Lasten turvaistuimet

Etumatkustajan etuturvatyynyn on oltava POIS-tilassa

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos markkina-alueellasi on sallittua, että lapsi matkustaa etumatkustajan paikalla, älä koskaan kuljeta lasta etumatkustajan paikalla, kun etumatkustajan turvatyyny on käytössä. Varmista aina, että tämä turvatyyny on pois käytöstä (katso Turvatyynyn tilan merkkivalo).

Noudata tämän häikäisysuojiin kiinnitetyn varoitustarran ohjeita:

Häikäisysuojan turvatyynyvaroitustarra, jossa on 1) kuva lastenistuimesta etuistuimella ja punainen pyöreä kieltomerkki 2) lauennut turvatyyny ja lastenistuin, jossa istuu lapsi kasvot taaksepäin 3) käsi, joka osoittaa avoimessa kirjassa näkyvää I-symbolia

Jos etumatkustajan istuimella istuu lapsi, etumatkustajan etuturvatyyny on poistettava käytöstä (myös silloin, kun käytetään asianmukaista lastenistuinta tai istuinkoroketta). Törmäyksen sattuessa turvatyynyn täyttyminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman, erityisesti käytettäessä taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta.

Kun haluat poistaa matkustajan etuturvatyynyn käytöstä, varmista ensin, että ajoneuvo on asetettu pysäköintivaihteelle. Valitse sitten kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Turvallisuus > Matkustajan etuturvatyyny (katso Etumatkustajan etuturvatyynyn hallinta).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun poistat etumatkustajan turvatyynyn käytöstä, muista ottaa se uudelleen käyttöön, kun aikuinen matkustaja asettuu taas etumatkustajan paikalle.

Etumatkustajan turvatyynyjen tila näkyy kosketusnäytön yläkulmassa. Voit myös kytkeä etumatkustajan turvatyynyn käyttöön tai pois käytöstä koskettamalla tätä kuvaketta:

Kuvake matkustajasta ja turvatyynystä sekä seuraava teksti: Matkustajan turvatyyny ei käytössä
Jos etumatkustajan istuimella istuu lapsi, varmista aina erikseen, että turvatyynyjen tila on POIS.
Kuvake lapsesta turvaistuimessa sekä kieltomerkki ja seuraava teksti: Matkustajan turvatyyny käytössä
Muista kytkeä matkustajan etuturvatyyny jälleen käyttöön seuraavana istuinta käyttävän aikuisen matkustajan suojaamiseksi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljettaja vastaa siitä, että etumatkustajan etuturvatyyny on kytketty pois käytöstä, kun etumatkustajan istuimella istuu lapsi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos etumatkustajan turvatyyny on käytössä, vaikka olet kytkenyt sen pois (tai päinvastoin), varaa välittömästi huoltoaika mobiilisovelluksella.

Lasten turvaistuinjärjestelmien sopivuus ja kiinnittäminen

Kaikki Model Y -auton turvavyöt on suunniteltu aikuisille. Kun kuljetat vauvoja ja lapsia, sinun tulee:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kun olet asentamassa turvaistuinjärjestelmää, myös turvavyö on kiinnitettävä, jotta turvavyön varoitusääni lakkaa kuulumasta.

Suositeltavat lasten turvaistuinjärjestelmät

Alla olevassa taulukossa on esitetty Teslan suosittelemat lasten turvaistuinjärjestelmät lapsen painoluokan mukaisesti jaoteltuina (perustuu säädökseen ECE R44 ”Moottoriajoneuvojen lapsimatkustajien turvalaitteiden hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset”). Vaikka kaikenlaisiin painoluokkiin kuuluvat matkustajat voivat käyttää mitä tahansa Model Y -auton istumapaikkaa, istuimilla käytettävien turvaistuinten tyyppi voi vaihdella. Esimerkiksi pelkästään turvavöillä kiinnitettäviä turvaistuimia (kuten määritetty kohdassa Kaksi asennustapaa) voidaan käyttää vain toisen istuinrivin keskimmäisellä istuimella.

