen aan een Model 3 die niet is uitgerust met het Towing-pakket. Het negeren van deze aanwijzing kan aanzienlijke schade veroorzaken.

Accessoiredragers die niet door Tesla zijn goedgekeurd

Naast het berekenen van het gewicht, is het belangrijk om ervoor ter zorgen dat het totale gewicht van uw accessoire niet het gespecificeerde gewicht en afstand van de kogel tot de trekhaak overschrijdt. De afstand wordt berekend op basis van het zwaartepunt van de accessoiredrager en de voorwerpen die aan de drager zijn gemonteerd. Bij dragers die niet zijn goedgekeurd door Tesla, meet u de verticale en horizontale afstand van de kogel op de trekhaak tot het zwaartepunt van de accessoiredrager.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Raadpleeg de productgegevens van uw accessoiredrager voor meer informatie, zoals extra gewichts- of belastingslimieten. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van een accessoiredrager die niet door Tesla is goedgekeurd, wordt niet door de garantie gedekt.
Afbeelding met de toepasselijke maximum- en minimumwaarden van de accessoire.

Installatie en gebruik van een drager

Om een accessoiredrager te monteren en te gebruiken, moet de afneembare trekhaakbeugel worden aangesloten (zie De trekhaak aansluiten). Volg daarna de instructies die bij uw accessoiredrager zijn geleverd. Houd u aan de wet- en regelgeving in uw land of regio die betrekking heeft op het dragen van accessoires.

Het Towing-pakket van de Model 3 bevat de benodigde bedrading voor accessoiredragers met verlichting (zie Elektrische aansluitingen). Het pakket is tevens compatibel met de Aanhangermodus-software (zie Aanhangermodus).

Pictogram van een gele aanhanger.
Als u de kabelboom van een accessoiredrager aansluit, detecteert de Model 3 een aansluiting voor aanhangerverlichting en gaat de betreffende indicator op het instrumentenpaneel branden om aan te geven dat Aanhangermodus is uitgeschakeld.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Ga naar http://www.tesla.com om accessoires aan te schaffen voor uw Model 3. Hoewel er producten van andere merken beschikbaar zijn, worden alleen door Tesla goedgekeurde producten door Tesla aanbevolen en ondersteund (zie Onderdelen en accessoires). De accessoireproducten die beschikbaar zijn voor uw auto verschillen per land. Controleer, voordat u een drager probeert te monteren die niet door Tesla wordt aanbevolen, de productinformatie om te zien of deze compatibel is.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Wanneer deze niet in gebruik is, dient de trekhaak te worden verwijderd. Bewaar deze op een droge plaats om stof en corrosie te voorkomen. Breng de stofkap aan op het opnameprofiel van de trekhaakbeugel om te voorkomen dat er vuil en stof in komt (zie De trekhaak loskoppelen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Een drager kan uw zicht in de binnenspiegel en van de achteruitrijcamera('s) en/of ultrasone sensoren belemmeren. Daarnaast kunnen ook sommige functies van Autopilot niet naar verwachting werken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Tesla aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van het monteren of gebruik van een drager voor accessoires, voor ontbrekende informatie in de bij dragers voor accessoires gevoegde instructies en voor het niet opvolgen van de instructies door de gebruiker. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van een drager voor accessoires, wordt niet door de garantie gedekt.

Trekgewicht - aanhangers

Trekgewicht Maximale kogeldruk
750 kg

100 kg

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Model 3 ondersteunt niet gebruik van aanhangerremmen.

