Pysäköintiavustin

Pysäköintiavustimen toimintaperiaate

Model Y on suunniteltu havaitsemaan esineitä. Ajoneuvohälytykset varoittavat lähellä Model Y -auton perää tai keulaa havaitsemistaan esineistä ajettaessa hitaasti eteenpäin tai taaksepäin-vaihteella (esimerkiksi pysäköitäessä). Esteet havaitaan ainoastaan valitussa ajosuunnassa; edessä olevat esteet eteenpäinajon ollessa valittuna ja takana olevat esteet peruutuksen ollessa valittuna.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Sinua ei ehkä varoiteta, jos Model Y kulkee vapaasti vastakkaiseen suuntaan (pysäköintiavustin ei anna varoitusta esimerkiksi silloin, jos Model Y kulkee taaksepäin alamäkeen eteenpäinajon ollessa valittuna).

Pysäköintiavustin kytkeytyy käyttöön, kun ajonopeus on alle 8 km/h.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan luota pelkästään pysäköintiavustimen tietoon siitä, että lähestymässäsi kohteessa ei ole esineitä ja/tai ihmisiä. Monet ulkoiset tekijät voivat heikentää pysäköintiavustimen toimintaa ja aiheuttaa joko havaintojen puuttumisen tai vääriä havaintoja (katso Rajoitukset ja väärät hälytykset). Sen vuoksi, luottaminen pelkästään pysäköintiavustimeen esteiden havaitsemisessa voi johtaa Model Y -auton ja/tai esineiden vahingoittumiseen, ja voi mahdollisesti aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Tarkista alue aina omin silmin. Peruuttaessasi katso olan yli ja käytä kaikkia peilejä. Pysäköintiavustin ei havaitse lapsia, jalankulkijoita, pyöräilijöitä, eläimiä tai liikkuvia, ulos pistäviä eikä antureihin (jos varusteena) tai kameroihin nähden liian korkealla, matalalla, lähellä tai kaukana olevia kohteita. Pysäköintiavustin on tarkoitettu ainoastaan apuvälineeksi, eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan kuljettajan omia havaintoja. Se ei korvaa huolellista ajotapaa.

Näköön ja kuuloon perustuva palaute

Kun vaihdat peruutusvaihteelle, pysäköintiavustin näyttää kosketusnäytöllä, kaikki Model Y -auton edessä ja takana lähellä sijaitsevat esineet. Näkymä sulkeutuu, kun vaihdat ajovaihteelle, mikäli Model Y -auton edessä ei havaita estettä. Tällöin Pysäköintiavustin-näkymä sulkeutuu automaattisesti, kun ajonopeutesi ylittää 8 km/h. Peruuttamisen aikana kuvaa näkyy myös kosketusnäytöllä (katso Taaksepäin osoittavat kamerat). Voit sulkea Pysäköintiavustin-näkymän itse kosketusnäytöltä koskettamalla X-painiketta.

Ajettaessa niin, että kamerasovelluksen näkymä näkyy kosketusnäytöllä, voit vaihtaa sen Pysäköintiavustin-näkymään nopeuden ollessa alle 8 km/h. Vaihtaminen tapahtuu koskettamalla Kamera-sovelluksen vasenta yläkulmaa. Tästä on hyötyä silloin, kun tarvitset apua taskuperuutuksissa.

Jos merkkiääni on käytössä (katso Äänipalautteen ohjaaminen), kuulet sen äänen lähestyessäsi estettä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos pysäköintiavustin ei voi antaa palautetta, näkyy siitä varoittava varoitusviesti kosketusnäytössä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Pidä anturit (jos varusteena) puhtaana liasta, roskista, lumesta ja jäästä. Vältä anturien ja kameroiden puhdistamista painepesurilla, äläkä puhdista anturia tai kameraa terävillä tai hankaavilla esineillä, jotka voivat vahingoittaa sen pintaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä kiinnitä lisälaitteita tai tarroja antureihin (jos varusteena) tai kameroihin tai niiden lähettyville.

Äänipalautteen ohjaaminen

Pysäköintiavustinta voidaan käyttää joko äänipalautteen kanssa tai ilman. Kytke merkkiääni päälle tai pois päältä valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Turvallisuus > Pysäköintiavustimen merkkiäänet.

Rajoitukset ja väärät hälytykset

Pysäköintiavustin ei ehkä toimi oikein seuraavissa tilanteissa:

 • Yksi tai useampi anturi (jos varusteena) tai kamera on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavan tuotteen, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden tms.) vuoksi.
 • Esteen korkeus on alle 20 cm (esimerkiksi katukiveys tai matala ajoeste).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Lyhyemmät havaitut esineet (kuten katukiveykset tai matalat esteet) voivat siirtyä kuolleeseen kulmaan. Model Y ei voi varoittaa sinua esineestä, joka sijaitsee kuolleessa kulmassa.
 • Sääolosuhteet (rankkasade, lumi tai sumu).
 • Este on kapea (kuten liikennemerkki).
 • Pysäköintiavustimen käyttöetäisyys on ylitetty.
 • Este vaimentaa ääntä tai on pehmeä (kuten puuterilumi).
 • Este on kalteva (kuten kalteva penger).
 • Model Y on pysäköity tai pysäköinti tapahtuu äärimmäisen kylmässä tai kuumassa lämpötilassa.
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja muodostavat laitteet.
 • Ajat paikassa, jossa anturien (jos varusteena) aallot ohjautuvat poispäin ajoneuvosta (kuten ajettaessa lähellä seinää tai pilaria).
 • Este sijaitsee liian lähellä puskuria.
 • Puskuri on vinossa tai vaurioitunut.
 • Model Y -ajoneuvoon kiinnitetty esine häiritsee ja/tai estää pysäköintiavustimen toimintaa (kuten pyöräteline tai tarra).
 • Model Y kulkee vapaasti valitun ajosuunnan vastaiseen suuntaan (pysäköintiavustin ei anna varoitusta esimerkiksi silloin, jos Model Y kulkee taaksepäin alamäkeen eteenpäinajon ollessa valittuna).

Muut pysäköinnin apuvälineet

Peruutuskamera näyttää Model Y -auton takana olevan alueen pysäköintiavustimen lisäksi myös, kun vaihdetaan peruutusvaihteelle (katso Taaksepäin osoittavat kamerat).