Toimintasäteen maksimointi

Energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä

Ajon aikana:

 • Suuri ajonopeus.
 • Ympäristön olosuhteet, kuten kylmä tai kuuma sää ja tuuli.
 • Ilmastoinnin käyttäminen ohjaamon lämmittämiseen tai viilentämiseen.
 • Ajaminen ylämäkeen: Ajaminen ylämäkeen kuluttaa enemmän energiaa ja lyhentää toimintasädettä. Sen sijaan alamäkeen ajaessa ajoneuvo pystyy ottamaan talteen osan käytetystä energiasta regeneratiivisen jarrutuksen avulla (katso Regeneratiivinen jarrutus).
 • Lyhyet matkat tai nykivä liikenne: Matkustamon ja akun lämpötilan nostaminen halutulle tasolle kuluttaa energiaa. Jos autoa käytetään lyhyisiin matkoihin tai liikenneruuhkassa, keskikulutus voi kasvaa.
 • Suuri tavarakuorma.
 • Ikkunat vieritetty auki.
 • Pyörien ja renkaiden ylläpidon laiminlyöminen.
 • Mukautetut asetukset tai muiden valmistajien lisävarusteet (katto- tai takaluukkutelineet, muiden valmistajien renkaat).

Pysäköitynä mutta ei laturiin kytkettynä:

 • Matkustamon lämmitys/viilennys ajoa varten tai ilmastoinnin käyttäminen.
 • Summon-toiminto.
 • Ajoneuvon viihde- ja ilmastointijärjestelmät.
 • Sentry Mode.
 • Teslan tai muun valmistajan mobiilisovelluksen pyynnöt.

Vinkkejä toimintasäteen maksimointiin

Saat pidennettyä auton toimintasädettä noudattamalla samanlaista ajotapaa, joka säästäisi polttoainetta polttomoottoriautolla. Saavutat suurimman toimintasäteen toimimalla seuraavasti:

 • Hidasta ajoasi ja vältä toistuvia ja nopeita kiihdytyksiä. Harkitse Chill Mode -tilan käyttöä (valitse Hallintalaitteet > Dynamiikka > Kiihtyvyys).
 • Mikäli se on turvallista, säädä nopeutta kaasupolkimella jarrupolkimen sijaan, kun hidastat tasaisesti. Aina, kun Model Y liikkuu ja kaasupoljinta ei paineta, regeneratiivinen jarrutus hidastaa ajoneuvoa ja syöttää ylimääräisen energian takaisin akulle (katso Regeneratiivinen jarrutus).
 • Rajoita lämmityksen ja ilmastoinnin tapaisten resurssien käyttöä. Istuimen ja ohjauspyörän lämmittimien (jos varusteena) käyttäminen on taloudellisempi tapa pysyä lämpimänä kuin ilmastointijärjestelmän käyttö.
 • Kun auto on liitetty laturiin, esilämmitä auto ennen ajoa sovelluksella, jotta ohjaamossa on mukava lämpötila ja ikkunat sulavat (jos ne saattavat jäätyä): valitse Ilmastointi > Päällä ja valitse haluamasi asetukset (katso Mobiilisovellus).
 • Valitse lataus- tai ilmastointinäytöstä Ajasta, niin pääset asettamaan ajan, jolloin haluat ajoneuvon olevan valmis (katso Ajastettu lataus ja ajastettu lähtö).
 • Ota käyttöön Stopping Mode -pysäytystilan Pito-asetus, jotta voit hyödyntää regeneratiivista jarrutusta matalissa nopeuksissa (katso Pysäytystila).
 • Varmista, että pyörät on kohdistettu teknisten vaatimusten mukaisesti, renkaat on täytetty suosituspaineeseen (katso Renkaiden hoito ja huolto) ja että renkaiden paikkoja kierrätetään tarpeen mukaan (katso Huoltovälit).
 • Vähennä ilmanvastusta asentamalla aero-pölykapselit (jos varusteena) (katso Aero-pölykapselin irrottaminen ja asentaminen).
 • Kevennä kuormaa poistamalla tarpeettomat tavarat ajoneuvosta.
 • Nosta kaikki ikkunat ylös.
 • Sentry Mode, Cabin Overheat Protection ja muut vastaavat toiminnot voivat vaikuttaa toimintasäteeseen. Poista toiminnot käytöstä, kun niitä ei tarvita.
 • Kun auto ei ole käytössä, vältä liiallista energiankulutusta kytkemällä auto pistorasiaan.

Arvioitu toimintamatka lyhenee hieman ensimmäisten kuukausien aikana arvion oikaisun seurauksena. Tämä on normaalia. Ajan myötä toimintamatka täydellä latauksella lyhenee hiljalleen luonnollisesti. Muutokseen vaikuttavat useat tekijät, kuten ajokilometrit ja akun ikä. Model Y antaa varoituksen siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että jokin laiteongelma aiheuttaa liiallista akun tai toimintamatkan heikkenemistä.

