Etutavaratila

Avaaminen

Kun haluat avata etutavaratilan, varmista, että Model Y on asetettu pysäköintivaihteelle ja tee jokin seuraavista, ennen kuin avaat takatavaratilan vetämällä:

 • Kosketa kosketusnäytön vastaavaa Avaa-kuvaketta.
 • Paina avainlähettimen etutavaratilan painiketta kahdesti.
 • Kosketa etutavaratilan painiketta mobiilisovelluksessa.
Konepellistä ylöspäin osoittava nuoli
Ajoneuvokuvake ja avoinna oleva ovi

Kun ovi tai tavaratilan luukku on auki, kosketusnäytön avoinna olevan oven merkkivalo palaa. Model Y -auton avattu etutavaratila näkyy myös kosketusnäytöllä.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ennen konepellin avaamista tai sulkemista on tärkeää tarkistaa, ettei sen läheisyydessä ole esteitä (ihmisiä tai esineitä). Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurion tai vakavan loukkaantumisen.

Sulkeminen

Model Y -auton konepelti ei ole riittävän painava lukittuakseen omalla painollaan. Lisäksi konepellin etu- tai keskiosan painaminen voi vaurioittaa sitä.

Konepelti suljetaan oikein seuraavasti:

 1. Laske konepeltiä alas, kunnes lukitussalpa koskettaa sen vastakappaletta.
 2. Aseta molemmat kätesi konepellin etuosaan kuvassa vihreällä merkittyihin kohtiin ja paina sitten konepeltiä jämäkästi, kunnes salvat lukittuvat.
 3. Varmista lukkiutuminen nostamalla konepeltiä varovasti etureunasta.
Nuolet osoittavat kahteen vihreään laatikkoon konepellin etureunan keskikohdan kummallakin puolella. Punainen laatikko konepellin etureunan keskikohdassa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Huomioi seuraavat asiat vaurioiden välttämiseksi:
 • Paina ainoastaan kuvassa näkyviä vihreitä kohtia. Punaisista kohdista painaminen voi aiheuttaa vaurioita.
 • Älä sulje konepeltiä yhdellä kädellä. Tällöin voima kohdistuu vain yhteen kohtaan, mikä voi aiheuttaa painauman konepeltiin.
 • Älä paina konepellin etureunaa. Se voi aiheuttaa taitoksen.
 • Älä paiskaa konepeltiä tai pudota sitä alas.
 • Älä pidä kädessä mitään (avaimia) naarmuuntumisen välttämiseksi. Myös korut voivat aiheuttaa naarmuja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista ennen ajoon lähtöä, että luukku on lukittu turvallisesti täysin suljettuun asentoon. Tämä tapahtuu koettamalla nostaa luukun etureunaa varovasti ja varmistamalla sen liikkumattomuus. Kuljettajan vastuulla on varmistaa ennen ajoa, että etutavaratila on kunnolla suljettu.

Jos etutavaratila jää auki ja yrität vaihtaa pois pysäköintivaihteelta, kosketusnäyttöön tulee ilmoitus, joka vaatii vahvistusta kuljettajan ajoaikeista. Ajoneuvon nopeutta rajoitetaan, jos aiot ajaa etutavaratilan ollessa auki.

Etutavaratila lukittuu, kun:

Etutavaratilan kantavuusraja

Jaa kuorman paino mahdollisimman tasaisesti etu- ja takatavaratilojen kesken.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan lastaa etutavaratilaan enempää painoa kuin 50 kg. Se voi aiheuttaa vaurioita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ota ajoneuvoa lastatessasi huomioon sen Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (TPMLM) (katso Tekniset tiedot). TPMLM on ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa sisältäen kaikkien matkustajien, nesteiden ja kuorman massan.

Avaus sisäpuolelta hätätilanteessa

Etutavaratilan sisällä on valaistu avauspainike. Sen avulla tavaratilassa oleva henkilö voi päästä ulos.

Etutavaratilan sisällä oleva painike ja kuva tavaratila avoinna olevasta autosta

Avaa etutavaratila painamalla ensin sisäpuolella olevaa avauspainiketta ja sitten työntämällä konepeltiä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Sisätilan avauspainike hehkuu altistuttuaan hetken ympäristön valaistukselle.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tavaratilaan ei saa kiivetä missään tilanteessa. Älä koskaan lukitse tavaratilaa, jos sen sisällä on ihminen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
On huolehdittava siitä, että etutavaratilan sisällä olevat tavarat eivät törmää avauspainikkeeseen ja aiheuta konepellin tahatonta aukeamista.