Tietoa Autopilot-järjestelmästä

Autopilot on kuljettajan kehittyneiden avustintoimintojen kokoelma, jonka tarkoituksena on tehdä ajamisesta turvallisempaa ja vähemmän stressaavaa. Mikään näistä toiminnoista ei tee Model Y -ajoneuvosta täysin autonomista tai korvaa sinua kuljettajana. Autopilot-ominaisuudet ovat vakiona kaikissa uusissa Tesla-ajoneuvoissa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti ajoneuvossasi ei ehkä ole seuraavia ominaisuuksia tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.

Autopilotin perusversio sisältää liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen ja automaattiohjauksen.

 • Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin: Ylläpitää nopeutta ja säätää etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon (katso Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin).
 • Automaattiohjaus: Ylläpitää nopeutta ja etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon ja pitää Model Y -ajoneuvon kaistallaan (katso Automaattiohjaus).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Autopilotin perusversio toimii vain, kun ohjauspyörästä pidetään kiinni. Pidä kätesi koko ajan ohjauspyörällä ja huomioi tieolosuhteet, ympäröivä liikenne ja muut tiellä liikkujat (kuten jalankulkijat ja pyöräilijät). Valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Parannettu Autopilot sisältää lisätoimintoja. Parannetun Autopilotin ominaisuudet vähentävät kuljettajan kuormitusta ja helpottavat tavallisia toimia, kuten kaistanvaihtoja ja pysäköintiä.

 • Automaattinen kaistanvaihto: Siirtää Model Y -ajoneuvon vierekkäiselle kaistalle, kun suuntavilkku kytketään ja automaattiohjaus on aktiivinen (katso Automaattinen kaistanvaihto).
 • Autopilot-navigointi: Ohjaa aktiivisesti Model Y -ajoneuvon moottoritien rampilta poistumisliittymään ja suorittaa kaistanvaihdot, selvittää risteysliittymät, kytkee automaattisesti suuntavilkun ja valitsee oikean poistumiskaistan (katso Autopilot-navigointi).
 • Autopark: Pysäköi Model Y -ajoneuvon joko ajoradan suuntaisesti tai kohtisuoraan (katso GUID-0C763E08-D0B8-4404-8180-1054F635C08C.html).
 • Summon: Siirtää Model Y -ajoneuvoa eteen- tai taaksepäin, vaikka olisit ajoneuvon ulkopuolella. Tämä on hyödyllinen toiminto ahtaisiin paikkoihin pysäköitäessä (katso Summon).
 • Smart Summon: Siirtää Model Y -ajoneuvon ulos pysäköintipaikasta monimutkaisemman ympäristön läpi esteet ja muut ajoneuvot ohittaen ja tuo ajoneuvon määritettyyn sijaintiin (katso Älykäs Smart Summon -kutsutoiminto).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Parannettu Autopilot toimii vain, kun ohjauspyörästä pidetään kiinni. Pidä kätesi koko ajan ohjauspyörällä ja huomioi tieolosuhteet, ympäröivä liikenne ja muut tiellä liikkujat (kuten jalankulkijat ja pyöräilijät). Valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Täysin itsestään ajava laitteisto sisältää seuraavat:
 • Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus: Ylläpitää nopeutta, säilyttää etäisyyden, pitää Model Y -ajoneuvon kaistallaan ja hidastaa ja pysähtyy liikennevaloihin ja stop-merkkeihin (katso Liikennevalon varoitus ja stop-merkkivaroitus).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Täysin itsestään ajava -ominaisuus toimii vain, kun ohjauspyörästä pidetään kiinni. Pidä kätesi koko ajan ohjauspyörällä ja huomioi tieolosuhteet, ympäröivä liikenne ja muut tiellä liikkujat (kuten jalankulkijat ja pyöräilijät). Tarkkaile aina tietä ja valmistaudu suorittamaan tarvittavat toimenpiteet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Autopilot käyttää Model Y -ajoneuvon kameroita, jotka tarkkailevat ympäristöä ja havaitsevat muut ajoneuvot, jalankulkijat, tiemerkinnät ja esteet, kuten muurit ja reunakiveykset. Kameroita on asennettu Model Y -ajoneuvon eteen, taakse sekä vasemmalle ja oikealle puolelle (katso Kamerat).

