Kuljettajaprofiilit

Kun ensimmäisen kerran teet kuljettajan istuimen, ohjauspyörän asennon tai sivupeilien säätöjä, kosketusnäyttö kehottaa luomaan kuljettajaprofiilin näiden säätöasetusten tallentamiseksi. Profiiliin tallennetaan myös muita asetuksia, joilla mukautat Model Y -autoasi.

Jos haluat tallentaa profiiliasetuksesi pilveen ja käyttää niitä useissa Tesla-ajonevoissa, määritä Tesla-profiili (katso Tesla-profiilien käyttö).

puoliympyrä ja yläpuolella pienempi ympyrä
Voit lisätä uuden kuljettajaprofiilin koskettamalla kuljettajaprofiilin kuvaketta, joka näkyy kosketusnäytön yläosassa. Valitse sitten Kuljettajaprofiiliasetukset > Lisää uusi kuljettaja, kirjoita kuljettajan nimi ja valitse Luo profiili. Tallenna peilin ja ohjauspyörän asento kuljettajaprofiiliin noudattamalla näytön ohjeita.

Valitse Käytä helppoa sisäänkäyntiä -valintaruutu, jos haluat tallentaa Easy Entry -asetukset (tai käyttää nykyisiä asetuksia), joissa kuljettajan istuimen ja ohjauspyörän asento säädetään automaattisesti helpottamaan Model Y -ajoneuvoon tuloa ja siitä poistumista.

Jos olet muuttanut kuljettajan istuimen, ohjauspyörän, tai sivupeilin asentoa tallennettuasi tai valittuasi kuljettajaprofiilin, kosketusnäyttö kehottaa tallentamaan uuden asetuksen tai palauttamaan aiemmin valitun asetuksen (muut asetukset tallennetaan automaattisesti). Jos haluat muuttaa asetusta, mutta et tallentaa tai palauttaa sitä, jätä kosketusnäytön kehotus huomioimatta.

Voit poistaa kuljettajaprofiilin koskettamalla kuljettajaprofiilin kuvaketta, joka näkyy kosketusnäytön yläosassa, valitsemalla Kuljettajaprofiilin asetukset ja valitsemalla kuljettajaprofiilin, jonka haluat poistaa. Kun se on valittu, Poista kuljettajaprofiili.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Valet Mode -tila on sisäänrakennettu kuljettajaprofiili, joka rajoittaa huippunopeutta ja estää pääsyn tiettyihin Model Y -auton toimintoihin (katso Valet Mode -tila).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit keskeyttää käynnissä olevat, automaattiset kuljettajaprofiilin mukaiset säädöt valitsemalla Pysäytä kuljettajaprofiilin pudotusvalikossa. Automaattiset säädöt keskeytetään myös, jos istuimen, taustapeilin tai ohjauspyörän säätöjä muutetaan manuaalisesti.

Kuljettajaprofiilin vaihtaminen toiseen

puoliympyrä ja yläpuolella pienempi ympyrä
Voit säätää Model Y -ajoneuvon kuljettajaprofiilin mukaiseksi koskettamalla Hallintalaitteet-näkymän yläosassa olevaa kuljettajaprofiilin kuvaketta. Valitse sitten kuljettaja, niin Model Y säädetään vastaamaan asetuksia, jotka on tallennettu valitulle kuljettajaprofiilille. Katso kohdasta Tesla-profiilien käyttö ohjeet profiiliasetusten tallentamista varten pilveen, jolloin ne ovat helposti käytettävissä useista Tesla-ajoneuvoista.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Valitsemasi pysäytystila ei synkronoidu kuljettajaprofiiliin. Katso lisätietoja kohdasta Jarruttaminen ja pysähtyminen.

Tesla-profiilien käyttö

Kuljettajaprofiilin asetukset (jos varusteena), kuten istuimen säätö, lämpötila-asetukset, navigointi viimeisimpiin ja suosikkikohteisiin, media-asetukset ja tietojen jakamisen asetukset, voidaan tallentaa Tesla-profiiliin, joka synkronoidaan kaikkiin Tesla-tiliin liitettyihin tuettuihin ajoneuvoihin. Näin profiiliasetukset ovat kätevästi käytettävissä kaikista tuetuista Tesla-ajoneuvoista.

Voit määrittää Tesla-profiilin asetukset valitsemalla Kuljettajaprofiilin asetukset ja sitten Tesla-tilisi nimen. Voit määrittää kokonaan uuden profiilin tai kopioida olemassa olevan kuljettajaprofiilin asetukset.

