Vastuuvapauslausekkeet

Ajoneuvojen telematiikka

Model Y on varustettu elektroniikkamoduuleilla, jotka tarkkailevat ja tallentavat erilaisien ajoneuvojärjestelmien, kuten moottorin, Autopilot-järjestelmän komponenttien, akun, jarrujen ja sähköjärjestelmien, tietoja. Nämä elektroniikkamoduulit tallentavat tietoa ajo-olosuhteista ja ajoneuvosta. Näitä tietoja ovat esimerkiksi jarrutuksiin, kiihdytyksiin ja ajettuun matkaan liittyvät tiedot. Lisäksi nämä moduulit tallentavat tietoa esimerkiksi ajoneuvon latauksista ja akun varauksen tilasta, eri järjestelmien käyttöönotosta ja käytöstä poistamisesta, auton nopeudesta, suunnasta ja sijainnista sekä vianmäärityskoodit ja ajoneuvon valmistenumeron.

Teslan huoltoasentajat voivat tarkastella, käyttää ja tallentaa auton tallentamia tietoja auton huoltojen yhteydessä. Sen lisäksi näitä tietoja voidaan lähettää tietyin väliajoin Teslalle langattomasti auton oman telematiikkajärjestelmän välityksellä. Tesla voi käyttää näitä tietoja erilaisiin tarkoituksiin, joita ovat esimerkiksi Teslan telematiikkapalvelujen tarjoaminen, vianmääritys, auton kunnon, toiminnan ja suorituskyvyn arviointi, Teslan ja sen kumppanien analysointi- ja tutkimustyö Tesla-ajoneuvojen ja -järjestelmien parantamista ja suunnittelemista varten, Teslan puolustaminen sekä muut lainsäädännön mahdollisesti edellyttämät tarkoitukset. Auton huollon yhteydessä Tesla pystyy mahdollisesti ratkaisemaan ongelmia etäyhteyden välityksellä tarkastelemalla auton tallentamia lokitietoja.

Teslan telematiikkajärjestelmät lähettävät langattomasti ajoneuvon tietoja Teslalle tietyin väliajoin. Tietoja käytetään aiemmin kuvatulla tavalla. Ne auttavat huolehtimaan autosi kunnosta asianmukaisesti. Myös muut Model Y -auton ominaisuudet saattavat hyödyntää auton telematiikkajärjestelmää ja kerättyjä tietoja. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi latausmuistutukset, ohjelmistopäivitykset sekä auton eri järjestelmien etäkäyttö ja -ohjaus.

Tesla ei luovuta auton tallentamia tietoja millekään ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

  • Auton omistajalta (tai leasing-yhtiöltä, mikäli kyseessä on leasing-auto) on saatu suostumus tietojen luovuttamiseen.
  • Poliisi tai muu viranomainen on esittänyt virallisen tietojenluovutuspyynnön.
  • Tietoja käytetään Teslan puolustamiseen.
  • Tietojenluovutuspyynnön on esittänyt tuomioistuin.
  • Tietoja käytetään tutkimustarkoituksiin ilman auton tunnistetietoja tai omistajan tietoja.
  • Tiedonhallintaratkaisujemme toimittajat luovuttavat tiedot Teslan tytäryhtiöille, mukaan lukien niiden mahdolliset oikeudenomistajat.

Lisätietoja siitä, miten Tesla käsittelee ajoneuvostasi kerättyjä tietoja, saat Teslan tietosuojakäytännöstä osoitteessa http://www.tesla.com/about/legal.

Tietojen jakaminen

Model Y -autosi voi kerätä analyysi-, maantieajo-, vianmääritys- ja käyttötietoja ja lähettää niitä Teslalle analysoitavaksi laadunvarmistuksen takaamiseksi ja tueksi jatkuvaa kehitystyötä varten, jossa parannetaan edistyksellisiä toimintoja, kuten autopilottia. Tällaiset analyysit auttavat Teslaa parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan, sillä ne antavat tietoja miljoonista ajokilometreistä, joita Tesloilla on ajettu. Vaikka Tesla jakaa nämä tiedot kumppaneidensa kanssa, jotka jakavat samankaltaisia tietoja, kerätyt tiedot eivät sisällä mitään henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja sinusta, ja ne voidaan lähettää Teslalle vain sinun nimenomaisella suostumuksellasi. Jotta voimme suojata asiakkaidemme yksityisyyttä, henkilökohtaisia tietoja ei kirjata, niihin sovelletaan yksityisyyttä suojaavia menetelmiä, ja ne poistetaan kaikista raporteista ennen Teslalle lähettämistä. Voit hallita jakamiasi tietoja valitsemalla Hallintalaitteet > Ohjelmisto > Tietojen jakaminen.

Lisätietoja siitä, miten Tesla käsittelee ajoneuvostasi kerättyjä tietoja, saat Teslan tietosuojakäytännöstä osoitteessa http://www.tesla.com/about/legal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vaikka Model Y käyttääkin GPS-järjestelmää ajon ja käytön aikana tässä asiakirjassa kerrotulla tavalla, Tesla ei kuitenkaan tallenna tai säilytä ajoneuvokohtaisia GPS-tietoja, lukuun ottamatta törmäyksen tapahtumapaikkaa koskevia tietoja. Siten Tesla ei myöskään voi antaa tietoja ajoneuvon aiemmasta sijainnista (esimerkiksi Tesla ei voi kertoa, missä Model Y on ollut pysäköitynä tai ajossa tietyllä päivämäärällä tai tiettyyn aikaan).

Laadunvalvonta

Saatat huomata, että auton matkamittarissa on joitakin kilometrejä, kun Model Y -autosi luovutetaan sinulle. Tämä johtuu kattavasta testausprosessistamme, jolla varmistetaan Model Y -autosi laatu.

Tämä testausprosessi sisältää perinpohjaisia tarkastuksia kokoonpanon aikana ja sen jälkeen. Lopputarkastuksen suorittaa Tesla, ja se sisältää asentajan suorittaman koeajon.

Äänikirjasto

Free Sounds Library (jos varusteena).

Ilmaisia äänitehosteita tarjoava sivusto.

Lisenssi: Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0). Voit käyttää äänitehosteita maksutta ja rojaltivapaasti multimediaprojekteissasi kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

http://www.freesoundslibrary.com