Latausohjeet

Latausportin avaaminen

Latausportti sijaitsee Model Y -auton vasemmalla puolella, takavaloon piilotetun luukun takana. Pysäköi Model Y siten, että latauskaapeli ulottuu reilusti latausporttiin.

Kun Model Y on pysäköitynä, saat avattua latausportin luukun painamalla Tesla-latauskaapelin painiketta ja vapauttamalla sen.

latauskaapeli ja painiketta osoittava nuoli.

Voit avata latausportin myös seuraavilla tavoilla:

 • Valitse kosketusnäytöstä Hallintalaitteet ja kosketa latausportin kuvaketta (salama).
 • Valitse kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Lataus > Avaa latausportti.
 • Paina latausporttia alaosasta, kun Model Y ei ole lukittu .
 • Pidä lisävarusteena saatavan (myydään erikseen) avainlähettimen takatavaratilan painiketta painettuna 1–2 sekunnin ajan.
 • Avaa latausportti äänikomennoilla (katso Puheohjaus). Voit käyttää äänikomentoja myös latausportin sulkemiseen ja latauksen aloittamiseen ja lopettamiseen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Seuraava kuva on tarkoitettu ainoastaan havainnollistamista varten. Autosi latausportti saattaa poiketa kuvasta markkina-alueen ja valmistuspäivämäärän mukaan.
auto latausportti auki.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla-logon T-kirjaimen kohdalle syttyy valo, kun latausportin luukku avataan. Jos et aseta latauskaapelia latausporttiin muutaman minuutin kuluessa latausportin luukun avaamisesta, luukku sulkeutuu. Mikäli näin käy, avaa luukku uudelleen kosketusnäytön avulla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Erittäin kylmissä tai jäisissä olosuhteissa latausportin salpa saattaa jäätyä kiinni. Joissain ajoneuvoissa on latausportin lämmitin, joka kytkeytyy käyttöön, kun kytket takalasin lämmittimen käyttöön kylmällä säällä. Voit sulattaa latausportin salvan jään myös kytkemällä esilämmityksen käyttöön sovelluksesta. Voit estää tämän käyttämällä lataus- tai ilmastointinäytön Ajasta-toimintoa, jonka avulla voit asettaa lähtöajan ja esilämmittää auton (katso Ajastettu lataus ja ajastettu lähtö).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä yritä pakottaa latausportin luukkua avautumaan.

Virtalähteeseen kytkeminen

Voit halutessasi muuttaa latausrajaa ja -virtaa kosketusnäytön avulla (katso Latausasetukset).

Kun haluat ladata autoasi julkisella latausasemalla, liitä asianmukainen sovitin auton latausporttiin ja liitä sitten latausaseman latausliitin sovittimeen. Auton omalla markkina-alueella yleisimmin käytössä olevat adapterit kuuluvat toimitukseen. Joissakin latauslaitteistoissa lataus käynnistetään ja pysäytetään laitteistossa olevalla kytkimellä.

Jos käytät latausliitintä, kytke se ensin pistorasiaan ja vasta sitten Model Y -autoon.

Varmista, että liitin on latausportin kohdalla ja työnnä sitten liitin pohjaan. Kun latausliitin on kytketty oikein, lataus käynnistyy automaattisesti sen jälkeen, kun Model Y on suorittanut seuraavat toimenpiteet:

 • Liitintä paikallaan pitävä lukitussalpa on kytketty.
 • Pysäköintitila on kytketty (mikäli jokin muu ajotila on ollut valittuna).
 • Akun lämmitys tai jäähdytys on suoritettu, mikäli se on ollut tarpeen. Jos akkua on lämmitettävä tai jäähdytettävä, lataus ei välttämättä käynnisty heti.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Aina, kun Model Y on kytketty laturiin, mutta lataus ei ole aktiivisesti käynnissä, ajoneuvo ottaa tarvitsemansa energian latauslaitteistosta akun sijaan. Jos esimerkiksi Model Y on pysäköitynä, latausliitin on kytkettynä ja käytät kosketusnäyttöä, Model Y ottaa näytön käyttämiseen tarvittavan virran latauslaitteistosta.

