Lasinpyyhkimet ja -pesimet

Lasinpyyhkimet

Voit käyttää pyyhinasetuksia painamalla suuntavilkkujen vivun päässä olevaa painiketta tai valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Pyyhkimet. Voit myös lisätä pyyhkimet alapalkkiin (katso Omat sovellukset -alueen muokkaaminen).

Suuntavilkkujen vivun päässä oleva painike on kaksiportainen.
 • Pyyhi tuulilasi painamalla osittain. Jos pyyhin toimii jo pyyhinasetuksella eikä sen asetus ole Auto, painikkeen painaminen vaihtaa pyyhinnopeutta. Pyyhinnopeudet vaihtuvat seuraavasti: I > II > III > IIII > III > II > I.
 • Ruiskuta pesunestettä tuulilasiin painamalla kokonaan. Painikkeen vapauttamisen jälkeen pyyhkimet suorittavat kaksi lisäpyyhkäisyä ja, ajoneuvon ja ympäristöolosuhteiden mukaan, kolmannen pyyhkäisyn muutaman sekunnin kuluttua. Voit ruiskuttaa lasinpesunestettä haluamasi ajan painamalla pyyhinpainiketta pitkään. Pyyhkimet pyyhkivät ikkunan, kun vapautat painikkeen.

Kun painat pyyhinpainiketta, kosketusnäytössä näkyy pyyhinvalikko, josta voit säätää pyyhinasetuksia. Valitse haluamasi asetus vierittämällä ohjauspyörän vasenta vierityspainiketta ylös tai alas. Voit myös käyttää kosketusnäyttöä tai äänikomentoja (katso Puheohjaus).

Pyyhinasetusten kortti ja numeroidut kuvaselitteet
 1. Sammuta pyyhin.
 2. Valitse, miten haluat pyyhinten toimivan:
  • IIII – jatkuva, nopea.
  • III – jatkuva, hidas.
  • II – jaksottainen, nopea.
  • I – jaksottainen, hidas.
  • AutoModel Y tunnistaa sateen ja säätää pyyhintänopeutta ja -voimakkuutta. Jos pyyhinpainiketta painetaan, kun pyyhkimien asetukseksi on valittu Auto, pyyhinten herkkyys kasvaa väliaikaisesti.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Huomautus
   Kun kytket automaattiohjauksen, pyyhkimet kytketään Auto-asentoon. Vaikka voit muuttaa pyyhkimien asetusta Auto-asennosta automaattiohjauksen aikana, pyyhkimet ovat oletuksena jälleen Auto-asennossa seuraavalla kerralla, kun kytket automaattiohjauksen.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Huomautus
   Automaattinen asetus on tällä hetkellä testausvaiheessa. Tesla suosittelee tarvittaessa pyyhkimien manuaalista käyttöä, jos olet epävarma automaattisen asetuksen käytöstä testausvaiheessa.

Tarkasta ja puhdista pyyhkimien sulat säännöllisesti. Jos sulka on vahingoittunut, vaihda se heti uuteen. Tarkempia tietoja pyyhkimien sulkien tarkastamisesta ja vaihtamisesta, katso Tuulilasinpyyhkimien sulat, pesusuuttimet ja pesuneste.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että pyyhkimet ovat pois päältä ennen Model Y -ajoneuvon pesua, jotta vältetään pyyhkimien vahingoittuminen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Konepellin vahingoittamisen välttämiseksi varmista, että konepelti on täysin suljettuna ennen tuulilasinpyyhkimien käynnistämistä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käyttäessäsi autoa kylmällä ilmalla tarkasta, että pyyhkimien sulat eivät ole jäätyneet tai tarttuneet kiinni tuulilasiin. Poista jää tuulilasista ennen kuin kytket pyyhkimet päälle. Jäässä on teräviä reunoja, jotka voivat vahingoittaa sulkia.

Tuulilasinpesimet

Ruiskuta pesunestettä tuulilasille painamalla suuntavilkkujen vivun päässä olevaa painiketta. Tämä painike on kaksiportainen. Painamalla kevyesti tuulilasinpyyhkimet pyyhkäisevät kerran ilman pesunestettä. Painamalla pohjaan saakka käynnistyvät sekä pesimet että pyyhkimet. Tuulilasia pestessä pyyhkimet kytkeytyvät päälle. Tuulilasia ruiskutettaessa pyyhkimet kytkeytyvät päälle. Painikkeen vapauttamisen jälkeen pyyhkimet suorittavat kaksi lisäpyyhkäisyä ja, ajoneuvon ja ympäristöolosuhteiden mukaan, kolmannen pyyhkäisyn muutaman sekunnin kuluttua.

Suuntavilkkujen vipu ja päähän osoittava nuoli

Täytä pesunestesäiliö säännöllisesti (katso Tuulilasin pesunesteen lisääminen).