Kuljetusohjeita

ÄLÄ HINAA AJONEUVOA PYÖRIEN KOSKETTAESSA MAAHAN.

Model Y -auton moottorittuottavat tehoa, kun pyörät luistavat. Kuljeta aina Model Y -autoa niin, että kaikki neljä rengasta ovat irti maasta. Varmista, että renkaat eivät pysty pyörimään kuljetuksen aikana.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
ÄLÄ KULJETA KOSKAAN AJONEUVOA RENKAIDEN OLLESSA ASENNOSSA, JOSSA NE VOIVAT PYÖRIÄ. SE VOI AIHEUTTAA MERKITTÄVÄN VAHINGON JA YLIKUUMENEMISTA. ÄÄRIMMÄINEN YLIKUUMENEMINEN VOI JOSKUS SAADA YMPÄRÖIVÄT KOMPONENTIT SYTTYMÄÄN.
Model Y:tä hinataan takapyörät maassa ja etupyörät hinausauton ylös nostamina sekä punainen X-merkki, joka tarkoittaa, että näin ei saa toimia.
Model Y:tä kuljetetaan kaikilla neljällä pyörällä matkailuauton takana sekä punainen X-merkki, joka tarkoittaa, että näin ei saa toimia.

Älä kuljeta Model Y -autoa millään menetelmällä, jota Tesla ei ole määrittänyt. Noudata seuraavissa kohdissa annettuja ohjeita ja huomioi kaikki varoitus- ja huomiomerkinnät. Takuu ei kata ajoneuvon virheellisestä kuljetuksesta aiheutuvia vahinkoja.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla ei ole vastuussa palveluista, joita ei ole lähetetty Teslan tiepalvelun kautta, eikä Tesla myöskään korvaa tällaisista palveluista koituvia maksuja.

Hyväksytyt kuljetustavat

Hinausauto tai vastaava kuljetusajoneuvo on Model Y -auton kuljetukseen suositeltu menetelmä. Ajoneuvo voi olla hinattaessa kummin päin tahansa, kun hinausautoa käytetään.

Ajoneuvo hinausauton kyydissä.

Pyöränostimia ja siirtolaitteita on käytettävä sen varmistamiseksi, että kaikki neljä pyörää ovat irti maasta, jos Model Y -autoa on kuljetettava ilman hinausautoa. Tätä menetelmää saa käyttää enintään 55 km, eikä nopeus saa ylittää siirtolaitteen valmistajan nopeusluokitusta. Tesla suosittelee tätä menetelmää käytettäessä, että ajoneuvo on kuljetussuuntaan, etupyörät nostetaan ja takapyörät ovat siirtolaitteella.

Ajoneuvoa hinataan etupyörät hinausauton nostamina ja takapyörät rulla-alustoilla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ota kuljetustila käyttöön (katso Kuljetustilan kytkeminen käyttöön) ennen kuin ryhdyt nostamaan Model Y -autoa hinausautoon (katso Vetäminen lavalla varustetun hinausauton kyytiin etuosasta ja Vetäminen lavalla varustetun hinausauton kyytiin takaosasta). Jos Kuljetustila tai kosketusnäyttö ei toimi, ajoneuvon asettamiseen hyväksyttyyn kuljetusasentoon on käytettävä rulla-alustoja tai pyörällisiä hinausalustoja. Tesla ei ole vastuussa vahingoista, mukaan lukien henkilövahingot tai omaisuusvahingot, jotka aiheutuvat Model Y -auton kuljettamisesta rulla-alustojen tai rengasalustojen avulla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Transport-kuljetustila on tarkoitettu vain Model Y -auton nostamiseen hinausauton kyytiin tai auton siirtämiseen pois pysäköintipaikasta. Transport-kuljetustilassa renkaat saavat pyöriä hitaasti (vauhti alle 5 km/h) ja hyvin pienen matkan (alle 10 metriä). Katso Kuljetustilan kytkeminen käyttöön. Näiden rajojen ylittäminen voi aiheuttaa merkittävän vahingon ja ylikuumenemista, jota takuu ei kata.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model Y -autossa on varusteena korkeajännitteisiä komponentteja, jotka voivat vaurioitua törmäyksessä(katso Korkeajännitekomponentit). Ennen Model Y -auton kuljettamista on tärkeää olettaa, että nämä komponentit ovat jännitteisiä. Noudata aina korkeajännitteisien osien käsittelyä koskevia varotoimenpiteitä (käytä henkilösuojaimia jne.), kunnes pelastushenkilöstö on arvioinut ajoneuvon kunnon ja voi vahvistaa varmuudella, että kaikki korkeajännitteiset järjestelmät eivät ole enää jännitteisiä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Kuljetustilan kytkeminen käyttöön