Joissain tapauksissa, joissa Model Y on kytkettynä laturiin mutta käyttää erittäin vähän virtaa, se saattaa ottaa tarvitsemansa virran suoraan akusta. Jos esimerkiksi Model Y jätetään kytketyksi laturiin usean päivän ajaksi eikä ajoneuvoa käytetä, se saattaa vähitellen alkaa ottaa hieman virtaa suoraan akusta ajoneuvon järjestelmien toiminnan takaamiseksi.

Kun akku on purkautunut riittävästi, akku jatkaa latautumistaan, kunnes taas saavuttaa latausrajan. Tarkistusajankohdasta riippuen akku ei välttämättä ole purkautunut tarpeeksi, jotta se alkaisi latautua uudelleen. Tästä syystä sen lataustaso voi olla hieman latausrajan alapuolella, vaikka se olisi ollut pitkään kytkettynä lataukseen. Se on normaalia, ja Model Y alkaa latautua jälleen, kun akku on purkautunut tarpeeksi. Vaihtoehtoisesti voit aloittaa latauksen uudelleen irrottamalla latausliittimen Model Y -ajoneuvosta ja kytkemällä se uudelleen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Latauskaapelin liitinpää voi vaurioittaa Model Y -auton maalipintaa.

Latausportin valo

 • VALKOINEN (TAI VAALEANSININEN): Latausportti on auki. Model Y on valmiina ladattavaksi eikä latausliitintä ole asetettu paikalleen, tai latausportin lukitussalpa on lukitsematta ja liitin on valmis irrotettavaksi.
 • SININEN: Laturi on liitettynä, mutta Model Y ei lataudu (esimerkiksi tilanteessa, jossa ajastettu lataus on otettu käyttöön).
 • VILKKUU SINISENÄ: Model Y on yhteydessä laturiin, mutta lataus ei ole vielä alkanut (esimerkiksi tilanteessa, jossa ajoneuvo valmistautuu lataamiseen).
 • VILKKUU VIHREÄNÄ: Lataus on käynnissä. Vilkkuminen hidastuu sitä mukaa, kun Model Y -auton akun varaus kasvaa.
 • PALAA VIHREÄNÄ: Lataus on suoritettu.
 • PALAA ORANSSINA: Latausliitintä ei ole kytketty oikein. Aseta liitin oikein päin latausporttiin ja työnnä liitin kokonaan pohjaan.
 • VILKKUU ORANSSINA: Model Y -auton akkua ladataan pienemmällä latausvirralla (koskee vain vaihtovirtalatausta).
 • PUNAINEN: Vika havaittu. Lataus on pysäytetty. Tarkista hälytys kosketusnäytöstä.

Latauksen tila

Lataustila näkyy auton tilanäkymän yläreunassa, kun latausportin luukku on auki.

 1. Aikaa jäljellä: Asetetun rajan saavuttamiseen arvioitu latausaika (katso Latausasetukset).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kun akkua ladataan 100 prosenttiin, auto saattaa jatkaa lataamista pienellä teholla, vaikka näytön mukaan lataus on valmis. Tämä on normaalia toimintaa. Koska akkuun varastoituva energia on tässä kohtaan kovin vähäistä, yleensä lataamista ei kannata enää jatkaa.
 2. Lataus: Laturin nykyinen teho.
 3. Latausnopeus: Liitetyn latauskaapelin suurin käytettävissä oleva latausvirta.
 4. Saatu kantama: Arvio toimintasäteen lisääntymisestä käynnissä olevan latauksen aikana.
 5. Toimintasäde: Näyttää jäljellä olevan energian arvioituna etäisyytenä tai prosentteina (näytön asetuksesta riippuen).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voit vaihtaa energiayksiköiden näyttötavan valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Näyttö > Energianäyttö.
 6. Latauksen tila: Latauksen tilaviestit (kuten Supercharging-lataus, Ajastettu lataus) näkyvät tässä (katso Ajastettu lataus ja ajastettu lähtö).

