Renkaiden hoito ja huolto

Rengaspaineiden tarkastelu

Rengaspaineet näkyvät kosketusnäytöllä auton tilanäkymän korttialueella tai kohdassa Hallintalaitteet > Huolto. Kunkin renkaan paine näkyy Model Y -ajoneuvon näkymässä. Lisäksi näet, milloin rengaspaineet on viimeksi mitattu. Kosketusnäyttö näyttää myös ajoneuvon suositellun kylmän renkaan täyttöpaineen, joten voit helposti päätellä, kuinka paljon renkaihin on lisättävä ilmaa. Voit valita rengaspaineen yksiköksi bar tai PSI valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Näyttö > Rengaspaine.

Rengaspaineita voi tarkastella myös Tesla-mobiilisovelluksessa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Sinun on ehkä ajettava lyhyt matka ennen kuin rengaspaineet näkyvät.

Rengaspaineiden ylläpito

Noudata rengastietotarran rengaspaineita huolimatta siitä, mitkä rengaspaineet renkaisiin on merkitty. Rengas- ja kuormaustietotarra on kiinnitetty ovipilariin siten, että se on näkyvillä, kun kuljettajan on auki.

Jos vedät perävaunua, älä käytä rengastietotarran rengaspaineita. Noudata sen sijaan rengaspaineita, jotka on ilmoitettu perävaunun vetämistä käsittelevässä kohdassa (katso Hinaus ja tarvikkeet).

Tarra ovipilarissa
Kellanruskea merkkivalo, jossa on huutomerkki rengassymbolin sisällä
Kosketusnäytön rengaspaineen merkkivalo varoittaa, jos yhden tai useamman renkaan paine on liian alhainen.

Rengaspaineen merkkivalo ei sammu välittömästi rengaspaineen korjaamisen jälkeen. Korjattuasi rengaspaineen suositellulle tasolle sinun on ajettava yli 25 km/h:n nopeudella hetken aikaa, ennen kuin rengaspainevalvontajärjestelmä (TPMS) käynnistyy ja sammuttaa rengaspaineen merkkivalon.

Jos merkkivalo vilkkuu minuutin ajan kytkettyäsi virran Model Y -ajoneuvoon, rengaspainevalvontajärjestelmässä (TPMS) on havaittu vika (katso TPMS-vikailmaisin).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ajoneuvosi rengaspaineet laskevat kylmissä olosuhteissa. Jos TPMS-merkkivalo syttyy, lisää renkaisiin ilmaa ennen kuin lähdet ajamaan. Renkaiden PSI-arvo laskee yhden pykälän verran kohti jokaista 6 °C:n pudotusta ulkolämpötilassa. Asianmukaiset rengaspaineet suojaavat renkaita ajettaessa kuoppaisessa maastossa. Lisäksi ne parantavat toimintasädettä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Renkaan alitäyttö on yleisin rengasvaurion syy, ja se voi aiheuttaa renkaan ylikuumenemista, vakavia renkaan murtumia, kulutuspinnan irtoamista tai renkaan räjähtämisen, mikä puolestaan aiheuttaa yllättävän auton hallinnan menetyksen ja lisää loukkaantumisen vaaraa. Renkaan alitäyttö lyhentää myös auton toimintasädettä ja renkaan käyttöikää.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tarkista rengaspaineet tarkalla painemittarilla renkaiden ollessa kylmät. Rengaspaineen muutokseen riittävä renkaiden lämpeneminen tapahtuu jo 1,6 km ajon aikana. Auton pysäköinti aurinkoisessa paikassa tai kuuma sää voivat myös vaikuttaa rengaspaineisiin. Tarkistaessasi lämpimien renkaiden ilmanpainetta voit varautua korkeampiin painelukemiin. Älä laske ilmaa pois lämpimistä renkaista sovittaaksesi niitä suositeltuihin kylmäpainelukemiin. Kuuma rengas, jonka ilmanpaine on alempi kuin renkaan suositeltu kylmäpaine, on vaarallisen alipaineinen.

