Jarruttaminen ja pysähtyminen

Jarrujärjestelmät

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Oikein toimivat jarrujärjestelmät ovat kriittisen tärkeitä turvallisuuden varmistamiseksi. Jos huomaat minkä tahansa ongelman jarrupolkimessa, jarrusatuloissa tai muussa Model Y -auton jarrujärjestelmän osassa, ota heti yhteyttä Teslaan.

Model Y -autossa on lukkiutumaton jarrujärjestelmä (Anti-lock Braking System, ABS), joka estää pyörien lukkiutumisen silloin, kun jarrupoljinta painetaan täydellä voimalla. Useimmilla tienpinnoilla järjestelmä parantaa auton ohjattavuutta kovissa jarrutuksissa.

Hätäjarrutustilanteessa ABS-järjestelmä tarkkailee jatkuvasti kunkin pyörän pyörimisnopeutta ja säätää jarrujärjestelmän painetta käytettävissä olevan pidon mukaisesti.

Jarrupaineen vaihtelu voi tuntua jarrupolkimen tärinänä. Se tarkoittaa, että ABS-järjestelmä toimii asianmukaisesti. Kyseessä ei ole vika. Jos tunnet jarrupolkimen tärisevän, pidä poljinta lujasti painettuna.

ABS-sana kellanruskean ympyrän sisällä
ABS-järjestelmän merkkivalo vilkkuu hetken aikaa oranssina kosketusnäytössä, kun käynnistät Model Y -ajoneuvon. Jos tämä merkkivalo syttyy missä tahansa muussa tilanteessa ajon aikana, auton ABS-järjestelmässä on vika eikä järjestelmä toimi. Ota yhteyttä Teslaan. Auton jarrut toimivat edelleen ABS-järjestelmän viasta huolimatta. Jarrutusmatka voi kuitenkin olla tavanomaista pidempi. Aja varovasti ja vältä äkkijarrutusta.
Punainen huutomerkki punaisen ympyrän sisällä ja alla BRAKE-sana
Jos kosketusnäytöllä näkyy tämä punainen jarrun merkkivalo muulloin, kuin Model Y -auton käynnistyksen yhteydessä, jarrujärjestelmässä on havaittu vika tai jarrunesteen pinta on liian matala. Ota välittömästi yhteyttä Teslaan. Paina jarrua tasaisesti ja jatkuvasti niin, että voit pysäyttää auton turvalliseen paikkaan.
Kellanruskea huutomerkki kellanruskean ympyrän sisällä ja alla BRAKE-sana
Jos kosketusnäytössä näkyy tämä oranssi jarrun merkkivalo, jarrukäytön tehostimessa on havaittu vika. Pysäytä ajoneuvo painamalla jarruja tasaisesti, kun niin on turvallista tehdä. Hydraulinen jarrukäytön tehostimen kompensointi on aktiivinen (katso Hydraulinen jarrukäytön tehostimen kompensointi).

Hätäjarrutus

Paina hätätilanteessa jarrupoljinta täydellä voimalla ja pidä poljinta painettuna, vaikka tienpinnan pito olisi huono. ABS-järjestelmä säätää jarrujärjestelmän painetta pyöräkohtaisesti käytettävissä olevan pidon mukaisesti. Näin estetään pyörien lukkiutuminen ja varmistetaan mahdollisimman turvallinen pysähtyminen.

Jos ajoneuvon pysäyttämiseen on käytettävä toista menetelmää, paina ajovivun Pysäköi-painiketta ja pidä sitä painettuna. Tämä ottaa jarrut käyttöön ja poistaa ajovedon käytöstä painikkeen painamisen ajaksi.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä pumppaa jarrupoljinta. Se katkaisee ABS-järjestelmän toiminnan ja voi kasvattaa jarrutusmatkaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Säilytä aina turvallinen etäisyys edessäsi ajavaan ajoneuvoon ja tarkkaile, ovatko ajo-olosuhteet muuttuneet vaarallisiksi. ABS-järjestelmä voi vähentää jarrutusmatkaa, mutta se ei voi kumota fysiikan lakeja. Se ei myöskään pysty estämään vesiliirtoa (tilannetta, jossa vesikerros estää suoran kontaktin renkaan ja tienpinnan välillä).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Automaattinen hätäjarrujärjestelmä (katso Collision Avoidance Assist -törmäyksenestoavustin) voi jarruttaa automaattisesti tilanteissa, joissa se havaitsee välittömän törmäyksen vaaran. Automaattista hätäjarrujärjestelmää ei ole suunniteltu estämään törmäystä. Parhaimmillaankin se voi vain vähentää etutörmäyksestä aiheutuvaa törmäysvoimaa hiljentämällä auton nopeutta. Luottaminen pelkästään automaattisen hätäjarrujärjestelmän toimintaan törmäyksen välttämiseksi voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos jarrut eivät toimi kunnolla ja syntyy hätätilanne, pysäytä Model Y -ajoneuvo painamalla ajovivun Pysäköi-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Pysäytä ajoneuvo tällä tavalla vain silloin, kun se on ehdottomasti tarpeellista.

