Kaistanpitoavustin

Model Y tarkkailee ajokaistasi merkintöjä sekä ympäröiviä alueita ajoneuvojen tai muiden kohteiden varalta.

Kun kuolleessa kulmassa tai aivan Model Y -ajoneuvon vieressä havaitaan esine (kuten toinen ajoneuvo tai kaide), kosketusnäyttö näyttää värillisiä viivoja, jotka säteilevät ajoneuvon kuvasta. Viivojen sijainti näyttää havaitun kohteen sijainnin. Viivojen väri (valkoinen, keltainen, oranssi tai punainen) ilmoittaa kohteen etäisyyden Model Y -autoon. Valkoinen tarkoittaa suurinta etäisyyttä ja punainen sitä, että kohde on erittäin lähellä ja tilanne edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Nämä värilliset viivat näytetään vain, kun auton nopeus on noin 12–140 km/h. Kun automaattiohjaus on toiminnassa, nämä värilliset viivat näytetään myös alhaisemmissa nopeuksissa kuin 12 km/h. Värilliset viivat eivät kuitenkaan näy, jos Model Y -auto on pysähtyneenä (esimerkiksi ruuhkan vuoksi).

Näyttökuva säteilevistä viivoista, jotka ilmoittavat havaitusta esteestä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista ennen jokaista ajokertaa ja Autopilotin käyttöä, että kaikki kamerat ovat puhtaita ja esteettömiä (katso Kameran puhdistaminen). Likaiset kamerat ja anturit (jos varusteena) sekä ympäristön olosuhteet, kuten sadekeli tai haalistuneet kaistamerkinnät, voivat vaikuttaa Autopilot-järjestelmän suorituskykyyn. Jos kamera on estetty, Model Y näyttää viestin kohdassa kosketusnäyttö ja Autopilotin ominaisuudet saattavat olla käyttämättömissä. Lisätietoja tietyistä hälytyksistä on kohdassa Hälytysten vianmääritys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kaistanpitoavustimen toiminnot on tarkoitettu ainoastaan apuvälineiksi. Niitä ei ole tarkoitettu korvaamaan kuljettajan omia havaintoja. Varmista aina ennen kaistan vaihtoa katsomalla sivupeileistä ja olan yli, että kaistanvaihto on turvallista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä milloinkaan luota pelkästään siihen, että Lane Assist -kaistanpitoavustin varoittaa siitä, että ajat epähuomiossa kaistamerkintöjen ulkopuolella tai että ajoneuvosi vieressä tai kuolleessa kulmassa on toinen ajoneuvo. Monet ulkoiset tekijät voivat häiritä kaistanpitoavustimen toimintaa (katso Rajoitukset ja epätarkkuudet). Kuljettaja vastaa itse siitä, että säilyttää havaintokykynsä riittävän hyvänä, tarkkailee omaa ajokaistaansa ja huomioi muut tielläliikkujat. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Ohjaustoiminnot

Kaistanpitoavustin suorittaa ohjaustoimintoja, jos Model Y ajautuu viereiselle kaistalle (tai lähelle viereistä kaistaa), jossa on havaittu este, kuten toinen ajoneuvo. Tällaisessa tilanteessa Model Y ohjaa automaattisesti ajettavalla kaistalla turvallisempaan kohtaan. Tämä ohjausominaisuus on toiminnassa vain, kun Model Y -ajoneuvon nopeus on 48–140 km/h ajettaessa pääteillä, joissa on selkeät kaistamerkinnät. Kun ohjaustoiminnot kytkeytyvät, kosketusnäytössä näkyy lyhyesti varoitusviesti.

Kaistaltapoistumisen välttämistoiminto

Kaistaltapoistumisen välttämistoiminto varoittaa kuljettajaa, jos Model Y on ajautumassa pois kaistalta tai kaistan reunalle.

Kaistaltapoistumisen välttämistoiminto on toiminnassa, kun nopeus on 64–145 km/h ajettaessa teillä, joissa on selkeät kaistamerkinnät. Voit määrittää kaistavahdin toimintatilan valitsemalla Hallintalaitteet > Autopilot > Kaistaltapoistumisen välttämistoiminto ja valitsemalla sitten seuraavien toimintojen välillä:

 • Varoitus: Jos etupyörä ylittää kaistamerkinnän,ohjauspyörä värisee.
 • Avustin: Järjestelmä korjaa ohjausta pitääkseen Model Y -auton turvallisessa asemassa, jos Model Y siirtyy viereiselle kaistalle tai tien reunaan.