Rengaspaineiden tarkistus ja korjaaminen

Suorita seuraavat toimenpiteet kun Model Y on seisonut paikallaan yli kolmen tunnin ajan, eivätkä sen renkaat ole kuumentuneet ajossa:

Kellanruskea merkkivalo, jossa on huutomerkki rengassymbolin sisällä
 1. Katso oikea rengaspaine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa olevasta rengastietotarrasta.
 2. Irrota venttiilinhattu.
 3. Paina tarkka rengaspainemittari lujasti venttiiliin rengaspaineen tarkistamiseksi.
 4. Lisää tai vähennä tarvittaessa ilmaa, kunnes suositeltu rengaspaine on saavutettu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voit vapauttaa ylimääräistä ilmaa painamalla venttiilin keskellä olevaa karaa.
 5. Tarkista rengaspaine uudelleen tarkalla rengaspainemittarilla.
 6. Toista vaiheita 3 ja 4 tarpeen mukaan, kunnes rengaspaineet ovat oikein.
 7. Aseta venttiilinhattu takaisin paikalleen, jotta lika ei pääse tunkeutumaan venttiiliin. Tarkista venttiili säännöllisesti vaurioiden ja vuotojen varalta.

Renkaiden tarkistus ja huolto

Tarkista renkaiden kulutuspinta ja sivuseinämät säännöllisesti muodonmuutosten (pullistumat), vierasesineiden, viiltojen ja kulumisen varalta.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä aja Model Y -autoa vaurioituneella, erityisen kuluneella tai väärällä rengaspaineella varustetulla renkaalla. Tarkista renkaat säännöllisesti ja varmista, että niissä ei ole viiltoja, pullistumia tai että niiden hihna/punoskerros ei ole näkyvillä.

Renkaiden kuluma

Asiaankuuluva renkaan kulutuspinnan syvyys on tärkeä tekijä sen toimivuuden kannalta. Renkaat, joiden kulutuspinnan syvyys on vähemmän kuin 3 mm ovat riskialttiimpia vesiliirrolle märissä keliolosuhteissa, eikä niitä tulisi käyttää. Renkaat, joiden kulutuspinnan syvyys on vähemmän kuin 4 mm eivät suoriudu hyvin lumessa ja sohjossa, eikä niitä tulisi käyttää talviolosuhteissa.

Model Y  -auton mukana tulevien renkaiden kulutuspintaan on valettu kulutuspinnan ilmaisimet. Kun kulutuspintaa on jäljellä 3 mm, alkavat ilmaisimet näkyä kulutuspinnalla koko renkaan levyisenä, yhtenäisenä kumisena nauhana. Parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden vuoksi Tesla suosittelee renkaiden vaihtamista, ennen kuin ilmaisimet tulevat näkyviin.

Voit parantaa ajoneuvon käsittelyominaisuuksia ja vähentää vesiliirron vaaraa kosteissa sääolosuhteissa sijoittamalla taakse ne renkaat, joissa on eniten kulutuspintaa jäljellä.

Renkaan pyörimissuunta, tasapaino ja asentokulma

Tesla suosittelee vaihtamaan renkaiden paikkoja aina 10 000 kilometrin välein tai kun ero urasyvyydessä on vähintään 1,5 mm sen mukaan, kumpi ehto täyttyy ensin.

Etu- ja takapyörien paikkojen vaihtaminen on olennainen renkaiden kunnossapitotoimenpide. Näin toimittaessa renkaiden pintakuvio kuluu tasaisesti, mikä säilyttää renkaan ominaisuudet hyvinä kulumisesta huolimatta, pitää ajomelun pienenä ja takaa mahdollisimman pitkän käyttöiän.

Ajoneuvoissa, joissa etu- ja takarenkaat ovat keskenään eri kokoiset mutta niiden pyörimissuuntaa ei ole määrätty, pyöriä voidaan vaihtaa oikean ja vasemman puolen välillä mutta ei etu- ja taka-akselin välillä. Vaihtamalla renkaita oikean ja vasemman puolen välillä pidentää renkaiden kulutuspinnan käyttöikää, koska renkaiden pyörimissuunta vaihtuu ja olka-alueet kuluvat tasaisesti.

Tasapainottamattomat pyörät (voidaan joskus havaita siitä, että ohjauspyörä tärisee) vaikuttavat auton ohjautuvuuteen ja renkaiden käyttöikään. Pyörät voivat joutua epätasapainoon myös tavallisessa käytössä. Ne tulisi siksi tasapainottaa tarvittaessa.

