Rajoitukset ja varoitukset

Tämä aihe sisältää varoitukset, huomautukset ja rajoitukset, jotka koskevat seuraavia Autopilot-ominaisuuksia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti ajoneuvossasi ei ehkä ole kaikkia edellä lueteltuja ominaisuuksia tai ominaisuudet eivät välttämättä toimi kuvatulla tavalla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Lue seuraavat varoitukset ja rajoitukset huolellisesti ennen Autopilotin käyttöä. Kaikkien varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa omaisuusvahinkoon, vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ensure all cameras are clean and free of obstructions before each drive and before using Autopilot features (see Kameran puhdistaminen). Dirty cameras and sensors (if equipped), as well as environmental conditions such as rain and faded lane markings, can affect Autopilot performance. If a camera is obstructed or blinded, Model Y displays a message on the kosketusnäyttö and Autopilot features may not be available. For more information on specific alerts, see Hälytysten vianmääritys.

Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin

Liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä käytettäessä kuljettaja vastaa itse siitä, että hän säilyttää havaintokykynsä riittävän hyvänä, noudattaa turvallista ajotapaa ja pitää auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa. Pysy aina tarkkaavaisena ajon aikana. Valmistaudu toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla.

Lisäksi kuljettaja vastaa itse ajonopeuden sovittamisesta ja etäisyyden ylläpitämisestä tieolosuhteiden ja voimassa olevien nopeusrajoitusten mukaisesti. Ota huomioon seuraavat rajoitukset liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen ollessa toiminnassa.

 • Nopeus ei välttämättä kaikissa tilanteissa muutu nopeusrajoituksen muuttuessa.
 • Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ei ota tie- ja ajo-olosuhteita huomioon ajonopeutta määrittäessään. Älä käytä liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä teillä, joilla on perättäisiä tai jyrkkiä kaarteita, jäinen tai liukas pinta, tai silloin, kun tasaisella nopeudella ajaminen ei ole turvallista sää- tai keliolosuhteiden (rankkasade, lumi, sumu jne.) vuoksi.
 • Älä luota pelkästään liikennettä havainnoivaan vakionopeussäätimeen sopivan tai oikean turvavälin säilyttämisessä.
 • Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ei välttämättä tarjoa riittävää nopeuden hallintaa rajoitetun jarrutehon käytön takia ja ajettaessa alamäkeen. Se voi myös tulkita etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon väärin. Alamäkeen ajettaessa Model Y saattaa ylittää asetetun ajonopeuden (ja mahdollisesti nopeusrajoituksen).
 • Liikennettä havainnoiva vakionopeussäädin voi välillä hidastaa Model Y -auton nopeutta odottamatta ja vaikka se ei olisikaan tarpeen. Tämä voi johtua siitä, että seuraat edellä kulkevaa ajoneuvoa lyhyeltä etäisyydeltä, rinnakkaisella kaistalla kulkevista ajoneuvoista (erityisesti kaarteissa) jne.
 • Auton GPS-järjestelmään liittyvien rajoitusten vuoksi saatat huomata, että joissakin tilanteissa Model Y -auton nopeus hidastuu varsinkin poistumisliittymien tai -ramppien lähellä, kun havaitaan kaarre, ja/tai kun navigointi kohteeseen on käytössä, mutta et aja ohjeistettua reittiä pitkin.
 • Joissakin tapauksissa (kuten tietojen puuttuessa), liikennettä havainnoiva vakionopeussäädin ei ehkä vähennä automaattisesti asetettua nopeutta risteys- tai poistumisliittymässä.
 • Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ei välttämättä havaitse kaikkia esteitä eikä välttämättä jarruta tai hidasta nopeutta paikallaan olevan ajoneuvon tai muiden esteiden vuoksi erityisesti tilanteissa, joissa ajonopeus on yli 80 km/h ja tilanteissa, joissa edelläsi kulkeva ajoneuvo siirtyy pois ajolinjaltasi väistääkseen pysähdyksissä olevaa tai hitaasti kulkevaa ajoneuvoa tai estettä.
 • Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin voi reagoida olemattomiin tai ajamasi kaistan ulkopuolella oleviin ajoneuvoihin tai esteisiin, mikä voi johtaa Model Y -ajoneuvon nopeuden tarpeettomaan tai asiaankuulumattomaan hidastumiseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Erityisesti seuraavat asiat voivat estää liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen oikean toiminnan:
 • The road has sharp curves or significant changes in elevation.
 • Road signs and signals are unclear, ambiguous, or poorly maintained.
 • Visibility is poor (due to heavy rain, snow, hail, etc. or poorly lit roadways at night)
 • You are driving in a tunnel or next to a highway divider that interferes with the view of the camera(s)
 • Bright light (such as from oncoming headlights or direct sunlight) interferes with the view of the camera(s).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Edellä oleva luettelo ei kata kaikkia tilanteita, joissa liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä. Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin voi poistua käytöstä ennakoimattomasti milloin tahansa ja odottamattomista syistä. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu suorittamaan tarvittavat korjausliikkeet. Kuljettaja vastaa itse siitä, että pitää Model Y -auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on tarkoitettu lisäämään ajomukavuutta, eikä se toimi törmäysvaroitus- tai estojärjestelmänä. Älä koskaan luota pelkästään liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen kykyyn hidastaa Model Y -auton nopeutta riittävän nopeasti. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vaikka liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin pystyy tunnistamaan jalankulkijat ja pyöräilijät, älä koskaan luota vakionopeudensäätimeen Model Y-auton asianmukaisessa hidastamisessa. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Automaattiohjaus