Painoluokka/koko Lapsen paino Teslan suositus
Ryhmä 0+ Enintään 13 kg (12–18 kuukautta) Maxi-Cosi CabrioFix i-Size & Familyfix 3 / Cabriofix i-Size -jalusta
45–105 cm Maxi-Cosi Pearl 360 ja Familyfix 360
100–150 cm Britax Romer KIDFIX i-Size (katso ohjeet alta)
Istuinkoroke Peg Perego Viaggio 2–3 Shuttle -istuinosa

Britax Romer KIDFIX i-Size

Kun käytössä on Britax Romer KIDFIX I-Size -turvaistuinjärjestelmä Teslan suosituksen mukaisesti 100–150 cm pituisille lapsille, käytössä on lisäksi oltava Britax SecureGuard. Kun käytössä on Britax SecureGuard, aseta lantiovyö tasaisesti lapsen lantion päälle. Älä käytä kolmipisteturvavyötä SecureGuardin alla. Katso tarkemmat tiedot Britaxin ohjeista.

Varttuneiden lasten matkustaminen

Jos lapsi on liian suuri matkustamaan turvaistuinjärjestelmässä, mutta liian pieni pystyäkseen käyttämään turvavöitä turvallisesti, käytä lapsen iälle ja koolle sopivaa istuinkoroketta. Tesla suosittelee käyttämään Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle -istuinosaa lapsille, jotka tarvitsevat istuinkoroketta. Käyttäessäsi istuinkoroketta, noudata tarkasti valmistajan ohjeita.

Kaksi asennustapaa

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kiinnitä lasten turvaistuinjärjestelmät aina turvaistuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Monien muunnelmien lisäksi käytössä on kaksi yleistä lasten turvaistuinjärjestelmää niiden kiinnitystyypin mukaisesti:

Jotkin turvaistuimet voidaan kiinnittää molemmilla menetelmillä. Käytä turvaistuimen valmistajan ohjeista sopivin kiinnitystapa ja yksityiskohtaiset ohjeet istuimen kiinnittämiseen.

Model Y -autossa turvavöillä kiinnitettävät turvaistuimet voidaan kiinnittää mihin tahansa matkustajan istuimeen, ja ISOFIX-/i-Size-turvaistuimet voidaan kiinnittää kumpaankin toisen rivin reunaistuimeen. Erilliset ohjeet siitä, minkälaisia lasten turvaistuimen kiinnitysjärjestelmiä voidaan käyttää kussakin istuimessa annetaan seuraavassa luvussa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
ISOFIX ja i-Size ovat kansainvälisiä standardeja integroiduille kiinnikkeille, joita käytetään henkilöautoissa turvaistuinten kiinnittämiseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä ISOFIX/i-Size-kiinnikkeitä lasten turvaistuimen tai turvavöillä varustetun istuinkorokkeen kanssa, jos lapsen ja turvaistuimen yhteispaino on yli 33°kg.

Etumatkustajan istuin

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan kuljeta lasta etumatkustajan paikalla, kun etumatkustajan turvatyyny on käytössä. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Katso Turvatyynyt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jotta voit sovittaa turvavöihin kiinnitettävän turvaistuimen etuistuimelle, istuinta on nostettava ylöspäin (noin 3 cm) puoliksi kohotettuun asentoon.
10 kuvaa etumatkustajan istuimesta. 1) Vihreä tarkistusmerkki ja teksti Matkustajan turvatyyny ei käytössä, 2) taaksepäin suunnattu lastenistuin sekä taaksepäin ja ylöspäin osoittavat siniset nuolet. Seuraavissa neljässä kuvassa on vihreät tarkistusmerkit: 3) eteenpäin suunnattu lastenistuin, 4) taaksepäin suunnattu lastenistuin, 5) istuinkoroke, 6) taaksepäin suunnattu istuin, jossa on tukijalka. Seuraavissa neljässä kuvassa käytetään ISOFIX/i-Size-kiinnitystankoja, ja niissä on punaiset rastit: 7) eteenpäin suunnattu, kuvaselitteet A, B, B1, 8) taaksepäin suunnattu, kuvaselitteet C, D, E, 9) eteenpäin suunnattu ja tukijalka, 10) taaksepäin suunnattu ja tukijalka

