Etu- ja takaistuimet

Oikea ajoasento

Istuin, pääntuki, turvavyö ja turvatyynyt on suunniteltu toimimaan yhdessä turvallisuutesi maksimoimiseksi. Näiden varusteiden oikea käyttö takaa entistä paremman suojauksen.

Henkilö istuu kuljettajan istuimella, turvavyö kiinni, kädet ohjauspyörällä

Aseta istuin siten, että pystyt pitämään turvavyötä oikein ja asettumaan mahdollisimman kauaksi etuturvatyynystä:

 1. Istu suorassa siten, että molemmat jalkasi ovat lattiaa vasten. Pidä istuimen selkänoja pystyssä.
 2. Varmista, että jalkasi ulottuvat helposti polkimille ja että käsivartesi ovat hieman koukistettuina, kun pidät kiinni ohjauspyörästä. Rintakehäsi on oltava vähintään 25 cm etäisyydellä turvatyynyn suojuksesta.
 3. Aseta turvavyön hartiavyö samalle etäisyydelle kaulastasi ja olkapäästäsi. Aseta lantiovyö kireälle lantiosi päälle. Älä aseta sitä vatsasi päälle.

Model Y Etuistuimissa on integroidut pääntuet, joita ei voida säätää tai irrottaa.

Etuistuimien säätäminen

Kolme säätönuppia istuimen sivulla
 1. Siirrä istuinta eteen-/taaksepäin ja säädä istuimen korkeus ja kallistus ylä-/alasuunnassa.
 2. Selkänojan säätö.
 3. Ristiselän tuen säätö.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä siirrä etuistuimen selkänojaa täyteen etuasentoon silloin, kun istuin on siirrettynä niin eteen kuin mahdollista. Muutoin istuimen yläosa saattaa osua häikäisysuojaan ja vaurioittaa sitä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tarkista ennen etuistuimien säätämistä, ettei istuimen läheisyydessä ole esteitä (ihmisiä tai esineitä).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä säädä istuinten asentoa ajon aikana. Se kasvattaa riskiä joutua törmäykseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos autolla ajetaan selkänoja taakse kallistettuna, törmäyksestä voi aiheutua vakavia vammoja, sillä tällöin on mahdollista liukua lantiovyön alitse tai puristua kovalla voimalla turvavyötä vasten. Varmista, että istuinta on ajon aikana kallistettu enintään 30 astetta.

Istuimien kalibroiminen

Kuljettajan istuimen voi kalibroida. Toiminto on hyödyllinen, jos istuimen liikerata on mielestäsi rajallinen tai kuljettajaprofiilisi ei säädä istuinta automaattisesti. Valitse kosketusnäytössä Hallintalaitteet > Huolto > Kuljettajan istuimen, ohjauksen ja peilien kalibrointi ja noudata näytön ohjeita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että kuljettajan istuimen alla tai takana ei ole mitään. Muutoin tilanne voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Toisen istuinrivin selkänojien säätäminen

Model Y Toisella istuinrivillä on istumapaikat kolmelle matkustajalle. Selkänojaa voidaan säätää 60/40-suhteessa, joten vasemman selkänojan säätö siirtää sekä vasemmanpuoleisen että keskimmäisen paikan selkänojaa, kun taas oikean selkänojan säätö siirtää vain oikeanpuoleisen paikan selkänojaa.

Toisen rivin reunimmaisten istuinpaikkojen selkänojia voi säätää kunkin selkänojan ulkoreunoissa olevilla säätökahvoilla. Siirrä istuimet haluamaasi asentoon pitämällä kahvaa vedettynä ja siirtämällä istuinta. Vapauta sitten kahva. Varmista, että selkänojan lukitus on kytkeytynyt työntämällä ja vetämällä selkänojaa.

Kaksi nuolta, jotka osoittavat toisen rivin istuinten ulkopuolella olevaan painikkeeseen

Toisen istuinrivin selkänojien taittaminen

Toisen istuinrivin selkänojat voidaan taittaa kokonaan eteen, jolloin ne ovat vaakatasossa ja maksimoivat tavaratilan. Työnnä selkänoja kokonaan eteen pitämällä kahvaa vedettynä.

Yksi eteenpäin taitettu toisen rivin istuin ja alaspäin osoittava nuoli
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Poista kaikki esineet istuimilta ja jalkatiloista ennen istuinten taittamista kokonaan eteen. Etuistuimia on ehkä siirrettävä eteenpäin, jotta istuinten selkänojat mahtuvat kääntymään täysin vaakasuoraan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos autoa ajetaan toisen rivin istuinten ollessa taitettuina eteen, auton takaosasta saattaa kuulua aiempaa voimakkaampaa melua ja/tai tärinä saattaa lisääntyä (esimerkiksi tavaratila ja jousitus).

Model Y -auton takaosassa voidaan kuljettaa pitkiä esineitä (kuten suksia), sillä keskimmäisen istuimen selkänoja voidaan taittaa erikseen eteen. Vedä selkänojan takana olevasta kahvasta, jotta saat selkänojan vapautettua, ja vedä sitä sen jälkeen eteenpäin.

Keskimmäisen istuimen takana oleva sininen kahva
Eteenpäin taitettu toisen rivin keskimmäinen istuin ja alaspäin osoittava nuoli

Toisen istuinrivin selkänojat voidaan työntää kokonaan eteen painamalla takatavaratilan vasemmalla puolella olevaa kytkintä. Kun kytkintä painetaan, selkänoja heilahtaa eteenpäin. Työnnä sitten selkänoja kokonaan eteen vaaka-asentoon.

