Wi-Fi

Datasiirroissa voidaan käyttää Wi-Fi-verkkoa. Tämä on usein matkapuhelinverkkoja nopeampi tiedonsiirtotapa. Wi-Fi-yhteys on erityisen hyödyllinen paikoissa, joissa yhteyttä matkapuhelinverkkoon ei ole tai yhteysnopeus on hidas. Jotta ohjelmisto- ja karttapäivitykset latautuvat nopeasti ja luotettavasti, Tesla suosittelee Model Y -ajoneuvon Wi-Fi-yhteyden säilyttämistä aina, kun se on mahdollista (esimerkiksi silloin, kun ajoneuvo on kotona pysäköitynä).

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon:

 1. Valitse Hallintalaitteet > Wi-Fi. Model Y alkaa etsiä Wi-Fi-verkkoja. Näkyviin tulevat havaitut verkot, joiden tukiasemien kantaman sisällä auto on.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos luettelossa ei näy tunnettua Wi-Fi-verkkoa, siirrä Model Y lähemmäksi tukiasemaa tai hanki kantaman laajennin.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Tarkista, mitä kanavia alueellasi tuetaan muodostaessasi yhteyttä 5 GHz:n verkkoon (jos saatavilla).
  Taulukko 1. Tuetut 5 GHz:n verkon kanavat
  36–48 52–64 100–140 149–165
 2. Etsi haluamasi Wi-Fi-verkko ja napauta sitä kohdassa Haetaan Wi-Fi-verkkoja tai lisää se manuaalisesti kohdassa Lisää Wi-Fi-verkkoja. Anna sitten salasana (tarvittaessa) ja valitse Vahvista. Kun yhteys on muodostettu, Wi-Fi-verkko näkyy kohdassa Tunnetut Wi-Fi-verkot vihreä valintamerkki vieressään. Kun Model Y on verkon kantaman sisällä, se muodostaa verkkoon yhteyden automaattisesti.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Model Y ei tällä hetkellä tue yhteyttä vahtisivua käyttäviin Wi-Fi-verkkoihin (vahtisivua käyttävä Wi-Fi, jota käytetään yleisesti julkisilla tukiasemilla, edellyttää verkkoportaaliin kirjautumista ja käyttöehtojen hyväksymistä ennen sisäänkirjautumisen sallimista).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos tällaisia verkkoja on useita, Model Y muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn verkkoon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Teslan huoltokeskuksissa Model Y muodostaa automaattisesti yhteyden Tesla-huollon Wi-Fi-tukiasemaan.

Tukiasemat

Voit käyttää Wi-Fi-verkon sijaan mobiilitukiasemaa (käyttöön sovelletaan operaattorin maksuja ja rajoituksia). Kun olet muodostanut yhteyden tukiasemaan, valitse Pysy yhdistettynä D-asennossa, jos haluat säilyttää yhteyden ajomatkan aikana.

Vianmääritysvinkkejä

Jos ajoneuvosi Wi-Fi-yhteys on hidas tai yhteyttä ei voi muodostaa, kokeile näitä vinkkejä.
 • Tarkista kosketusnäytöstä Wi-Fi-kuvakkeen palkkien määrä (signaalin voimakkuus). Jos palkkeja on vähän, harkitse Wi-Fi-tukiaseman lisäämistä lähemmäs ajoneuvoa, jotta saat parannettua signaalin laatua.
 • Käynnistä kosketusnäyttö uudelleen (katso Kosketusnäytön uudelleenkäynnistäminen).
 • Katkaise Wi-Fi-yhteys ja yhdistä sitten uudelleen. Valitse Hallintalaitteet > Wi-Fi, valitse verkko ja sitten Unohda verkko. Muodosta sitten yhteys uudelleen valitsemalla verkko kohdasta Tunnetut verkot.
 • Kokeile toista Wi-Fi-verkkoa.