Kun etumatkustajan turvatyyny on kytketty pois käytöstä ja istuintyyny on nostettu puoliksi ylös, vauvat ja lapset voivat käyttää etumatkustajan istuinta, kun käytössä on jokin seuraavan tyyppisistä turvavöihin kiinnitettävistä lasten turvaistuinjärjestelmistä:

 • Eteenpäin suunnattu turvaistuin, yleismallinen.
 • Taaksepäin suunnattu, yleismallinen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Etumatkustajan istuimessa ei ole turvaistuimien ISOFIX/i-Size-järjestelmiä tukevia alakiinnitystankoja.
Painoluokka Lapsen paino Matkustajan etuturvatyyny käytössä (ON) Matkustajan etuturvatyyny POIS käytöstä
Ryhmä 0 Enintään 10 kg Ei sallittu Sallittu
Ryhmä 0+ Enintään 13 kg Ei sallittu Sallittu
Ryhmä I 9–18 kg Ei sallittu Sallittu
Ryhmä II 15–25 kg Ei sallittu Sallittu
Ryhmä III 22–36 kg Ei sallittu Sallittu

Toisen istuinrivin reunapaikat

10 kuvaa takaistuimen reunapaikoista. 1) Vihreät tarkistusmerkit reunapaikoilla ja siniset nuolet, jotka osoittavat ISOFIX (IU)- / i-Size-salpoihin, sekä sininen nuoli, joka osoittaa hihnan sijainnin, 2) taaksepäin suunnattu lastenistuin ja etuistuimella eteenpäin ja ylöspäin osoittavat nuolet. Seuraavissa kahdeksassa kuvassa on vihreät tarkistusmerkit: 3) eteenpäin suunnattu lastenistuin, 4) taaksepäin suunnattu lastenistuin, 5) istuinkoroke, 6) eteenpäin suunnattu lastenistuin, jossa on tukijalka ja joka käyttää ISOFIX/i-Size-kiinnitystankoja, 7) taaksepäin suunnattu lastenistuin, jossa on tukijalka ja joka käyttää ISOFIX/i-Size-kiinnitystankoja, 8) lähikuva tukijalasta, 9) eteenpäin suunnattu lastenistuin, joka käyttää ISOFIX-kiinnitystankoja, sekä kuvaselitteet A, B, B1, 10) taaksepäin suunnattu lastenistuin, joka käyttää ISOFIX-kiinnitystankoja, sekä kuvaselitteet C, D, E

Vauvat ja lapset voidaan asettaa toisen istuinrivin reunapaikoille turvavöihin kiinnitettävillä tai ISOFIX (IU)- tai i-Size (i-U) -turvaistuimilla.

Vanhemmat lapset voidaan asettaa myös toisen istuinrivin reunapaikoille istuinkorokkeelle, joka on kiinnitetty joko alempiin kiinnitystankoihin tai turvavöihin lasten turvaistuinjärjestelmän valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Toisen istuinrivin reunapaikat tukevat seuraavien ISOFIX-/i-Size-kokoluokkien käyttöä:

 • Eteenpäin suunnattu, kokoluokka A, B, ja B1.
 • Taaksepäin suunnattu, kokoluokka C, D, ja E.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kaikki takaistuimet tukevat yläkiinnikkeen kiinnityshihnan käyttöä (katso Yläkiinnikkeen kiinnityshihnan kiinnittäminen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Varmista ennen lasten turvaistuinjärjestelmän asentamista, että istuimen selkänoja on mahdollisimman pystyssä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jotta suurikokoinen taaksepäin suunnattu ISOFIX-/i-Size-turvaistuin (kokoluokka C) saadaan mahtumaan paikalleen, sen edessä olevaa etuistuinta voi olla tarpeen siirtää eteenpäin istuimen liikeradan puoliväliin (enintään 13 cm eteenpäin istuimen taaimmaisesta asennosta). Nosta istuinta ylöspäin (2 cm sen alimmasta asennosta katsottuna) ja säädä istuimen selkänojan kulmaa tarvittaessa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos auton pääntuki estää lasten turvaistuinta koskettamasta istuimen selkänojaa tai sivutukia, poista pääntuki tilapäisesti paremman asennuksen takaamiseksi. Asenna pääntuki takaisin paikalleen, kun turvaistuinta ei enää käytetä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä Easy Entry -toimintoa (katso Kuljettajaprofiilit) kuljettajan istuimen siirtämiseen automaattisesti taaimpaan asentoon, jos lasten turvaistuin on asennettu suoraan kuljettajan istuimen taakse. Pienempi väli voi aiheuttaa sen, että liikuteltava istuin voi osua lapsen jalkoihin ja johtaa vammoihin tai irrottaa turvaistuimen paikaltaan.

Toisen istuinrivin keskipaikka

10 kuvaa takaistuimen keskipaikasta. 1) Vihreä tarkistusmerkki keski-istuimella, 2) taaksepäin suunnattu lastenistuin ja etuistuimella eteenpäin ja ylöspäin osoittavat nuolet. Seuraavissa neljässä kuvassa on vihreät tarkistusmerkit: 3) eteenpäin suunnattu lastenistuin, 4) taaksepäin suunnattu lastenistuin, 5) istuinkoroke, 6) lähikuva tukijalasta. Seuraavissa neljässä kuvassa on punaiset rastit: 7) eteenpäin suunnattu lastenistuin, joka käyttää ISOFIX-kiinnitystankoja, sekä kuvaselitteet A, B, B1, 8) taaksepäin suunnattu lastenistuin, joka käyttää ISOFIX-kiinnitystankoja, sekä kuvaselitteet C, D, E, 9) eteenpäin suunnattu lastenistuin, joka käyttää ISOFIX/i-Size-kiinnitystankoja ja tukijalkaa, 10) taaksepäin suunnattu lastenistuin, joka käyttää ISOFIX/i-Size-kiinnitystankoja ja tukijalkaa

Vauvat voidaan asettaa toisen istuinrivin keskipaikalle taaksepäin suunnatulle turvavöihin kiinnitettävälle turvaistuimelle. Lapset voidaan asettaa toisen istuinrivin keskipaikalle joko taakse- tai eteenpäin suunnatulle turvavöillä kiinnitettävälle turvaistuimelle.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Toisen istuinrivin keskipaikassa ei ole turvaistuimien ISOFIX-/i-Size -järjestelmiä tukevia alakiinnitystankoja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Varmista ennen lasten turvaistuinjärjestelmän asentamista, että istuimen selkänoja on mahdollisimman pystyssä. Jotta lasten turvaistuinjärjestelmä olisi hyvin paikallaan istuinrivin keskipaikalla, sekä oikean- että vasemmanpuoleisen reunapaikan selkänojien on ehkä oltava samassa asennossa.