Dynaamiset jarruvalot (jos varusteena)

Jos jarrutat voimakkaasti ajonopeuden ollessa yli 50 km/h(tai jos Automatic Emergency Braking -hätäjarrujärjestelmä kytkeytyy käyttöön), jarruvalot vilkkuvat nopeasti varoittaen muita kuljettajia siitä, että Model Y jarruttaa voimakkaasti. Jos Model Y pysähtyy täysin, hätävilkut käynnistyvät. Vilkkuminen jatkuu, kunnes painat kaasupoljinta tai kytket hätävilkut itse pois painamalla vastaavaa painiketta (katso Hätävilkut).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Dynaamiset jarruvalot eivät välähdä, kun Track Mode -tila on käytössä (katso Track Mode -tila).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos hinaat perävaunua (jos sovellettavissa), perävaunun jarruvalot toimivat myös edellä kuvatulla tavalla myös silloin, kun perävaunua ei ole varustettu erillisellä jarrujärjestelmällä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun hinaat perävaunua (jos sovellettavissa), pidä aina tavallista suurempi etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon. Äkilliset jarrutukset voivat johtaa sivuluisuun, ajoyhdistelmän taittumiseen ja auton hallinnan menettämisen.

Jarrulevyjen pyyhintä

Model Y -autossa on jarrulevyjen pyyhintätoiminto, jotta jarrusi pysyvät toimintakuntoisina myös kylmällä ja kostealla säällä. Kun järjestelmä havaitsee sään olevan kylmä ja kostea, toiminto poistaa vettä jarrulevyjen pinnoilta jarruttamalla säännöllisesti huomaamattoman pienellä voimalla.

Hydraulinen jarrutustehon heikkenemisen kompensointi

Model Y -autossa on varusteena hydraulinen jarrutustehon heikkenemisen kompensointi. Toiminto valvoo jarrutusjärjestelmän painetta ja ABS-järjestelmän toimintaa jarrutustehon heikkenemisen varalta. Jos järjestelmä havaitsee (esimerkiksi jarrujen ylikuumenemisesta tai kylmistä tai kosteista sääolosuhteista johtuvan) jarrutustehon heikkenemisen, saatat kuulla äänen, huomata jarrupolkimen laskevan hieman ja havaita ajoneuvon jarrutustehon paranevan huomattavasti. Jarruta tavalliseen tapaan ja jatka jarrupolkimen painamista vapauttamatta tai ”pumppaamatta” jarruja.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos jarrut eivät toimi kunnolla ja syntyy hätätilanne, pysäytä Model Y -ajoneuvo painamalla ajovivun Pysäköi-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Pysäytä ajoneuvo tällä tavalla vain silloin, kun se on ehdottomasti tarpeellista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Säilytä aina turvallinen etäisyys edessäsi ajavaan ajoneuvoon ja ole varovainen vaikeissa ajo-olosuhteissa. Jarrulevyjen pyyhintä tai hydraulisen jarrutustehon heikkenemisen kompensointi eivät korvaa riittävän jarrutusvoiman käyttämistä.

Hydraulinen jarrukäytön tehostimen kompensointi

Model Y -autossa on jarrukäytön tehostin, joka aktivoi jarrut jarrupoljinta painettaessa. Hydraulinen jarrukäytön tehostimen kompensointi tarjoaa mekaanista apua tilanteessa, jossa jarrukäytön tehostin vikaantuu. Jos jarrukäytön tehostimessa havaitaan vika, jarrupolkimen painaminen voi tuntua jäykemmältä ja järjestelmästä saattaa kuulua ääni jarrupoljinta painettaessa. Pysäytä Model Y painamalla jarrupoljinta tasaisesti vapauttamatta poljinta tai pumppaamatta sitä. Aja varovaisesti ja säilytä turvallinen etäisyys muihin tiellä liikkujiin – jarrupolkimen vaste ja jarrutusteho voivat olla heikentyneet.

