Osat ja lisävarusteet

Osat, lisävarusteet ja muutokset

Käytä ainoastaan alkuperäisiä Teslan osia ja lisävarusteita. Tesla testaa osien sopivuuden, turvallisuuden ja luotettavuuden huolellisesti. Osta nämä osat Teslalta, jossa ne asennetaan ammattitaidolla, ja jossa saat ammattilaisen ohjeita Model Y -autoon sopivista muutoksista. Lisävarusteita on saatavana Tesla-liikkeestä tai verkossa osoitteesta www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jotkin lisävarusteet eivät välttämättä ole saatavilla alueellasi.

Tesla ei voi arvioida muiden valmistajien osia, eikä ota vastuuta niiden käytöstä Model Y -autossa.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Muiden kuin hyväksyttyjen osien ja lisävarusteiden asentaminen, tai muiden kuin hyväksyttyjen muutosten tekeminen voi vaikuttaa Model Y -auton suorituskykyyn ja sen matkustajien turvallisuuteen. Muun kuin hyväksytyn osan tai muutoksen aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tesla ei vastaa muun kuin hyväksytyn lisävarusteen tai muutoksen aiheuttamasta kuolemasta, henkilövahingosta tai vauriosta.

Korin korjaukset

Jos Model Y joutuu törmäykseen, ota yhteys Teslaan tai Teslan hyväksymään korikorjaamoon, jotta korjauksessa käytetään varmasti vain alkuperäisiä Teslan osia. Tesla on antanut hyväksynnän vain tietyille korikorjaamoille, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät tiukat koulutusta, työkaluja, laatua ja asiakastyytyväisyyttä koskevat vaatimukset.

Jotkin korjaamot tai vakuutusyhtiöt saattavat ehdottaa muiden kuin alkuperäisten välineiden käyttöä tai käytettyjä osia rahan säästämiseksi. Nämä osat eivät kuitenkaan täytä Teslan korkeita laadun, sopivuuden ja syöpymisenkestävyyden standardeja. Lisäksi muut kuin alkuperäiset ja käytetyt osat (sekä niiden mahdollisesti aiheuttamat vauriot tai viat) eivät kuulu takuun piiriin.

Raitisilmasuodattimien vaihtaminen

Model Y -autossa on ilmansuodattimet, jotka estävät siitepölyn, ilmansaasteiden, tiepölyn ja muiden hiukkasten pääsyn ohjaamoon ilmakanavien kautta. Tesla suosittelee näiden suodattimien vaihtamista kahden vuoden välein (Kiinassa vuoden välein). Raitisilmasuodattimia voi ostaa Tesla-kaupasta.

Raitisilmasuodattimien vaihtaminen:

 1. Kytke ilmastointijärjestelmä pois käytöstä.
 2. Siirrä oikeanpuoleinen etuistuin täysin taakse ja poista lattiamatto.
 3. Vapauta kiinniketyökalulla painokiinnikkeet, joilla oikeanpuoleisen etujalkatilan yläosan paneeli kiinnittyy kojetauluun. Pitele jalkatilan yläosan paneelia paikallaan ja irrota kaksi sähköliitintä. Siirrä sen jälkeen paneeli syrjään.
  • Kun irrotat valaisimen liitäntää, paina liittimen kielekettä samalla varovasti alaspäin.
  • Kun irrotat kaiuttimen liitäntää, käännä ajoneuvon puoleista liitintä varovasti niin, että jalkatilan paneelin liittimen pienen kielekkeen lukitus avautuu.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Älä vedä johtimista, kun irrotat liittimiä, koska muuten seurauksena saattaa olla vaurioita. Tartu liittimien muoviosiin, kun vedät ne irti toisistaan.
 4. Irrota verhoilutyökalulla keskikonsolin oikeanpuoleinen sivupaneeli aloittaen sen yläosasta.
 5. Irrota 6 mm:n ruuvi, jolla raitisilmasuodattimen kansi kiinnittyy lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointimoduuliin (HVAC). Irrota sitten raitisilmasuodattimen kansi ja siirrä se syrjään. Joissakin ajoneuvoissa käytetään kielekkeitä 6 mm:n ruuvin sijasta: purista etusormella ja peukalolla kahta raitisilmasuodattimen kannen pohjassa olevaa kielekettä. Irrota kansi taittamalla sitä ulospäin.
 6. Taivuta ylemmän raitisilmansuodattimen vetokielekkeitä ulospäin.
 7. Pidä kiinni ylemmän raitisilmasuodattimen kielekkeistä ja vedä ylempi suodatin ulos HVAC-moduulista.
 8. Pidä kiinni alemman raitisilmasuodattimen ylemmästä kielekkeestä ja vedä alempaa suodatinta ensin ylöspäin ja vedä se sitten ulos HVAC-moduulista.
 9. Varmista, että kummankin uuden suodattimen nuoli osoittaa ajoneuvon takaosaa kohti, aseta alempi raitisilmasuodatin HVAC-moduuliin ja laske se paikalleen. Aseta seuraavaksi ylempi raitisilmasuodatin sen yläpuolelle.
 10. Taita kielekkeet sisäänpäin, jotta raitisilmasuodattimen kannen voi asentaa.
 11. Asenna raitisilmasuodattimen kansi painamalla kannen alempi kieleke paikalleen ja kiinnittämällä 6 mm:n ruuvi paikalleen. Kiristä ruuvi momenttiin 1,2 Nm / 0,89 ft-lbs. Ajoneuvot, joissa käytetään kielekkeitä 6 mm:n ruuvin sijasta: siirrä raitisilmasuodattimen kannen ylälovi paikalleen ja kiinnitä sitten kielekkeet HVAC-moduuliin.
 12. Kiinnitä kaksi sähköliitintä oikeanpuoleisen etujalkatilan yläpaneelin komponentteihin ja kiinnitä paneeli paikalleen painokiinnikkeillä.
 13. Kohdista oikeanpuoleinen sivupaneeli keskikonsolin ylä- ja alauriin ja paina paneelia, kunnes kaikki kiinnikkeet on kunnolla kiinnitetty.
 14. Aseta oikeanpuoleisen etujalkatilan lattiamatto paikalleen ja siirrä oikeanpuoleinen etuistuin takaisin paikalleen.

RFID-lähettimien käyttö

Kun kiinnität RFID-lähetintä (jota käytetään monissa automaattisissa tietullijärjestelmissä) Model Y -ajoneuvon sisään, sijoita lähetin taustapeilin viereen. Näin lähetin toimii parhaiten eikä häiritse kuljettajan näkökenttää. Katso tarkka sijainti RFID-valmistajan ohjeista.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit kiinnittää säänkestävän lähettimen myös eturekisterikilpeen.