Ajastettu lataus ja ajastettu lähtö

Vaihda Ajastettu lähtö- ja Ajastettu lataus -vaihtoehdon välillä valitsemalla Hallintalaitteet > Lataus > Vaihda ajastettuun lataukseen / ajastettuun lähtöön, kun Model Y on pysäköintivaihteella.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ajastettu lataus / Ajastettu lähtö -asetuksiin pääsee käsiksi myös ilmastointijärjestelmän säätimien asetusnäytössä ja Tesla-mobiilisovelluksessa.

Ajastettu lataus vastaa kysymykseen ”Milloin haluan lataamisen alkavan?”, kun taas Ajastettu lähtö Hiljaisen ajan lataus vastaa kysymykseen ”Milloin haluan lataamisen olevan valmis?”.

Asetusta Ajastettu lataus voi käyttää yhdessä asetuksen Ajastettu lähtö, esilämmitys kanssa, mutta ei yhdessä asetuksen Ajastettu lähtö, hiljaisen ajan lataus kanssa.

Ajastettu lataus / Ajastettu lähtö -asetukset tallennetaan automaattisesti sijaintikohtaisesti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos kytket Model Y -ajoneuvon lataukseen niin, että asetukset Hiljaisen ajan lataus ja Ajastettu lataus ovat kumpikin poissa käytöstä, ajoneuvon lataaminen alkaa välittömästi.

Ajastetun latauksen käyttäminen

Ajastettu lataus -toiminnolla voit määrittää päivittäin toistuvan ajan, jolloin haluat, että Model Y aloittaa latauksen.

Kun Ajastettu lataus on valittuna, ota toiminto käyttöön ja aseta sitten päivittäin toistuva aika, jolloin haluat lataamisen alkavan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ajastettu lataus aloittaa latauksen välittömästi, jos Model Y kytketään laturiin enintään kuuden tunnin sisällä ajastetun lähtöajan jälkeen. Jos Model Y kuitenkin kytketään laturiin silloin, kun ajastetusta lähtöajasta on kulunut yli kuusi tuntia, lataaminen saattaa alkaa vasta seuraavana päivänä ajastettuna aikana.

Ajastetun lähdön käyttäminen

Ajastettu lähtö -toiminnolla voit määrittää päivittäin toistuvan ajan, jolloin haluat, että Model Y on lähtövalmis. Model Y laskee automaattisesti ajankohdan, jolloin sen on aloitettava esilämmitys ja/tai lataaminen. Näin varmistetaan, että lataus on suoritettu ja/tai matkustamossa on mukava lämpötila ja akku on esilämmitetty lähtöaikaan mennessä.

Kun Ajastettu lähtö on näkyvissä, aseta Ajasta-painikkeella päivittäin toistuva aika, jolloin haluat Model Y -auton olevan valmis ajoon. Valitse aika ja ota Asetukset-painikkeella käyttöön jompikumpi seuraavista lähtötoiminnoista tai molemmat. Kun ajoneuvo kytketään lataukseen ja Hiljaisen ajan lataus on käytössä, ajoneuvo käyttää hetken virtaa latauksen aloitusajan laskemiseen (saattaa kuulua naksutusta).

Kun olet valinnut haluamasi asetukset, kosketa Aseta-painiketta. Kosketusnäytössä näkyy asettamasi lähtöaika.

 • Esilämmitys lämmittää akun, mikä parantaa suorituskykyä ja varmistaa mukavan ohjaamolämpötilan asetettuna lähtöaikana.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kun Model Y ei ole kytkettynä lataukseen, esilämmitys on käytettävissä mutta toimii ainoastaan silloin, kun akun varaustaso on yli 20 %.
 • Hiljaisen ajan lataus viivästää lataamista ja aloittaa lataamisen automaattisesti siten, että ajoneuvo on valmis lähtöön ajastettuun lähtöaikaan mennessä ja että lataus tapahtuu sähkönkulutuksen huippuaikojen ulkopuolella, jotta energiakulut ovat pienemmät. Muuta latausaikoja -asetuksella voit määrittää, milloin halvempi hinta päättyy.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Hiljaisen ajan lataus -asetuksen valinta saattaa vähentää energiakustannuksia sellaisillakin markkina-alueilla, joilla sähkön hinta ei ole tavallista halvempi kulutuksen huippuaikojen ulkopuolella. Jos esimerkiksi lataus alkaa heti, kun kytket auton lataukseen, se saattaa valmistua paljon aiemmin. Silloin akku ehtii viiletä ympäristölämpötilaan, ja se täytyy taas lämmittää ennen lähtöaikaa. Siksi on suositeltavaa vähentää energiankulutusta asettamalla sähkönkulutuksen huippuajan ulkopuolinen aika samaksi kuin lähtöaika, vaikka sähkön hinnassa ei olisikaan eroa eri vuorokauden aikoina.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos aika ei riitä latausrajan saavuttamiseen, lataus alkaa välittömästi, jotta akku ehtii latautua niin paljon kuin mahdollista.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kun lataus on alkanut, mutta jäljellä oleva aika ei riitä lataamaan kokonaan energiankulutuksen huippuaikojen ulkopuolella, lataus jatkuu, kunnes latausraja on saavutettu.

Voit rajoittaa Esilämmitys- ja Hiljaisen ajan lataus -asetukset koskemaan vain arkipäiviä.