Collision Avoidance Assist -törmäyksenestoavustin

Seuraavat autoon asennetut törmäyksenesto-ominaisuudet parantavat kuljettajan ja matkustajien turvallisuutta törmäyksissä:

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista ennen jokaista ajokertaa ja Autopilotin käyttöä, että kaikki kamerat ovat puhtaita ja esteettömiä (katso Kameran puhdistaminen). Likaiset kamerat ja anturit (jos varusteena) sekä ympäristön olosuhteet, kuten sadekeli tai haalistuneet kaistamerkinnät, voivat vaikuttaa Autopilot-järjestelmän suorituskykyyn. Jos kamera on estetty, Model Y näyttää viestin kohdassa kosketusnäyttö ja Autopilotin ominaisuudet saattavat olla käyttämättömissä. Lisätietoja tietyistä hälytyksistä on kohdassa Hälytysten vianmääritys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Törmäysvaroitusjärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan apuvälineeksi. Se ei korvaa tarkkaavaista ajotapaa ja hyvää harkintakykyä. Pidä katseesi suunnattuna tiehen ajon aikana. Älä koskaan luota pelkästään törmäysvaroitusjärjestelmän kykyyn varoittaa sinua mahdollisesta törmäyksestä. Useat tekijät voivat heikentää tai häiritä järjestelmän toimintaa, mikä voi johtaa tarpeettomiin, virheellisiin, epätarkkoihin tai antamatta jääneisiin varoituksiin. Luottaminen pelkästään tämän järjestelmän kykyyn varoittaa kuljettajaa mahdollisesta törmäyksestä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattista hätäjarrujärjestelmää ei ole suunniteltu estämään kaikkia törmäyksiä. Tietyissä tilanteissa se voi vähentää törmäysvoimaa hiljentämällä ajoneuvon nopeutta. Luottaminen pelkästään automaattisen hätäjarrujärjestelmän toimintaan törmäyksen välttämiseksi voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Obstacle-Aware Acceleration -kiihdytysjärjestelmää ei ole suunniteltu estämään törmäystä. Tietyissä tilanteissa se voi vähentää törmäyksen aiheuttamaa törmäysvoimaa. Luottaminen pelkästään Obstacle-Aware Acceleration -kiihdytysjärjestelmän toimintaan törmäyksen välttämiseksi voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Forward Collision Warning -törmäysvaroitusjärjestelmä

Model Y valvoo, onko sen edessä olevalla alueella auto, moottoripyörä, polkupyörä, jalankulkija tai jokin muu este. Jos törmäyksen katsotaan olevan todennäköinen ja mikäli korjausliikkeitä ei tehdä välittömästi, törmäysvaroitusjärjestelmä antaa varoitusäänen ja edessä oleva ajoneuvo näkyy punaisena kosketusnäytössä. Jos näin tapahtuu, SUORITA KORJAUSLIIKKEET VÄLITTÖMÄSTI!

Näyttökuva Teslan edessä havaitusta ajoneuvosta, joka näkyy punaisena

Näkyvät ja kuuluvat (ja joillakin alueilla haptiset) varoitukset kytkeytyvät pois automaattisesti, kun törmäyksen vaara on pienentynyt (olet esimerkiksi jarruttanut tai pysäyttänyt Model Y -ajoneuvon tai edessä ollut este on siirtynyt pois ajoväylältä).

Jos korjausliikkeitä ei tehdä välittömästi sen jälkeen, kun Model Y -ajoneuvon törmäysvaroitusjärjestelmä on antanut varoituksen, automaattinen hätäjarrujärjestelmä (jos se on kytkettynä käyttöön) kytkee jarrut automaattisesti, mikäli törmäyksen katsotaan olevan väistämätön (katso Automaattinen hätäjarrujärjestelmä).

Törmäysvaroitusjärjestelmä on oletusasetuksena käytössä. Voit säätää järjestelmän herkkyyttä valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Autopilot > Etutörmäysvaroitus. Jos haluat vaihtaa oletusarvoisen Keskitaso-varoitustason toiseen, voit valita varoitusasetukseksi Myöhään tai Aikaisin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Etutörmäysvaroitus palaa automaattisesti Normaali-asetukseen kunkin ajomatkan alussa, jos asetusta muutetaan manuaalisesti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Etutörmäysvaroitusjärjestelmän kamerat ja anturit (jos varusteena) on suunniteltu valvomaan edessä olevaa ajoväylää noin 160 metrin päähän. Tie- ja sääolosuhteet voivat heikentää törmäysvaroitusjärjestelmän kykyä valvoa auton edessä olevaa aluetta. Noudata tarvittavaa varovaisuutta ajon aikana.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Törmäysvaroitusjärjestelmän tehtävä on antaa näkyvä ja kuuluva varoitus kuljettajalle. Se ei yritä kytkeä jarruja tai hidastaa Model Y -auton nopeutta. Kun varoitus näkyy tai kuuluu, kuljettajan vastuulla on suorittaa välittömästi tarvittavat toimenpiteet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Törmäysvaroitusjärjestelmä voi antaa varoituksen myös tilanteissa, joissa törmäyksen vaaraa ei ole. Säilytä havaintokykysi ja tarkkaile Model Y -auton etupuolella olevaa aluetta, jotta voit ennakoida tarvittavat toimenpiteet.