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattiohjaustoiminto toimii vain, kun ohjauspyörästä pidetään kiinni. Pidä kätesi koko ajan ohjauspyörällä, huomioi tieolosuhteet ja ympäröivä liikenne ja ole aina valmiina ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattiohjaustoiminto on tarkoitettu tarkkaavaisesti havainnoivan kuljettajan käytettäväksi ohjatuilla moottoriteillä. Älä käytä automaattiohjausta tietyömaaosuuksilla tai alueilla, joilla voi olla pyöräilijöitä tai jalankulkijoita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan luota pelkästään automaattiohjauksen valitsemaan ajoreittiin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Erityisesti seuraavat asiat voivat estää automaattiohjausta tai siihen liittyviä toimintoja toimimasta oikein:
 • Automaattiohjaus ei pysty havaitsemaan tarkasti kaistamerkintöjä. Kaistamerkinnät ovat erittäin kuluneet, niitä on muutettu tietyön vuoksi, niistä on näkyviä aiempia merkintöjä, ne muuttuvat nopeasti (esimerkiksi erkanevien, risteävien tai liittyvien kaistojen vuoksi), rakennelmat tai maastonmuodot muodostavat tummia varjoja kaistamerkintöjen päälle tai tienpinnassa on paikkaussaumoja tai muita suurikontrastisia linjoja.
 • Huono näkyvyys (esimerkiksi kova vesi- tai lumisade tai sumu) muulla tavoin antureiden toimintaa haittaavat sääolosuhteet.
 • Kamera(t) tai anturi(t) on estetty, peitetty tai vaurioituneet.
 • Ajaminen mäissä.
 • Lähestyttäessä tietulliasemaa.
 • Ajettaessa tiellä, jossa on jyrkkiä kaarteita tai jonka pinta on hyvin epätasainen.
 • Kirkas valo (kuten suora auringonpaiste) häiritsee kameran toimintaa.
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja tuottavat laitteet.
 • Ajoneuvo tunnistetaan kuolleessa kulmassasi, kun kytket suuntavilkun.
 • Model Y -autolla ajetaan hyvin lähellä edellä ajavaa ajoneuvoa, joka peittää kameroiden kuva-alan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Monet ennakoimattomat olosuhteet ja asiat voivat häiritä automaattiohjauksen toimintaa. Muista aina, että se voi johtaa tilanteeseen, jossa automaattiohjaustoiminto ohjaa Model Y -autoa väärin. Pysy aina tarkkaavaisena ajon aikana. Valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattiohjausta ei ole suunniteltu ohjaamaan Model Y -ajoneuvoa sellaisten esteiden ohi, jotka tukkivat ajokaistan kokonaan tai osittain. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu suorittamaan välittömät korjausliikkeet. Kuljettaja vastaa itse siitä, että pitää Model Y -auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa.