Transport-kuljetustila pitää seisontajarrun vapautettuna, kun Model Y -autoa nostetaan hinausautoon. Kun kuljetustila on valittu, se näyttää viestin osoittaen, että ajoneuvo voi liikkua vapaasti. Kuljetustilan kytkeminen käyttöön:

 • Pienjännite -virransyöttö on tarpeen. Kuljetustilaa ei voida kytkeä käyttöön kosketusnäytöstä, jos Model Y -autossa ei ole virtaa.
 • Model Y -auton on havaittava avain. Kuljetustila on käytettävissä vain, kun avain havaitaan.

Kuljetustilan kytkeminen käyttöön:

 1. Varmista, että Model Y -autossa on valittuna pysäköintivaihde.
 2. Aseta pyöriin kiilat ja varmista, että Model Y -auto pysyy vakaasti paikallaan.
 3. Pidä jarrupoljinta painettuna ja valitse sitten kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Huolto > Hinaus. Kosketusnäytössä näkyy viesti, jossa muistutetaan Model Y -auton oikeasta kuljetustavasta.
 4. Pidä Kuljetustila -painiketta painettuna, kunnes se muuttuu siniseksi. Model Y -auto voi nyt rullata vapaasti ja sitä voidaan siirtää hitaasti (ei kävelynopeutta nopeammin) tai nostaa.

Voit peruuttaa Kuljetustilan vaihtamalla Model Y -auton pysäköintivaihteelle.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos autossasi on pienjännitteinen lyijyhappoakku (ks. Pienjänniteakun apukäynnistäminen): Kuljetustila voi kytkeytyä pois käytöstä, jos Model Y -auton virransyöttö katkeaa pienjännite Kuljetustilan käyttöönoton jälkeen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käytä rulla-alustoja tai pyörällisiä hinausalustoja, jos sähköjärjestelmä ei toimi, etkä voi siksi käyttää kosketusnäyttöä kuljetustilan aktivoimiseen. Tarkista aina ennen hinaamista valmistajan ohjeet ja suositeltu lastauskapasiteetti.

Vetäminen lavalla varustetun hinausauton kyytiin etuosasta

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Model Y -autossa ei ole pienjännite -virtaa, konepellin avaaminen tai kosketusnäytön käyttäminen edellyttää ulkoista pienjännite -virtalähdettä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vaurioiden välttämiseksi nosta ajoneuvo hinausauton lavalle asianmukaisesti asennettua hinaussilmukkaa käyttäen. Korin, rungon tai jousituksien komponenttien käyttäminen ajoneuvon nostamiseen voi aiheuttaa vaurion.
 1. Etsi hinaussilmukka. Hinaussilmukka sijaitsee etutavaratilassa.
  Etutavaratilan hinaussilmukkaan osoittava nuoli.
 2. Avaa etuhinaussilmukan suojakansi painamalla kannen oikeaa yläreunaa napakasti, kunnes se kääntyy sisäänpäin, ja vedä sen jälkeen esiin noussutta osaa varovasti itseäsi kohti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Etuhinaussilmukan suojakansi on kytketty auton mustaan negatiiviseen (–) napaan.
  Nuoli osoittaa auton hinaussilmukan kantta.
 3. Aseta kiinnityssilmukka kokonaan paikalleen aukkoon ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.
  Hinaussilmukka asennettu ja nuoli osoittaa, että se on kierretty vastapäivään.
 4. Kiinnitä vinssin vaijeri hinaussilmukkaan.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Varmista ennen hinausketjun vetämistä tiukalle, että hinaussilmukka on tiukasti kiinnitetty.
 5. Kytke kuljetustila päälle.
 6. Vedä Model Y hitaasti lavalla varustetun hinausauton kyytiin.