Raadpleeg het conformiteitscertificaat (versterkt bij aankoop van uw auto), kenplaatje (zie Belading) of het trekhaaklabel voor het totale aanhangergewicht (inclusief alle lading en extra uitrusting) en de kogeldruk die de Model 3 veilig kan dragen. De kogeldruk is de neerwaartse kracht die de aanhangwagenkoppeling uitoefent op de trekhaakkogel. Deze moet ten minste 4% van de totale aanhangwagenlast bedragen. De maximale kogeldruk (of technisch toegestane maximale gewicht op het aankoppelpunt) is 100 kg. Door veel uitrusting, passagiers of lading in het trekkende voertuig mee te nemen, wordt de toegestane kogeldruk verlaagd, waardoor ook het maximale trekgewicht afneemt. Het maximale trekgewicht wordt berekend ervan uitgaande dat de TPMLM (technisch toegestane maximummassa in beladen toestand) niet wordt overschreden (zie Belading).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als de informatie op het conformiteitscertificaat, trekhaaklabel of het kenplaatje strijdig is met de informatie in deze handleiding, dan geldt de eerstgenoemde informatie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
U mag uitsluitend een aanhanger trekken met de Model 3 wanneer u ervaring hebt met en weet hoe dit het voertuig beïnvloedt en het voertuig en de lading veilig kunt laden, vastzetten en besturen. De instructies van Tesla bevatten niet alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilig een aanhanger te trekken. Schade die is veroorzaakt door het trekken van een aanhanger, wordt niet door de garantie gedekt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Belaad de auto of de aanhanger niet te zwaar. Een te zwaar beladen auto of aanhanger kan leiden tot slechte prestaties, schade aan de auto en het verlies van de controle over de auto, wat kan leiden tot ernstig letsel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik de trekhaak niet om de Model 3 te slepen/transporteren (zie Aanwijzingen voor sleepdiensten).

Bandenspanning bij het trekken van een aanhanger

Wanneer er een aanhanger wordt getrokken, moet de bandenspanning worden verhoogd zodat deze is afgestemd op de extra belading. 18" of 19" banden mogen worden gebruikt bij het trekken van aanhangers. Houd de banden op de hieronder weergegeven spanning (bij verschillen geldt de op de sticker met informatie over banden en belading vermelde bandenspanning niet):

Voorbanden Achterbanden Bandenspanning voor koude banden
235/45R18 235/45R18 42 psi (290 kPa)
235/40R19 235/40R19 42 psi (290 kPa)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Bij het trekken van een aanhanger mag het technisch toegestane maximale gewicht op de achteras niet met meer dan 15% worden overschreden en het technisch toegestane beladen gewicht van het voertuig met niet meer 100 kg worden overschreden. In deze gevallen mag de rijsnelheid niet hoger zijn dan 100 km/h en moet de bandspanning van de achterbanden ten minste 20 kPa hoger zijn dan de aanbevolen bandenspanning voor normaal gebruik.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Neem contact op met Tesla Service voor informatie over het trekken van een aanhanger met winterbanden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Gebruik de Model 3 niet om een aanhanger te trekken wanneer andere banden zijn gemonteerd dan de hierboven vermelde banden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Controleer de bandenspanning met een bandenspanningsmeter als de banden koud zijn. Na 1,6 km rijden zijn de banden voldoende opgewarmd om de bandenspanning te beïnvloeden. Ook felle zon of extreem warm weer kan de bandenspanning beïnvloeden. Wees niet verbaasd over hogere waardes als u de bandenspanning meet wanneer de banden warm zijn. Laat geen lucht uit warme banden ontsnappen om de voorgeschreven waardes die gelden voor koude banden, te bereiken. Een warme band met een spanning gelijk aan of lager dan de voorgeschreven waarde voor koude banden kan een gevaarlijk lage bandenspanning hebben.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Probeer nooit een aanhanger te trekken wanneer een band van een Model 3 beschadigd is of tijdelijk is gerepareerd (bijvoorbeeld met behulp van een bandenreparatieset). Een tijdelijk gerepareerde band is niet geschikt voor het dragen van de getrokken last. Het trekken van een aanhanger met een beschadigde of tijdelijk gerepareerde band onder de auto kan leiden tot een kapotte band of tot gevolg hebben dat de combinatie zijn stabiliteit verliest.

Alvorens een aanhanger te trekken

Alvorens een aanhanger te trekken, moet het volgende doen:

 • Vul de banden tot de koude bandenspanning die wordt vermeld in Onderhoud banden.
 • Houd u aan de wet- en regelgeving die betrekking heeft op het trekken van een aanhanger. Niet naleven van wet- en regelgeving kan ertoe leiden dat uw veiligheid in gevaar komt.
 • Stel de buitenspiegels zo in dat u een onbelemmerd zicht naar achter hebt met een zo klein mogelijke dode hoek.
 • Schakel Aanhangermodus in (zie Aanhangermodus).