Jos rengas on kulunut yksipuolisesti (ainoastaan yhdeltä puolelta rengasta) tai kuluma on huomattava, tarkista pyörien ohjauskulmat. Jos renkaille on tehtävä huoltotoimenpiteitä, eli esimerkiksi niiden paikkoja on vaihdettava tai ne on vaihdettava uusiin, voit parantaa ajokokemustasi nollaamalla renkaiden asetukset (katso Renkaiden asetukset).

Renkaiden pistovauriot

Pistovaurio aiheuttaa rengaspaineen alenemisen, minkä vuoksi rengaspaineiden säännöllinen tarkistaminen on tärkeää. Korjaa pistosta vaurioitunut rengas pysyvällä korjauksella tai vaihda vahingoittunut rengas niin pian kuin mahdollista.

Sisärenkaaton rengas ei välttämättä vuoda niin kauan, kun renkaan puhkaissut esine on kiinni renkaassa. Jos huomaat äkillistä värinää tai ajon häiriintymistä ajaessasi ja epäilet renkaan olevan vaurioitunut, vähennä nopeutta välittömästi. Aja hitaasti ja vältä nopeita jarrutuksia ja jyrkkiä ohjausliikkeitä, ja pysäytä auto heti, kun se on turvallista. Järjestä Model Y -auton kuljetus Tesla-huoltopalveluun tai läheiseen rengaskorjaamoon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Joissain tapauksissa voit korjata pienet rengasrikot väliaikaisesti (alle 6 mm) Teslalta lisävarusteena saatavalla renkaanpaikkaussarjalla. Sen avulla voit ajaa Model Y -auton varovasti Teslalle tai läheiselle rengaskorjaamolle.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä aja puhjenneella korjaamattomalla renkaalla siitäkään huolimatta, että rengas ei ole tyhjentynyt. Puhjennut rengas voi tyhjentyä yhtäkkisesti milloin tahansa.

Litteä kohta renkaassa

Renkaisiin voi muodostua litteitä kohtia, jos Model Y -autoa pitää seisonnassa pitkiä aikoja. Model Y -autolla ajettaessa litteät kohdat aiheuttavat tärinää, mikä katoaa ajan myötä renkaan lämmetessä ja palatuessa alkuperäiseen muotoonsa.

Litteän kohdan muodostumista voi vähentää täyttämällä renkaat niiden sivuseinämään merkityn maksimirengaspaineen mukaisesti. Vähennä sen jälkeen ilmaa renkaassa sen suositellulle tasolle ennen auton ajoon ottamista.

Renkaiden käyttöiän pidentäminen

Voit pidentää renkaidesi käyttöikää huolehtimalla suositelluista rengaspaineista, noudattamalla nopeusrajoituksia ja välttämällä seuraavia asioita:

 • Äkkinäisiä lähtöjä ja kiihdytyksiä.
 • Nopeita käännöksiä ja jarrutuksia.
 • Tiellä olevia kuoppia ja esineitä.
 • Törmäyksiä reunuskiveyksiin pysäköidessä.
 • Renkaiden altistamista vahingoittaville nesteille.

Renkaiden ja vanteiden vaihtaminen

Ultraviolettisäteily, korkeat lämpötilat, painavat kuormat ja ympäristön olosuhteet heikentävät renkaita ajan kuluessa. On suositeltavaa vaihtaa renkaat kuuden vuoden välein tai tarvittaessa sitä useammin vaikka kulutuspinnan syvyys on vielä riittävä.

Jos renkaita on vaihdettava ennenaikaisesti esimerkiksi tyhjentymisen vuoksi, suosittelemme vaihtamaan renkaat pareittain, paitsi jos muut renkaat ovat kuluneet enintään 1,5 mm uusiin renkaisiin verrattuna. Renkaita vaihdettaessa on tärkeää varmistaa, että uusien ja vanhojen renkaiden merkki ja malli vastaavat toisiaan. Jos kaikki renkaat ovat samaa kokoa, sijoita uusi rengaspari aina taakse. Vanne ja rengas on aina tasapainotettava renkaan vaihtamisen jälkeen. Kysy lisätietoja ammattilaiselta, kuten rengasmyyjältä tai -asentajalta. Jos vaihdat renkaiden paikkoja tai asennat uudet renkaat, nollaa renkaiden asetukset (katso Renkaiden asetukset). Näin saat nollattua muistissa olevat rengasasetukset ja parannettua ajokokemusta uusilla renkailla. Renkaan vaihdon tai korjauksen jälkeen saattaa kulua jopa 24 tuntia, ennen kuin rengasrasva on täysin kuivunut ja renkaat ovat täysin kiinnittyneitä vanteisiin. Vältä tämän ajanjakson aikana nopeita kiihdytyksiä, jotta rengas ei luista vanteella.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vaihdettavien renkaiden määrästä riippumatta on suositeltavaa käyttää samanlaisia renkaita kaikissa pyörissä optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Muita kuin suositeltuja renkaita käytettäessä varmista, että renkaaseen merkityt kantavuus- ja nopeusluokitukset (katso Rengasmerkintöjen selitykset) vastaavat autokohtaisten vaatimusten vähimmäisrajoituksia tai ylittävät ne.