Automaattinen kaistanvaihto

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun vaihdat kaistaa automaattisen kaistanvaihdon avulla, on kuljettajan vastuulla määrittää, onko kaistanvaihto turvallista ja tarpeellista. Sen vuoksi ennen kaistanvaihdon aloittamista on aina tarkistettava ajoneuvon kuolleet kulmat, kaistamerkinnät sekä tilanne ympäröivällä ajoväylällä, jotta voidaan olla varmoja siitä, että toiselle kaistalle siirtyminen onnistuu turvallisesti ja asianmukaisesti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun käytät automaattista kaistanvaihtoa.
 • Älä koskaan luota pelkästään automaattisen kaistanvaihdon valitsemaan ajoreittiin. Aja tarkkaavaisesti seuraamalla edessä olevaa tietä ja liikennettä, huomioi ympäröivä alue ja tarkkaile kosketusnäyttöön ilmestyviä varoituksia. Valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.
 • Älä käytä automaattista kaistanvaihtoa sellaisella tiellä, jolla liikenneolosuhteet muuttuvat jatkuvasti ja ympärillä on pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.
 • Automaattisen kaistanvaihdon toiminta riippuu eteenpäin suunnattujen kameroiden kyvystä tunnistaa tien kaistamerkinnät.
 • Älä käytä automaattista kaistanvaihtoa teillä, joilla on perättäisiä tai jyrkkiä kaarteita, jäinen tai liukas pinta tai kun sääolosuhteet (kuten rankkasade, lumi tai sumu) voivat peittää kamerat tai anturit (jos varusteena) ja siten haitata niiden toimintaa.
 • Ohituskiihdytys voi keskeytyä edellä mainittujen syiden lisäksi monista muistakin odottamattomista syistä (kuten esimerkiksi jos GPS-tietoja ei ole käytettävissä). Säilytä havaintokykysi, äläkä koskaan luota pelkästään ohituskiihdytykseen nostaessasi auton nopeutta.
 • Ohituskiihdytys nostaa ajonopeutta aina, kun asiaankuuluvaa vilkkua käytetään, ja kiihdyttää Model Y -auton lähemmäs edellä kulkevaa ajoneuvoa. Vaikka liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin säilyttääkin edelleen etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon, on tärkeää pitää mielessä, että valitsemasi etäisyys lyhenee ohituskiihdytyksen ollessa käytössä. Tämä on otettava huomioon erityisesti silloin, kun tarkoituksesi ei välttämättä ollut ohittaa edellä kulkevaa ajoneuvoa.

Punaisen liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Punaisen liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus edellyttää, että ajoneuvon kartat sisältävät liikennevalojen ja stop-merkkien sijainnit. Joissakin tapauksissa karttatiedot ovat virheellisiä tai vanhentuneita, eivätkä ne välttämättä sisällä kaikkia punaisia liikennevaloja tai stop-merkkejä. Tästä johtuen punaisen liikennevalon varoitus- ja stop-merkkivaroitustoiminto ei välttämättä tunnista kaikkia liikennevaloja ja stop-merkkejä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Punaisen liikennevalon varoitus- ja stop-merkkivaroitustoiminto ei kytke Model Y -auton jarruja tai hidasta sen vauhtia eikä välttämättä havaitse kaikkia punaisia liikennevaloja ja stop-merkkejä. Punaisen liikennevalon varoitus- ja stop-merkkivaroitustoiminto on tarkoitettu ainoastaan apuvälineeksi. Se ei korvaa tarkkaavaista ajotapaa ja hyvää harkintakykyä. Pidä katseesi suunnattuna tiehen ajon aikana. Älä koskaan luota pelkästään punaisen liikennevalon varoitus- ja stop-merkkivaroitustoiminnon kykyyn varoittaa sinua punaisesta liikennevalosta tai stop-merkistä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Punaisen liikennevalon varoitus- ja stop-merkkivaroitustoiminto on suunniteltu varoittamaan kuljettajaa vain lähestyttäessä näkyvää punaista stop-merkkiä tai punaisena palavaa tai pitkään keltaisena palanutta liikennevaloa. Se ei välttämättä varoita, jos liikennevalot vilkkuvat. Se ei varoita väistämisvelvollisuusmerkeistä tai väliaikaisista stop- ja väistämisvelvollisuusmerkeistä (esimerkiksi tietyömaiden kohdilla). Punaisen liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus ei myöskään varoita lähestyessäsi punaista valoa tai stop-merkkiä, kun painat kaasu- tai jarrupoljinta (jolloin automaattiohjaus poistuu käytöstä).

