Autopilotin ominaisuudet

Tässä aiheessa kerrotaan, kuinka seuraavia kuljettajan avustinjärjestelmän ominaisuuksia käytetään.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti ajoneuvossasi ei ehkä ole seuraavia ominaisuuksia tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.
 • Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin: Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ylläpitää asetettua ajonopeutta perinteisen vakionopeudensäätimen tapaan. Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin kuitenkin myös hidastaa ja kiihdyttää Model Y -ajoneuvoa tarpeen mukaan, jotta etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon säilyy. Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on kytkettynä, olet yhä vastuussa Model Y -ajoneuvon ohjaamisesta (katso Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin).
 • Automaattiohjaus: Liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen tapaan automaattiohjaus ylläpitää asetettua nopeutta (jos edessä ei ole ajoneuvoa) tai etäisyyttä (jos edessä on ajoneuvo). Lisäksi automaattiohjaus tunnistaa kaistamerkinnät, teiden reunat, ajoneuvot ja esteet ja pitää Model Y -ajoneuvon kaistallaan (katso Automaattiohjaus).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Automaattiohjaustoiminto on BETA-ominaisuus.
 • Automaattinen kaistanvaihto: Kun kytket suuntavilkun automaattiohjauksen ollessa käytössä, automaattinen kaistanvaihto ohjaa Model Y -ajoneuvon viereiselle kaistalle suuntavilkun osoittamaan suuntaan (katso Automaattinen kaistanvaihto).
 • Navigointi Autopilot-järjestelmällä: Navigointi Autopilot-järjestelmällä pohjautuu liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen ja automaattiohjauksen ominaisuuksiin. Kun automaattiohjaus on aktiivinen, navigointi Autopilot-järjestelmällä auttaa Model Y -ajoneuvoa ehdottamaan kaistanvaihtoa, ja määritettynä, vaihtamaan kaistaa automaattisesti toisten ajoneuvojen ohittamiseksi ja seuraamaan navigointireittiä (katso Navigointi Autopilot-järjestelmällä).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Navigointi Autopilot-järjestelmällä on BETA-ominaisuus.
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ja automaattiohjaus käyttävät tietoja Model Y -ajoneuvon kameroista ja tunnistavat kaistamerkinnät, teiden reunat sekä muut ajoneuvot ja tiellä liikkujat Model Y -ajoneuvon ympärillä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista ennen jokaista ajokertaa ja Autopilotin käyttöä, että kaikki kamerat ovat puhtaita ja esteettömiä (katso Kameran puhdistaminen). Likaiset kamerat ja anturit (jos varusteena) sekä ympäristön olosuhteet, kuten sadekeli tai haalistuneet kaistamerkinnät, voivat vaikuttaa Autopilot-järjestelmän suorituskykyyn. Jos kamera on estetty, Model Y näyttää viestin kohdassa kosketusnäyttö ja Autopilotin ominaisuudet saattavat olla käyttämättömissä. Lisätietoja tietyistä hälytyksistä on kohdassa Hälytysten vianmääritys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
On sinun vastuullasi perehtyä Autopilotin rajoituksiin ja tilanteisiin, joissa kuljettajan täytyy puuttua ajamiseen. Katso lisätietoja kohdasta Rajoitukset ja varoitukset.

Autopilotin asetukset

Ennen kuin käytät Autopilotin ominaisuuksia, muokkaa niiden toimintaa valitsemalla Hallintalaitteet > Autopilot.
 • Aseta nopeus: Voit valita, kytkeytyykö Autopilot havaitun nopeusrajoituksen mukaisella nopeudella vai nykyisellä ajonopeudella. Valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Aseta nopeus ja valitse joko Nopeusrajoitus tai Nykyinen nopeus.
 • Poikkeama: Jos valitset vaihtoehdon Nopeusrajoitus, voit määrittää poikkeaman valitsemalla Aseta nopeuden poikkeama. Voit valita vaihtoehdon Kiinteä (nopeutta säädetään kaikilla teillä kiinteästi) tai Prosenttiosuus (nopeutta säädetään prosenttiosuutena tien kulloisestakin havaitusta nopeusrajoituksesta).
 • Autopilotin aktivointi : Valitse, kuinka automaattiohjaus aktivoidaan. Jos asetuksena on Vedä kerran, sekä liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin että automaattiohjaus kytkeytyvät, kun ajovipua vedetään kerran. Jos asetuksena on Vedä kahdesti, ajovipua on vedettävä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin, jotta automaattiohjaus kytkeytyy käyttöön.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Autopilotin aktivointi on asetettava tilaan Vedä kahdesti, jos haluat käyttää liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä erillään automaattiohjauksesta.
 • Vihreän liikennevalon merkkiääni: Toiminto antaa aktivoituna merkkiäänen, kun odotat liikennevaloissa ja valo muuttuu vihreäksi. Jos et käytä aktiivisesti liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä ja odotat liikennevaloissa toisen ajoneuvon takana, järjestelmä antaa äänimerkin, kun edessä oleva ajoneuvo lähtee liikkeelle.

Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin

Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on aina käytössä.

