Ovet

Ovien ulkopuolisten kahvojen käyttäminen

Paina ovenkahvan leveää osaa peukalollasi. Kahva kääntyy sinua kohti, ja voit avata oven vetämällä joko kahvasta tai oven reunasta.

ovenkahvaa osoittava nuoli

Kahva kääntyy takaisin automaattisesti.

Punainen kuvake, jossa ovet avoinna oleva auto
Kun ovi tai tavaratilan luukku on auki, kosketusnäytön avoinna olevan oven merkkivalo palaa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Katso kohta Vinkkejä talviajoon varmistaaksesi, että ovenkahvat toimivat oikein kylmällä säällä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun käytät ovenkahvaa, varo, etteivät esimerkiksi sormet, korut tai rakennekynnet jää puristuksiin oven tai kahvamekanismin väliin. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurion tai loukkaantumisen.

Ovien avaaminen sisäpuolelta

Model Y Ovet ovat sähkötoimiset. Kun istut auton sisällä, avaa ovi painamalla oven sisäkahvan yläosassa olevaa painiketta ja työnnä ovi auki.

oven avauspainiketta osoittava nuoli
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Estä lapsia avaamasta takaovia ottamalla käyttöön lapsilukot (katso Lapsilukot).

Jos Model Y -autossa ei ole lainkaan virtaa, voit avata etuoven vetämällä ikkunakytkimien edessä olevaa manuaalista oven vapautusta.

oven vapautuskytkimen vetämistä osoittava nuoli
Jos ajoneuvossa on tämä varuste, takaoven voi avata manuaalisesti siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että Model Y -ajoneuvon virransyöttö on katkennut:
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kaikissa Model Y -ajoneuvoissa ei ole varusteena takaovien manuaalista avausta.
Mekaaninen avausvaijeri.
  1. Irrota matto takaoven säilytystilan pohjalta.
  2. Irrota tarkastusluukku painamalla punaista painiketta.
  3. Vedä mekaanista avausvaijeria eteenpäin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Manuaalinen oven vapautus on tarkoitettu vain tilanteisiin, joissa Model Y -auton virransyöttö on katkennut. Kun Model Y -auton virransyöttö on toiminnassa, käytä oven sisäkahvan yläosassa olevaa painiketta.

Lukitus ja lukituksen avaus auton sisältä

Kun istut Model Y -autossa, voit lukita kaikki ovet ja luukut ja avata niiden lukituksen koskettamalla lukkokuvaketta kosketusnäytöllä.

avattu lukko
Kuvake muuttuu sen mukaan, ovatko ovet lukossa vai auki.

Voit myös avata ovien lukituksen painamalla ajovivun päässä olevaa Park-painiketta toisen kerran. Kun painat tätä painiketta kerran, pysäköintitila (P) kytketään. Toinen painallus avaa ovien lukituksen.

Ovien automaattinen lukitus autosta poistuttaessa

Ovet ja luukut voidaan lukita automaattisesti, kun kävelet pois ajoneuvon luota puhelinavain tai laitepariksi liitetty avainlähetin mukanasi. Voit kytkeä tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Lukot > Ovien automaattinen lukitus autosta poistuttaessa.

Kun ovet lukitaan, auton ulkopuolella olevat valot välähtävät kerran ja peilit kääntyvät sisään (jos Taita peilit -toiminto on päällä). Jos haluat kuulla varmistusäänen aina, kun Model Y lukitaan, valitse kosketusnäytöllä Hallintalaitteet > Lukot > Lukituksen vahvistusääni.

Model Y ei lukitu automaattisesti, jos:

  • valitset Jätä pois koti -valintaruudun ja Model Y pysäköidään kodiksi määritettyyn paikkaan. Lue lisätietoa sijainnin merkitsemisestä kodiksi kohdasta Koti-, työ- ja suosikkisijainnit.
  • Järjestelmä havaitsee puhelinavaimen tai laitepariksi liitetyn avainlähettimenModel Y -ajoneuvossa.
  • Ovea tai luukkua ei ole suljettu kokonaan.
  • Puhelinavaimen Bluetooth-toiminto on poistettu käytöstä.
  • Jos Model Y havaitsee todennetun avaimen usean minuutin ajan siitä, kun olet poistunut ajoneuvosta ja sulkenut kaikki ovet, poistumislukitus kytkeytyy käytöstä eikä ovia lukita, kun poistut. Tällöin sinun on lukittava ajoneuvo manuaalisesti seuraavan ajokerran päättymiseen saakka.
  • Kuljettaja ei käytä kuljettajan ovea ajoneuvosta poistumiseen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Sinun vastuullasi on varmistaa, että ajoneuvo on lukittu, vaikka ovien automaattinen lukitus autosta poistuttaessa on käytössä.

Liikkeellelähtölukitus

Model Y lukitsee kaikki ovet (mukaan lukien tavaratilojen luukut) automaattisesti, kun auton nopeus ylittää 8 km/h.

Kuljettajan oven lukituksen avaustila

Avaustilan käyttöönotto kohdasta Hallintalaitteet > Lukot > Kuljettajan oven lukituksen avaustila avaa kuljettajan oven vasta sen jälkeen, kun auton Model Y lukitus on avattu. Ajoneuvo avaa kuljettajan oven lukituksen vain havaitessaan avaimen kuljettajan puolella, ei etumatkustajan puolella. Avaa muut ovet painamalla pitkään kuljettajan oven sisäkahvan päällä olevaa painiketta, kosketusnäytöstä, mobiilisovelluksessa tai painamalla avainlähetintä toisen kerran.

Auto jäänyt auki -ilmoitukset

Jos haluat saada ilmoituksen silloin, kun ovi, tavaratilan kansi ja/tai ikkuna on jäänyt auki tai kun Model Y on vastoin odotuksia jäänyt lukitsematta, valitse kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Lukot > Auto jäänyt auki -ilmoitukset.

Lapsilukot

Model Y -auton takaovissa on lapsilukot, jotka estävät ovien avaamisen sisätilan avauspainikkeilla. Valitse kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Lukot > Lapsilukko. Voit kytkeä kummankin takaoven lapsilukon käyttöön valitsemalla Molemmat tai valitsemalla tarpeesi mukaan Vasen tai Oikea.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
On suositeltavaa kytkeä lapsilukot käyttöön aina, kun lapsia istuu takaistuimilla.

Ovien lukituksen avaaminen pysäköintivaihde kytkettynä

Kun pysäytät Model Y -auton ja kytket pysäköintitilan, voit halutessasi avata kaikkien ovien lukituksen. Voit kytkeä tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Lukot > Lukituksen avaus pysäköitäessä.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos asetukseksi on valittu POIS, voit avata kaikkien ovien lukituksen painamalla Pysäköi-painiketta toisen kerran sen jälkeen, kun olet kytkenyt pysäköintitilan.