Nostaminen autonostimella

Voit nostaa Model Y -ajoneuvon ylös autonostimella seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos ajoneuvo on toimitettu muuhun kuin Teslan korjaamoon, varmista, että nämä ohjeet, mukaan lukien nostokohdat ja varoitukset, ovat henkilöstön tiedossa.

 1. Aja Model Y keskelle pylväsnostimen pylväiden väliin.
 2. Aseta autonostimen nostotallat rungon alle kuvan mukaisiin nostokohtiin.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  ÄLÄ aseta autonostimen nostotalloja akun tai sivukiskojen alle.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Seuraava kuva on havainnollistava. Nostokohteiden tarkka sijainti saattaa vaihdella hieman. Tarkista ajoneuvosta nostokohtien tarkka sijainti.
  Näkymä ajoneuvon alta, nostokohdat näkyvät vihreinä ja vältettävät alueet punaisina.
 3. Säädä nostotallojen korkeutta ja paikkaa tarvittaessa.
 4. Nosta auto nostimella halutulle korkeudelle. Varmista, että nostimen tallat pysyvät paikoillaan.
 5. Kytke nostimen turvalukitukset. Noudata nostimen valmistajan ohjeita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan nosta Model Y -autoa, kun latauskaapeli on kytkettynä, vaikka lataus ei olisikaan käynnissä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä työskentele auton lähellä, mikäli sitä ei ole tuettu asianmukaisesti. Se voi johtaa vakavaan vaurioon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
On kuljettajan vastuulla tarkkailla ajoneuvoa ja sen ympäristöä. Varmista, että alueella ei Model Y -ajoneuvoa nostettaessa ja laskettaessa ole esteitä ja että ovet, etutavaratila ja tavaratilan luukku ovat tarvittaessa suljettuina vaurioiden välttämiseksi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
ÄLÄ NOSTA autoa akun tai sivukiskojen alta. Autonostimen nostotalloja ei saa asettaa muualle kuin kuvan mukaisiin nostokohtiin. Ainoastaan kuvassa näkyvät nostokohdat on hyväksytty Model Y -auton nostamiseen. Mistä tahansa muusta kohdasta nostaminen voi aiheuttaa vaurioita. Model Y -auton väärin suoritetun nostamisen aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.