Vetäminen lavalla varustetun hinausauton kyytiin takaosasta

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Model Y -autossa ei ole pienjännite -virtaa, konepellin avaaminen tai kosketusnäytön käyttäminen edellyttää ulkoista pienjännite -virtalähdettä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vaurioiden välttämiseksi nosta ajoneuvo hinausauton lavalle asianmukaisesti asennettua hinaussilmukkaa käyttäen. Korin, rungon tai jousituksien komponenttien käyttäminen ajoneuvon nostamiseen voi aiheuttaa vaurion.
 1. Etsi hinaussilmukka. Hinaussilmukka sijaitsee etutavaratilassa.
  Etutavaratilan hinaussilmukkaan osoittava nuoli.
 2. Avaa takahinaussilmukan suojakansi painamalla kannen oikeaa yläreunaa napakasti, kunnes se kääntyy sisäänpäin, ja vedä sen jälkeen esiin noussutta osaa varovasti itseäsi kohti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Ajoneuvoja, joissa on vetokoukkusovitin, ei voi vetää takahinaussilmukasta. Käytä ajoneuvon vetämiseen turvalliseen paikkaan, kuten hinausauton kyytiin, ainoastaan vetokoukkua tai vetokoukkusovitinta. Älä hinaa ajoneuvoa siten, että sen pyörät koskettavat maahan.
  Nuoli osoittaa auton hinaussilmukan kantta.
 3. Aseta kiinnityssilmukka kokonaan paikalleen aukkoon ja käännä sitä vastapäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.
  Hinaussilmukka asennettu ja nuoli osoittaa, että se on kierretty vastapäivään.
 4. Kiinnitä vinssin vaijeri hinaussilmukkaan.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Varmista ennen hinausketjun vetämistä tiukalle, että hinaussilmukka on tiukasti kiinnitetty.
 5. Kytke kuljetustila päälle.
 6. Vedä Model Y hitaasti lavalla varustetun hinausauton kyytiin.

Renkaiden kiinnittäminen

Ajoneuvo tulee kiinnittää renkaista lavaan kahdeksan pisteen kiinnitysmenetelmällä:

 • Varmista, etteivät sidontaliinojen metalliosat kosketa maalipintaan tai vanteisiin.
 • Älä aseta sidontaliinoja korin pintoja vasten tai vanteiden aukkojen läpi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Sidontaliinojen kiinnittäminen ajoneuvon alustaan, jousitukseen tai muihin korin osiin voi aiheuttaa vaurion.
Kuva takapyörästä sidontaliinat kiinnitettynä.

Pienjänniteakun apukäynnistäminen

Katso ajoneuvon valmistajan ohjeita, jos Model Y -auton apukäynnistykseen käytetään toista ajoneuvoa. Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että käytössä on ulkoinen pienjännite -virtalähde (kuten kannettava apukäynnistin).

Shanghaissa noin lokakuun 2021 ja Fremontissa noin joulukuun 2021 jälkeen valmistetuissa ajoneuvoissa on pienjänniteakkuna litiumioniakku. Litiumioniakun sisältävissä ajoneuvoissa on apukäynnistysnapa ritilässä HEPA-suodattimen tiivisteen vieressä (jos HEPA-suodatin on varusteena).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model Y ei voida käyttää toisen ajoneuvon apukäynnistykseen. Siitä voi aiheutua vahinko.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vältä oikosulkuja, kun Model Y -auton apukäynnistystä aloitetaan. Model Y voi vaurioitua, jos kaapelit kytketään vääriin liittimiin, johdot koskettavat toisiaan jne.

