Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole liikennevalon varoitusta ja stop-merkkivaroitusta tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus on BETA-toiminto, joka toimii parhaiten teillä, joilla ajetaan usein Tesla-ajoneuvoilla. Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus pyrkii pysäyttämään auton kaikissa liikennevaloissa ja voi pysäyttää auton myös vihreissä valoissa.

Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus on suunniteltu reagoimaan sen tunnistamiin liikennevaloihin ja stop-merkkeihin ja hidastamaan Model Y -auton pysähdyksiin, kun käytössä on liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin tai automaattiohjaus. Toiminto käyttää ajoneuvon eteenpäin suunnattuja kameroita ja GPS-tietoja. Se hidastaa auton nopeutta tunnistaessaan liikennevaloja (vihreä, vilkkuva keltainen ja sammunut), stop-merkkejä ja joitain tiemerkintöjä. Kun Model Y lähestyy risteystä, kosketusnäyttö näyttää ilmoituksen ajoneuvon hidastamisaikeista. Kuljettajan on vahvistettava, että hän haluaa jatkaa ajamista. Muuten Model Y pysähtyy kosketusnäyttö -ajonäkymässä näkyvän punaisen viivan kohdalle.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
ÄLÄ KOSKAAN oleta tai yritä ennustaa, milloin ja mihin liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus pysäyttää auton. Älä myöskään jatka ajamista, kun risteys tai tiemerkintä on havaittu. Kuljettajan näkökulmasta liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus voi vaikuttaa epäjohdonmukaiselta. Tarkkaile aina tietä ja valmistaudu suorittamaan tarvittavat toimenpiteet. Kuljettajan vastuulla on määrittää, pitääkö pysähtyä vai voiko ajoa jatkaa pysähtymättä risteykseen. Älä koskaan anna pelkästään liikennevalon varoituksen ja stop-merkkivaroituksen määrittää, milloin pysähtyminen tai ajon jatkaminen risteyksessä on turvallista tai aiheellista.

Ennen käyttöä

Ennen liikennevalon varoituksen ja stop-merkkivaroituksen käyttöä:

 • Varmista, ettei eteenpäin suunnattujen kameroiden edessä ole esteitä (katso Kameran puhdistaminen) ja että kamerat on kalibroitu (katso Kameroiden kalibrointi ajamalla autoa). Liikennevalon varoituksen ja stop-merkkivaroituksen toiminta on riippuvainen kameroiden kyvystä tunnistaa liikennevalot, stop-merkit ja tiemerkinnät.
 • Varmista, että Model Y -autoon on ladattu uusimmat karttaversiot. Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus käyttää pääasiallisesti ajoneuvon kameroista saatua visuaalista tietoa, mutta uusimpien karttatietojen käyttö parantaa tarkkuutta. Ladattujen karttojen version saa tarkistettua valitsemalla Hallintalaitteet > Ohjelmisto. Päivitettyjen karttojen vastaanottaminen edellyttää yhteyttä Wi-Fi-verkkoon (katso Karttapäivitykset).
 • Ota toiminto käyttöön. Kun ajoneuvo on pysäköitynä, valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Liikennevalo- ja stop-merkkiohjaus. Kun liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus on käytössä, se toimii aina kun liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin tai automaattiohjaus on käytössä.