Alkuperäisten vanteiden ja renkaiden tekniset ominaisuudet autossa Model Y, katso Vanteet ja renkaat.

Vanteen vaihtamisen yhteydessä on renkaiden alipaineen varoitusten täsmällisyys varmistettava nollaamalla TPMS:n (rengaspainevalvontajärjestelmä) anturit (katso TPMS-anturien automaattinen palautus).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Aggressiivisella kumiseoksella ja kuviolla varustettujen talvirenkaiden asentaminen voi väliaikaisesti vähentää regeneratiivisen jarrutuksen tehoa. Auto on kuitenkin suunniteltu kalibroimaan itsensä uudelleen, ja renkaiden vaihdon jälkeen se palauttaa regeneratiivisen jarrutuksen tehoa kohtuullisilla vääntömomentilla ja suorassa linjassa tehtyjen kiihdytysten jälkeen. Useimpien kuljettajien kohdalla näin käy sen jälkeen kun autoa on ajettu normaalisti lyhyen aikaa, mutta sellaisten kuljettajien, jotka kiihdyttävät kevyesti, on ehkä tehostettava kiihdyttämistä jonkin verran uudelleenkalibroinnin aikana. Nopeuta tätä prosessia valitsemalla talvirenkaat kosketusnäytön kohdassa Huolto > Vanteet ja renkaat > Renkaat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käytä ainoastaan alkuperäisten renkaiden tekniset vaatimukset täyttäviä renkaita ja vanteita. Muut kuin alkuperäiset vaatimukset täyttävät renkaat voivat vaikuttaa rengaspainevalvontajärjestelmän (TPMS) toimintaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan ylitä autosi renkaiden nopeusluokitusta. Nopeusluokitus löytyy renkaiden sivuseinämästä (katso Rengasmerkintöjen selitykset).

Epäsymmetriset renkaat

Joidenkin Model Y -ajoneuvon renkaiden kuviointi on epäsymmetrinen, ja ne on asennettava vanteille niiden oikea puoli ulospäin. Renkaan sivuseinämässä on ulkopuolta osoittava teksti OUTSIDE. Varmista uusien renkaiden asennuksen yhteydessä, että ne on asetettu vanteille oikein.

Nuoli osoittaa renkaan kyljessä olevaan Outside-sanaan
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Väärin vanteille asennettujen renkaiden pito tiehen on huomattavasti heikompi.

Aero-pölykapselin irrottaminen ja asentaminen

Jos Model Y -auto on varustettu pölykapseleilla, ne on poistettava, jotta pyöränmuttereihin päästään käsiksi.

Aero-pölykapselin irrottaminen:

 1. Tartu aero-pölykapseliin tiukasti molemmin käsin.
 2. Irrota kiinnikkeet vetämällä aero-pölykapselia itseäsi kohti.
  Aero-pölykapseli ja nuoli, joka osoittaa poispäin renkaasta

Aero-pölykapselin kiinnittäminen:

 1. Aseta aero-pölykapseli oikein paikalleen venttiilivarteen nähden.
 2. Kiinnitä pölykapselin keskiosa paikalleen painamalla sitä napakasti ja kiinnitä sitten koko pölykapseli kokonaan paikalleen painamalla napakasti sen ulkoreunaa kunkin puolan kohdalta. Pölykapselia on ehkä pidettävä paikallaan kunkin painettavan puolan vastakkaisesta reunasta, kunnes kaikki puolat ovat kunnolla kiinni.
 3. Varmista pölykapselin kiinnitys painamalla pölykapselin keskiosaa napakasti käsilläsi (älä lyö pölykapselia käsilläsi).
 4. Tarkista vielä nykäisemällä kutakin puolaa, että ne ovat kunnolla kiinnitetty.
Aero-pölykapselissa oleva Teslan T-logo linjassa renkaan venttiilivarren kanssa, nuoli osoittaa pölykapselista renkaaseen
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että aero-pölykapseli on asennettu kunnolla, jotta se ei putoa ajon aikana.