Regeneratiivinen jarrutus

Aina, kun Model Y liikkuu ja jalka ei ole kaasupolkimella, regeneratiivinen jarrutus hidastaa ajoneuvoa ja syöttää ylimääräisen energian takaisin akulle. Auton käyttötoimintasädettä voi kasvattaa hyödyntämällä regeneratiivista jarrutusta. Tämä tapahtuu ennakoimalla pysähdyksen tarvetta ja hellittämällä kaasupoljinta auton hidastamiseksi.

Regeneratiivisella jarrutuksella aikaan saatu ajoneuvon hidastuminen voi vaihdella akun varauksen tilan mukaan. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kylmällä säällä sekä silloin, kun akku on jo täyteen ladattu.

Tehomittari (ohut viiva kosketusnäytön Auton tila -alueella) näyttää reaaliaikaisen tehonkulutuksen:

 1. Se näyttää regeneratiivisesta jarrutuksesta tuotetun tehon tai ajoneuvon hidastumisen aikana talteenotetun tehon. Akkuun syötetty energia näkyy vihreänä kun taas tavallisen jarrutuksen käyttämä energia näkyy harmaana.
 2. Se näyttää akun tuottaman energian, kuten ajoneuvon kiihdyttämiseen tuotetun energian. Kun kaasupoljinta painetaan, tehomittarin yläpuolisko täyttyy mustana (tai valkoisena, jos näyttö on tumma).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Aggressiivisella kumiseoksella ja kuviolla varustettujen talvirenkaiden asentaminen voi väliaikaisesti vähentää regeneratiivisen jarrutuksen tehoa. Auto on kuitenkin suunniteltu kalibroimaan itsensä uudelleen, ja renkaiden vaihdon jälkeen se palauttaa regeneratiivisen jarrutuksen tehoa suorassa ajolinjassa tehtyjen kiihdytysten jälkeen. Useimpien kuljettajien kohdalla näin käy sen jälkeen kun autoa on ajettu normaalisti lyhyen aikaa, mutta sellaisten kuljettajien, jotka kiihdyttävät kevyesti, on ehkä tehostettava kiihdyttämistä jonkin verran uudelleenkalibroinnin aikana. Nopeuta tätä prosessia valitsemalla talvirenkaat kosketusnäytön kohdassa Huolto > Vanteiden ja renkaiden määritys: > Renkaat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos regeneratiivinen jarrutus hidastaa Model Y -ajoneuvon etenemistä voimakkaasti (esimerkiksi silloin, kun jalkasi on nostettu kokonaan pois kaasupolkimelta maantienopeutta ajettaessa), ajoneuvon jarruvalot syttyvät, jotta muut tielläliikkujat havaitsevat nopeuden hidastuvan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Koska Model Y käyttää regeneratiivista jarrutusta, jarrulevyjä käytetään yleensä harvemmin verrattuna perinteisiin jarrujärjestelmiin. Tesla suosittelee painamaan jarrupoljinta usein, jotta mekaaniset jarrut aktivoituvat ja jarrulevyt ja roottorit kuivuvat. Näin voidaan estää ruosteen ja korroosion ilmenemistä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Lumisissa tai jäisissä olosuhteissa Model Y saattaa menettää pitokykyä regeneratiivisen jarrutuksen aikana erityisesti, kun ajoneuvossa on Normaali-asetus ja/tai ajoneuvossa ei ole talvirenkaita. Tesla suosittelee Kevyt-asetuksen käyttöä lumisissa tai jäisissä olosuhteissa ajoneuvon vakauden ylläpitämiseksi

Regeneratiivisen jarrutuksen voimakkuuden asettaminen

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Regeneratiivinen jarrutusasetus ei välttämättä ole käytettävissä ajoneuvoissa, jotka on valmistettu arviolta tammikuusta 2024 alkaen.

Regeneratiivisen jarrutuksen voimakkuus voidaan asettaa kosketusnäytöllä:

 1. Valitse Hallintalaitteet > Dynamiikka > Regeneratiivinen jarrutus.
 2. Valitse toinen kahdesta asetuksesta:
  • Kevyt: Regeneratiivisen jarrutuksen voimakkuutta on vähennetty. Kun kaasupoljin vapautetaan, Model Y -ajoneuvon hidastuminen kestää pitempään ja se rullaa vapaasti pitemmälle kuin silloin, kun asetuksena on Normaali.
  • Normaali: Regeneratiivinen jarrutus on voimakkain mahdollinen. Kun kaasupoljin vapautetaan, Model Y hidastaa nopeutta, vähentäen tarvetta jarruttaa.