Näin se toimii

Kun liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus ovat toiminnassa ja automaattiohjaus, liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin tai Täysin itsestään ajava (valvottu) on käytössä, kosketusnäyttö näyttää ponnahdusikkunan, jonka sisältämä viesti ilmoittaa edessä havaituista liikennevaloista, stop-merkeistä tai tiemerkinnöistä. Kun Model Y lähestyy pysähtymispaikkaa, joka koskee myös risteystä, jossa palaa vihreä liikennevalo, se hidastaa ja näyttää punaisen viivan merkiksi paikasta, jossa Model Y pysähtyy. Jos haluat jatkaa ajoa risteyksestä – vaikka liikennevalo on jo vihreä – sinun pitää painaa ajovipua alaspäin tai painaa kaasupoljinta lyhyesti, mikä antaa ajoneuvolle luvan jatkaa. Kun olet vahvistanut ajon jatkamisen, punainen pysäytysviiva muuttuu harmaaksi ja Model Y jatkaa risteyksen läpi asetetulla ajonopeudella.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Mikäli liikennevalo vaihtuu ennen kuin pääset risteykseen (valo vaihtuu esimerkiksi vihreästä keltaiseksi tai keltaisesta punaiseksi) sen jälkeen, kun olet painanut ajovipua alaspäin tai painanut kaasupoljinta lyhyesti ja vahvistanut näin ajon jatkamisen, Model Y saattaa tulkita tilanteen niin, ettei ajoa voida jatkaa. Siksi Model Y pysähtyy, ja kuljettajan on painettava kaasupoljinta, jotta ajoa voidaan jatkaa. On aina kuljettajan vastuulla varmistaa, että ajoneuvo pysähtyy tai kiihdyttää asianmukaisesti ja turvallisesti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus EI käännä Model Y -ajoneuvoa risteyksessä, ellei Täysin itsestään ajava (valvottu) ole käytössä. Kun Model Y on kääntyvällä kaistalla, se pysähtyy punaisen viivan kohdalle. Voit jatkaa painamalla ajovipua alaspäin tai painamalla lyhyesti kaasupoljinta, mutta Model Y jatkaa suoraan risteyksen läpi (myös auton ollessa kääntyvällä kaistalla), joten sinun ON OHJATTAVA Model Y manuaalisesti risteyksen läpi (mikä peruuttaa automaattiohjauksen).

Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus on suunniteltu toimimaan kuvatulla tavalla vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Automaattiohjaus, Täysin itsestään ajava (valvottu) tai Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on otettu käyttöön.
 • Kamerat voivat tunnistaa edessä olevan liikennevalon, stop-merkin tai tiemerkinnän (kameroiden edessä ei esimerkiksi ole esteitä ja näkyvyys liikennevaloihin, stop-merkkiin tai tiemerkintään on selkeä).
 • Model Y -ajoneuvon kosketusnäyttö näyttää edessä olevan liikennevalon lihavoituna. Model Y ei tunnista liikennevaloja, jotka kosketusnäyttö näyttää himmeinä. Jos liikennevalo ei ole suoraan kameran edessä (jos se on esimerkiksi kulmassa kameraan nähden tai sijaitsee viereisellä kaistalla), kosketusnäyttö näyttää sen himmeänä, joten Model Y ei sen vuoksi hidasta eikä pysähdy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos kosketusnäyttö ei näytä punaista pysäytysviivaa edessä olevassa risteyksessä, Model Y ei hidasta tai pysähdy. On kuljettajan vastuulla kiinnittää huomiota edessä oleviin risteyksiin, tarkkailla liikennettä ja määrittää, pitääkö ajoneuvo pysäyttää ja milloin sekä suorittaa tarvittavat toimenpiteet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan anna pelkästään liikennevalon varoituksen ja stop-merkkivaroituksen määrittää, milloin risteykseen pitää pysähtyä tai milloin risteyksestä voidaan jatkaa pysähtymättä. Ole ajaessasi tarkkaavainen, seuraa tietä ja kiinnitä aina huomiota tiehen, edessä oleviin risteyksiin, liikenneoloihin, suojateihin ja muihin tienkäyttäjiin. Kuljettajan vastuulla on aina määrittää, pitääkö auton pysähtyä vai voiko ajoa jatkaa. Valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Tämän laiminlyönti voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Joissakin tilanteissa liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus voi havaita virheellisesti liikennevalon tai stop-merkin, jolloin Model Y hidastaa odottamattomasti. Valmistaudu aina toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Mikäli haluat jatkaa ajoa risteyksestä liikennevalon väristä huolimatta, vahvista jatkaminen painamalla ajovipua alaspäin tai painamalla kaasupoljinta lyhyesti. Jos vahvistusta ei tehdä, Model Y pysähtyy kohdassa kosketusnäyttö näkyvän punaisen pysäytysviivan kohdalle, vaikka pysähtyminen ei olisi aiheellista. Vihreisiin liikennevaloihin pysähtyminen saattaa hämmentää muita kuljettajia ja aiheuttaa näin törmäyksen, loukkaantumisen tai kuoleman. Kiinnitä siksi aina huomiota edessä oleviin risteyksiin ja valmistaudu painamaan jarrua tai kaasua itse ympäröivien olosuhteiden mukaisesti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun itse havaitset liikennevalon, stop-merkin tai tiemerkinnän, älä koskaan oleta, että Model Y havaitsee sen vastaavalla tavalla ja reagoi asianmukaisesti (erityisesti monimutkaisissa risteyksissä tai risteyksissä, joissa liikennevalo tai liikennemerkki on osittain peittynyt).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Viimeisimmätkään karttatiedot eivät sisällä kaikkia liikennevaloja ja stop-merkkejä. Liikennevalon varoituksen ja stop-merkkivaroituksen toiminta on riippuvainen kameroiden kyvystä tunnistaa liikennevalot, stop-merkit ja tiemerkinnät. Tästä johtuen Model Y ei välttämättä tunnista risteystä, joka ei näy kamerassa (kameranäkymän voi peittää esimerkiksi puu tai suurikokoinen ajoneuvo tai esine, tai risteys voi olla jyrkän mäen tai tiukan kaarteen lähellä).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus ei korvaa tarkkaavaista ajotapaa ja hyvää harkintakykyä.