Vanhemmat lapset voidaan asettaa myös toisen istuinrivin keskipaikalle istuinkorokkeelle, joka on asennettu lasten turvaistuinjärjestelmän valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Turvavöihin kiinnitettävien turvaistuinjärjestelmien asentaminen

Noudata aina turvaistuimen valmistajan antamia yksityiskohtaisia ohjeita. Noudata näitä turvavöihin kiinnitettäville turvaistuinjärjestelmille tarkoitettuja yleisiä ohjeita:

 • Varmista, että turvaistuin soveltuu lapsen painoon, pituuteen ja ikään.
 • Vältä lapsen pukemista tilaa vieviin vaatteisiin.
 • Älä aseta mitään esineitä tai varusteita lapsen ja istuinjärjestelmän väliin.
 • Säädä turvavaljaat jokaista matkaa varten kullekin lapselle sopivaksi.
 1. Aseta turvaistuin asianmukaiseen istuimeen ja vedä turvavyö kokonaan ulos. Kuljeta ja kiinnitä turvavyön solki turvaistuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  Lasten turvaistuin kiinnitettynä matkustajan istuimelle ajoneuvon turvavyöllä.
 2. Anna turvavyömekanismin vetää vyön löysä osuus sisään ja paina samalla turvaistuinta lujasti auton istuinta vasten.
 3. Kiinnitä yläkiinnikkeen kiinnityshihna(t) lasten turvaistuinjärjestelmän valmistajan ohjeiden mukaisesti (katso Yläkiinnikkeen kiinnityshihnan kiinnittäminen).

ISOFIX-/i-Size -turvaistuinjärjestelmien asentaminen

Toisen istuinrivin reunapaikat on varustettu ISOFIX-/i-Size-kiinnitystangoilla. Kiinnitystangot sijaitsevat istuintyynyn ja selkänojan välissä. Kunkin kiinnitystangon tarkka sijainti on merkitty istuimen selkänojaan suoraan asianmukaisten kiinnitystankojen yläpuolelle.

ISOFIX-kuvake ja nuolet, jotka osoittavat ISOFIX-salpojen sijainnin.

Asenna toisen istuinrivin paikoilla ISOFIX-/i-Size-turvaistuimet vain reunimmaisille istuinpaikoille. Keskipaikalla saa käyttää ainoastaan turvavyöllä kiinnitettävää turvaistuinta.

Kaksi vihreää tarkistusmerkkiä toisen rivin reunapaikoilla ja punainen rasti keskipaikalla

Asentaessasi ISOFIX-/i-Size-turvaistuinta lue turvaistuimen valmistajan ohjeet huolellisesti ja noudata niitä. Ohjeissa kuvataan, kuinka turvaistuin liu'utetaan istuimen kiinnitystankoihin siten, että niistä kuuluu napsahdus lukittumisen merkiksi. Saatat joutua painamaan turvaistuinta lujasti istuimen selkänojaa vasten, jotta se kiinnittyy tiukasti.

Paikalleen liukuva lasten turvaistuin, huutomerkki puhekuplassa osoittaa kiinnitystankoon

Ennen kuin lapsi asetetaan turvaistuimelle, on aina varmistettava, että istuin on kiinnitetty tukevasti. Tartu turvaistuimen etuosaan sen molemmin puolin ja yritä:

 • kääntää istuinta puolelta toiselle
 • vetää sitä poispäin auton istuimesta.

Jos turvaistuin kääntyy tai liikkuu poispäin istuimesta, molemmat salvat eivät ole täysin kiinnittyneinä istuimen kiinnitystankoihin. Asenna turvaistuin uudestaan ja yritä uudelleen. On kriittisen tärkeää, että turvaistuimen molemmat salvat ovat täysin kiinni.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä ISOFIX/i-Size-kiinnikkeitä lasten turvaistuimen tai turvavöillä varustetun istuinkorokkeen kanssa, jos lapsen ja turvaistuimen yhteispaino on yli 33°kg.

