Takatavaratila

Avaaminen

Kun haluat avata takatavaratilan, varmista, että Model Y on asetettu pysäköintivaihteelle ja tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

 • Kosketa kosketusnäytöllä vastaavaa Avaa-painiketta.
 • Paina avainlähettimen takatavaratilan painiketta kahdesti.
 • Kosketa takatavaratilan painiketta mobiilisovelluksessa.
 • Paina tavaratilan luukku:n ulkokahvan alapuolella olevaa kytkintä (edellyttää kelpaavan avaimen tunnistamista).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ennen kuin avaat tavaratilan luukku -ajoneuvon takatavaratilan suljetussa tilassa (kuten autotallissa), varmista, että tavaratilan luukku -ajoneuvon avautumiskorkeus on säädetty oikein, jotta voidaan estää kosketus mataliin kattorakenteisiin tai muihin esteisiin (katso Takaluukun avauskorkeuden säätäminen).

Model Y -ajoneuvon lukitus on avattava tai ajoneuvon on havaittava avain, ennen kuin tavaratilan luukku voidaan avata kytkimellä.

Ajoneuvon takaosa ja lähikuva, jossa näkyy tavaratilan luukun ulkokahvan kytkimen yksityiskohta
Punainen kuvake, jossa ovet avoinna oleva ajoneuvo

Kun ovi tai tavaratilan luukku on auki, kosketusnäytön avoinna olevan oven merkkivalo palaa. Avattu tavaratila näkyy myös kosketusnäytön Model Y -auton kuvassa.

tavaratilan luukku voidaan pysäyttää liikkeen aikana painamalla avainlähettimessä olevaa takatavaratilan painiketta kerran. Kun painat takatavaratilan painiketta kaksi kertaa, luukku siirtyy jälleen vastakkaiseen suuntaan (paitsi mikäli se oli ehtinyt pysäytettäessä jo melkein kokonaan kiinni tai auki). Jos esimerkiksi tavaratilan luukku pysäytetään yhdellä painalluksella avaamisen aikana, se sulkeutuu painaessasi painiketta kaksi kertaa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Hätätilanteessa voit ohittaa avaus- tai sulkukomennon tarttumalla tavaratilan luukkuun ja pysäyttämällä sen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ennen kuin tavaratilan luukku avataan tai suljetaan, tarkista näkyykö ympäristössä esimerkiksi ihmisiä tai esineitä. Avattaessa tai suljettaessa luukkua on tärkeää tarkkailla sen liikkumista, jotta se ei pääse osumaan esineeseen tai kehonosaan. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurion tai loukkaantumisen.

Takatavaratilan vasemmalla puolella on pienjännite -pistorasia.

pienjännitepistorasia takatavaratilan vasemmalla puolella.

Takaluukun avauskorkeuden säätäminen

Säädä tavaratilan luukku ja sen avauskorkeus niin, että yletyt siihen helpommin tai vältät osumisen matalaan kattoon tai esineisiin (esimerkiksi autotallin ovi tai valo):

 1. Avaa luukku ja nosta tai laske tavaratilan luukku sitten käsin halutulle avauskorkeudelle.
 2. Pidä tavaratilan luukku:n alapuolella olevaa painiketta pohjassa kolme sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin.
  Takaluukun alapuolella oleva painike ja kuva takaluukku avoinna olevasta autosta
 3. Vahvista haluttu avauskorkeus sulkemalla tavaratilan luukku ja avaamalla se sitten uudelleen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kokoonpanon mukaan (esimerkiksi jousituskorkeus tai pyörien valinta) ajoneuvosi tavaratilan luukku voi aueta noin 2,3 metrin korkeuteen. Säädä tavaratilan luukun korkeus, jotta voit estää luukun kosketuksen mataliin kattorakenteisiin tai muihin esteisiin.

Sulkeminen

Sulje tavaratilan luukku jollakin seuraavista tavoista:

 • Kosketa kosketusnäytöllä vastaavaa Sulje-painiketta.
 • Paina avainlähettimen takatavaratilan painiketta kahdesti.
 • Paina kytkintä, joka sijaitsee seuraavan alla: tavaratilan luukku

Jos tavaratilan luukku havaitsee sulkeutuessaan esteen, se pysähtyy, ja kuuluu kaksi merkkiääntä. Poista este ja yritä sulkea luukku uudestaan.

Hattuhylly (jos varusteena)

Hattuhylly peittää takatavaratilan ja on hyödyllinen silloin, kun haluat peittää arvoesineesi, suojata ruokaostoksia auringonpaisteelta tai vähentää rapisevista esineistä kuuluvia ääniä. Taita hattuhylly säilytysasentoon pitämällä kiinni pyöreästä paneelista ja liu’uttamalla hyllyä kohti takaistuinta. Taita pyöreä paneeli säilytysasennossa olevan hattuhyllyn päälle. Ota hattuhylly käyttöön taittamalla pyöreä paneeli auki ja liu’uttamalla hyllyä itseäsi kohti, kunnes se on suorassa.

Voit irrottaa hyllyn taittamalla takapaneelia ja nostamalla hyllyä ylöspäin pitämällä samalla kättäsi hyllyn alla, jotta saat irrotettua kielekkeet ja magneetit etukulmista. Liu'uta sitten hattuhylly ulos.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä aseta hattuhyllylle raskaita esineitä.

Pääsy kuormatilaan

Pääset käsiksi takatavaratilan sisällä olevaan kuormatilaan vetämällä kuormatilan kannessa olevasta hihnasta. Taita sitten tavaratilan kansi eteenpäin ja poista se Model Y -autosta.

Kiinnitä koko kuorma ennen Model Y -auton siirtämistä ja aseta painava kuorma alempaan tavaratilaan.

Takatavaratila ja nuoli, joka osoittaa ylöspäin tavaratilan kannen hihnasta

Takatavaratilan kantavuusraja

Jaa kuorman paino mahdollisimman tasaisesti etu- ja takatavaratilojen kesken.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan kuormaa enempää kuin 40 kg takatavaratilan alempaan tavaratilakaukaloon tai enempää kuin 130 kg ylempään kaukaloon (alemman kaukalon suojuksen yläpuolelle). Tämä voi aiheuttaa vaurioita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ota ajoneuvoa lastatessasi huomioon sen Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (TPMLM) (katso Tekniset tiedot). TPMLM on ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa sisältäen kaikkien matkustajien, nesteiden ja kuorman massan.

Tavaratilan suojavarusteet (jos varusteena)

Takatavaratila ja tavaratilan verkko tavaratilan lattialla sekä lähikuvissa tavaratilan koukut

Model Y -auton takatavaratilassa on neljä koukkua (kaksi etuosassa ja kaksi takaosassa). Näillä koukuilla saadaan kiinnitettyä esimerkiksi tavaratilan verkon kaltaisen sidontalaitteen neljä kulmaa, jolloin tavarat pysyvät paikallaan takatavaratilassa moottoriteillä ja kaupungissa ajettaessa. Katso lisätiedot ja ohjeet kolmannen osapuolen sidontalaitteen valmistajan oppaista.

Tavaratilan koukut on suunniteltu pitämään irralliset tavarat paikallaan tavaratilassa. Älä ylitä takatavaratilan enimmäispainoa (ks. Pääsy kuormatilaan).