Pienjänniteakun (lyijyhappoakku) apukäynnistäminen

Animaatio näyttää seuraavan toimenpiteen.
 1. Avaa konepelti (katso Konepellin avaaminen virran ollessa katkaistuna).
 2. Irrota huoltosuojus vetämällä sitä ylöspäin siten, että sitä paikallaan pitävät kiinnikkeet irtoavat.
 3. Jos ajoneuvossa on HEPA-suodatin, taita HEPA-suodattimen tiivistettä varovasti kohti ajoneuvon etuosaa, jotta pääset käsiksi pienjännite -akkuun.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  pienjännite -akkuun pääsee käsiksi rajoitetun tilan kautta. Voit parantaa pääsyä irrottamalla takalasin ritilän kiinnittimet.
  Kuva, jossa hanskoin puettu käsi taittaa HEPA-suodattimen tiivistettä.
 4. Kytke pienjännite -virransyötön punainen positiivinen (+) kaapeli pienjännite -akun punaiseen positiiviseen (+) napaan.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Model Y -auton vahingoittumisen välttämiseksi on huolehdittava siitä, ettei positiivinen kaapeli pääse koskemaan muihin metalliosiin, kuten akun pidikkeeseen.
 5. Kytke pienjännite -virransyötön musta negatiivinen (–) kaapeli pienjännite -akun mustaan negatiiviseen (–) napaan.
 6. Kytke ulkoinen virtalähde päälle (katso valmistajan ohjeet). Herätä kosketusnäyttö koskettamalla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voi kestää useita minuutteja, ennen kuin virtaa on riittävästi kosketusnäytön käynnistämiseen.
 7. Kun ulkoista pienjännite -virransyöttöä ei enää tarvita, irrota molemmat kaapelit akun navoista. Irrota ensin musta negatiivinen (–) kaapeli.
 8. Aseta matkustamon sisääntulon verhouslevy takaisin alkuperäiselle paikalleen ja paina sitä alaspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.
 9. Aseta huoltosuojus takaisin alkuperäiselle paikalleen ja paina sitä alaspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.
 10. Sulje konepelti.

Pienjänniteakun (litiumioniakku) apukäynnistäminen

Animaatio näyttää seuraavan toimenpiteen.
 1. Avaa konepelti (katso Konepellin avaaminen virran ollessa katkaistuna).
 2. Irrota huoltosuojus vetämällä sitä ylöspäin siten, että sitä paikallaan pitävät kiinnikkeet irtoavat.
 3. Jos ajoneuvossa on HEPA-suodatin, taita HEPA-suodattimen tiivistettä varovasti kohti ajoneuvon etuosaa, jotta pääset käsiksi pienjännite -apukäynnistysnapaan.
  Kuva, jossa hanskoin puettu käsi taittaa HEPA-suodattimen tiivistettä.
 4. Paljasta positiivinen apukäynnistysnapa vetämällä musta tiiviste pois sen päältä. Irrota punainen suojus ja kytke ulkoisen pienjännitevirtalähteen punainen, positiivinen (+) kaapeli punaiseen, positiiviseen (+) apukäynnistysnapaan.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Älä päästä positiivista kaapelia koskettamaan muihin metalliosiin, jotta ajoneuvo ei vaurioidu.
  pienjännitevirtalähteen positiivinen kaapeli kiinni positiivisessa navassa.
 5. HEPA-suodattimen pultti (näkyvissä oikealla olevassa kuvassa) toimii negatiivisena apukäynnistysnapana. Kytke ulkoisen pienjännitevirtalähteen musta, negatiivinen (-) kaapeli mustaan, negatiiviseen (-) apukäynnistysnapaan.
  pienjännitevirtalähteen negatiivinen kaapeli kiinni negatiivisessa navassa.
 6. Kytke ulkoinen virtalähde käyttöön 20–30 sekunniksi (katso valmistajan ohjeet).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Jos pidät ulkoisen virtalähteen kytkettynä yli 30 sekunnin ajan, pienjänniteakku ei välttämättä palaudu itsestään käyttöön ja ajoneuvon eteenpäinajovaihdetta ei ehkä voi kytkeä. Irrota ulkoinen virtalähde pienjänniteakusta, jotta akku voi yrittää uudelleen palautua käyttöön.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos yrität kytkeä kuljetustilaa käyttöön (jotta ajoneuvon voi nostaa hinausauton kyytiin), pienjänniteakun ei tarvitse palautua käyttöön. Pidä ulkoinen virtalähde kytkettynä, kunnes ajoneuvo on kiinnitetty paikalleen.
 7. Avaa kuljettajan ovi ja odota kaksi minuuttia.
 8. Varmista, että ajoneuvossa on eteenpäinajovaihde valittuna.
 9. Aseta huoltosuojus takaisin alkuperäiselle paikalleen ja paina sitä alaspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.
 10. Sulje konepelti.