Pyöränmutterien suojien irrottaminen ja asentaminen

Jos Model Y -autosi on varustettu pyöränmutterien suojilla, ne on poistettava, jotta pyöränmuttereihin päästään käsiksi.

Irrota pyöränmutterin suoja seuraavasti:

 1. Aseta pyöränmutterin suojustyökalun (sijaitsee joissain ajoneuvoissa hansikaslokerossa, voit käyttää myös pientä kuusiokoloavainta) kaareva osa suojuksen keskiosan alemmalle reunalle.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Pyöränmutterien suojustyökalun voi myös ostaa varaosaliikkeestä tai verkkokaupoista.
  Nuoli pyöränmutterityökalusta Teslan T-logon alla olevaan ympyränmuotoiseen loveen pyöränmutterin suojassa
 2. Kierrä pyöränmutterin suojustyökalua siten, että sen kaarevan osan pää osoittaa poispäin Tesla-logon T-kirjaimesta.
 3. Vedä pyöränmutterin suojustyökalu lujasti pois pyörästä, kunnes pyöränmutterin suoja irtoaa.
  Pyöränmutterin suojan irrottaminen vetämällä pyöränmutterityökalua ulospäin

Pyöränmutterin suojan kiinnittäminen:

 1. Kohdista pyöränmutterin suoja paikalleen.
 2. Paina pyöränmutterin suojaa, kunnes se napsahtaa kokonaan paikalleen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Varmista, että pyöränmutterin suoja on asennettu kunnolla, jotta se ei putoa ajon aikana.

Wheel Configuration

Jos olet asentamassa uusia vanteita tai vaihtamassa ne, päivitä ajoneuvon vanteiden asetukset valitsemalla Hallintalaitteet > Huolto > Vanteet ja renkaat > Vanteet. Näin Model Y -auto saa uusien pyörien tiedot ja pystyy antamaan tarkkoja päivityksiä tilastaan. Valitse pudotusvalikosta pyörä, joka vastaa niitä, joita olet asentamassa Model Y -autoon. Kun valitset asetuksissa uudet pyörät, myös ajoneuvosi virtuaalihahmon pyörät muuttuvat kosketusnäytössä.

Tarkista, onko autossasi keskenään erikokoiset etu- ja takapyörät. Vertaa etu- ja takarenkaiden kyljissä olevia merkintöjä, jotta tiedät, ovatko pyörät keskenään samanlaiset vai erikokoiset. Jos pyörät ovat eri kokoiset, varmista, että uudet pyörät asennetaan samaan järjestykseen kuin vanhat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ajoneuvosi pyöräasetusten muuttaminen saattaa vaikuttaa toimintamatka-arvioihin, rengaspaineiden varoitustasoihin ja ajoneuvon esitystapaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käytä vain Teslan hyväksymiä pyöriä asentaessasi tai vaihtaessasi pyöriä. Muiden kuin Teslan hyväksymien pyörien käyttäminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita. Tesla ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin Teslan hyväksymien pyörien käyttämisestä.

Renkaiden asetukset

Voit nähdä edellisen renkaiden paikanvaihdon tai uusien renkaiden asentamisen jälkeen ajetun matkan valitsemalla Hallintalaitteet > Huolto ja katsomalla tietoja kohdasta Edellinen rengashuolto. Kun Model Y -ajoneuvojen renkaiden paikkoja vaihdetaan tai renkaat vaihdetaan uusiin tai olemassa oleviin renkaisiin, päivitä ajoneuvon rengaskokoonpano valitsemalla samassa kohdassa Nollaa tai Vanteet ja renkaat > Renkaat. Näin saat nollattua muistissa olevat rengasasetukset ja parannettua ajokokemusta. Toiminto kuittaa ja nollaa myös renkaiden kulumista koskevat hälytykset, kunnes olet ajanut (10 000 km) ja matala urasyvyys havaitaan uudelleen.