Kuvake, jossa näkyy asetettu nopeus.
Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on käytettävissä mutta kytkemättä, kosketusnäyttö näyttää harmaan nopeuskuvakkeen. Lukema osoittaa nopeuden, jolla ajetaan liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen käyttöönoton jälkeen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Teillä, joilla karttatietojen mukaan on voimassa tilapäinen nopeusrajoitus (esimerkiksi kellonaikaan tai sääolosuhteisiin perustuva nopeusrajoitus), ensimmäisen nopeusrajoituksen alla näkyy toinen nopeusrajoitus. Kuljettajan vastuulla on määrittää, onko tilapäinen nopeusrajoitus voimassa, ja hän vastaa vakionopeuden säätämisestä sen mukaan.
Kuvake, jossa näkyy asetettu nopeus.
Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on käytössä ja ajoneuvolla ajetaan asetettua nopeutta, nopeus on korostettu sinisellä tekstillä.
Kun haluat kytkeä liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen silloin, kun se on käytettävissä (kosketusnäytön auton tila-alueella on harmaa vakionopeuskuvake), vedä ajovipua kerran alaspäin ja vapauta sitten kaasupoljin, niin vakionopeudensäädin säilyttää valitun nopeuden. Voit ohittaa asetetun ajonopeuden tilapäisesti milloin tahansa painamalla kaasupoljinta.
Kuva ajovivusta, jossa on alaspäin osoittava nuoli.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Autopilotin aktivointi -asetuksena on Vedä kerran, ajovivun vetäminen kerran alaspäin aktivoi myös automaattiohjauksen (sisältää liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen). Valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Autopilotin aktivointi ja sitten Vedä kahdesti, jotta voit käyttää liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä automaattiohjauksesta riippumatta, kun vedät ajovipua kerran alaspäin.

Jos haluat järjestelmän antavan äänimerkin, kun kytket liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen käyttöön tai pois käytöstä, valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen merkkiääni.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on tarkoitettu lisäämään ajomukavuutta, eikä se toimi törmäysvaroitus- tai estojärjestelmänä. Kuljettaja vastaa itse siitä, että hän säilyttää havaintokykynsä riittävän hyvänä, noudattaa turvallista ajotapaa ja pitää auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa. Älä koskaan luota pelkästään liikennettä havainnoivan vakionopeussäätimen kykyyn hidastaa Model Y -auton nopeutta riittävän nopeasti. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Katso lisätietoja kohdasta Rajoitukset ja varoitukset.

Automaattiohjaus

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti ajoneuvossasi ei ehkä ole automaattiohjausta tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.

Automaattiohjauksen käyttöönotto:

 1. Valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Autopilotin ominaisuudet > Automaattiohjaus (beeta).
 2. Kun olet lukenut huolellisesti ponnahdusikkunan tiedot, valitse Kyllä.
harmaa ohjauspyöräkuvake.
Kosketusnäytön yläkulmassa näkyy ajovaihteen vieressä harmaa automaattiohjaustoiminnon kuvake, joka osoittaa, että automaattiohjaus on käytettävissä (mutta ei aktiivisesti ohjaa Model Y -ajoneuvoa). Mikäli automaattiohjaus on jostain syystä tilapäisesti pois käytöstä, automaattiohjauksen kuvake ei näy. (Näin voi käydä, jos ajonopeus ei esimerkiksi ole automaattiohjauksen käyttöön vaadittavalla alueella).
Käynnistä automaattiohjaus siirtämällä ajovipu nopeasti kokonaan alas kaksi kertaa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Autopilotin aktivointi -asetuksena on Vedä kerran, ajovivun vetäminen kerran alaspäin kytkee automaattiohjauksen käyttöön (katso Autopilotin asetukset).
ovenkahvaa osoittava nuoli

Automaattiohjaus vahvistaa aktivoinnin äänimerkillä, ja kosketusnäyttö näyttää hetken aikaa automaattiohjaustoiminnon muistutuksen. Siinä kuljettajaa kehotetaan kiinnittämään huomionsa tiehen ja pitämään ohjauspyörä käsissään.

sininen ohjauspyöräkuvake
Osoituksena siitä, että automaattiohjaus on aktiivinen, kosketusnäyttö näyttää sinisen automaattiohjauksen kuvakkeen.
Jos automaattiohjaustoiminto havaitsee tiessä kaistamerkintöjä, kosketusnäyttö näyttää ajokaistan reunat sinisenä.

Kun automaattiohjaus on aktiivinen, liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on myös aktiivinen.

Tilanteissa, joissa nopeusrajoitusta ei voida havaita automaattiohjaustoiminnon ollessa käytössä, automaattiohjaustoiminto vähentää ajonopeutta ja rajoittaa asetetuksi vakionopeudeksi 70 km/h. Vaikka rajoitetun ajonopeuden voi ylittää kiihdyttämällä manuaalisesti, Model Y ei jarruta havaitessaan esteitä, jos kaasupoljinta painetaan. Automaattiohjaus hidastaa ajonopeuden rajoitettuun nopeuteen, kun vapautat kaasupolkimen. Kun poistut tieltä tai poistat automaattiohjauksen käytöstä kääntämällä ohjauspyörää, voit halutessasi jälleen nostaa ajoneuvon asetettua nopeutta.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ohjaaminen on rajoitettua, kun automaattiohjaus on käytössä. Tästä syystä Model Y ei välttämättä pysty hallitsemaan tiukkoja käännöksiä. Valmistaudu ottamaan ajoneuvon ohjaus hallintaan kaikkina aikoina.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattiohjaus toimii vain, kun ohjauspyörästä pidetään kiinni. Pidä kädet ohjauspyörällä koko ajan, huomioi tieolosuhteet ja liikenne ja valmistaudu aina toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. On sinun vastuullasi perehtyä automaattiohjauksen rajoituksiin ja tilanteisiin, joissa se ei ehkä toimi odotetulla tavalla. Katso lisätietoja kohdasta Rajoitukset ja varoitukset.