Liikennevalot

Kun automaattiohjaus tai liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin on käytössä ja liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus on käytössä, Model Y on suunniteltu reagoimaan seuraavasti, kun se lähestyy liikennevaloin ohjattua risteystä:

Liikennevalotyyppi Ajoneuvon suunniteltu reaktio

Vihreä liikennevalo

Sammutettu liikennevalo

Vihreänä palava liikennevalo tai sammunut liikennevalo: Model Y hidastaa.

Sinun on vahvistettava haluavasi jatkaa matkaasi risteyksen läpi painamalla ajovipua alaspäin tai painamalla kaasupoljinta lyhyesti. Jos vahvistusta ei tehdä, Model Y pysähtyy punaiselle pysäytysviivalle, jonka kosketusnäyttö näyttää.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model Y jatkaa asetetulla ajonopeudella ajaessaan risteyksestä eteenpäin ottaen huomioon edellä ajavan ajoneuvon nopeuden.

Keltainen liikennevalo

Punainen liikennevalo

Model Y hidastaa ja pysähtyy kokonaan punaisen pysäytysviivan kohdalle, jonka kosketusnäyttö näyttää. Kun haluat jatkaa risteyksestä (esimerkiksi valon vaihduttua jälleen vihreäksi tai Model Y -ajoneuvon pysähdyttyä täysin), sinun on painettava ajovipua alaspäin tai painettava kaasupoljinta lyhyesti.

Vihreästä keltaiseksi vaihtuva liikennevalo

Keltaisesta punaiseksi vaihtuva liikennevalo

Punaisesta vihreäksi vaihtuva liikennevalo

Model Y hidastaa ja pysähtyy kokonaan punaisen pysäytysviivan kohdalle, jonka kosketusnäyttö näyttää. Kun haluat jatkaa risteyksestä (esimerkiksi valon vaihduttua jälleen vihreäksi), sinun on painettava ajovipua alaspäin tai painettava lyhyesti kaasupoljinta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos liikennevalo vaihtuu sen jälkeen, kun olet vahvistanut haluavasi jatkaa ajoa (esimerkiksi vihreä valo vaihtuu keltaiseksi), Model Y saattaa pysähtyä eikä jatkaa ajoa. Näin voi tapahtua erityisesti silloin, jos Model Y määrittää pysähtymisen turvalliseksi ennen risteysalueelle saapumista.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model Y ei ole suunniteltu jatkamaan risteyksen läpi, kun liikennevalo on punainen tai jos valo vaihtuu keltaiseksi tilanteissa, joissa risteykseen on riittävästi matkaa turvallista pysähtymistä varten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kuljettaja voi milloin tahansa keskeyttää automaattiohjauksen tai liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen toiminnan ja palauttaa ajoneuvon ohjauksen itselleen käyttämällä jarrua manuaalisesti.