Pysäytystila

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Pysäytystilat eivät välttämättä ole käytettävissä ajoneuvoissa, jotka on valmistettu arviolta tammikuusta 2024 alkaen.

Regeneratiivinen jarrutus hidastaa Model Y -autoa aina, kun vapautat ajaessasi kaasupolkimen. Voit valita, miten haluat Model Y -auton toimivan, kun sen nopeus on laskenut erittäin matalaksi (eli auto on lähes pysähtynyt) ja sekä kaasu- että jarrupoljin on vapautettuna. Kun pysäköintivaihde on valittuna, siirry kohtaan Hallintalaitteet > Dynamiikka > Pysäytystila ja valitse jokin seuraavista asetuksista:

 • Matelu: Kun Model Y on lähes tai täysin pysähdyksissä, moottori pyörittää pyöriä ja auto liikkuu hitaasti eteenpäin (ajovaihde käytössä) tai taaksepäin (peruutusvaihde käytössä) samaan tapaan, kuin jos autossa olisi perinteinen automaattivaihteisto. Joissain tilanteissa, kuten jyrkässä rinteessä tai ajoluiskalla, saattaa olla tarpeen painaa kaasupoljinta, jotta Model Y jatkaisi liikkumista haluttuun suuntaan tai ei liikkuisi vastakkaiseen suuntaan.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Älä koskaan luota siihen, että pelkästään Matelu-toiminnon vääntömomentti estää autoa rullaamasta alamäkeen. Käytä aina jarrupoljinta paikallaan pysymiseen tai kaasupoljinta mäessä etenemiseen. Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa esinevahinkoja ja/tai törmäyksen.
 • Pito: Pidentää toimintamatkaa ja vähentää jarrujen kulumista käyttämällä regeneratiivista jarrutusta matalammilla nopeuksilla kuin Matelu- ja Rullaus-asetusten ollessa käytössä. Kun Model Y pysähtyy, jarrut kytkeytyvät automaattisesti ilman jarrupolkimen painamista. Vehicle Hold -paikallaanpitoavustin pitää jarrun painettuna tasaisella pinnalla ja mäessä niin kauan kuin kuljettaja ei paina kaasu- tai jarrupoljinta. Katso Vehicle Hold -paikallaanpitoavustin.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Älä koskaan luota pelkästään siihen, että Pito-toiminto jarruttaa ajoneuvoa riittävästi tai pysäyttää sen. Jarrutusmatkaa saattavat pidentää monet tekijät, kuten alamäet, ja regeneratiivisen jarrutuksen alentunut tai rajoittunut toiminta (katso Regeneratiivinen jarrutus). Ole aina valmiina hidastamaan autoa tai pysäyttämään se painamalla jarrupoljinta.
 • Rullaus: Kun Model Y on lähes tai täysin pysähdyksissä, vaihteisto siirtyy vapaa-asentoon. Tästä syystä Model Y vierii alaspäin, jos se on pysäytettynä mäessä. Jarru ei kytkeydy eikä moottori pyöritä pyöriä (aina siihen asti, kun kaasupoljinta painetaan).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos valitset Matelu- tai Rullaus-asetuksen, voit edelleen käyttää Vehicle Hold -paikallaanpitoavustinta jarrujen kytkemiseen. Jarrupoljinta on kuitenkin painettava hetki ajoneuvon ollessa pysäytettynä. Katso Vehicle Hold -paikallaanpitoavustin.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kun Model Y on Track-tilassa (katso Track Mode -tila), Rullaus-tila on automaattisesti käytössä valitusta asetuksesta riippumatta. Kun Track Mode -tila poistetaan käytöstä, Model Y palaa käyttämään valittua asetusta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Valitsemasi pysäytystila ei synkronoidu kuljettajaprofiiliin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Paina jarrupoljinta, jos Model Y liikkuu vaikka liikkuminen ei ole turvallista. Kuljettaja vastaa itse siitä, että hän on valppaana ja pitää auton hallinnassaan kaikissa tilanteissa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan vaurioon, loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä luota oman ja ajoneuvosi turvallisuuden suhteen pelkästään regeneratiiviseen jarrutukseen ja valitsemaasi Stopping Mode -pysäytystilaan. Model Y -auton hidastuvuuteen ja pysähtymismatkan pituuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten auton kuorma, mäen jyrkkyys ja tien liukkaus. Pysy ajaessasi valppaana ja ole aina valmis hidastamaan autoa liikenteen ja tien kunnon mukaisesti jarrupoljinta painamalla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Forward Collision Warning -törmäysvaroitusjärjestelmä ja Automatic Emergency Braking -hätäjarrujärjestelmä eivät ole toiminnassa erittäin hitaasti ajettaessa (katso Collision Avoidance Assist -törmäyksenestoavustin). Älä luota pelkästään siihen, että nämä järjestelmät estävät törmäystilanteet, varoittavat niistä tai vähentävät törmäyksen vaikutusta.