Kun kaistaltapoistumisen välttämistoiminto on käytössä ja liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin on aktiivinen, kaistanpitoavustin tarkistaa myös käsien olemisen ohjauspyörällä, jos Model Y ajautuu pois kaistalta ja suuntavilkkua ei ole kytketty. Jos toiminto ei havaitse käsiä, kosketusnäytössä näkyy useita varoituksia, jotka muistuttavat automaattiohjauksella ajettaessa näytettäviä varoituksia. Jos toiminto ei havaitse käsiä useankaan tarkistuksen jälkeen, Model Y hidastaa vaiheittain, kunnes nopeus on 25 km/h alle havaitun nopeusrajoituksen tai asetetun vakionopeudensäätimen nopeuden, ja kytkee hätävilkut käyttöön.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kaistaltapoistumisen välttämistoiminto ei varoita kaistalta poistumisesta eikä tee korjaavia ohjausliikkeitä, jos kyseisen puolen suuntavilkku on käytössä, koska se tulkitsee silloin kaistanvaihdon tarkoitukselliseksi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kaistaltapoistumisen välttämistoiminnon tarkoitus on suojella matkustajia, mutta se ei toimi kaikissa tilanteissa. Kuljettajan on pysyttävä aina tarkkaavaisena ja pidettävä auto hallinnassaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Pidä ohjauspyörä käsissäsi ja tarkkaile liikennettä jatkuvasti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ohjaustoiminnot ovat vähäisiä, eikä niitä ole tarkoitettuModel Y -auton siirtämiseen pois ajettavalta kaistalta. Älä luota pelkästään ohjaustoimintoihin sivutörmäyksen välttämiseksi.

Kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto

Kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto pyrkii välttämään mahdollisen törmäyksen tekemällä automaattisesti korjaavia ohjausliikkeitä seuraavissa tilanteissa:

 • Model Y on poistumassa kaistalta ja saattaa törmätä viereisellä kaistalla samaan suuntaan kulkevaan ajoneuvoon (huolimatta siitä, onko suuntavilkku kytketty tai ei).
 • Model Y on siirtymässä vastaantulevalle kaistalle, suuntavilkkua ei ole kytketty, ja vastaantuleva ajoneuvo on havaittu.
 • Model Y on poistumassa tieltä ja suuntavilkkua ei ole kytketty (eli ajoneuvo esimerkiksi kulkee erittäin lähellä tien reunaa ja törmäyksen vaara on olemassa).

Kun kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto tekee ohjausliikkeen, järjestelmä antaa äänimerkin ja kosketusnäyttö näyttää varoituksen ja korostaa kaistamerkinnän punaisella.

Kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto on toiminnassa, kun Model Y -auton nopeus on 64–145 km/h ajettaessa teillä, joissa on selkeät kaistamerkinnät.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto ei korvaa tarkkaavaista ajotapaa ja hyvää harkintakykyä. Pidä katseesi suunnattuna tiehen ajon aikana. Älä koskaan luota pelkästään kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminnon kykyyn estää törmäys. Useat tekijät saattavat heikentää tai häiritä ominaisuuden toimintaa. Luottaminen pelkästään kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminnon kykyyn estää törmäys voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Kuolleen kulman avustin

Automaattinen kuolleen kulman kamera

Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Autopilot > Automaattinen kuolleen kulman kamera.

Kun toiminto on otettu käyttöön ja suuntavilkku on kytketty, kosketusnäytössä näkyy vastaavan sivukameran kuva. Kun viereisellä kaistalla havaitaan kuolleessa kulmassa oleva ajoneuvo, kuvaan ilmestyy punainen pystypalkki varoituksen merkiksi. Jos esimerkiksi vasen suuntavilkku on kytketty ja järjestelmä havaitsee ajoneuvon, kuvan vasemmalle puolelle tulee näkyviin punainen pystypalkki. Kuvaa voi siirtää eri kohtaan kosketusnäytössä. Se onnistuu koskettamalla kuvaa ja vetämällä se uuteen paikkaan (sallitut paikat näkyvät näytössä varjostettuina, kun kosketat kuvaa pitkään).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattinen kuolleen kulman varoituskamera ei poista huolellisen ajamisen ja olkapään yli tehtävien tarkistusten tarvetta kaistaa vaihdettaessa.

Kuolleen kulman törmäyksestä varoittava varoitusääni

Jos haluat kuulla äänimerkin, kun ajoneuvosi kuolleen kulman kohdalla on havaittu ajoneuvo ja törmäys on mahdollinen, valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Kuolleen kulman törmäyksestä varoittava varoitusääni.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuolleen kulman varoituskamera ei poista huolellisen ajamisen ja olkapään yli tehtävien tarkistusten tarvetta kaistaa vaihdettaessa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuolleen kulman törmäyksestä varoittava varoitusääni ei havaitse kaikkia törmäyksiä. Kuljettajan vastuulla on pysytellä tarkkaavaisena ja tehdä tarkistukset olkapään yli kaistaa vaihtaessaan.