Kosketusnäytön tehomittari näyttää tietoja energiankulutuksesta.

Toimintasäteen varmistus

Model Y -näytössä näkyvä toimintasäde on akun jäljellä olevaan varaustasoon pohjautuva arvio, ja se perustuu EPA-luokituksen mukaiseen kulutukseen. Se ei välttämättä ota huomioon omaa ajotapaasi tai ulkoisia olosuhteita. Kosketusnäytössänäkyvä toimintasäde voi pienentyä nopeammin kuin todellinen ajettu matka. Jos haluat nähdä viimeaikaiseen energiankulutukseesi perustuvan arvion toimintasäteestä, katso kaavio Energia-sovelluksessa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Rated-toimintasäde perustuu EPA-luokituksen mukaiseen kulutukseen Yhdysvalloissa. Se poikkeaa muilla lainkäyttöalueilla käytetyistä testeistä.

Ajoneuvosi tarkkailee jatkuvasti jäljellä olevan energian määrää ja etäisyyttä tunnettuihin latauspisteisiin.

Salamakuvake
Valitse navigoinnin hakupalkista Laturit, niin voit vaihdella erityyppisten laturien, kuten Supercharger- ja Destination Charger -latausasemien välillä.

Jos on olemassa vaara, että kaikki tunnetut latauspisteet ovat toimintasäteen ulkopuolella, kosketusnäytössä näkyy viesti, jonka avulla sinun on mahdollista näyttää luettelo toimintasäteen sisällä olevista latauspisteistä. Kun valitset latauspisteen luettelosta, Model Y antaa navigointiohjeita ja ajo-ohjeiden käännös käännökseltä -lista näyttää arvion jäljellä olevasta energiasta latauspisteeseen saavuttaessa.

Matkasuunnittelija (jos käytettävissä markkina-alueellasi) suunnittelee reitin Supercharger-latausasemien kautta, jotta matkaan kuluisi mahdollisimman vähän aikaa latauksineen. Ota se käyttöön valitsemalla Asetukset > Navigointi > Matkasuunnittelija.

Energia-sovellus

Energia-sovellus näyttää visuaalisen arvion auton reaaliaikaisesta ja ennustetusta energiankulutuksesta.

Kuvake, jossa on vihreä sahalaitainen viiva ja sen alla pisteitä
 1. Hae Energia-sovellus alapalkista koskettamalla sovellusten käynnistysnäkymää (kolme pistettä).
 2. Avaa Energia-sovellus koskettamalla ja valitse haluamasi välilehti. Energiakuvaajassa värikäs käyrä edustaa todellista ajonaikaista energiankulutusta ja harmaa käyrä ennustettua kulutusta.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voit muokata kuvaajan arvoja valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Näyttö > Energianäyttö.
 • Aja: Tarkastele ajonaikaista energiankulutusta. Voit seurata reaaliaikaista energiankulutusta osa-alueittain, verrata sitä erilaisiin perusennusteisiin ja tutustua ajotapaasi perustuviin neuvoihin, joilla voit parantaa toimintasädettä ja saada tietoa energiatehokkuuden parantamiskeinoista.
  1. Jos haluat verrata keskenään todellista energiankulutusta ja arvioon pohjautuvaa ennustetta matkalla kohteeseen, valitse Matka.
  2. Jos haluat verrata keskenään todellista energiankulutusta tai toimintasäteen muutosta ja arviota käytettävissä olevasta energiasta tai toimintasäteestä, valitse Nimellinen.
  3. Nykyinen ajokerta näyttää meneillään olevan ajokerran tiedot, ja Viimeisen latauksen jälkeen näyttää tiedot edellisen latauskerran jälkeiseltä ajalta.
  4. Toimintasädevinkit selittää, mitkä kaikki seikat vaikuttavat energiankulutukseen, ja antaa toimintasädettä ja energiatehokkuutta parantavia ehdotuksia.
 • Pysäköinti: Näyttää, paljonko Model Y kuluttaa energiaa pysäköitynä.
  1. Valitse joko Viimeisen ajon jälkeen tai Viimeisen latauksen jälkeen.
  2. Voit tarkastella, paljonko energiaa ajoneuvosi on kuluttanut energiaa ollessaan pysäköitynä joutokäynnillä, ja tutustua energiahukkaa vähentäviin ehdotuksiin.
 • Kulutus: Näyttää, kuinka paljon energiaa Model Y on kuluttanut viimeksi ajetun 10, 25 tai 50 kilometrin aikana.
  1. Säädä ennustettua toimintasädettä valitsemalla Hetkellinen kantama. Hetkellinen kantama -toiminto käyttää vain muutamaa viimeisintä mittausta ennustetun toimintasäteen arvioimiseen.
  2. Voit tarkentaa ennustettua toimintasädettä valitsemalla Keskimääräinen kantama ja määrittämällä asetukseksi edelliset 10, 25 tai 50 km.