Automaattinen kaistanvaihto

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole automaattista kaistanvaihtoa tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.

Jos kytket suuntavilkun, kun automaattiohjaus on toiminnassa, Model Y siirtyy viereiselle kaistalle suuntavilkun osoittamaan suuntaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Suuntavilkku on kytketty.
 • Kaistamerkinnät osoittavat, että kaistanvaihto on sallittu.
 • Automaattinen kaistanvaihto havaitsee kuljettajan otteen ohjauspyörä-ohjauspyörästä.
 • Kaistanvaihdon puolivälissä Model Y -auton on havaittava kohdekaistan reunaviiva. Mikäli kaistamerkintää ei havaita, kaistanvaihto keskeytetään ja Model Y palaa alkuperäiselle ajokaistalle.
 • Kameranäkymä on täysin esteetön.
 • Model Y ei havaitse muita ajoneuvoja kuolleesta kulmasta eikä toista ajoneuvoa tai muita esteitä auton ja kohdekaistan keskiosan välisellä alueella. Jos järjestelmä havaitsee kohdekaistalla ajoneuvon tai muun esteen, kosketusnäyttö näyttää sen punaisena näkymässä, eikä Model Y tee kaistanvaihtoa, ennen kuin se on turvallista.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Automaattinen kaistanvaihto peruuttaa kaistanvaihdon, jos sitä ei suoriteta viiden sekunnin kuluessa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vaikka Autopilot on suunniteltu havaitsemaan viereisillä kaistoilla olevat ajoneuvot ja esteet, on aina sinun vastuullasi tarkistaa, että kaistanvaihto on turvallista ja sopivaa. Jos Autopilot ei voi vaihtaa kaistaa puutteellisten tietojen vuoksi, kosketusnäyttö näyttää joukon varoituksia. Sen vuoksi automaattista kaistanvaihtoa käytettäessä kosketusnäyttö on pidettävä koko ajan tarkkailussa, ja kuljettajan on valmistauduttava ohjaamaan Model Y -ajoneuvoa itse.

Vähimmäisnopeus, jolla Autopilot vaihtaa kaistaa, voi vaihdella alueen, viereisten kaistojen nopeuksien ja muiden tekijöiden perusteella. Ole aina valmiina ohjaamaan autoa manuaalisesti ja vaihtamaan kaistaa tarvittaessa. Automaattisen kaistanvaihdon ollessa käynnissä ohituskiihdytystoiminto kytkeytyy, jotta Model Y pystyy siirtymään lähemmäksi edessä olevaa ajoneuvoa (katso Ohituskiihdytys).

Kun kytket suuntavilkun, Autopilot siirtää Model Y -ajoneuvoa yksi kaista kerrallaan. Jos halutaan siirtyä edelleen seuraavalle kaistalle, suuntavilkku on kytkettävä uudelleen ensimmäisen kaistanvaihdon jälkeen.

Kun Model Y vaihtaa kaistaa, on tärkeää seurata sen toimintaa tarkkailemalla edessä olevaa ajorataa ja ympäröivää aluetta. Valmistaudu ottamaan auto omaan hallintaasi minä hetkenä hyvänsä. Kun siirryt viereiselle kaistalle, kosketusnäyttö näyttää, mihin kohtaan toisella kaistalla Model Y siirtyy.

Navigointi Autopilot-järjestelmällä

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti autossasi ei ehkä ole Autopilot-navigointia tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.

Ota Autopilot-navigointitoiminto käyttöön valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Autopilot > Autopilot-navigointi (beeta). Mukauta sen jälkeen Autopilot-navigointi-toiminnon toiminta valitsemalla Mukauta Autopilot-navigointia:

 • Ota käyttöön jokaisen matkan alussa: Valitse, haluatko ottaa navigoinnin Autopilot-järjestelmällä automaattisesti käyttöön jokaiselle navigoitavalle reitille. Kun tämä toiminto on valittuna, Autopilot-navigointi-painike on jo matkan alkaessa valmiiksi valittuna navigoitavan matkan käännöksien listassa.
 • Nopeuteen perustuvat kaistanvaihdot: Autopilot-navigointi on suunniteltu suorittamaan sekä reittiin että nopeuteen perustuvia kaistanvaihtoja. Nopeuteen perustuvat kaistanvaihdot on valinnainen toiminto. Voit käyttää toimintoa nopeuteen perustuvien kaistanvaihtojen pois kytkemiseen tai määrittää, kuinka itsevarmasti haluat navigoinnin Autopilot-järjestelmällä vaihtavan kaistoja asetetun ajonopeuden säilyttämiseksi (Mieto, Keskitaso tai Mad Max).

Jos Ota käyttöön jokaisen matkan alussa -asetus on käytössä, navigointi Autopilot-järjestelmällä kytkeytyy automaattisesti, kun:

 • Automaattiohjaus on aktiivinen.
 • Navigoit määränpäähän.
 • Olet ohjatulla moottoritiellä.

Kun Autopilot-navigointitoiminto on käytössä, sen painike näkyy kartan matkan varrella olevien käännöksien listassa aina, kun navigoitava reitti on käytössä ja reitti sisältää vähintään yhden liittymin ohjatun tieosuuden.

