Lasinpyyhkimet ja -pesimet

Lasinpyyhkimet

Pyyhkimien asetuksiin pääsee käsiksi monella tavalla:

Säädä pyyhkimien asetuksia painamalla ohjauspyörän vasemmanpuoleista vierityspainiketta oikeaan tai vasempaan tai käyttämällä kosketusnäyttöä tai äänikomentoja (katso Puheohjaus).

Suuntavilkkujen vivun päässä oleva painike on kaksiportainen. Painamalla kevyesti tuulilasinpyyhkimet pyyhkäisevät kerran ilman pesunestettä. Painamalla pohjaan saakka käynnistyvät sekä pesimet että pyyhkimet.

I – jaksottainen, hidas

II – jaksottainen, nopea

III – jatkuva, hidas

IIII – jatkuva, nopea

Auto: Model Y tunnistaa, sataako vai ei. Kun pyyhkimet on asetettu Auto-asetukseen ja tuulilasilla havaitaan nestettä, Model Y määrittää pyyhkimien parhaan mahdollisen käyttönopeuden. Pyyhkimet eivät liiku, jos Model Y ei havaitse nestettä tuulilasilla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Autopilot-järjestelmä edellyttää, että pyyhkimien asetukseksi on määritetty Auto. Tämä asetus on automaattinen, eikä sitä voi muuttaa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattinen asetus on tällä hetkellä testausvaiheessa. Tesla suosittelee tarvittaessa pyyhkimien manuaalista käyttöä, jos olet epävarma automaattisen asetuksen käytöstä testausvaiheessa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että pyyhkimet ovat pois päältä ennen Model Y -auton pesua, jotta vältetään pyyhkimien vahingoittuminen.

Tarkasta ja puhdista pyyhkimien sulat säännöllisesti. Jos sulka on vahingoittunut, vaihda se heti uuteen. Tarkempia tietoja pyyhkimien sulkien tarkastamisesta ja vaihtamisesta, katso Tuulilasinpyyhkimien sulat, pesusuuttimet ja pesuneste.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Konepellin vahingoittamisen välttämiseksi varmista, että konepelti on täysin suljettuna ennen tuulilasinpyyhkimien käynnistämistä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käyttäessäsi autoa kylmällä ilmalla tarkasta, että pyyhkimien sulat eivät ole jäätyneet tai tarttuneet kiinni tuulilasiin. Poista jää tuulilasista ennen kuin kytket pyyhkimet päälle. Jäässä on teräviä reunoja, jotka voivat vahingoittaa sulkia.

Tuulilasinpesimet

Ruiskuta pesunestettä tuulilasille painamalla suuntavilkkujen vivun päässä olevaa painiketta. Tämä painike on kaksiportainen. Painamalla kevyesti tuulilasinpyyhkimet pyyhkäisevät kerran ilman pesunestettä. Painamalla pohjaan saakka käynnistyvät sekä pesimet että pyyhkimet. Tuulilasia pestessä pyyhkimet kytkeytyvät päälle. Tuulilasia ruiskutettaessa pyyhkimet kytkeytyvät päälle. Painikkeen vapauttamisen jälkeen pyyhkimet suorittavat kaksi lisäpyyhkäisyä ja, ajoneuvon ja ympäristöolosuhteiden mukaan, kolmannen pyyhkäisyn muutaman sekunnin kuluttua.

Suuntavilkkujen vipu ja päähän osoittava nuoli

Täytä pesunestesäiliö säännöllisesti (katso Tuulilasin pesunesteen lisääminen).