Kun haluat määrittää Tesla-profiilin lisäkuljettajille, jaa ajoneuvosi heille mobiilisovelluksesta ja siirry kohtaan Turvallisuus ja kuljettajat > Hallinnoi kuljettajia > Lisää kuljettaja. Heidän Tesla-profiilinsa näkyy kuljettajaprofiilin asetuksissa, kun he ovat hyväksyneet kutsun omalta Tesla-tililtään. Jos poistat heidän pääsynsä ajoneuvoon, myös heidän Tesla-profiilinsa poistuvat. Lisätietoja mobiilisovelluksen käyttöoikeuden antamisesta on kohdassa Käyttöoikeuden myöntäminen toiselle kuljettajalle. Voit myös vaihtaa profiilikuvasi Tesla-mobiilisovelluksessa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jotkin ajoneuvoasetukset synkronoituvat vain vastaavan mallisten ajoneuvojen kesken. Jos istuimen, ohjauspyörän tai peilien asento ei palaudu odotetulla tavalla, valitse Hallintalaitteet > Huolto > Kuljettajan istuimen, ohjauksen ja peilien kalibrointi ajoneuvossa, jota ongelma koskee. Jos Autopilotin aktivointi -asetus ei palaudu odotetulla tavalla, valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Autopilotin aktivointi (katso Autopilotin asetukset).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla-profiileita tuetaan ajoneuvoissa, joissa on ohjelmistoversio 2022.24 tai uudempi.
Jos haluat poistaa Tesla-profiilisi jostain ajoneuvosta, poista kyseinen ajoneuvo Tesla-tililtäsi:
 1. Kosketa Tesla-mobiilisovelluksessa oikeassa yläkulmassa olevaa profiilikuvaketta.
 2. Valitse Lisää/poista tuotteita.
 3. Valitse Poista.
 4. Valitse ajoneuvo, jonka haluat poistaa.

Tallennetut asetukset

Tietyt asetukset, joilla kuljettaja voi mukauttaa Model Y -autoa, tallennetaan automaattisesti myös kuljettajaprofiiliin. Kosketusnäytöllä kuljettajaprofiilin vieressä näkyy vihreä tarkistusmerkki, kun asetus tallennetaan. Esimerkkejä asetuksista, jotka tallennetaan automaattisesti kuljettajaprofiiliin:
 • navigointi-, lämpötila-, valo- ja näyttöasetukset
 • Autopilot- ja ajovalinnat.

Kuljettajaprofiilin yhdistäminen avaimeen

Voit yhdistää kuljettajaprofiilin tiettyyn avaimeen (yhteen tai useampaan). Tällöin Model Y voi automaattisesti valita käyttöön oikean kuljettajaprofiilin sekä avata kuljettajan oven, kun kyseinen avain havaitaan kuljettajan lähestyessä autoa. Varmista ennen kuljettajaprofiilin yhdistämistä avaimeen, että käytät haluamaasi kuljettajaprofiilia. Valitse sitten Hallintalaitteet > Lukot > Avaimet. Voit yhdistää avaimen haluamaasi kuljettajaprofiiliin tai poistaa yhteyden koskettamalla kuljettajakuvaketta. Kuljettajaprofiilin nimi näkyy avaimen alla sen merkiksi, että avain on yhdistetty profiiliin.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model Y tukee enintään kymmentä kuljettajaprofiilia. Voit yhdistää useamman avaimen yhteen kuljettajaprofiiliin mutta et useampaa kuljettajaprofiilia yhteen avaimeen.

Easy Entry

Voit määrittää Easy Entry asetuksen, joka muuttaa ohjauspyörän ja kuljettajan istuimen asentoa helpottamaan Model Y -autoon sisääntuloa ja siitä poistumista. Kuljettaja voi käyttää Easy Entry -asetusta liittämällä sen kuljettajaprofiiliinsa. Kun Easy Entry -asetus on liitetty kuljettajaprofiiliin, ohjauspyörä ja kuljettajan istuin säädetään automaattisesti helpottamaan Model Y -ajoneuvosta poistumista (ja seuraavaa sisäänmenoa), kun pysäköintitila (P) on valittuna ja kuljettajan turvavyö avataan. Ajoneuvoon palattaessa ja jarrupoljinta painettaessa asetukset säädetään automaattisesti viimeisen kuljettajaprofiilin mukaiseksi (tai avaimen mukaiseksi, jos se on yhdistetty kuljettajaprofiiliin).

Easy Entry -toiminnon käyttö yhdessä kuljettajaprofiilin kanssa edellyttää, että Käytä helppoa sisäänkäyntiä -valintaruutu on valittuna.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan käytä Easy Entry -toimintoa kuljettajan istuimen siirtämiseen taaimpaan asentoon, jos lasten turvaistuin on asennettu kuljettajan istuimen taakse. Pienempi väli voi aiheuttaa sen, että liikuteltava istuin voi osua lapsen jalkoihin ja johtaa vammoihin tai irrottaa turvaistuimen paikaltaan.