Autopilot-navigointitoiminto

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan luota pelkästään Autopilot-navigoinnin valitsemaan kaistanvaihtoon poistumisliittymässä. Pysy valppaana ja varmista ajokaistan sopivuus ja turvallisuus itse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos kytket vahvistamista edellyttävän Vaadi kaistanvaihdon vahvistus -toiminnon pois käytöstä, Autopilot-navigointi -toiminto ilmoittaa tulevista kaistanvaihdoista ja poistumisliittymistä, mutta kuljettaja vastaa itse ympäristön tarkkailemisesta ja siitä, että pitää Model Y -auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa. Kaistanvaihdot voivat tapahtua nopeasti ja yhtäkkisesti. Pidä aina kädet kiinni ohjauspyörässä ja katse suunnattuna auton edessä olevaan ajoväylään.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Navigate on Autopilot ei aja itsenäisesti. Kuljettajan on tarkkailtava tietä ja pidettävä kädet koko ajan kiinni ohjauspyörässä, sekä oltava koko ajan tietoinen navigoitavasta reitistä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuten tavallisessa ajossa, ole erityisen tarkkaavainen risteyksissä, joissa näkyvyys on huono, liittymissä ja liittymis- ja poistumisrampeilla – esteitä voi tulla eteen nopeasti ja koska tahansa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Autopilot-navigointi ei välttämättä tunnista kohti tulevia ajoneuvoja, pysähdyksissä olevia esteitä ja erityisiä polkupyörille, joukkoliikenteelle tai hätäajoneuvoille jne. tarkoitettuja kaistoja. Pysy aina tarkkaavaisena ja valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vaurioon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Autopark

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Autopark-ominaisuuden toiminta riippuu kameroiden ja antureiden (jos varusteena) kyvystä tunnistaa katukiveysten, esteiden ja muiden ajoneuvojen sijainti. Ota seuraavat varoitukset huomioon ennen Autoparkin käyttöä ja käytön aikana:
 • Älä käytä automaattipysäköintiä, jos vetokoukkuun on kiinnitetty jotain, esim. vetokuula, pyöräteline tai perävaunu. Automaattipysäköinti ei välttämättä pysähdy vetokoukun tullessa eteen, kun autoa pysäköidään muiden ajoneuvojen väliin tai eteen.
 • Älä koskaan luota pelkästään siihen, että automaattipysäköintitoiminto pystyy löytämään laillisen, autolle sopivan ja turvallisen pysäköintipaikan. Automaattipysäköintitoiminto ei välttämättä aina havaitse pysäköintipaikassa olevia esteitä. Varmista paikan sopivuus pysäköintiin aina itse.
 • Kun automaattipysäköintitoiminto ohjaa Model Y -autoa aktiivisesti, ohjauspyörä liikkuu. Älä estä ohjauspyörän liikkumista. Jos teet niin, automaattinen pysäköinti keskeytetään.
 • Tarkkaile ympäristöä jatkuvasti pysäköinnin aikana. Valmistaudu aina käyttämään jarruja, jotta vältyt törmäämästä muihin ajoneuvoihin, jalankulkijoihin tai esteisiin.
 • Kun Autopark on käynnissä, tarkkaile kosketusnäyttöä huolellisesti, jotta huomaat kaikki Autoparkin ohjeet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus

Erityisesti seuraavat asiat voivat estää automaattista pysäköintiä toimimasta oikein:

 • Tie on kalteva. Automaattipysäköinti on suunniteltu käytettäväksi vain tasaisella tiellä.
 • Huono näkyvyys (vesi- tai lumisateen, sumun tms. vuoksi).
 • Katukiveyksen materiaali on muu kuin kivi tai sen havaitseminen ei onnistu.
 • Haluttu pysäköintipaikka on seinän tai pylvään vieressä (esimerkiksi pysäköintihallissa rivin viimeinen pysäköintipaikka).
 • Yksi tai useampi anturi (jos varusteena) tai kamera on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavan tuotteen, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden tms.) vuoksi.
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät sääolosuhteet (rankkasade, lumi, sumu, kuumuus tai kylmyys).
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai sähköhäiriöt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Monet ennakoimattomat olosuhteet voivat häiritä automaattipysäköinnin kykyä pysäköidä Model Y -auto. Muista aina, että se voi johtaa tilanteeseen, jossa automaattipysäköintitoiminto ohjaa Model Y -autoa väärin. Seuraa aina Model Y -auton pysäköinnin etenemistä tarkkaavaisesti ja valmistaudu ottamaan auto omaan hallintaasi minä hetkenä hyvänsä.

Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Summon-toiminnon toiminta riippuu kameroiden ja antureiden (jos varusteena) kyvystä tunnistaa esteet, ihmiset, eläimet ja muut ajoneuvot. Erityisesti seuraavat asiat voivat estää Summon-toimintoa toimimasta oikein:
 • Ajoväylä on kalteva. Summon-toiminto on suunniteltu toimimaan vain tasaisella tiellä (kaltevuus enintään 10 %).
 • Havaitaan kohotettu reunus. Summon-toiminto ei siirrä Model Y -ajoneuvoa noin yli 1 tuuman (2,5 cm) korkuisen reunuksen yli.
 • Yksi tai useampi anturi tai kamera (jos varusteena) on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavan tuotteen, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden tms.) vuoksi.
 • Antureiden toimintaa häiritsevät sääolosuhteet (rankkasade, lumi, sumu, kuumuus tai kylmyys).
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja tuottavat laitteet.
 • Model Y -auton Trailer-tila on otettu käyttöön tai autoon on kiinnitetty lisävaruste.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Edellä oleva luettelo ei kata kaikkia tilanteita, joissa Summon-kutsutoiminnon toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä. Kuljettaja vastaa itse siitä, että pitää Model Y -auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa. Seuraa aina tarkkaavaisesti, kun Summon-kutsutoiminto siirtää Model Y -autoa pysäköinti- ja pysäköintipaikalta ja ole valmiina puuttumaan järjestelmän toimintaan. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan omaisuusvahinkoon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model Y ei pysty havaitsemaan esteitä, jos ne ovat puskurin alapuolella, ovat kapeita tai roikkuvat katosta (esim. polkupyörät). Monet ennakoimattomat olosuhteet voivat lisäksi häiritä Summon-toiminnon kykyä siirtää auto pysäköintipaikalle tai siitä pois, ja siksi kutsutoiminto ei välttämättä ohjaa Model Y -autoa oikein. Sen vuoksi sinun on tarkkailtava jatkuvasti Model Y -auton siirtymistä ja ympäristöä ja oltava valmis pysäyttämään se koska tahansa.