Tarkista, onko ajoneuvoosi asennettu talvirenkaat. Talvirenkaat tunnistaa vuori-/lumihiutalesymbolista renkaan sivuseinämässä. Katso lisätietoja kohdasta Talvirenkaat.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ajoneuvon rengasasetusten muuttaminen voi vaikuttaa tilapäisesti kiihtyvyyteen ja regeneratiiviseen jarrutukseen, joten se on tehtävä ainoastaan sen jälkeen, kun renkaiden paikkaa on vaihdettu tai renkaat vaihdettu uusiin.

Rengaspaineiden valvonta

Jokainen rengas on syytä tarkistaa kylmänä vuodenaikana kuukausittain ja täyttää rengastietotarrassa ilmoitettuihin painelukemiin. Tarra on kiinnitetty kuljettajan puoleiseen ovipilariin (katso Rengaspaineiden ylläpito). Jos autosi on varustettu eri kokoisilla renkailla kuin mitä on ilmoitettu ajoneuvon kilvessä tai rengaspainetarrassa, ota selvää asianmukaisista rengaspaineista.

Turvallisuuden lisäämiseksi autosi on varustettu rengaspainevalvontajärjestelmällä (TPMS), joka ilmoittaa kosketusnäytössä näkyvällä varoituksella (rengaspaineen varoitus), mikäli yksi tai useampi rengas on huomattavasti alipaineinen. Kun rengaspaineen varoitusvalo syttyy kosketusnäytölle ja varoittaa poikkeavasta rengaspaineesta, pysäytä ja tarkista renkaiden kunto heti kun mahdollista, ja täytä renkaat asiaankuuluvaan paineeseen (katso Rengaspaineiden ylläpito). Ajaminen huomattavasti alitäytetyllä renkaalla aiheuttaa renkaan kuumenemisen ja voi johtaa rengasrikkoon. Renkaan alitäyttö myös heikentää toimintasädettä ja lyhentää renkaan käyttöikää. Se voi myös heikentää ajoneuvon hallintaa ja pysähtymisnopeutta.

Kellanruskea merkkivalo, jossa on huutomerkki rengassymbolin sisällä
Jos Model Y -auton rengaspainevalvontajärjestelmä (TPMS) havaitsee virheen, sen merkkivalo vilkkuu minuutin ajan aina, kun Model Y otetaan käyttöön.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Muiden kuin Teslan hyväksymien lisävarusteiden asentaminen voi haitata TPMS-järjestelmän toimintaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vältä jännitteisten USB-laitteiden asettamista kortinlukijan lähelle keskikonsolissa (katso Avainkortti), koska ne saattavat häiritä rengaspainevalvontajärjestelmän toimintaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
TPMS-järjestelmä ei korvaa asianmukaista renkaiden huoltoa, mukaan lukien itse suoritetun rengaspaineiden tarkistuksen ja säännölliset renkaiden kunnon tarkistukset. Kuljettajan velvollisuus on huolehtia oikeista rengaspaineista siitäkin huolimatta, että ali- tai ylitäyttö ei ole saavuttanut rajaa, jolla TPMS laukaisee kosketusnäytön rengaspainevaroituksen.

TPMS-anturien automaattinen palautus

Vaihdettuasi yhden tai useampia vanteita (mutta ei renkaan vaihtamisen jälkeen), TPMS-anturit ohjelmoidaan uudelleen rengaspaineen varoitusten täsmällisyyden varmistamista varten. TPMS-anturit nollautuvat automaattisesti kahden minuutin kuluessa, kun ajoneuvon ajonopeus on yli 25 km/h.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos Model Y -ajoneuvossasi on asennettuna muut kuin ensiasennusrenkaat, joiden koko ei vastaa rengastietotarrassa annettuja tietoja, kuljettajana vastaat itse siitä, että rengaspaineet ovat oikeat. Älä aja julkisilla teillä, jos rengaspaineet eivät ole asianmukaiset.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä luota rengaspaineiden ja hälytysten määrityksessä yksinomaan TPMS-antureihin. Kuljettaja huolehtii itse asianmukaisten rengaspaineiden ylläpidosta (katso Rengaspaineiden ylläpito). Ajaminen yli- tai alitäytetyillä renkailla voi johtaa auton hallinnan menettämiseen tai rengasvaurioihin, joiden seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.