Seisontajarru

Kytke seisontajarru valitsemalla Hallintalaitteet > Turvallisuus > Seisontajarru. Seuraa näytön ohjeita. Kun ajoneuvo on pysäköitynä, voit kytkeä seisontajarrun käyttöön myös painamalla ajovivun päässä olevaa painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

Ajovipu ja nuoli, joka osoittaa päässä olevaa painiketta.

Seisontajarru voidaan vapauttaa manuaalisesti käyttämällä kosketusnäyttöä (tällöin myös Model Y -auton vaihteisto asetetaan vapaa-asentoon):

 1. Valitse kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Turvallisuus .
 2. Paina jarrupoljinta ja valitse kosketusnäytöstä Seisontajarru. Jos Model Y -auton pysäköintivaihde oli valittuna, vaihteisto asetetaan vapaa-asentoon.
Punainen P punaisen ympyrän sisällä ja alla PARK-sana
Kun seisontajarru kytketään manuaalisesti kosketusnäytöstä, seisontajarrun punainen merkkivalo syttyy kosketusnäytössä.
Kellanruskea P kellanruskean ympyrän sisällä
Jos seisontajarrussa ilmenee sähkövika, seisontajarrun kellanruskea merkkivalo syttyy ja kosketusnäytössä näkyy virheilmoitus.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Seisontajarru vaikuttaa vain takapyöriin, eikä jarrupolkimella käytettävä jarrujärjestelmä vaikuta sen toimintaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että Model Y -ajoneuvo menettää sähkötehon, kosketusnäyttöä ei voi käyttää eikä myöskään vapauttaa seisontajarrua suorittamatta ensin apukäynnistystä (katso Apukäynnistäminen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Takarenkaissa ei ehkä ole riittävästi pitoa Model Y -auton luisumisen estämiseksi rinteessä erityisesti, jos käytössä ei ole talvirenkaita. Vältä pysäköintiä rinteeseen lumisissa ja jäisissä olosuhteissa. Olet aina vastuussa pysäköinnin turvallisuudesta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model Y -autosi saattaa näyttää hälytyksen, jos tie on liian jyrkkä turvallista pysäköintiä varten tai jos seisontajarruja ei ole kunnolla kytketty. Nämä hälytykset ovat vain apuväline, eivätkä ne korvaa kuljettajan arviota turvallisista pysäköintiolosuhteista, mukaan lukien erityiset tie- tai sääolosuhteet. Älä luota pelkästään näihin hälytyksiin valitessasi turvallista pysäköintipaikkaa. Olet aina vastuussa pysäköinnin turvallisuudesta.

Jarrujen kuluminen

Model Y jarrupaloissa on kulumisilmaisimet. Ne ovat jarrupaloihin kiinnitetyt ohuet metallilevyt, jotka päästävät vinkuvan äänen jarrulevyihin osuessaan, mikäli jarrupala on kulunut liian ohueksi. Tämä ääni on merkki siitä, että jarrupalojen käyttöikä on lopussa ja ne on vaihdettava. Jos auton jarrupalat on vaihdettava, toimita auto Tesla-huoltoon.

Jarrut on säännöllisesti tarkistettava silmämääräisesti. Se edellyttää pyörien irrottamista. Jarrulevyjen ja -palojen tarkemmat tiedot ja huoltorajat, katso Alajärjestelmät. Lisäksi Tesla suosittelee puhdistamaan ja voitelemaan jarrusatulat vuosittain tai 20 000 kilometrin välein, jos autolla ajetaan suolatuilla teillä talvisin.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuluneiden jarrupalojen vaihtamatta jättäminen vaurioittaa jarrujärjestelmää ja voi aiheuttaa vaaran jarrutettaessa.