Vilkkuva vihreä liikennevalo

Vilkkuva keltainen liikennevalo

Model Y hidastaa. Jos haluat jatkaa ajoa, sinun on painettava ajovipua alaspäin tai painettava kaasupoljinta lyhyesti. Jos näin ei tehdä, Model Y pysähtyy punaiselle pysäytysviivalle, jonka kosketusnäyttö näyttää.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model Y -ajoneuvon pysähtyminen estetään ja sen hidastaminen liikennevaloja lähestyttäessä minimoidaan vahvistamalla, että ajoa halutaan jatkaa. Tee tämä painamalla ajovipua alaspäin tai painamalla kaasupoljinta lyhyesti milloin tahansa sen jälkeen, kun kosketusnäyttö on näyttänyt punaisen pysäytysviivan. Model Y jatkaa asetetulla ajonopeudella heti vahvistuksen jälkeen (ottaen huomioon edellä ajavan ajoneuvon nopeuden).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ole tarkkaavainen ja valmistaudu hidastamaan tai pysähtymään painamalla jarrupoljinta.
Vilkkuva punainen liikennevalo Model Y hidastaa ja pysähtyy kokonaan punaisen pysäytysviivan kohdalle, jonka kosketusnäyttö näyttää. Kun haluat jatkaa risteyksestä (jos esimerkiksi tieliikennelakien ja olosuhteiden mukaan on turvallista ja laillista jatkaa ajoa), sinun on painettava ajovipua alaspäin tai painettava lyhyesti kaasupoljinta.

Stop-merkit ja tiemerkinnät

Kun automaattiohjaus tai liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin on käytössä ja liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus on käytössä, Model Y on suunniteltu reagoimaan seuraavasti, kun se lähestyy stop-merkein, pysäytysviivoin tai tiemerkinnöin varusteltua risteystä:

Risteystyyppi Ajoneuvon suunniteltu reaktio
Ajoneuvo lähestyy nelihaaraista risteystä ja jatkaa suoraan etuajo-oikeuden turvin

Ei liikenteenohjausta

Ajoneuvo lähestyy T-risteyksen suoraan jatkuvaa tietä pitkin ja jatkaa suoraan etuajo-oikeuden turvin

T-risteyksen suoraan jatkuva tie

Model Y olettaa olevansa etuajo-oikeutettu ja jatkaa suoraan hidastamatta tai pysähtymättä.
Ajoneuvo lähestyy T-risteyksen päässä olevaa tietä ja hidastaa pysähdyksiin asti

T-risteykseen liittyvä tie

Jos Model Y tunnistaa T-risteyksen karttatietojen perusteella, Model Y hidastaa ja pysähtyy kokonaan punaisen pysäytysviivan kohdalle, jonka kosketusnäyttö näyttää. Kun haluat jatkaa, sinun on otettava ohjaus ja kiihdytys omaan hallintaasi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model Y ei välttämättä pysähdy T-risteykseen, jossa ei ole stop-merkkiä tai pysäytysviivaa, tai jos T-risteys ei sisälly karttatietoihin. Ole tarkkaavainen ja valmistaudu pysähtymään (tarpeen ja tilanteen mukaan).
Ajoneuvo lähestyy nelihaaraista risteystä ja pysähtyy stop-merkin eteen

Stop-merkki

Ajoneuvo lähestyy nelihaaraista risteystä ja pysähtyy stop-merkin ja tiemerkintöjen eteen