Rengasanturin vaihtaminen

Jos rengaspainevaroituksen merkkivalo näkyy usein, varaa huoltoaika mobiilisovelluksella sen selvittämiseksi, onko rengasanturi vaihdettava. Jos muu kuin Tesla-huoltopalvelu korjaa tai asentaa uuden renkaan, anturi ei ehkä toimi, ennen kuin Tesla on suorittanut anturien asetukset.

TPMS-vikailmaisin

Model Y on myös varustettu TPMS-vikailmaisimella, joka ilmoittaa järjestelmän toimintahäiriöistä.

Kellanruskea merkkivalo, jossa on huutomerkki rengassymbolin sisällä
TPMS-vikailmaisin on yhteydessä rengaspaineen merkkivaloon. Kun järjestelmä havaitsee häiriön, merkkivalo vilkkuu noin minuutin ajan ja jää sen jälkeen palamaan tasaisesti. Vikailmoitus toistuu jokaisen käyttöönoton yhteydessä niin kauan, kun vika on olemassa. Kun TPMS-vikailmaisin on päällä, järjestelmä ei välttämättä havaitse renkaan alipainetta halutulla tavalla.

TPMS-vikailmoituksia voi ilmetä erilaisista syistä, mukaan lukien vara- tai vaihtorenkaan käyttö, tai sellaisten vanteiden tai renkaiden asentaminen, jotka estävät TPMS-järjestelmää toimimasta normaalisti. Tarkista aina TPMS-vikailmaisimen merkkivalo sen jälkeen, kun olet vaihtanut yhden tai useamman renkaan. Varmistut tällä siitä, että TPMS-järjestelmä toimii asianmukaisella tavalla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos rengas on vaihdettu, tai korjattu muulla kuin Teslan toimittamalla renkaankorjausaineella ja vikailmaisin havaitsee alhaisen rengaspaineen, on mahdollista, että renkaan anturi on vahingoittunut.

Vuodenaikoihin sidotut rengastyypit

Tietoa rengastyypeistä

Ajoneuvosi ensiasennusrenkaiden tyyppi määräytyy ajoneuvon mallin ja markkina-alueen mukaan. On tärkeää ymmärtää, millaiset ominaisuudet ajoneuvosi renkailla on ja soveltuvatko renkaat käytettäväksi kesällä, talvella vai ympäri vuoden. Voit tarkistaa renkaan suorituskykytiedot renkaan sivuseinämässä olevista merkinnöistä (katso Rengasmerkintöjen selitykset).

Kesärenkaat ja jokasään renkaat

Kesärenkaat ja jokasään renkaat on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista suorituskykyä kuivalla ja märällä tiellä, mutta niitä ole suunniteltu talviolosuhteita varten. Jokasään renkaat on suunniteltu tuottamaan asianmukainen pito useimmissa olosuhteissa ympäri vuoden, mutta niiden pito lumella tai jäällä ei välttämättä ole samaa tasoa kuin talvirenkailla. Jokasään renkaat tunnistaa merkinnöistä ALL SEASON ja/tai M+S (mud and snow) renkaan sivuseinämässä.

Tesla suosittelee käyttämään talvirenkaita kylmissä lämpötiloissa tai silloin, kun tiellä voi olla lunta tai jäätä.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kesärenkaat ja jokasään renkaat eivät tuota riittävää pitoa kylmissä lämpötiloissa tai lumisilla tai jäisillä teillä. Talviolosuhteisiin sopivien renkaiden valitseminen ja asentaminen on tärkeää Model Y -auton turvallisuuden ja ihanteellisten ajo-ominaisuuksien varmistamista varten.

Talvirenkaat

Käytä talvirenkaita pidon parantamiseen lumisissa ja jäisissä olosuhteissa. Kun vaihdat talvirenkaisiin, asenna aina kaikki neljä rengasta yhdellä kertaa. Kaikkien asennettujen talvirenkaiden on oltava samaa merkkiä, ja niiden halkaisijan, rakenteen ja kuvioinnin on oltava keskenään identtisiä.

Lumihiutale ja vuorisymboli
Talvirenkaat tunnistaa vuori-/lumihiutalesymbolista renkaan sivuseinämässä.