Toiminta latauksen aikana

Latauksen aikana latausportin valo (Tesla-logon T-kirjain) sykkii vihreänä ja kosketusnäytössä näkyy reaaliaikainen latauksen tila. Latausportin vihreän valon sykkiminen hidastuu, kun akun varaus kasvaa. Kun lataus on valmis, valon sykintä loppuu ja se palaa koko ajan vihreänä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Model Y -auto on lukittu, latausportin merkkivalo ei syty.

Latausportin valo vaihtuu punaiseksi, jos latauksen aikana havaitaan vika. Tarkista vian tarkemmat tiedot kosketusnäytöstä. Vika voi johtua esimerkiksi sähkökatkosta. Sähkökatkon päätyttyä latausta jatketaan automaattisesti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Lämpöjärjestelmä voi tuottaa höyryä joissakin olosuhteissa,. Esimerkiksi kylmällä säällä, kun lataat ajoneuvoasi Supercharger-asemalla, ajoneuvosi etuosasta voi tulla hajutonta höyryä. Se on normaalia, eikä asiasta tarvitse huolestua.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
On normaalia, että autosta kuuluu ääniä latauksen aikana. Erityisesti kun käytetään suurta virtaa, akun jäähdytyksestä vastaava jäähdytyskompressori ja tuuletin käynnistyvät aina tarvittaessa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Lataus ei yleensä vaikuta ilmastointijärjestelmän toimintaan. Tietyissä tilanteissa (esimerkiksi jos latausta suoritetaan suurella latausvirralla erityisen kuumalla ilmalla) ilmakanavien kautta puhallettava ilma ei välttämättä ole yhtä viileää kuin normaalisti ja kosketusnäytössä näkyy ilmoitus. Tämä on normaalia. Näin varmistetaan, että akku säilyy ihanteellisella lämpötila-alueella latauksen aikana, jolloin akun käyttöikä ja suorituskyky pysyvät mahdollisimman hyvänä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä suihkuta nestettä latausporttia kohti suurella nopeudella (esimerkiksi painepesurilla) latauksen ollessa käynnissä. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen, vahingoittaa autoa, latausvälineitä tai muuta omaisuutta.

Latauksen lopettaminen

Voit lopettaa akun lataamisen milloin tahansa irrottamalla latausliittimen tai valitsemalla kosketusnäytöstä Lopeta lataus.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Latauskaapelin luvattoman irrottamisen estämiseksi latauskaapelin salpa pysyy lukittuna ja Model Y -auton ovien lukitus on avattava tai auton on tunnistettava todennettu puhelin, ennen kuin latauskaapeli voidaan irrottaa.

Irrota latauskaapeli seuraavasti:

 1. Avaa lukitussalpa pitämällä liittimen kahvan painiketta painettuna.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voit vapauttaa salvan myös auton tilanäkymän salamakuvakkeesta kosketusnäytössä tai mobiilisovelluksessa tai painamalla pitkään avainlähettimen takaluukun painiketta.
 2. Irrota latausliitin latausportista vetämällä. Latausportin luukku sulkeutuu automaattisesti.

Latauskaapelin irrottaminen, kun käytät sovitinta julkisella latausasemalla:

 1. Avaa Model Y -auton lukitus.
 2. Pidä julkisen latausaseman kahvaa yhdessä kädessä ja sovitinta toisessa kädessä. Pidä sitten julkisen latausaseman kahvan painiketta painettuna ja vedä molempia osia ulospäin ja irrota kahva sekä sovitin samanaikaisesti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos latausaseman kahva irtoaa sovittimesta niin, että sovitin jää Model Y -autoon, avaa latausportin lukitus kosketusnäytöstä.
 3. Pidä latausaseman kahvan painiketta uudelleen painettuna ja irrota sovitin julkisen latausaseman kahvasta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Latausportin luukku sulkeutuu automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua siitä, kun latausliitin on irrotettu latausportista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tesla suosittelee ehdottomasti, että Model Y kytketään pistorasiaan aina, kun autolla ei ajeta. Näin akun varaustaso pysyy koko ajan parhaana mahdollisena.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model Y ei vaihda vaihdetta pois pysäköintivaihteelta, jos latausportti ei kykene määrittämään, onko latauskaapeli kytketty. Varmista, että latauskaapelia ei ole kytketty, ja noudata kosketusnäytön ohjeita (katso Pysäköi – P).