Jos Ota käyttöön jokaisen matkan alussa -asetus on poissa käytöstä, paina Navigointi Autopilot-järjestelmällä -painiketta käännös käännökseltä -ohjeiden yläpuolella ja ota toiminto käyttöön. Kun navigointi Autopilot-järjestelmällä on valittuna, se kytkeytyy aina, kun automaattiohjaus kytketään.

Autopilot-navigointi-kuvake ja ohjauspyörä, kun toiminto ei ole aktiivinen
Autopilot-navigointi-kuvake näkyy käännöskohtaisten ohjeiden luettelossa, kun kohteeseen navigoidaan ja Autopilot-navigointi on käytettävissä mutta ei aktiivinen.
Aktiivinen Autopilot-navigointi ja ohjauspyörä
Jos navigointi Autopilot-järjestelmällä on aktiivinen, kuvake on sininen. Jos Ota käyttöön jokaisen matkan alussa -asetus on otettu käyttöön, navigointi Autopilot-järjestelmällä -kuvake valitaan, kun navigointi aloitetaan. Voit peruttaa navigoinnin Autopilot-järjestelmällä ja palata automaattiohjaukseen koskettamalla kuvaketta.

Kun Autopilot-navigointi on aktiivinen, Autopilot-navigoinnin painike on sininen ja kosketusnäyttö näyttää ajokaistan yhtenä sinisenä viivana Model Y -ajoneuvon edessä:

Automaattiohjauksen kuvake näkyy ajo-ohjeiden niiden yksittäisten käännösohjeiden (kuten moottoritieltä poistuminen) vieressä, joita Autopilot-navigointi noudattaa.

Kun Autopilot-navigointi on kytketty, Model Y suorittaa sekä nopeuteen että reittiin perustuvia kaistanvaihtoja kuljettajan vahvistuksen jälkeen.

 • Nopeuteen perustuvat kaistanvaihdot: Navigointi Autopilot-järjestelmällä vaihtaa kaistaa lyhentääkseen ajoaikaa määränpäähän. Esimerkiksi jos Model Y on ajonopeutta hitaammin ajavan ajoneuvon takana, navigointi Autopilot-järjestelmällä vaihtaa ohituskaistalle ja ohittaa ajoneuvon. Nopeuteen perustuvat kaistanvaihdot on valinnainen toiminto.
 • Reittiin perustuvat kaistanvaihdot: Navigointi Autopilot-järjestelmällä vaihtaa kaistaa ohjatakseen sinut reitille määränpäätä kohti. Esimerkiksi navigointi Autopilot-järjestelmällä vaihtaa poistumiskaistalle, kun Model Y lähestyy navigointireitin määrittämää poistumisliittymää.

Kun kosketusnäyttö näyttää viestin, jossa pyydetään vahvistamaan kaistanvaihto, kytke asianmukainen suuntavilkku. Jos kaistanvaihtoa ei vahvisteta 3 sekunnin kuluessa, merkkiääni muistuttaa siitä, että Autopilot-navigointi edellyttää vahvistustasi kaistan vaihtamiselle. Automaattinen kaistanvaihto peruuttaa kaistanvaihdon, jos sitä ei suoriteta viiden sekunnin kuluessa.

Jos ohitat reittiin perustuvan kaistanvaihtosuosituksen (esimerkiksi, kun ajat vasemmalla kaistalla ja lähestyt oikealla puolella olevaa liittymää), Autopilot-navigointi ei pysty ohjaamaan ulos liittymästä. Määränpäähäsi etsitään tällöin uusi reitti.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Autopilot-navigointi ei välttämättä aina pyri ohjaamaan poistumisliittymään tai vaihtamaan kaistaa siitäkään huolimatta, että se sisältyy navigoitavaan reittiin. Pysy aina tarkkaavaisena ja valmistaudu itse ohjaamaan poistumisliittymään tai vaihtamaan kaistaa.

Navigointi Autopilot-järjestelmällä kytkeytyy käyttöön ja pois käytöstä kulloinkin ajettavan tietyypin mukaisesti. Kun Autopilot-navigointi on käytössä ja lähestyt navigointireitilläsi olevaa poistumisramppia, automaattiohjaus kytkee suuntavilkun ja ohjaa Model Y -auton poistumisrampille tai liittymään.

Kun poistut ohjatulta moottoritieltä, Autopilot-navigointi palaa automaattiohjaukseen – merkkiääni kuuluu ja kosketusnäyttö näyttää ajokaistan viivat sinisinä (yksittäisen sinisen sijaan Model Y -ajoneuvon edessä). Kun Autopilot-navigointi poistuu käytöstä, automaattiohjaus pysyy käytössä. Valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Navigointi Autopilot-järjestelmällä toimii vain, kun ohjauspyörästä pidetään kiinni. Pidä kädet ohjauspyörällä koko ajan, huomioi tieolosuhteet ja liikenne ja valmistaudu aina toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. On sinun vastuullasi perehtyä rajoituksiin, jotka koskevat navigointia Autopilot-järjestelmällä, sekä tilanteisiin, joissa se ei ehkä toimi odotetulla tavalla. Katso lisätietoja kohdasta Rajoitukset ja varoitukset.