Tukijalka

Kaikki matkustajien istuimet Model Y tukevat tukijalalla varustettujen lasten turvaistuimien käyttämistä. Jos turvaistuin on varustettu tukijalalla, pidennä jalka valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Lastenistuimen tukijalka ja nuoli, joka osoittaa alaspäin ja pois istuimelta

Yläkiinnikkeen kiinnityshihnan kiinnittäminen

Jos istuimen mukana on toimitettu yläkiinnikkeen kiinnityshihna, kiinnitä sen koukku takaistuimen takana olevaan kiinnikkeeseen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kiinnityspisteet eivät välttämättä näy, mutta ne voidaan paikantaa istuinmateriaalissa olevan liuskan perusteella.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kiristä yläkiinnityshihnat lasten turvaistuimen valmistajan antamien ohjeiden mukaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
KESKIPAIKALLA SAA KÄYTTÄÄ AINOASTAAN TURVAVYÖLLÄ KIINNITETTÄVIÄ LASTEN TURVAISTUIMIA.
Takaistuinten takana olevien kiinnityspisteiden sijainti

Varmista, että koukku kiinnittyy kunnolla kiinnikkeeseen.

Hihna ja koukku kiinnityspisteessä

Mikäli kiinnityshihnoja on kaksi, aseta ne pääntuen molemmille puolille.

Kiinnityshihnat asetettuina pääntuen molemmille puolille
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ennen kuin ohjaat kiinnityshihnan pääntuen YLI, sinun ON LASKETTAVA pääntukea (katso Pääntuet).

Jos kiinnityshihnoja on yksi, ohjaa reunapaikan hihna kulkemaan pääntuen ulkopuolelta (eli samalle puolelle, jossa turvavyön kelausmekanismi sijaitsee).

Hihna kulkee pääntuen ulkopuolelta

Jos hihnan ohjaaminen pääntuen ulkoreunan yli ei onnistu (jos esimerkiksi hihnassa ei ole tarpeeksi löysää), nosta pääntuki (katso Pääntuet) ja ohjaa hihna pääntuen alta.

Tekniset tiedot

ECE 16-08 lisäys 17, liite 3, taulukko 1

Istuinpaikan numero (katso alla)

1 ja 3
Matk. turvat. POIS

1 ja 3
Pass Airbag ON

4 5 6
Sallitut painoluokat 0, 0+, I, II, III ei saatavilla 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Sopiva yleisturvavyöhön kiinnitettäväksi? Kyllä* Ei Kyllä Kyllä Kyllä
Sopiva i-Size-järjestelmään kiinnitettäväksi? Ei Ei Kyllä Ei Kyllä
Sopiva sivutuen (L1/L2) kanssa käytettäväksi? Ei Ei Ei Ei Ei
Suurin sopiva taaksepäin suunnattu ISOFIX-/i-Size-turvaistuinjärjestelmä (R1/R2X/R2/R3). Ei Ei R3* Ei R3**
Suurin sopiva eteenpäin suunnattu ISOFIX-/i-Size-turvaistuinjärjestelmä (F1/F2X/F2/F3). Ei Ei F3 Ei F3
Suurin sopiva istuinkoroke (B2/B3). B2* Ei B3 Ei B3
Sopiva tukijalan kanssa käytettäväksi Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä

Aikuisten turvavyön soljet eivät sijaitse sivusuuntaisesti ISOFIX-/i-Size-järjestelmän kiinnitystankojen välissä missään istumapaikassa.
* Turvavöillä kiinnitettävän lasten turvaistuinjärjestelmän (CRS) voi sijoittaa etuistuimelle, kun istuin nostetaan ylöspäin (noin 3 cm) puoliksi kohotettuun asentoon ja istuinta säädetään taaksepäin sen verran, että turvaistuinjärjestelmän ja mittariston väliin jää tilaa.
** Suurikokoisen ISOFIX-/i-Size-turvaistuinjärjestelmän sijoittamiseksi (kokoluokka C) voi olla tarpeen siirtää kyseistä etuistuinta eteenpäin istuimen liikeradan puoliväliin (enintään 13 cm eteenpäin istuimen taaimmaisesta asennosta), nostaa istuinta ylöspäin (3 cm sen alimmasta asennosta katsottuna) ja säätää istuimen selkänojan kulma 15 asteeseen (tai 10 asteeseen sen etummaisesta asennosta katsottuna).