Valet Mode -tila

Kun Model Y -auton Valet mode -tila on kytkettynä, seuraavat rajoitukset ovat käytössä:

 • Model Y -ajoneuvon avaamiseen ja ajamiseen on käytettävä avainkorttia.
 • Huippunopeudeksi on rajoitettu 113 km/h.
 • Maksimikiihtyvyys ja -teho ovat myös rajoitettuja.
 • Etutavaratila ja hansikaslokero on lukittu.
 • Kodin ja työpaikan sijainnit eivät ole käytettävissä navigointijärjestelmässä.
 • Äänikomennot eivät ole käytettävissä.
 • Autopilot-järjestelmän mukavuusominaisuudet eivät ole käytettävissä.
 • Salli mobiilikäyttö -asetusta ei voi muuttaa.
 • HomeLink (jos käytettävissä markkina-alueellasi) ei ole käytettävissä.
 • Kuljettajaprofiilit eivät ole käytettävissä.
 • Jotkin sovellukset, kuten Toybox ja Theater, eivät ole käytettävissä.
 • Luettelo avaimista, joilla voit käyttää Model Y -ajoneuvoa, ei näy kosketusnäytöllä (katso Avaimien hallinta).
 • Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet eivät ole käytettävissä. Kun Model Y on Valet mode -tilassa, uutta Bluetooth-laiteparia ei voida muodostaa, eikä olemassa olevaa laiteparia voida näyttää tai poistaa. Jos auton Bluetooth-laitepari tai auton tunnistama Wi-Fi-verkko on kantaman ulottuvilla, Model Y muodostaa yhteyden siihen.

Valet Mode -tilan kytkeminen käyttöön

Kun Model Y -ajoneuvon pysäköintivaihde on valittuna, kosketa Hallintalaitteet-näkymän yläosassa sijaitsevaa kuljettajaprofiilin kuvaketta ja valitse sitten Valet Mode.

Kun Valet Mode -tila valitaan ensimmäisen kerran, kosketusnäyttö kehottaa luomaan nelinumeroisen PIN-koodin, jolla Valet Mode -tila poistetaan käytöstä.

Kun Valet Mode -tila on käytössä, kosketusnäytössä näkyy sana Valet, kun kuljettajaprofiiliksi vaihtuu Valet Mode kosketusnäytössä.

Voit kytkeä Valet Mode -tilan käyttöön tai pois käytöstä myös mobiilisovelluksella (jos Model Y -ajoneuvon pysäköintivaihde on valittuna). Mobiilisovellusta käytettäessä PIN-koodia ei tarvitse syöttää, sillä sovelluksen käyttäminen edellyttää sisäänkirjautumista Tesla-tilin kirjautumistiedoilla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Aja PIN-koodilla -asetus on käytössä (katso Aja PIN-koodilla), ajamiseen tarvittava PIN-tunnus on syötettävä ennen kuin voit valita tai syöttää Valet PIN -tunnuksen. Kun Model Y on Valet Mode -tilassa, sitä voi ajaa ilman, että kuljettajan tarvitsee syöttää ajamiseen tarvittavaa PIN-tunnusta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Aja PIN-koodilla -asetus ei ole käytettävissä Valet Mode -tilan ollessa käytössä.

Jos olet unohtanut valet PIN-koodisi, nollaa se Model Y -auton sisäpuolelta käyttämällä Tesla-tilin kirjautumistietoja. Tällöin myös Valet mode -tila kytketään pois käytöstä. Voit nollata PIN-koodisi myös mobiilisovelluksella.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä Valet Mode -tilaa, kun perävaunu on kytkettynä autoon. Valet Mode -tilan vääntömomentin rajoitusten vuoksi Model Y ei välttämättä pysty vetämään perävaunua ylämäkeen.

Valet Mode -tilan kytkeminen pois käytöstä

Kun Model Y -ajoneuvon pysäköintivaihde on valittuna, valitse Valet Mode -kuljettajaprofiilin kuvake Hallintalaitteet-näkymän yläosassa ja anna 4-numeroinen PIN-koodisi.

Kun poistat Valet mode -tilan käytöstä, kaikki viimeksi käytetyn kuljettajaprofiilin ja ilmastointijärjestelmän asetukset palautetaan käyttöön, ja kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Valet mode -tila poistetaan käytöstä mobiilisovelluksella, PIN-koodia ei tarvita.