Autopilotin peruuttaminen

Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin peruuntuu, kun:

 • Ajovipua siirretään ylöspäin.
  • VAROITUS: Jos siirrät ajovipua ylöspäin ja pidät sitä siinä yli sekunnin ajan, Model Y kytkee vaihteen vapaalle automaattiohjauksen keskeyttämisen jälkeen.
 • Jarrupoljinta painetaan.
 • Nopeus on yli 150 km/h.
 • Vaihdat vaihteen peruutusvaihteelle, pysäköintivaihteelle tai vapaalle.
 • Auton ovi on auki.
 • Automaattinen hätäjarrutus kytkeytyy (katso Collision Avoidance Assist -törmäyksenestoavustin).
 • Kuljettajan turvavyö avataan ja/tai kuljettaja nousee istuimeltaan.
Kuva ajovivusta, jossa on ylöspäin osoittava nuoli.

Kun liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen toiminta perutaan, vakionopeuskuvake kohdassa kosketusnäyttö muuttuu harmaaksi sen merkiksi, että liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin ei enää säädä ajonopeutta.

Automaattiohjaus perutaan, kun jokin yllä mainituista toimista tehdään. Lisäksi automaattiohjaus peruuntuu, kun:

 • Nopeus on yli 140 km/h.
 • ohjauspyörää käännetään (vaikka aivan vähän).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Jos Autopilotin aktivointi -asetuksena on Vedä kahdesti ja automaattiohjaus keskeytyy, koska ohjauspyörää käännettiin, liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin pysyy edelleen käytössä. Jos Autopilotin aktivointi -asetuksena on Vedä kerran ja automaattiohjaus keskeytyy, koska ohjauspyörää käännettiin, myös liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin keskeytyy.
 • Kuljettaja ei reagoi toistuviin muistutuksiin, joissa kehotetaan pitämään kädet ohjauspyörällä, ja niitä seuraaviin, kohdassa kosketusnäyttö näkyviin viesteihin (katso Kuljettajan tarkkaavaisuus).

Kun automaattiohjauksen toiminta perutaan, kuuluu merkkiääni ja toiminnon kuvake näkyy joko harmaana tai katoaa. Se tarkoittaa, ettei automaattiohjaus ole enää toiminnassa tai käytettävissä tällä hetkellä.

Navigointi Autopilot-järjestelmällä perutaan, kun automaattiohjaus perutaan, kuten yllä on kuvattu. Lisäksi navigointi Autopilot-järjestelmällä peruuntuu, kun:
 • Painat Navigointi Autopilot-järjestelmällä -painiketta kartan käännös käännökseltä -ohjeissa. Tässä tapauksessa automaattiohjaus on edelleen aktiivinen.
 • Poistut ohjatulta moottoritieltä. Kun näin tapahtuu, automaattiohjaus on yhä aktiivinen.

Kun navigointi Autopilot-järjestelmällä perutaan mutta automaattiohjaus pysyy aktiivisena, merkkiääni kuuluu ja näkymä muuttuu yhdestä sinisestä viivasta ajokaistalla kahdeksi siniseksi viivaksi kaistan molemmilla puolilla.

Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin tai automaattiohjaus perutaan, Model Y ei rullaa vapaasti. Sen sijaan regeneratiivinen jarrutus hidastaa Model Y -ajoneuvon kulkua samalla tavoin kuin jos nostaisit jalkasi kaasupolkimelta ajaessasi ilman liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä (katso Regeneratiivinen jarrutus).

Autopilotin käytön aikana

Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on aktiivinen ja Autopilot ylläpitää asetettua nopeutta, kosketusnäyttö näyttää nopeuden korostettuna sinisellä tekstillä.

Kun automaattiohjaus on aktiivinen, ohjauspyörä -kuvake on sininen ja kaistamerkinnät korostetaan sinisellä näkymässä. Kun Autopilot-navigointi on aktiivinen, Autopilot-navigoinnin painike on sininen ja kosketusnäyttö näyttää ajokaistan yhtenä sinisenä viivana Model Y -ajoneuvon edessä.

Voit tuoda näyttöön tietoja tiestä ja sen lähialueesta, kuten tiemerkinnöistä, liikennevaloista ja erilaisista esineistä (mm. roska-astiat ja pylväät) valitsemalla Hallintalaitteet > Autopilot > Täysin itsestään ajava -visualisoinnin esikatselu.

Jos automaattiohjaus ei havaitse tiessä kaistamerkintöjä, se voi määrittää ajokaistan edellä ajavan ajoneuvon perusteella. Useimmissa tapauksissa automaattiohjaustoiminto pyrkii pitämään Model Y -ajoneuvon ajokaistan keskellä. Joissakin tilanteissa automaattiohjaus saattaa kuitenkin ohjata ajoneuvon kaistan reunaan (mikäli se havaitsee esimerkiksi suojakaiteen).

Asetetun ajonopeuden ylläpitäminen

Kun Autopilot on aktiivinen, Model Y ylläpitää asetettua nopeutta, kun auton etupuolella ei ole havaittu toista ajoneuvoa. Toisen ajoneuvon takana ajettaessa Model Y kiihdyttää ja hidastaa tarpeen mukaan asetettuun nopeuteen asti säilyttääkseen valitun etäisyyden (katso Seurantaetäisyyden säätäminen).

Voit kiihdyttää itse milloin tahansa painamalla kaasupoljinta, mutta kun vapautat polkimen, Model Y palaa asetettuun nopeuteen.

Model Y säätelee nopeutta myös kaarteisiin ja niistä pois ajettaessa.

Kun Model Y hidastaa aktiivisesti säilyttääkseen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon, jarruvalot syttyvät. Saatat myös huomata, että jarrupoljin painuu hiukan alaspäin. Mutta kun Model Y kiihdyttää, kaasupoljin ei liiku.