Istuinpaikkojen numeroinnin yhteenveto

Istuinpaikka Sijainti ajoneuvossa
1 Edessä vasemmalla istuimella (vain oikeanpuoleisella ohjauksella varustetuissa malleissa)
3 Edessä oikealla istuimella (vain vasemmanpuoleisella ohjauksella varustetuissa malleissa)
4 Toisen istuinrivin vasemmanpuoleinen paikka
5 Toisen istuinrivin keskimmäinen paikka
6 Toisen istuinrivin oikeanpuoleinen paikka

Lasten turvaistuinjärjestelmän varoituksia

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan kuljeta lasta etumatkustajan paikalla turvaistuimessa tai istuinkorokkeella, mikäli etumatkustajan turvatyyny on käytössä. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan käytä taaksepäin suunnattua turvaistuinta sellaisella istuinpaikalla, jonka etupuolella on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Noudata häikäisysuojan varoitustarran ohjeita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jotkin lasten turvaistuinjärjestelmät on suunniteltu kiinnitettäväksi auton istuimille lantiovöillä tai lantio-/olkaturvavyön lantiovyöosalla. Lapsi voi olla vaarassa loukkaantua törmäystilanteessa, mikäli turvaistuinta ei ole kiinnitetty ajoneuvoon asianmukaisesti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä eteenpäin suunnattua turvaistuinta, ennen kuin lapsi painaa yli 9 kg ja pystyy istumaan ilman tukea. Kaksivuotiaaksi saakka lapsen selkärangan ja niskan kehitys on sillä tavoin kesken, että niihin voi tulla vaurioita etutörmäyksessä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä anna vauvan tai lapsen matkustaa aikuisen sylissä. Kaikkien lasten tulee aina matkustaa kiinnitettyinä sopivaan turvaistuimeen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Lasten turvallisuuden varmistamiseksi on aina noudatettava kaikkia tämän käyttöoppaan sekä turvaistuimen valmistajan ohjeita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kosketusnäytön turvavyömuistutukseen ei saa luottaa, vaan istuinkorokkeen tai lasten turvaistuimen kunnollinen kiinnitys on aina erikseen tarkistettava. Istuinanturit eivät ehkä tunnista pieniä matkustajia tai lastenistuimia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Lasten tulee matkustaa taaksepäin suunnatussa turvaistuimessa istuimen viiden kiinnityskohdan turvavaljaita käyttäen niin kauan kuin mahdollista, kunnes he saavuttavat taaksepäin suunnatun turvaistuimen enimmäispituuden tai -painon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varttuneiden lasten istuinpaikoilla on varmistettava, että lapsen pää on tuettu ja että turvavyö on oikein säädetty ja kiinnitetty. Turvavyön olkahihna ei saa osua kasvoihin tai kaulaan. Lantiovyö ei saa olla vatsan päällä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan kiinnitä kahta lasten turvaistuinjärjestelmää samaan kiinnityskohtaan. Kiinnityspiste ei välttämättä pysty pitämään molempia istuimia paikallaan törmäyksessä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Turvaistuimien kiinnitystangot on suunniteltu kestämään ainoastaan ohjeiden mukaisesti kiinnitettyjen turvaistuimien kuormitus. Missään olosuhteissa niitä ei saa käyttää aikuisten turvavöiden, -valjaiden tai muiden varusteiden kiinnittämiseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tarkista aina turvavaljaiden ja kiinnityshihnojen kunto ennen liikkeelle lähtöä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan jätä lapsia autoon ilman valvontaa, vaikka lapsi olisi kiinnitetty turvaistuimeen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan käytä turvaistuinta, joka on ollut autossa törmäyksen sattuessa. Hävitä istuin ja korvaa se uudella turvaistuimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.