Törmäysvaroitusjärjestelmä toimii vain silloin, kun auton nopeus on noin 5 km/h – 200 km/h.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Etupään törmäysvaroitusjärjestelmä ei anna varoitusta, jos kuljettaja painaa jo jarrupoljinta.

Automaattinen hätäjarrujärjestelmä

Model Y on suunniteltu määrittämään etäisyys havaittuihin kohteisiin. Jos järjestelmä tulkitsee törmäyksen olevan väistämätön, hätäjarrujärjestelmä kytkee jarrut ajoneuvon nopeuden ja törmäysvoiman pienentämiseksi. Nopeudenvähennyksen määrään vaikuttavat monet tekijät, kuten ajonopeus ja -ympäristö.

Kun automaattinen hätäjarrujärjestelmä kytkee jarrut, kosketusnäytössä näkyy varoitus ja ajoneuvon sisällä kuuluu merkkiääni. Saatat myös huomata, että jarrupoljin painuu äkisti alaspäin. Jarruvalot syttyvät, jotta muut tielläliikkujat havaitsevat, että nopeutesi hidastuu.

Vihreä A-kirjain ympyrän sisällä
Hätäjarrutus käynnissä

Automaattinen hätäjarrujärjestelmä toimii vain, kun auton nopeus on noin 5 km/h – 200 km/h.

Automaattinen hätäjarrujärjestelmä ei kytke jarruja tai lopettaa jarrutuksen seuraavissa tilanteissa:

 • Käännät ohjauspyörää terävästi.
 • Painat jarrupoljinta ja vapautat, kun automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä jarruttaa.
 • Kiihdytät voimakkaasti, kun automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä jarruttaa.
 • Ajoneuvoa, moottoripyörää, polkupyörää tai jalankulkijaa ei enää havaita ajoneuvon edessä tai takana.

Automaattinen hätäjarrujärjestelmä on aina kytkettynä käyttöön, kun Model Y käynnistetään. Voit poistaa sen käytöstä meneillään olevalta ajokerralta vaihtamalla pysäköintivaihteelle ja valitsemalla Hallintalaitteet > Autopilot > Automaattinen hätäjarrutus. Vaikka automaattinen hätäjarrutus on poistettu käytöstä, ajoneuvosi saattaa siitä huolimatta kytkeä jarrut käyttöön havaitessaan törmäyksen vähentääkseen törmäyksestä johtuvia vaikutuksia (katso Monitörmäysjarrutus). Kun toiminto on poissa käytöstä, kosketusnäytössä näkyy viesti.

Automaattinen hätäjarrutus on poissa käytöstä
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
On erittäin suositeltavaa pitää automaattinen hätäjarrujärjestelmä käytössä. Jos järjestelmä poistetaan käytöstä, Model Y -auton jarruja ei kytketä automaattisesti tilanteissa, joissa törmäyksen katsotaan olevan väistämätön.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattinen hätäjarrutus on suunniteltu pienentämään vain edestä päin kohdistuvan törmäyksen voimaa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä on suunniteltu vähentämään ajoneuvoon edestä ja takaa päin kohdistuvien törmäyksien voimakkuutta. Järjestelmä toimii rajoitetusti, kun peruutusvaihde on valittuna.
Jos automaattinen hätäjarrutus ei ole käytettävissä, kosketusnäytössä näkyy varoitus.
Automaattinen hätäjarrutus ei ole käytettävissä
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattinen hätäjarrujärjestelmä on suunniteltu pienentämään törmäysvoimaa. Sitä ei ole kuitenkaan suunniteltu estämään törmäystä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Useat tekijät voivat häiritä automaattisen hätäjarrujärjestelmän toimintaa siten, että se ei kytke jarruja ollenkaan tai kytkee ne väärään aikaan. Tällaisia ovat esimerkiksi osittain ajolinjalle pysäköidyt ajoneuvot tai tienpinnan roskat. Kuljettaja vastaa itse siitä, että hän noudattaa turvallista ajotapaa ja pitää auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa. Älä koskaan luota pelkästään siihen, että automaattinen hätäjarrujärjestelmä pystyy välttämään törmäyksen tai vähentämään sen voimakkuutta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattinen hätäjarrujärjestelmä ei ole syy olla jättämättä riittävää turvaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jarrupoljin painuu alas nopeasti automaattisen jarrutuksen aikana. Varmista aina, että jarrupoljin pääsee liikkumaan vapaasti. Älä aseta mitään materiaalia kuljettajan puolen lattiamaton alle tai päälle (tämä koskee myös lisämattoja) ja varmista aina, että kuljettajan lattiamatto on kiinnitetty asianmukaisesti. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi estää jarrupolkimen liikkumisen vapaasti.