Asetetun ajonopeuden muuttaminen

Suurenna asetettua ajonopeutta vierittämällä oikeanpuoleista vierityspainiketta ylös, ja pienennä asetettua ajonopeutta vierittämällä samaa vierityspainiketta alas.

Voit myös muuttaa ajonopeudeksi nykyisen nopeusrajoituksen (sisältäen määritetyn poikkeaman) joko:

 • Painamalla ajovipua alaspäin ja pitämällä sitä hetken.
 • Painamalla hetken nopeusrajoituksen merkkiä kosketusnäytössä, kunnes näet ajonopeuden muutoksen.
Kuva, jossa on lähikuva oikeasta vierityspainikkeesta ja painiketta pitkin ylös- ja alaspäin kulkevista nuolista.

Saattaa kestää muutamia sekunteja, ennen kuin Model Y saavuttaa asetetun ajonopeuden.

Seurantaetäisyyden säätäminen

Voit asettaa etäisyyden, jota haluat ylläpitää Model Y -ajoneuvon ja edessä kulkevan ajoneuvon välillä painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleista vierityspainiketta vasemmalle tai oikealle.

Lyhin seurantaetäisyys on 2.

Kuva, jossa näkyy lähikuva oikeasta vierityspainikkeesta ja painiketta pitkin vasemmalle ja oikealle kulkevista nuolista.

Kukin asetus vastaa aikaan perustuvaa etäisyyttä, mikä puolestaan merkitsee sitä, kuinka kauan Model Y -ajoneuvolla kestää saavuttaa edellä kulkevan ajoneuvon puskuri sen nykyisestä sijainnista laskettuna. Autopilot säilyttää asetuksen, kunnes jälleen muutat sitä.

Kosketusnäyttö näyttää nykyisen asetuksen, kun asetat seuraavan etäisyyden.

Näyttökuva, jossa on kaksi tietyllä etäisyydellä toisistaan olevaa autoa ja numero 3.

Pysähtyminen ja hidastamiset

Kun Model Y kulkee merkittävästi suuremmalla nopeudella kuin viereisten kaistojen ajoneuvot, se hidastaa automaattisesti ajonopeuttasi. Tämä auttaa erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä osuuksilla tai tilanteissa, joissa ajoneuvot vaihtavat jatkuvasti kaistaa. Kun Model Y havaitsee, että muut ajoneuvot kulkevat huomattavasti alhaisemmalla nopeudella, kosketusnäyttö näyttää viereiset kaistat nuolilla korostettuna, havaitut ajoneuvot näkyvät harmaina ja Model Y -ajoneuvosi nopeus hidastuu vastaavasti. Voit ohittaa toiminnon tilapäisesti painamalla kaasupoljinta.

Seurattaessa edellä ajavaa ajoneuvoa Autopilot pysyy toiminnassa myös hitaammissa nopeuksissa, jopa silloin, kun Model Y pysähtyy kokonaan. Autopilot pysyy toiminnassa esimerkiksi silloin, vaikka Model Y hidastaa pysähdyksiin tai lähes pysähdyksiin nykivässä liikenteessä moottoritiellä. Kun liikenne alkaa jälleen liikkua nopeammin, Autopilot kiihdyttää asetettuun nopeuteen.

Toisinaan kun Model Y on kokonaan pysähdyksissä, Autopilot siirtyy HOLD-tilaan. Jos näin tapahtuu, paina lyhyesti kaasupoljinta jatkaaksesi ajoa.

Kuvake, jossa on ympyrän sisällä oleva H-kirjain ja puoliympyrät ympyrän molemmilla puolilla.
Kun PITO-tila on aktiivisena, kosketusnäyttö näyttää PITO-kuvakkeen ja viestin, joka ilmoittaa, että vakionopeudensäädin on kytkettävä takaisin käyttöön.

Model Y siirtyy HOLD-tilaan, kun Autopilot on toiminnassa, seuraavissa olosuhteissa:

 • Model Y on ollut paikallaan 5 minuutin ajan.
 • Model Y havaitsee lähistöllä jalankulkijan (HOLD-tila voi kytkeytyä pois käytöstä, kun jalankulkijaa ei enää havaita).
 • Model Y menettää näköyhteyden seurattavaan ajoneuvoon.
 • Model Y -auton edessä on havaittu este

Ajaminen vakionopeudensäätimen kanssa poistumisliittymissä tai niiden lähellä

Jos ajat ohjatun moottoritien poistumisliittymän lähellä ja kytket suuntavilkun liittymää kohti, Autopilot olettaa, että olet poistumassa moottoritieltä. Sen vuoksi järjestelmä alkaa hidastaa Model Y -ajoneuvoa. Jos et kuitenkaan aja poistumisliittymään, Autopilot jatkaa ajamista asetetulla nopeudella.

Oikeanpuoleisessa liikenteessä tämä tilanne esiintyy vain käytettäessä suuntavilkkua oikealle oikeanpuoleisimmalla kaistalla ajettaessa etäisyyden liittymään ollessa alle 50 metriä. Sama tapahtuu myös ajettaessa vasemmanpuoleisessa liikenteessä vasemmanpuolimmaisella kaistalla ja kytkettäessä vasen suuntavilkku alle 50 metrin etäisyydellä liittymästä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos navigointi Autopilot-järjestelmällä on toiminnassa, Model Y suorittaa reittiin perustuvan kaistanvaihdon ja siirtyy poistumiskaistalle ja -liittymään tarpeen mukaan ja seuraa navigointireittiä.