Controleer of:

 • Model 3 horizontaal op zijn wielen staat (niet doorzakt) wanneer de aanhanger is aangekoppeld. Als de auto doorzakt (en aan de voorkant dus omhoog komt): controleer of het in Trekgewicht - aanhangers genoemde maximale trekgewicht en de kogeldruk niet worden overschreden.
 • Alle onderdelen en toebehoren van de trekhaak, veiligheidskettingen en elektrische aansluitingen (inclusief achteruitrijlicht en mistlampen, indien aanwezig) in goede staat verkeren en goed zijn aangesloten. Ga niet met de aanhanger rijden als er problemen waarneembaar zijn.
 • De verlichting van de aanhanger goed werkt (remlichten, richtingaanwijzers en contourverlichting).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als de Model 3 zich in Aanhangermodus bevindt of een aansluiting voor aanhangerverlichting heeft gedetecteerd en de Model 3 een elektrische storing detecteert in de richtingaanwijzers van de aanhanger, knipperen de richtingaanwijzers aan de desbetreffende kant(en) sneller dan normaal (zie Aanhangermodus).
 • De aanhanger goed is aangekoppeld, dat wil zeggen, de koppeling goed is bevestigd op de trekhaakkogel.
 • Veiligheidskettingen correct zijn aangesloten tussen de aanhanger en het trekkende voertuig. Kruis de veiligheidskettingen onder de kogel van de aanhanger om te voorkomen dat de kogel de weg raakt wanneer deze loskomt van de trekhaak. Bevestig de ketting met genoeg ruimte om te voorkomen dat hij in bochten strak komt te staan, maar zorg er ook voor dat de ketting niet over de grond sleept.
 • Alle lading is gezekerd.
 • Er zijn wielblokken beschikbaar.
 • De lading op de aanhanger gelijkmatig is verdeeld, zodat de kogeldruk ca. 4-10% van het totale aanhangergewicht bedraagt zonder dat de in Trekgewicht - aanhangers genoemde maximale kogeldruk wordt overschreden.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Als de aanhanger niet goed wordt beladen (bijv. te veel lading aan de achterkant) kan de aanhanger gaan slingeren, waardoor de auto mogelijk onbeheersbaar wordt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Zorg er altijd voor dat de lading in de aanhanger is gezekerd en niet kan gaan schuiven. Bewegende/schuivende lading kan ertoe leiden dat de auto onbeheersbaar wordt, wat ongevallen met ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Richtlijnen voor het trekken van aanhangers

Model 3 is in eerste instantie bedoeld en ontworpen als auto voor het vervoer van personen. Het trekken van een aanhanger zorgt voor extra belasting van de motor(en), de aandrijving, de remmen, de banden en de vering en leidt tot een veel kleiner bereik. Als u besluit een aanhanger te gaan trekken, ga dan voorzichtig te werk en neem de volgende algemene richtlijnen in acht:

 • Breng uw rijsnelheid omlaag en voorkom abrupte manoeuvres. Onthoud dat het sturen, de stabiliteit, de draaicirkel, de remweg en de remprestaties bij het trekken van een aanhanger anders zijn dat tijdens rijden zonder aanhanger.
 • Houd ten minste een twee keer zo grote afstand aan tot de auto voor u dan normaal. Zo kunt u situaties voorkomen waarin hard moet worden geremd. Abrupt hard remmen kan slippen of scharen van de combinatie tot gevolg hebben, waardoor u de beheersing over de combinatie verliest.
 • Voorkom scherpe bochten. In te scherpe bochten kunnen de auto en de aanhanger elkaar raken, waardoor er schade ontstaat. Onthoud dat de wielen van de aanhanger een kortere bocht maken dan de wielen van de auto. Neem bochten bij het trekken van een aanhanger dan ook wijder dan normaal om te voorkomen dat de aanhanger de stoeprand, verkeersborden, bomen of andere objecten raakt.
 • Controleer regelmatig de verlichting en richtingaanwijzers van de aanhanger op een goede werking.
 • Controleer regelmatig of de lading goed vastzit.
 • Parkeer bij voorkeur niet op een helling (zie Parkeren met een aanhanger).
 • Controleer regelmatig of alle onderdelen die te maken hebben met het trekken van de aanhanger, nog goed vastzitten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Bij het rijden met aanhanger dient u rekening te houden met een langere remweg. Houd bij het trekken van een aanhanger een grotere afstand aan tot de auto voor u en voorkom situaties waarin hard remmen nodig kan zijn. Als u dit niet doet, kan dit tot botsingen leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd u aan de wet- en regelgeving in uw regio die specifiek betrekking heeft op het trekken van een aanhanger. Niet naleven van wet- en regelgeving kan ertoe leiden dat uw veiligheid in gevaar komt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Probeer de remmen van een aanhanger niet aan te sluiten op het remsysteem van de auto. Dit kan schade toebrengen aan de auto en aan de aanhanger en kan ertoe leiden dat het remsysteem niet goed meer werkt, wat ongevallen met ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Aanhangermodus