Stop-merkki ja tiemerkintä

Ajoneuvo lähestyy nelihaaraista risteystä ja pysähtyy tiemerkinnän eteen

Tiemerkintä

Model Y hidastaa ja pysähtyy kokonaan punaisen pysäytysviivan kohdalle, jonka kosketusnäyttö näyttää. Kun haluat jatkaa matkaasi risteyksen läpi, sinun on painettava ajovipua alaspäin tai painettava kaasupoljinta lyhyesti.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos vahvistat haluavasi jatkaa ajoa stop-merkillä merkityn risteyksen läpi painamalla ajovipua alaspäin tai painamalla kaasupoljinta ennen kuin Model Y on pysähtynyt, vahvistus ohitetaan. Model Y ei ole suunniteltu jatkamaan stop-merkin ohi pysähtymättä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vaikka automaattiohjaus olisi toiminnassa ja suuntavilkku kytketty, kuljettajan on käännettävä ohjauspyörää itse (mikä keskeyttää automaattiohjauksen toiminnan) ja suoritettava näin risteyksessä kääntyminen loppuun.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Lähestyessään suojatietä Model Y voi hidastaa ja pysähtyä sen mukaan, onko suojatie liikennevaloin ohjattu ja havaitseeko kamera esimerkiksi jalankulkijoita tai pyöräilijöitä suojatiellä. Ole erityisen valppaana, kun lähestyt suojatietä, ja ole aina valmis ottamaan auto hallintaasi. Tämän laiminlyönti voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Rajoitukset

Eri ympäristöjen ja olosuhteiden mukaan liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus voi pysäyttää ajoneuvon tai olla pysäyttämättä sitä seuraavissa paikoissa:

 • rautatieristeykset
 • alueet, joille pääsy on kielletty
 • tietulliasemat
 • kiertoliittymät
 • ylikulut ja suojatiet
 • väistämisvelvollisuusmerkit tai väliaikaiset stop-merkit (esimerkiksi tietyömailla)
 • erilaiset U-käännösliikennevalot, risteävien pyöräteiden ja jalkakäytävien valot, kaistan käytettävyydestä kertovat valot jne.

Lisäksi liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus toimii erityisen epätodennäköisesti suunnitellulla tavalla, se saattaa kytkeytyä pois toiminnasta tai se ei toimi lainkaan, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Ajaminen useiden perättäisten liikennevaloin ohjattujen risteysten läpi, jotka ovat erittäin lähellä toisiaan.
 • Huono näkyvyys (esimerkiksi kova vesi- tai lumisade tai sumu) tai muulla tavoin kameran tai anturin toimintaa haittaavat sääolosuhteet.
 • Kirkas valo (kuten suora auringonpaiste) häiritsee kameran toimintaa.
 • Kameran edessä on este, kamera on peitetty tai vaurioitunut tai sitä ei ole kalibroitu oikein.
 • Tiellä on mäkiä tai jyrkkiä mutkia, jotka estävät kameroita havaitsemasta liikennevaloja tai stop-merkkejä.
 • Liikennevalon, stop-merkin tai tiemerkinnän edessä on este (esimerkiksi puu, suuri ajoneuvo jne.).
 • Model Y -autolla ajetaan hyvin lähellä edellä ajavaa ajoneuvoa, joka peittää kameran kuva-alan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Edellä luetellut rajoitukset eivät kata kaikkia syitä siihen, miksi Model Y ei välttämättä toimi odotetulla tavalla. Monet ennakoimattomat tilanteet saattavat vaikuttaa liikennevalon varoituksen ja stop-merkkivaroituksen toimintatarkkuuteen. Tämän toiminnon käyttö ei vähennä tai poista tarkkaavaisen ajon tarvetta eikä kuljettajan vastuuta. Kuljettajan on oltava kaiken aikaa valmiina toimimaan olosuhteiden mukaisesti ja reagoimaan nopeasti.