Kun liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on käytössä moottoritien risteys- tai poistumisliittymässä tietyillä alueilla, se voi vähentää asetettua nopeutta 5 km/h välein – hidastaen nopeudeksi alimmillaan 40 km/h – jotta nopeus vastaisi paremmin raportoitua nopeutta, jolla muut Tesla-ajoneuvot ovat ajaneet samassa paikassa. Voit kumota tämän ja jatkaa ajamista asetetulla nopeudella napauttamalla kaasupoljinta. Uusi asetettu nopeus säilyy risteys- tai poistumisliittymässä ajettaessa (ellet kumoa sitä tai poista Autopilotia käytöstä). Risteys- tai poistumisliittymän jälkeen asetettu nopeus saattaa palautua ennalleen tai muuttua tarvittaessa uuden sijainnin perusteella. Jos olet esimerkiksi siirtynyt toiselle moottoritielle, asetettu vakionopeus palautuu edelliseen asetettuun nopeuteen, joka oli käytössä ennen siirtymistä.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Joissakin tapauksissa (kuten tietojen puuttuessa), liikennettä havainnoiva vakionopeussäädin ei ehkä vähennä automaattisesti asetettua nopeutta risteys- tai poistumisliittymässä. Älä luota siihen, että liikennettä havainnoiva vakionopeussäädin määrittää sopivan ajonopeuden. Tesla suosittelee tieolosuhteisiin ja nopeusrajoituksiin nähden turvallista ajonopeutta.

Kun olet ajamassa rampin kautta ohjatulle tielle, Autopilot säätää ajonopeuden automaattisesti moottoritien nopeusrajoituksen sekä määrittämiesi poikkeamien mukaiseksi. Jos navigointi Autopilot-järjestelmällä on kytketty, se kytketään pois käytöstä, kun poistut ohjatulta moottoritieltä (katso Autopilotin peruuttaminen). Tässä tilanteessa automaattiohjaus pysyy toiminnassa.

Ohituskiihdytys

Kytke suuntavilkku hetkellisesti, jotta Model Y kiihdyttää kohti edessä kulkevaa ajoneuvoa. Voit kiihdyttää asetettuun ajonopeuteen pitämällä suuntavilkkua ylä- tai ala-asennossa käyttämättä kaasupoljinta, kunhan:

 • Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin on käytössä ja havaitsee edellä kulkevan ajoneuvon.
 • Siirtymisen kohteena olevalla kaistalla ei havaita esteitä tai ajoneuvoja.
 • Model Y -ajoneuvon nopeus on alhaisempi kuin asetettu nopeus, mutta korkeampi kuin 72 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos automaattiohjaus on toiminnassa ja kytket suuntavilkun, Model Y vaihtaa kaistaa automaattisesti (katso Automaattinen kaistanvaihto).

Model Y lakkaa kiihdyttämästä, kun saavutat asetetun ajonopeuden, jos kaistanvaihto kestää liian kauan tai jos Model Y ajaa liian lähelle edessä olevaa ajoneuvoa. Model Y lakkaa myös kiihdyttämästä, jos sammutat suuntavilkun.

Kun ajonopeutesi on vähintään 80 km/h, Model Y -auton on oltava ohituskaistalla ajoneuvon ohittamista varten. Jos olet muulla kuin ohituskaistalla (toisen ajoneuvon oikealla puolella oikeanpuoleisessa liikenteessä tai toisen ajoneuvon vasemmalla puolella vasemmanpuoleisessa liikenteessä), liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin estää sinua ohittamasta muita ajoneuvoja. Sen sijaan Model Y hidastaa nopeuden vastaamaan ajoneuvon nopeutta ikään kuin se olisi samalla kaistalla. Jos painat kaasupoljinta ohittaaksesi toisen ajoneuvon, liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin antaa sinun jatkaa ohittamista toisella kaistalla, kunnes vaihdat kaistaa tai peruutat ja palaat ajonopeuteen (jolloin et pysty enää ohittamaan ajoneuvoja toisella kaistalla). Kuljettajan vastuulla on noudattaa kaikkia paikallisia lakeja, jotka koskevat muun liikenteen ohittamista ja muiden kuin ohituskaistojen käyttöä.

Punaisen liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus

Kun Autopilot on käytössä, Model Y näyttää varoituksen kohdassa kosketusnäyttö ja antaa merkkiäänen havaitessaan, että olet ajamassa päin punaista liikennevaloa tai stop-merkkiä. Jos näin tapahtuu, SUORITA KORJAUSLIIKKEET VÄLITTÖMÄSTI!

Varoitus häviää näytöstä ja merkkiääni sammuu joko muutaman sekunnin kuluessa tai painaessasi jarrupoljinta sen mukaan, kumpi toteutuu ensin.

Punaisen liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus ovat ainoastaan varoituksia. Toiminto ei millään tavoin hidasta tai pysäytä Model Y -autoa liikennevaloissa eikä stop-merkkien tai tiemerkintöjen kohdalla. Jos autossa on varusteena Traffic Light and Stop Sign Control, voit ottaa toiminnon käyttöön ja näin pysäyttää Model Y -auton automaattisesti liikennevaloissa ja stop-merkkivaroitusten kohdalla (katso Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus).