Aanhangermodus (stand aanhangwagen trekken) moet bij het trekken van een aanhanger altijd zijn ingeschakeld. Als u de elektrische aansluiting van een aanhanger aansluit terwijl de auto in de stand P (Parkeren) staat, schakelt de Model 3 automatisch Aanhangermodus in. Als u de elektrische aansluiting van de aanhanger loskoppelt, wordt Aanhangermodus niet automatisch uitgeschakeld. Tik op Bediening > Pedalen en stuur > Aanhangermodus op het touchscreen om Aanhangermodus handmatig in of uit te schakelen. Een van de volgende indicatoren wordt weergegeven op het touchscreen:

Pictogram van een blauwe aanhanger.
Aanhangermodus is actief.
Pictogram van een gele aanhanger.
Model 3 detecteert een aansluiting voor aanhangerverlichting, maar Aanhangermodus is uitgeschakeld. Waarschijnlijk is een draagaccessoire aangesloten.
Pictogram van een rode aanhanger.
Model 3 detecteert een defecte elektrische verbinding voor de aanhangerverlichting. De aanhangerverlichting werkt mogelijk gedeeltelijk of helemaal niet. Stop de auto zodra dit veilig kan en inspecteer de aanhangerverlichting op defecte kabels of aansluitingen. Als de problemen zijn verholpen maar het rode pictogram nog steeds wordt weergegeven, schakel dan Aanhangermodus nogmaals uit en vervolgens weer in. Als u niet meer met de aanhanger hoeft te rijden en u de elektrische aanhangeraansluiting hebt losgekoppeld, schakel dan Aanhangermodus handmatig uit om het rode pictogram te laten verdwijnen.

Als de Model 3 zich in Aanhangermodus bevindt of een aansluiting voor aanhangerverlichting heeft gedetecteerd en de auto een elektrische storing detecteert in de richtingaanwijzers van de aanhanger, knipperen de richtingaanwijzers aan de desbetreffende kant(en) sneller dan normaal. Als u niet meer met de aanhanger hoeft te rijden en u de elektrische aanhangeraansluiting hebt losgekoppeld, knipperen de richtingaanwijzers sneller dan normaal en wordt de rode aanhangerindicator weergegeven op het touchscreen totdat Aanhangermodus handmatig is uitgeschakeld.

Sommige functies van Autopilot en de functionaliteit van de parkeersensoren achter zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer Aanhangermodus is ingeschakeld. Daarnaast verschilt de werking van de volgende functies:

 • Traffic-aware Cruise Control vergroot de afstand tot uw voorligger.
 • Side Collision Warning is actief, maar automatisch ingrijpen op de besturing is uitgeschakeld.
 • De remkracht van Automatic Emergency Braking (zie Collision Avoidance Assist) wordt mogelijk begrensd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw er niet op dat de Model 3 de aanhanger detecteert en automatisch Aanhangermodus inschakelt. Controleer altijd of Aanhangermodus is ingeschakeld alvorens een aanhanger te trekken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Aanhangermodus mag tijdens het trekken van een aanhanger nooit worden uitgeschakeld. Dit kan tot ernstig letsel leiden.

