Gepland opladen en Gepland vertrek

Schakel tussen Gepland vertrek en Gepland opladen door op Bediening > Opladen > Overschakelen op Gepland opladen/Gepland vertrek te tikken wanneer de Model 3 in de parkeerstand staat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Instellingen voor Gepland opladen/Gepland vertrek zijn ook beschikbaar op het scherm voor climate control en in de mobiele Tesla-app.

Zie Gepland opladen als "Wanneer wil ik dat het opladen begint?" en Opladen tijdens daluren gepland vertrek als "Wanneer wil ik dat opladen is voltooid?"

Gepland opladen kan in combinatie met Voorverwarmen Gepland vertrek worden gebruikt, maar niet met Opladen tijdens daluren Gepland vertrek.

Instellingen voor Gepland opladen/Gepland vertrek worden automatisch bewaard voor iedere locatie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u de Model 3 aansluit op de oplader terwijl zowel Opladen tijdens daluren en Gepland opladen niet zijn geselecteerd, begint uw auto onmiddellijk met opladen.

Gepland opladen gebruiken

Gebruik Gepland opladen om een dagelijkse tijd in te stellen waarop de Model 3 moet beginnen met opladen.

Met Gepland opladen geselecteerd, schakelt u de functie in en vervolgens stelt u een dagelijkse tijd in waarop het opladen moet beginnen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Gepland opladen begint onmiddellijk met opladen wanneer de Model 3 binnen zes uur na de geplande oplaadtijd op de oplader wordt aangesloten. Als de Model 3 later dan zes uur na de geplande oplaadtijd op de oplader wordt aangesloten, start het opladen mogelijk pas de volgende dag op het geplande tijdstip.

Gepland vertrek gebruiken

Gebruik Gepland vertrek om een dagelijkse tijd in te stellen waarop de Model 3 klaar moet zijn om weg te rijden. Model 3 berekent automatische wanneer het voorverwarmen en/of opladen moet beginnen. Dit zorgt ervoor dat het opladen is voltooid en/of dat het interieurklimaat en de batterij zijn voorbereid op uw vertrektijd.

Wanneer Gepland vertrek wordt weergegeven, tikt u op Planning om een dagelijkse tijd in te stellen waarop de Model 3 klaar moet zijn om weg te rijden. Geef een tijd op en tik vervolgens op Instellingen om een van de of beide volgende functies in te schakelen: Als de auto op de oplader is aangesloten terwijl Opladen tijdens daluren is ingeschakeld, trekt de auto een korte tijd stroom (u hoort mogelijk een klikgeluid) om de noodzakelijke begintijd voor het opladen te berekenen.

Nadat u uw gewenste instellingen hebt opgegeven, tikt u op Instellen. Het touchscreen geeft nu uw geplande vertrektijd weer.

 • Voorverwarming verwarmt de batterij voor betere prestaties en zorgt voor een comfortabel interieurklimaat op de door u ingestelde vertrektijd.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als de Model 3 niet op de oplader is aangesloten, werkt de voorverwarming, maar alleen wanneer het batterijniveau hoger is dan 20%.
 • Opladen tijdens daluren vertraagt het opladen en start automatisch het opladen zodat het opladen vóór uw geplande vertrektijd is voltooid en tegelijkertijd de batterij tijdens daluren wordt opgeladen om energiekosten te besparen. Tik op Opladen tijdens daluren om de tijd aan te passen wanneer de daluurtarieven eindigen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  U kunt energiekosten besparen door Opladen tijdens daluren te kiezen, zelfs in regio's waar geen daluurtarieven van toepassing zijn. Als het opladen bijvoorbeeld begint zodra u de stekker in het contact steekt, kan het opladen veel eerder zijn voltooid. Hierdoor koelt de batterij af tot de omgevingstemperatuur en is er naargelang uw vertrektijd energie nodig om de batterij weer op te warmen. Daarom wordt het, zelfs als de daluurtarieven niet van toepassing zijn, aangeraden om voor de daluren dezelfde tijd in te stellen als uw vertrektijd, om het energieverbruik te verlagen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als er onvoldoende tijd is om de oplaadlimiet te bereiken, begint het opladen onmiddellijk om de auto zoveel mogelijk op te laden.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Zodra het opladen is begonnen en er onvoldoende tijd is om het opladen tijdens daluren te voltooien, gaat het opladen door totdat de oplaadlimiet is bereikt.

U kunt Voorverwarming en Opladen tijdens daluren beperken tot alleen weekdagen.