Talvirenkaat saattavat tuottaa suurempaa rengasmelua, ja niiden elinkaari voi olla lyhyempi ja niiden pito kuivalla tiellä heikompi.

Kun auto on varustettu talvirenkailla, noudata ovipilarissa olevan varoitustarran ohjeita.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Aggressiivisella kumiseoksella ja kuviolla varustettujen talvirenkaiden asentaminen voi väliaikaisesti vähentää regeneratiivisen jarrutuksen tehoa. Ajoneuvosi on kuitenkin suunniteltu kalibroimaan itsensä uudelleen regeneratiivisen jarrutuksen tehon palauttamiseksi lyhyen normaalin ajon jälkeen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos asennat autoosi talvirenkaat tai vaihdat renkaat uusiin, nollaa rengasasetukset valitsemalla Hallintalaitteet > Huolto > Vanteiden ja renkaiden määritys > Renkaat (katso Renkaiden asetukset). Näin saat nollattua muistissa olevat rengasasetukset ja parannettua ajokokemusta uusilla renkailla.

Ajaminen alhaisissa lämpötiloissa

Renkaiden suorituskyky on alhaisempi matalissa lämpötiloissa, mikä vähentää pitoa ja kohottaa iskujen aiheuttamien vaurioiden riskiä. Urheilulliseen käyttöön kesäolosuhteissa tarkoitettujen renkaiden pito huononee lämpötiloissa alle 5 °C, eikä niitä suositella käytettäväksi lumella tai jäällä. Urheilulliseen ajoon tarkoitetut renkaat saattavat kovettua kylmällä säällä, mikä aiheuttaa melua ensimmäisten muutaman kilometrin aikana, kunnes renkaat lämpenevät.

Rengasketjujen käyttäminen

Tesla on testannut ja hyväksynyt seuraavat rengasketjut (kutsutaan myös lumiketjuiksi) käytettäväksi pidon lisäämiseen lumisissa olosuhteissa. Näitä ketjuja saa käyttää ainoastaan takarenkaissa. Hyväksyttyjä rengasketjuja on saatavana Teslalta.

Rengaskoko Suositeltu ketju
19"/20" KÖNIG XG-12 PRO, KOKO 252
21" KÖNIG K-SUMMIT XXL K66
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos Model Y -auto on varustettu aero-pölykapseleilla, ne on poistettava ennen rengasketjujen asentamista (katso Aero-pölykapselin irrottaminen ja asentaminen). Jos niin ei tehdä, se voi aiheuttaa vahinkoja, joita takuu ei koske.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä asenna rengasketjuja kesärenkaisiin, koska se voi aiheuttaa vaurioita.

Asenna rengasketjut niiden valmistajan ohjeiden ja varoitusten mukaisesti. Asenna rengasketjut tasaisesti ja mahdollisimman kireälle.

Käyttäessäsi rengasketjuja:

 • Tarkista rengasketjut löystyneiden liittimien ja vaurioituneiden lenkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
 • Vältä Model Y -auton raskasta kuormaamista (raskas kuorma voi pienentää renkaiden ja korin välistä tilaa).
 • Älä aja ajoneuvolla, jos rengasketjuja ei ole asennettu asianmukaisesti.
 • Aja hitaasti. Älä ylitä nopeutta 48 km/h.
 • Irrota rengasketjut heti, kun se olosuhteiden puolesta on mahdollista.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Rengasketjujen käyttö on kiellettyä joillakin alueilla. Tarkista paikallisen lainsäädännön ohjeistus ennen ketjujen asentamista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Muiden kuin suositeltujen ketjujen käyttö tai niiden käyttö muunkokoisissa renkaissa voi vahingoittaa jousitusta, koria, renkaita ja/tai jarruputkia. Muiden kuin suositeltujen rengasketjujen tai ohjeiden vastaisesti asennettujen rengasketjujen aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä lumiketjuja eturenkaissa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan tyhjennä rengasta rengasketjujen asentamisen yhteydessä. Uudelleen täytettäessä ketjut voivat kiristyä liian tiukalle ja aiheuttaa renkaan vaurioitumisen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että rengasketjut eivät voi koskettaa jousitusta tai jarruletkuja. Jos havaitset epätavallista melua, joka saattaa johtua ketjujen kosketuksesta Model Y -auton kanssa, pysäytä ja tarkista välittömästi.