Rajoitukset ja epätarkkuudet

Kaistanpitoavustintoiminnot eivät aina pysty havaitsemaan kaistamerkintöjä täsmällisesti. Järjestelmä saattaa antaa tarpeettomia tai virheellisiä varoituksia seuraavissa tilanteissa:

 • Huono näkyvyys ja huonosti erottuvat kaistamerkinnät (vesi- tai lumisateen, sumun tms. vuoksi).
 • Kirkas valo (kuten vastaantulijan ajovalot tai suora auringonpaiste) häiritsee kameran toimintaa.
 • Model Y -auton edessä oleva toinen ajoneuvo peittää kameran kuva-alan.
 • Tuulilasi peittää kameran kuva-alan (huurre, lika, tarra tms.).
 • Kaistamerkinnät ovat erittäin kuluneet, niistä on näkyviä aiempia merkintöjä, niitä on muutettu tietyön vuoksi tai ne muuttuvat nopeasti (esimerkiksi erkanevien, risteävien tai liittyvien kaistojen vuoksi).
 • Kapea tai mutkainen tie.
 • Kaistamerkintöjen päälle tummia varjoja muodostavat kohteet tai maastonmuodot.

Kaistanpitoavustin voi antaa virheellisiä varoituksia tai jättää niitä antamatta seuraavissa tilanteissa:

 • Yksi tai useampi anturi (jos varusteena) tai kamera on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavan tuotteen, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden tms.) vuoksi.
 • Antureiden toimintaa häiritsevät sääolosuhteet (rankkasade, lumi, sumu, kuumuus tai kylmyys).
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja tuottavat laitteet.
 • Model Y -autoon kiinnitetty este häiritsee ja/tai estää anturin toimintaa (kuten pyöräteline tai tarra).

Lisäksi kaistanpitoavustin ei välttämättä ohjaa Model Y -autoa pois vieressä ajavan ajoneuvon vierestä tai se voi tehdä tarpeettomia tai virheellisiä ohjausliikkeitä seuraavissa tilanteissa:

 • Model Y -autolla ajetaan jyrkkiin käännöksiin tai sillä ajetaan kaarteeseen suhteellisen suurella nopeudella.
 • Kirkas valo (kuten vastaantulijan ajovalot tai suora auringonpaiste) häiritsee kameran toimintaa.
 • Auto ajautuu toiselle kaistalle, mutta kaistalla ei ole estettä (kuten toista ajoneuvoa).
 • Toisella kaistalla oleva ajoneuvo siirtyy eteesi tai ajautuu omalle ajokaistallesi.
 • Model Y ei kulje nopeudella, jolla kaistanpitoavustin on tarkoitettu käytettäväksi.
 • Yksi tai useampi anturi (jos varusteena) on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavan tuotteen, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden tms.) vuoksi.
 • Antureiden toimintaa häiritsevät sääolosuhteet (rankkasade, lumi, sumu, kuumuus tai kylmyys).
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja tuottavat laitteet.
 • Model Y -autoon kiinnitetty este (kuten pyöräteline tai tarra) peittää anturin tai häiritsee sen toimintaa.
 • Huono näkyvyys ja huonosti erottuvat kaistamerkinnät (vesi- tai lumisateen, sumun tms. vuoksi).
 • Kaistamerkinnät ovat erittäin kuluneet, niistä on näkyviä aiempia merkintöjä, niitä on muutettu tietyön vuoksi tai ne muuttuvat nopeasti (esimerkiksi erkanevien, risteävien tai liittyvien kaistojen vuoksi).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljettajan avustintoiminnot poistetaan automaattisesti käytöstä, kun Track Mode -tila on käytössä. Kuljettaja vastaa itse siitä, että hän noudattaa turvallista ajotapaa ja pitää ajoneuvon hallinnassaan kaikissa tilanteissa myös radalla. Kuljettajan avustintoiminnot otetaan automaattisesti uudelleen käyttöön, kun Track Mode -tila poistetaan käytöstä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Edellä olevat luettelot eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita, joissa kaistanpitoavustimen toiminnoissa saattaa esiintyä häiriöitä. On useita syitä siihen, miksi kaistanpitoavustin ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla. Kuljettaja vastaa itse törmäyksien välttämisestä säilyttämällä havaintokykynsä hyvänä ja tarkkailemalla tietä, jotta voisi ennakoida tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman ajoissa.