Model Y -ajoneuvossa voi olla myös ohjaamon kamera, joka on asennettu taustapeiliin. Kamera valvoo kuljettajan tarkkaavaisuutta. Kuljettajana on sinun vastuullasi pitää kädet ohjauspyörällä, tarkkailla tietä ja olla aina valmiina toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Kun Autopilot on käytössä, Model Y näyttää sarjan varoituksia, jotka muistuttavat sinua pitämään kädet ohjauspyörällä ja kiinnittämään huomiota liikenteeseen. Jos et reagoi varoituksiin, Autopilot kytketään pois käytöstä loppumatkan ajaksi.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Autopilot on tarkoitettu lisäämään ajomukavuutta, eikä se toimi törmäysvaroitus- tai estojärjestelmänä. Kuljettaja vastaa itse siitä, että hän säilyttää havaintokykynsä riittävän hyvänä, noudattaa turvallista ajotapaa ja pitää ajoneuvon hallinnassaan kaikissa tilanteissa. Älä koskaan turvaudu siihen, että Autopilot hidastaa Model Y -ajoneuvoa riittävästi. Tarkkaile aina edessä olevaa tietä ja valmistaudu toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Sinun vastuullasi on tutustua Autopilotin rajoituksiin ja olla aina valmiina ottamaan tilanne hallintaasi. Lisätietoja rajoituksista, huomautuksista ja varoituksista on kohdassa Rajoitukset ja varoitukset.

Autopilotin toimintaehdot

Varmista ennen jokaista ajokertaa ja Autopilotin käyttöä, että kaikki kamerat ovat puhtaita ja esteettömiä (katso Kameran puhdistaminen). Likaiset kamerat ja anturit (jos varusteena) sekä ympäristön olosuhteet, kuten sadekeli tai haalistuneet kaistamerkinnät, voivat vaikuttaa Autopilot-järjestelmän suorituskykyyn. Jos kamera on estetty, Model Y näyttää viestin kohdassa kosketusnäyttö ja Autopilotin ominaisuudet saattavat olla käyttämättömissä. Lisätietoja tietyistä hälytyksistä on kohdassa Hälytysten vianmääritys.

Ennen kuin voit käyttää Autopilotin ominaisuuksia ja joidenkin huoltokäyntien jälkeen aja lyhyt matka, jotta kamerat kalibroidaan. Katso lisätietoja kohdasta Kameroiden kalibrointi ajamalla autoa.

Lisäksi nämä ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein seuraavissa olosuhteissa:

 • Reitillä on jyrkkiä kaarteita, nousuja tai laskuja.
 • Liikennemerkit ja tiemerkinnät ovat epäselviä, monitulkintaisia tai heikosti hoidettuja.
 • Huono näkyvyys (esimerkiksi kovan vesi- tai lumisateen, raekuuron tai yöaikaan heikosti valaistujen tieosuuksien vuoksi)
 • Ajaminen tunnelissa tai kameroiden näkymää haittaavan moottoritien keskikaiteen vieressä
 • Kirkas valo (kuten vastaantulijan ajovalot tai suora auringonpaiste) häiritsee kameran toimintaa.

Edellä oleva luettelo ei kata kaikkia tilanteita, joissa Autopilot-ominaisuuksien toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä. Katso lisätietoja kohdasta Rajoitukset ja varoitukset.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen, ajoneuvon kokoonpanon, ostettujen varusteiden ja ohjelmistoversion mukaisesti ajoneuvossasi ei ehkä ole seuraavia ominaisuuksia tai ominaisuus ei välttämättä toimi täsmälleen kuvatulla tavalla.
Autopilotin ominaisuus Käytettävissä, kun
Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin
 • Ajonopeus on 30 km/h140 km/h
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voit ottaa liikennettä havainnoivan vakionopeudensäätimen käyttöön hitaammissa nopeuksissa, jos ajoneuvo on havaittu vähintään 1,5 metrin päässä Model Y -ajoneuvosta.
Automaattiohjaus
 • Ajonopeus on 30 km/h140 km/h
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voit ottaa automaattiohjauksen käyttöön hitaammissa nopeuksissa, jos ajoneuvo on havaittu vähintään 1,5 metrin päässä Model Y -ajoneuvosta.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Asuinalueella, tiellä, jonka kaistoja ei ole erotettu toistaan kaiteilla, tai tiellä, jolle pääsyä ei ole rajoitettu, suurin sallittu vakionopeus on rajoitettu ja kosketusnäytössä näkyy viesti. Rajoitettu nopeus on tiellä voimassa oleva nopeusrajoitus plus 10 km/h.
 • Ajovalojen tulee olla asennossa Päällä tai Auto. Vaikka Autopilot on käytettävissä sekä päivisin että hämärässä, automaattiohjaus keskeytyy tai poistuu käytöstä, jos ajovalojen asento on Pois. Kun automaattiohjaus on kytketty, automaattiset kaukovalot otetaan automaattisesti käyttöön (katso Ajovalojen kaukovalot) ja pyyhkimet kytketään Auto-asentoon.
Autopilot-navigointitoiminto
 • Ajonopeus on 30 km/h140 km/h.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Voit ottaa navigoinnin Autopilot-järjestelmällä käyttöön hitaammissa nopeuksissa, jos ajoneuvo on havaittu vähintään 1,5 metrin päässä Model Y -ajoneuvosta.
 • Ajat ohjatulla moottoritiellä. Kun poistut ohjatulta moottoritieltä, navigointi Autopilot-järjestelmällä palaa automaattiohjaukseen.