Hätäpuhelu

Jos Model Y on varustettu Hätäpuhelu (eCall) -järjestelmällä, järjestelmä ottaa automaattisesti yhteyden pelastuspalveluun ja lähettää hätäkeskukselle (Public Safety Answering Point, PSAP) tietoja vakavan onnettomuuden tai hätätilanteen sattuessa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model Y -ajoneuvosi markkina-alueen ja valmistuspäivämäärän mukaisesti siinä ei välttämättä ole hätäpuhelujärjestelmää.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
PSAP:lle toimitetut tiedot sisältävät ajoneuvon tyypin, ajoneuvon matkustajien lukumäärän, GPS-tiedot ja VIN-numeron.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Hätäpuhelutoiminto toimii vain matkapuhelinverkossa, jonka signaali on riittävän voimakas.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käytä hätäpuhelutoimintoa vain hätätilanteen sattuessa. Älä aktivoi eCall-hätäpuhelutoimintoa testataksesi puhelujärjestelmää tai ilmoittaaksesi muusta kuin ajoneuvolle sattuneesta hätätilanteesta. Muihin kuin hätäpuheluihin voidaan soveltaa paikallisia lakeja ja rangaistuksia.

Hätäpuhelutoiminnon käyttö

Jos ajoneuvossa on varusteena hätäpuhelutoiminto, se käynnistyy automaattisesti, jos turvatyynyt laukeavat tai havaitaan vakava törmäys.

SOS ja puhelin sen vieressä
Voit ottaa hätäpuhelutoiminnon käyttöön manuaalisesti vakavan onnettomuuden tai henkilövahingon sattuessa koskettamalla tätä kosketusnäytön yläreunan tilapalkissa olevaa kuvaketta. SOS-kuvake muuttuu oranssiksi, jos puhelujärjestelmä on tilapäisesti poissa käytöstä tai ei toimi odotetulla tavalla. Saat lisätietoja painamalla kuvaketta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Manuaalisella käytöllä voi hälyttää apua vakavassa onnettomuustilanteessa tai tilanteessa, jossa Model Y -auton matkustaja tarvitsee välitöntä hoitoa (esimerkiksi sydänkohtauksen sattuessa).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla ei ole yhteistyössä Hätäpuhelupalveluiden kanssa. Älä käytä Hätäpuhelutoimintoa, jos haluat ottaa yhteyttä Teslaan (esimerkiksi tiepalvelua halutessasi), koska puhelu siirtyy suoraan kolmannen osapuolen hätänumeroon. Tesla ei ole taloudellisesti vastuussa mistään kuluista, jotka aiheutuvat Hätäpuhelujärjestelmän kautta toimitetuista palveluista.

Hätäpuhelun peruuttaminen

Hätäpuhelun voi peruuttaa vain, jos se on käynnistetty manuaalisesti. Peruuta se painamalla kosketusnäytön kohtaa Peruuta puhelu. Peruuttaminen on mahdollista kosketusnäytöllä näkyvän laskurin ollessa käynnissä. Kun laskuri on saavuttanut nollan, vain viestin vastaanottaja voi peruuttaa annetun hälytyksen.