Parkeren met een aanhanger

Probeer zo mogelijk niet op een helling te parkeren. Als parkeren op een helling echter absoluut noodzakelijk is, moeten er wielkeggen voor of achter de wielen van de aanhanger worden geplaatst. Overweeg de hulp van een tweede persoon bij deze stappen:

 • Eén persoon houd het rempedaal ingetrapt.
 • De tweede persoon plaatst de wielblokken voor of achter de wielen van de auto, aan de kant waar de weg naar beneden loopt.
 • Wanneer de wielkeggen op hun plaats liggen, kunt u het rempedaal loslaten. Controleer of de keggen het gewicht van de auto en de aanhanger kunnen houden.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Bij het controleren van wielkeggen, mag Vehicle Hold (zie Vehicle Hold) niet ingeschakeld zijn. Wanneer de Model 3 wordt geremd door Vehicle Hold, brandt het bijbehorende controlelampje op het touchscreen. Trap het rempedaal in en laat het weer los om Vehicle Hold uit te schakelen.
 • Zet de auto in de stand P (Parkeren).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Als parkeren op een helling noodzakelijk is, dient u er altijd voor te zorgen dat alle wielen van de aanhanger zijn voorzien van een wielkeg. Als u dit niet doet, kan dit ongevallen met ernstige schade of letsel tot gevolg hebben.

De trekhaak aansluiten

Het pakket voor het trekken van aanhangers voor de Model 3 bestaat uit een trekhaak met een kogelkoppeling van 50 mm. Wanneer deze niet in gebruik is, dient de trekhaak te worden verwijderd. Bewaar deze op een droge plaats om roestvorming te voorkomen. Breng het stofkapje aan op het opnameprofiel van de trekhaakbeugel om te voorkomen dat er vuil en stof in komt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Voor het trekken van een aanhanger moet u gebruik maken van de trekhaak voor de Model 3. Probeer nooit een ander type trekhaak te monteren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Gebruik altijd veiligheidskettingen bij het trekken van een aanhanger. Breng de kettingen kruislings aan onder de kogel en bevestig ze aan de ogen van de aanhanger om de aanhangerlast te borgen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De maximale toegestane achteroverhang van het aankoppelpunt is 1053 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De trekhaakbeugel wordt met 6 moeren bevestigd aan de carrosserie van de auto.
Afbeelding die de trekhaakbeugel laat zien gemonteerd op de carrosserie met uitgelichte bevestigingsmiddelen.

De trekhaakbeugel plaatsen:

 1. Verwijder de stofkap van het opnameprofiel van de afneembare trekhaakbeugel door een klein voorwerp, zoals een schroevendraaier, in de drukklemmen aan beide zijden van de stofkap te steken. Draai de drukklemmen naar een niet-vergrendelde positie, verwijder ze, en verwijder dan de stofkap.
 2. Plaats de sleutel in de slotcilinder van de trekhaakbeugel en draai de cilinder zo dat de bovenkant van de sleutel in lijn is met de stand "Open".
 3. Trek de slotcilinder ongeveer 0,5 cm uit de adapter en draai deze rechtsom totdat het pictogram Unlock is gefixeerd aan de bovenkant van de slotcilinder.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Ga bij het verdraaien van de slotcilinder voorzichtig te werk. Als de cilinder niet in de stand “Open” wordt geborgd, keert hij vanzelf terug in zijn oorspronkelijke stand “Closed”, waardoor u uw vingers kunt bezeren.
 4. Pak de trekhaak stevig aan de onderkant vast en lijn deze uit met de overeenkomstige uitsparingen in het opnameprofiel.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Pak niet de slotcilinder vast, want deze moet vrij kunnen draaien.
 5. Druk de trekhaakbeugel in het opnameprofiel totdat de slotcilinder snel naar links draait en automatisch in de stand "Closed" wordt vergrendeld.
 6. Controleer of de trekhaak volledig in het profiel zit door de trekhaak omlaag te trekken. De trekhaakbeugel mag niet vallen wanneer u deze naar beneden probeert te trekken.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als de trekhaakbeugel niet in zijn opnameprofiel is vergrendeld, zal deze eruit vallen wanneer u de trekhaak omlaagtrekt.
 7. Verdraai de sleutel totdat de pijlen in een lijn liggen met de het pictogram Lock op de slotcilinder.
 8. Neem de sleutel uit het slot en bewaar deze op een veilige plaats (bij voorkeur in de auto).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  De sleutel kan alleen worden verwijderd als de trekhaakbeugel is vergrendeld. Hieruit blijkt dat de trekhaak goed is bevestigd. Gebruik de trekhaak niet met de sleutel in het slot.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Tesla adviseert de sleutelcode te noteren. U hebt deze sleutelcode nodig als u de sleutels verliest en nieuwe exemplaren moet bestellen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  De trekhaakbeugel wordt met 6 bouten bevestigd aan de carrosserie van de auto.