Latausasetukset

Siirry latausasetuksiin valitsemalla Hallintalaitteet > Lataus, kun Model Y on pysäköintivaihteella. Voit siirtyä latausasetuksiin myös koskettamalla kosketusnäytön akkukuvaketta.

Auto ja latausasetukset
 1. Toimintasäde: Näyttää arvioidun käytettävissä olevan toimintasäteen.
 2. Aseta raja: Säädä latausraja haluamaksesi liukusäätimellä. Valitsemasi asetus koskee välittömästi ja ajastetusti aloitettavia latauksia.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Katso ajoneuvon kosketusnäytöstä (valitse Hallintalaitteet > Lataus) tai mobiilisovelluksesta (kosketa Lataus-kuvaketta) tarkemmat tiedot suositelluista latausrajoista päivittäiseen käyttöön ja matka-ajoon.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Osa akun symbolista voi olla sininen. Se tarkoittaa, että pieni osa akkuun varastoiduista energiasta ei ole käytettävissä akun alhaisen lämpötilan vuoksi. Se on normaalia, eikä asiasta tarvitse huolestua. Kun akku lämpenee, sininen osa ei ole enää näkyvissä.

Voit säätää latausasetuksia lisää:

 • Latausvirta tässä sijainnissa: Latausvirtana käytetään aina automaattisesti suurinta käytettävissä olevaa virtaa, ellei latausvirtaa ole aiemmin asetettu pienemmäksi. Voit muuttaa latausvirtaa koskettamalla - tai +. Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun halutaan välttyä kodin sähköjärjestelmän ylikuormittamiselta siksi, että verkkoon on kytketty myös muita sähkölaitteita. Et voi asettaa autoon liitetyn latauskaapelin suurinta sallittua latausvirtaa suurempaa virta-asetusta. Jos vaihdat latausvirta-asetusta, Model Y tallentaa kyseisen sijainnin muistiin. Jos lataat autoa uudelleen samassa paikassa, sinun ei tarvitse muuttaa asetusta uudelleen.

  Kun ajoneuvoa ladataan latausliittimellä kodin pistorasiasta, ajoneuvo saattaa automaattisesti valita oletuslatausvirran. Voit ohittaa oletusasetuksen ja määrittää virran suuremmaksi kohdassa Latausvirta tässä sijainnissa tai mobiilisovelluksella.

 • Latausportin avaaminen, latausportin lukituksen avaaminen ja latauksen lopettaminen: Kun lataus ei ole käynnissä, voit avata latausportin tai vapauttaa latauskaapelin latausportista valitsemalla Avaa latausportti tai Avaa latausportin lukitus. Voit myös koskettaa auton tilanäkymässä latausportin lähellä näkyvää salamakuvaketta. Valitse Lopeta lataus, kun haluat lopettaa lataamisen.
 • Ajastaminen: Koskettamalla kohtaa Vaihda ajastettuun lähtöön / ajastettuun lataukseen voit valita, näytetäänkö tässä lähtöaika, jolloin auton pitäisi olla ladattu ja lämmitetty/viilennetty lähtöä varten, vai ajastettu latauksen aloitusaika (katso Ajastettu lataus ja ajastettu lähtö).
 • Supercharging: Näyttää Supercharger-latausaseman käyttömaksut, sijainnin, latauksen alkamisajan ja tapahtuman arvioidut kustannukset (katso Supercharger-latausaseman käyttömaksut ja joutoaikamaksut).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Ruuhkaisilla Supercharger-latausasemilla odotusaikoja on mahdollista lyhentää rajoittamalla akun enimmäislatausarvoksi 80 %, kun Matkasuunnittelijaa (jos käytettävissä markkina-alueellasi) ei käytetä. Katso Matkasuunnittelija).