Kuvaselite, joka osoittaa kytkimen takatavaratilan vasemmalla puolella
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ennen kuin painat kytkintä istuimen selkänojan taittamista varten, varmista, että takaistuimien reunoilla EI ole kehonosia (kuten käsiä tai sormia) eikä esineitä. Istuin saattaa heilahtaa eteenpäin voimakkaasti ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vaurioita.

Saat palautettua selkänojat pystyasentoon vetämällä niitä ylöspäin, kunnes ne lukittuvat paikoilleen. Varmista selkänojan lukittuminen yrittämällä vetää sitä eteenpäin.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ennen kuin nostat toisen istuinrivin selkänojan ylös, varmista, ettei turvavyö jää jumiin selkänojan taakse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ennen kuin taitat istuimet kokonaan alas, varmista että turvavyö on auki ja ettei istuimella ole esineitä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Muista aina varmistaa, että selkänoja on lukittunut yläasentoon työntämällä tai vetämällä selkänojaa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen lisää loukkaantumisen vaaraa.

Pääntuet

Etuistuimissa on pääntuet, joita ei voi säätää.

Toisen istuinrivin reunapaikoilla on säädettävät pääntuet, joita voidaan nostaa ja laskea tai ne voidaan irrottaa. Jos jollakin näistä paikoista on matkustaja, joka ei ole lastenistuimessa, istuimen pääntuki on säädettävä siten, että tuen keskikohta on matkustajan pään keskikohdan tasalla ja tuki on lukittuna paikalleen. Jos haluat nostaa toisen istuinrivin reunapaikan pääntukea, vedä sitä ylöspäin haluamaasi asentoon. Laske pääntukea pitämällä ulomman pylvään juuressa olevaa painiketta painettuna samalla kun painat pääntukea alaspäin.

Pääntuen juuressa olevaa painiketta osoittava nuoli ja pääntuen tyynyä myöten alaspäin osoittava nuoli

Toisen istuinrivin keskimmäisen istuimen pääntukea voi nostaa. Istuimen selkänojaan kiinni painetun pääntuen voi nostaa vetämällä sitä ylöspäin.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun turvaistuin asennetaan toisen istuinrivin paikalle, pääntuki on laskettava. Kun keskitakaistuimella istutaan, sen pääntuki on nostettava ja lukittava paikalleen.

Jos haluat siirtää toisen istuinrivin keskimmäisen istuimen pääntuen pois käytöstä, pidä pylvään juuressa olevaa painiketta painettuna samalla kun painat pääntuen kokonaan alas.

Pääntuen juuressa olevaa painiketta osoittava nuoli ja pääntuen tyynyä myöten alaspäin osoittava nuoli
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että kaikki pääntuet on asetettu oikein ennen autolla ajamista. Näin minimoidaan vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riski törmäystilanteessa.

Pääntuen irrottaminen/kiinnittäminen

Kaikki toisen istuinrivin pääntuet voidaan irrottaa. Irrota pääntuki seuraavasti:

 1. Nosta pääntuki kokonaan ylös vetämällä sitä ylöspäin.
 2. Pidä pylvään juuressa olevaa painiketta painettuna.
 3. Aseta lyhyt, litteä väline (kuten pieni tasakärkinen ruuvitaltta) vastakkaisen pylvään juuren aukkoon ja vedä pääntukea ylöspäin.
  Pääntuen juuressa olevaa painiketta osoittava nuoli, ruuvitaltta asetettu pääntuen juureen sisäpuolelle, ja pääntuen tyynyä myöten ylöspäin osoittava nuoli

Kiinnitä pääntuki uudelleen seuraavasti:

 1. Aseta molemmat pylväät omiin reikiinsä siten, että pääntuki osoittaa eteenpäin.
 2. Paina pääntukea alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
 3. Tarkista pääntuen turvallinen kiinnitys vetämällä sitä ylöspäin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että istuimen pääntuki on asennettu oikein, ennen kuin kukaan istuutuu paikalle. Tämän noudattamatta jättäminen kasvattaa törmäystilanteessa vakavan vammautumisen tai kuoleman vaaraa.

Istuinlämmittimet

Etuistuimissa ja toisen rivin istuimissa on lämmityselementit, joissa on kolme tehoasetusta. Asetuksella 3 lämmitysteho on suurin ja asetuksella 1 pienin. Lisätietoja istuinlämmittimien käyttämisestä on kohdassa Ilmastointijärjestelmän säätimien käyttäminen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvien palovammojen välttämiseksi henkilöiden, joilla on todettu perifeerinen neuropatia, sekä henkilöiden, joiden kivun aistimista rajoittaa diabetes, ikääntyminen, neurologinen vamma tai jokin muu sairaus, on toimittava erityisen varovasti käyttäessään ilmastointijärjestelmää ja istuinlämmittimiä.

Istuinpäälliset

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä istuinpäällisiä etuistuimella. Ne voivat rajoittaa istuimien sivuturvatyynyjen täyttymistä törmäystilanteessa. Myös silloin, jos ajoneuvossa on matkustajan tunnistusjärjestelmä etumatkustajan turvatyynyn toimintatilan määrittämistä varten, istuinpäälliset voivat häiritä tämän järjestelmän toimintaa.