Hätäajoneuvot

Jos saatavilla markkina-alueellasi, Model Y vähentää automaattisesti ajonopeutta, kun hätäajoneuvon valot havaitaan käytettäessä automaattiohjausta pimeän aikaan suurinopeuksisella tiellä. Kun näin tapahtuu, kosketusnäyttö näyttää viestin, joka ilmoittaa hidastamisesta. Kuulet myös merkkiäänen ja näet muistutuksen siitä, että sinun on pidettävä kädet ohjauspyörällä. Kun havaitut valot ohittavat autosi tai katoavat näkyvistä, Autopilot palauttaa aiemman ajonopeuden käyttöön. Voit myös palauttaa aiemman ajonopeuden käyttöön napauttamalla kaasupoljinta.

Älä koskaan luota ainoastaan Autopilot-järjestelmään hälytysajoneuvojen havaitsemiseksi. Model Y ei välttämättä havaitse hälytysajoneuvojen valoja. Pidä katseesi ajolinjalla ja valmistaudu aina toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Kuljettajan tarkkaavaisuus

Automaattiohjaus määrittää parhaan tavan ohjata Model Y -ajoneuvoa. Jos käytössä, sen toiminta edellyttää sitä, että kuljettaja pitää kiinni ohjauspyörästä. Jos se ei tunnista käsiäsi tietyn ajan kuluessa ohjauspyörällä, kosketusnäyttö näyttää vilkkuvan sinisen valon ajoneuvon tilaosion yläpuolella ja seuraava viesti tulee näkyviin:

Kädet ohjauspyörälle
Käännä ohjauspyörää hieman

Kun kuljettajan ote tunnistetaan, viesti katoaa näkyvistä ja automaattiohjauksen toiminta jatkuu normaalisti. Automaattiohjaus havaitsee kuljettajan kädet ohjauspyörässä tunnistamalla pienen vastuksen ohjauspyörän kääntyessä tai kuljettajan kääntävän itse ohjauspyörää hyvin kevyesti (niin pienellä voimalla, ettei auto siirry kuljettajan itse hallittavaksi). Automaattiohjaus myös tunnistaa kätesi, jos käytät suuntavilkkua tai ohjauspyörän painiketta tai vierityspainiketta.

Automaattiohjaustoiminnon käyttö edellyttää sitä, että kuljettaja tarkkailee ympäristöään ja on aina valmiina ottamaan auto omaan hallintaansa. Jos automaattiohjaus ei edelleenkään tunnista käsiäsi ohjauspyörällä, kosketusnäyttö näyttää ajoneuvon tilaosiossa tiheämmin vilkkuvan valon ja antaa äänimerkin.

Jos et noudata automaattiohjauksen kehotuksia pitää ohjauspyörästä kiinni hieman tiukemmin, automaattiohjaus kytkeytyy pois käytöstä ajomatkan loppuajaksi ja näkyviin tulee seuraava ilmoitus, joka kehottaa sinua ohjaamaan ajoneuvoa manuaalisesti.

Huutomerkki kolmion sisällä
Autopilot ei ole käytettävissä nykyisen ajomatkan aikana. Autopilot-ylilyönti – tarkkaavaisuusvaroitus ohitettu.

Ajomatkan loppuajan autoa on ohjattava manuaalisesti. Automaattiohjaustoiminto on jälleen käytössä seuraavalla ajomatkalla (sen jälkeen, kun pysähdyt ja kytket Model Y -auton pysäköintivaihteelle).

Jos et jatka ohjaamista manuaalisesti, automaattiohjaustoiminto kytkee jatkuvan äänimerkin ja hätävilkut päälle sekä hidastaa ajoneuvoa pysähtyen lopulta kokonaan.

Autopilotin keskeytys

Automaattiohjaus keskeytetään, jos havaitaan sopimatonta käyttöä.

Automaattiohjaus keskeytetään viikoksi, jos sinä tai muu ajoneuvosi kuljettaja saatte viisi Autopilot-ylilyöntiä. Ylilyönti on tilanne, jossa Autopilot-järjestelmä kytketään pois päältä loppumatkan ajaksi, kun kuljettaja on saanut useita kuuluvia ja näkyviä varoituksia tarkkaamattomuudesta.

Voit nähdä jäljellä olevien ylilyöntien määrän ennen automaattiohjauksen käytön keskeyttämistä, kun valitset Hallintalaitteet > Autopilot.

Ylilyönti unohdetaan 7 päivän jälkeen, ellet saa uutta ylilyöntiä sinä aikana.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos automaattiohjauksen käyttö keskeytetään, voit edelleen käyttää liikennettä havainnoivaa vakionopeudensäädintä ja kaikki aktiiviset turvallisuusominaisuudet ovat yhä käytössä.

Joissain tilanteissa on mahdollista, että sinun on kuljettajana varmistettava ajoturvallisuus ottamalla ajoneuvo välittömästi hallintaasi. Kuljettajan aloittamia poiskytkemisiä ei lueta sopimattomaksi käytöksi, ja niitä odotetaan kuljettajalta.

Ota ohjaus haltuusi välittömästi

Jos automaattiohjaus ei pysty ohjaamaan Model Y -ajoneuvoa, kuuluu merkkiääni ja seuraava ilmoitus näkyy kosketusnäytössä.

Huutomerkki kolmion sisällä
Automaattiohjaus keskeytyy

Jos näet tämän ilmoituksen, OTA OHJAUS HALTUUSI VÄLITTÖMÄSTI.