Älykäs Smart Summon -kutsutoiminto

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älykäs Smart Summon -kutsutoiminto on keskeneräinen BETA-ominaisuus. Sinun on tarkkailtava jatkuvasti ajoneuvoa ja sen ympäristöä ja oltava valmis toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla koska tahansa. Kuljettaja vastaa itse siitä, että Smart Summon -kutsutoimintoa käytetään turvallisesti, vastuullisesti ja tarkoitetulla tavalla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älykäs Smart Summon -kutsutoiminto on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi vain yksityisillä pysäköintialueilla ja ajoliuskoilla, joilla ympäröivä alue on tuttu ja ennakoitavissa. Älä käytä Smart Summon -kutsutoimintoa julkisilla teillä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Smart Summon -kutsutoiminto poistetaan käytöstä myös, kun Model Y on Valet Mode -tilassa (katso Valet Mode -tila).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus

Erityisesti seuraavissa tilanteissa älykäs Smart Summon -kutsutoiminto ei toimi oikein:

 • GPS-tietoja ei ole käytettävissä heikon matkapuhelinyhteyden vuoksi.
 • Ajoväylä on kalteva. Smart Summon -toiminto on suunniteltu toimimaan vain tasaisella tiellä (kaltevuus enintään 10 %).
 • Havaitaan kohotettu reunus. Älykäs Smart Summon -kutsutoiminto ei välttämättä voi siirtää Model Y -autoa kohotetun reunuksen yli, jos se on liian korkea.
 • Yksi tai useampi anturi (jos varusteena) tai kamera on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavan tuotteen, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden tms.) vuoksi.
 • Antureiden (jos varusteena) tai kameroiden toimintaa häiritsevät sääolosuhteet (rankkasade, lumi, sumu, kuumuus tai kylmyys).
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja tuottavat laitteet.
 • Model Y -ajoneuvon Trailer-tila on otettu käyttöön tai ajoneuvoon on kiinnitetty lisävaruste
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Edellä oleva luettelo ei kata kaikkia tilanteita, joissa Smart Summon -toiminnon toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä. Kuljettaja vastaa itse siitä, että pitää Model Y -auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa. Seuraa aina tarkkaavaisesti, kun Smart Summon -kutsutoiminto siirtää Model Y -autoa ja ole valmiina puuttumaan järjestelmän toimintaan. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan omaisuusvahinkoon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Smart Summon -kutsutoiminto on tarkoitettu käytettäväksi vain päällystetyillä ajopinnoilla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Smart Summon ei välttämättä pysähdy kaikkien esteiden vuoksi (erityisesti hyvin matalien esineiden, kuten joidenkin katukiveyksien tai hyvin korkeiden esineiden, kuten hyllyjen vuoksi), eikä välttämättä reagoi kaikkeen liikenteeseen. Älykäs Smart Summon -kutsutoiminto ei tunnista liikenteen suuntaa, se ei osaa navigoida autoa tyhjien pysäköintipaikkojen ympäri eikä se välttämättä osaa ennakoida risteävää liikennettä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Säilytä suora näköyhteys itsesi ja Model Y -auton välillä, kun käytät älykästä Smart Summon -kutsutoimintoa, ja ole valmis pysäyttämään auto koska tahansa vapauttamalla painikkeen mobiilisovelluksessa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun vapautat painikkeen Model Y -auton pysäyttämiseksi, ajoneuvo pysähtyy lyhyen viiveen kuluttua. Sen vuoksi on kriittisen tärkeää, että tarkkailet ajoneuvon ajolinjaa jatkuvasti ja ennakoit esteitä, joita ajoneuvo ei ehkä pysty havaitsemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ole erittäin varovainen käyttäessäsi Smart Summon -toimintoa ympäristössä, jossa esteiden liikkeet eivät ole ennakoitavissa. Esimerkiksi alueella, jossa liikkuu ihmisiä, lapsia tai eläimiä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Smart Summon ei välttämättä pysähdy kaikkien esteiden vuoksi (erityisesti hyvin matalien esineiden, kuten joidenkin katukiveyksien, tai hyvin korkeiden esineiden, kuten hyllyjen vuoksi), eikä välttämättä reagoi vastaantulevaan liikenteeseen. Ole tarkkana ja valmiina pysäyttämään Model Y kaikissa tilanteissa vapauttamalla mobiilisovelluksen painike.