Supercharger-latausaseman käyttömaksut ja joutoaikamaksut

Jos auto ladataan Tesla Supercharger -latausasemalla, latausnäytön alareunassa näkyy tietoja latauksesta. Näytettäviä tietoja ovat sijainti, latauksen alkamisaika ja tapahtuman arvioidut kustannukset. Supercharging-latauksen päätyttyä näkymässä näytetään latauksen arvioidut kustannukset siihen saakka, kunnes uusi Supercharging-tapahtuma alkaa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Arvioidut kustannukset eivät välttämättä vastaa Supercharging-latauksen lopullisia kustannuksia. Lopullinen hinta näkyy Tesla-tililläsi.

Vapaanaolomaksut koskevat kaikkia Supercharger-lautausaseman käyttäjiä. Vapaanaolomaksujen tarkoituksena on kannustaa omistajia siirtämään autonsa pois Supercharger-latausasemasta latauksen päätyttyä. Vapaanaolomaksut ovat käytössä ainoastaan silloin, kun vähintään puolet aseman Supercharger-latauspaikoista on varattuna. Teslan mobiilisovellus ilmoittaa, kun lataus on lähes valmis, ja uudelleen, kun lataus on valmis. Lisäksi ilmoituksia lähetetään kertyvistä joutoaikamaksuista. Joutoaikamaksut perutaan, jos siirrät ajoneuvosi viiden minuutin kuluessa latauksen päättymisestä.

Kirjautumalla Tesla-tiliin voit tarkastella maksuja ja tietoja aiemmista Supercharger-latauskerroista, määrittää maksutavan ja suorittaa maksuja. Kun maksutapa on tallennettu, maksut maksetaan automaattisesti tililtäsi.

Lataussuosituksia

 • Vältä akun varaustason laskemista liian alhaiseksi (akkukuvake muuttuu keltaiseksi, kun akun jäljellä oleva kapasiteetti laskee 20 prosenttiin tai sen alle).
 • Katso ajoneuvon kosketusnäytöstä (valitse Hallintalaitteet > Lataus) tai mobiilisovelluksesta (kosketa Lataus-kuvaketta) tarkemmat tiedot suositelluista latausrajoista päivittäiseen käyttöön ja matka-ajoon.

Latauskaapelin irrotus manuaalisesti

Jos tavalliset keinot latauskaapelin irrottamiseksi latausportista (latauskahvan vapautuspainikkeella tai kosketusnäytön tai mobiilisovelluksen kautta) eivät toimi, kokeile pitää avainlähettimessä lisävaruste(jos varusteena) olevaa takaluukun painiketta painettuna 1–2 sekunnin ajan. Jos se ei vieläkään irtoa, noudata huolellisesti seuraavia vaiheita:

 1. Varmista kosketusnäytön latausnäytöstä, että Model Y -ajoneuvon lataus ei ole aktiivisesti käynnissä. Kosketa tarvittaessa kosketusnäytöllä Lopeta lataus.
 2. Avaa takatavaratila.
 3. Vedä latausportin irrotuskaapelia alaspäin latauskaapelin irrottamiseksi.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Älä vedä irrotuskaapelia samalla, kun yrität irrottaa latauskaapelia latausportista. Vedä aina irrotuskaapelia ennen kuin yrität irrottaa latauskaapelia. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun ja vakavan vamman.
  vapautusvaijeri ja alaspäin osoittava nuoli.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Irrotuskaapeli voi olla upotettuna verhouksen aukkoon.
 4. Irrota latauskaapeli latausportista vetämällä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käytä irrotuskaapelia vain tilanteissa, joissa latauskaapelin irrotus ei onnistu tavanomaisesti. Jatkuva käyttö voi vahingoittaa irrotuskaapelia tai latauslaitteita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä tee tätä toimenpidettä, kun ajoneuvo on latautumassa tai jos oranssit korkeajännitejohtimet ovat paljaina. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun ja vakavan vamman tai vahingoittaa ajoneuvoa. Jos tämän toimenpiteen turvallinen suorittaminen ei ole sinulle täysin selvää, ota yhteys lähimpään Service Center -huoltokeskukseen.