De trekhaak loskoppelen

Verwijder de trekhaak na het trekken:

 1. Plaats de sleutel en draai deze zo dat de bovenkant van de sleutel in lijn is met het pictogram Unlock.
 2. Houd de trekhaakbeugel aan de onderkant stevig vast om te voorkomen dat het geheel op de grond valt, trek de slotcilinder ca. 0,5 cm naar buiten en draai deze rechtsom totdat de het pictogram Lock naar de bovenkant schuift. De slotcilinder is nu ontgrendeld in de stand “Open” en de trekhaakbeugel valt uit het opnameprofiel.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Ga bij het verdraaien van de slotcilinder voorzichtig te werk. Als de cilinder niet in de stand “Open” wordt geborgd, keert hij vanzelf terug in zijn oorspronkelijke stand “Closed”, waardoor u uw vingers kunt bezeren.
 3. Plaats de stofkap weer op het opnameprofiel voor de afneembare trekhaakbeugel om te voorkomen dat zich vuil in het profiel ophoopt, door deze vast te zetten in de drukklemmen.
 4. Breng het stofkapje weer aan op de slotcilinder van de afneembare trekhaakbeugel en bewaar de trekhaakbeugel op een veilige plaats.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Om de trekhaakbeugel in een goede staat te houden, dient u het oppervlak ervan regelmatig in te vetten met niet-harshoudend vet.

Elektrische aansluitingen

Wet- en regelgeving vereist dat alle aanhangwagens zijn uitgerust met achterlichten, remlichten, contourverlichting en richtingaanwijzers. Om de aanhangerverlichting van stroom te voorzien is een ingebouwde 13-polige connector geleverd. Deze bevindt zich op de meeste aanhangers bij de bedradingsstekkers van de trekstang. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat alle elektrische aansluitingen intact zijn en dat alle lichten van de aanhanger voorafgaand en tijdens het trekken van de aanhanger werken. U dient deze verlichting zelf te controleren.

Afbeelding die de ingebouwde 13-polige contactdoos laat zien met een bijschrift bij elke aansluiting.
 1. Linker richtingaanwijzer
 2. Mistlamp achter
 3. Massa voor pennen 1-8
 4. Rechter richtingaanwijzer
 5. Rechter achterlicht
 6. Remlichten
 7. Linker achterlicht
 8. Achteruitrijlichten

Alle pennen zijn voorzien van laagspanning-voeding. Niet-werkende aanhangerverlichting tijdens het rijden met een aanhanger kan het gevolg zijn van een doorgebrande zekering. Model 3 geeft geen waarschuwing als de zekering is doorgebrand. Neem contact op met Tesla Service.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Hulpvoeding is momenteel niet beschikbaar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Pen 9 t/m 13 worden op dit moment niet ondersteund, omdat de Model 3 momenteel niet is uitgerust met remcontrollers.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als een mistlamp van de aanhanger wordt gedetecteerd, schakelt de Model 3 zijn eigen mistachterlicht (indien aanwezig) uit.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Zorg er altijd voor dat de voedingskabel van de aanhanger de grond niet raakt of over de grond sleept en dat de kabel voldoende ruimte heeft, zodat hij in bochten niet strak komt te staan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik alleen de door Tesla ontworpen elektrische aansluitingen. Probeer de bedrading van een aanhanger niet te splitsen of via een andere methode aan te sluiten. Dit kan het elektrische systeem van de auto beschadigen en storingen veroorzaken.

Gevolgen voor het bereik

Het gewicht en de luchtweerstand van de auto nemen toe wanneer er een aanhanger wordt getrokken. Daardoor kan de actieradius aanzienlijk afnemen. Ondanks dat Reisplanner het geschatte verbruik probeert aan te passen op basis van Aanhangermodus, kan het werkelijke energieverbruik afwijken. Plan de lengte van uw ritten en de laadstops dienovereenkomstig.