Monitörmäysjarrutus

Automaattisen hätäjarrutuksen lisäksi Model Y saattaa kytkeä jarrut käyttöön estääkseen tai vähentääkseen varsinaisen törmäyksen jälkeisiä törmäysvoimia, jos se havaitsee turvatyynyn laukeamisen. Jarrut voidaan kytkeä käyttöön ajonopeudesta riippumatta.

Esteet huomioiva kiihdytys

Obstacle-Aware Acceleration -kiihdytysjärjestelmä on suunniteltu rajoittamaan törmäyksen vaikutusta moottorin vääntömomenttia vähentämällä ja joissakin tapauksissa jarruttamalla tilanteessa, jossa Model Y havaitsee esteen sen ajoreitillä. kosketusnäytössä näytetään varoitus ja järjestelmä antaa merkkiäänen, kun jarrut kytkeytyvät automaattisesti. Esimerkiksi tilanteessa, jossa Model Y on pysäköitynä suljetun autotallin oven eteen ajotilan ollessa valittuna, ja se havaitsee, että kuljettaja on painanut kaasupoljinta voimakkaasti. Vaikka Model Y kiihdyttää ja osuu autotallin oveen, vähennetty vääntömomentti voi johtaa pienempiin vaurioihin.

Obstacle-Aware Acceleration -kiihdytysjärjestelmä on suunniteltu toimimaan vain, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät samanaikaisesti:

 • eteenpäinajon tai peruutuksen ajotila on valittu.
 • Model Y -ajoneuvo on pysähdyksissä tai sen nopeus on alle 16 km/h.
 • Model Y -auto havaitsee esteen sen väistämättömällä ajolinjalla.

Voit poistaa Esteet huomioiva kiihdytys -kiihdytysjärjestelmän käytöstä Hallintalaitteet > Autopilot > Esteet huomioiva kiihdytys.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Obstacle-Aware Acceleration -kiihdytysjärjestelmä on suunniteltu pienentämään törmäysvoimaa. Sitä ei ole kuitenkaan suunniteltu estämään törmäystä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Esteet huomioiva kiihdytys ei välttämättä rajoita vääntömomenttia kaikissa tilanteissa, kuten jyrkissä kaarteissa pysäköintipaikkaan ajettaessa. Useat tekijät, mukaan lukien ympäristöolosuhteet, etäisyys esteestä ja kuljettajan toiminta voivat rajoittaa, viivästyttää tai estää esteet huomioivan kiihdytyksen toimintaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Esteet huomioivan kiihdytyksen kykyyn hallita kiintyvyyttä tai välttää tai rajoittaa törmäyksen vakavuutta, tai yritä testata toimintoa. Se voi johtaa vakavaan omaisuusvahinkoon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Useat tekijät voivat häiritä esteet huomioivan kiihdytyksen toimintaa siten, että se ei vähennä moottorin vääntömomenttia riittävästi tai lainkaan . Kuljettaja vastaa itse siitä, että hän noudattaa turvallista ajotapaa ja pitää Model Y -auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa.

Rajoitukset ja epätarkkuudet

Törmäyksenestotoiminnon ominaisuudet eivät pysty kaikissa tilanteissa havaitsemaan kaikkia esineitä, autoja, polkupyöriä tai jalankulkijoita. Ne voivat toimia tarpeettomasti, epätarkasti tai virheellisesti tai jättää varoituksen kokonaan antamatta erityisesti seuraavista syistä:

 • Jyrkät kaarteet.
 • Huono näkyvyys (vesi- tai lumisateen, sumun tms. vuoksi).
 • Kirkas valo (kuten vastaantulijan ajovalot tai suora auringonpaiste) häiritsee kameran toimintaa.
 • Kamera tai anturi on peittynyt (likainen, peitetty, huurussa, peitetty tarralla jne.).
 • Yksi tai useampi anturi (jos varusteena) on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavan tuotteen, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden tms.) vuoksi.
 • Antureiden toimintaa häiritsevät sääolosuhteet (rankkasade, lumi, sumu, kuumuus tai kylmyys).
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja tuottavat laitteet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos törmäyksenestoavustimen toiminnassa on havaittu vika, Model Y näyttää hälytyksen. Ota yhteyttä Teslan huoltoon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljettajan avustintoiminnot poistetaan automaattisesti käytöstä, kun Track Mode -tila on käytössä. Kuljettaja vastaa itse siitä, että hän noudattaa turvallista ajotapaa ja pitää ajoneuvon hallinnassaan kaikissa tilanteissa myös radalla. Kuljettajan avustintoiminnot otetaan automaattisesti uudelleen käyttöön, kun Track Mode -tila poistetaan käytöstä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Aiemmin kuvattu luettelo ei kata kaikkia tilanteita, joissa törmäyksenestoavustimen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä. On olemassa myös useita muita syitä, joiden vuoksi nämä järjestelmät eivät pysty toimimaan tarkoitetulla tavalla. Kuljettaja vastaa itse törmäysten välttämisestä säilyttämällä havaintokykynsä hyvänä, tarkkailemalla ympäristöään ja ennakoimalla tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman ajoissa.